Te caut din toata inima...

30 aprilie 2013

Curajul de a merge împotriva curentului


Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu conferirea Sacramentului Mirului
Piaţa San Pietro, duminică, 28 aprilie 2013

Iubiţi fraţi şi surori! Preaiubiţi candidaţi la mir! Bine aţi venit!

Aş vrea să vă propun trei gânduri simple şi scurte asupra cărora să reflectăm.

1. În lectura a doua am ascultat frumoasa viziune a Sfântului Ioan: un cer nou şi un pământ nou şi apoi Cetatea Sfântă care coboară de la Dumnezeu. Totul este nou, transformat în bine, în frumuseţe, în adevăr; nu mai există plâns, durere… Aceasta este acţiunea Duhului Sfânt: ne aduce noutatea lui Dumnezeu; vine la noi şi face noi toate lucrurile, ne schimbă. Duhul ne schimbă! Şi viziunea Sfântului Ioan ne aminteşte că suntem cu toţii în drum spre Ierusalimul ceresc, noutatea definitivă pentru noi şi pentru toată realitatea, ziua fericită în care vom putea vedea faţa Domnului – acea faţă minunată, atât de frumoasă a Domnului Isus – vom putea fi cu El pentru totdeauna, în iubirea Sa.

Vedeţi, noutatea lui Dumnezeu nu se aseamănă cu noutăţile lumeşti, care sunt toate provizorii, trec şi sunt căutate tot mai mult. Noutatea pe care Dumnezeu o dăruieşte vieţii noastre este definitivă, şi nu numai în viitor, când vom fi cu El, ci şi astăzi: Dumnezeu face totul nou, Duhul Sfânt ne transformă cu adevărat şi vrea să transforme, şi prin intermediul nostru, lumea în care trăim. Să deschidem Duhului uşa, să ne lăsăm conduşi de El, să lăsăm ca acţiunea continuă a lui Dumnezeu să ne facă oameni noi, însufleţiţi de iubirea lui Dumnezeu, pe care ne-o dăruieşte Duhul Sfânt! Ce frumos dacă fiecare dintre voi, seara ar putea să spună: astăzi la şcoală, acasă, la serviciu, condus de Dumnezeu, am făcut un gest de iubire faţă de colegul meu, faţă de părinţii mei, faţă de un bătrân! Ce frumos!

2. Un al doilea gând: în prima lectură Paul şi Barnaba afirmă că “trebuie să trecem prin multe încercări, ca să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte 14,22). Drumul Bisericii, chiar drumul nostru creştin personal, nu sunt mereu uşoare, întâlnesc dificultăţi, încercări. A-l urma pe Domnul, a lăsa ca Duhul Său să transforme zonele noastre de umbră, comportamentele noastre care nu sunt conform lui Dumnezeu şi să spele păcatele noastre, este un drum care întâlneşte atâtea obstacole, din afara noastră, în lume şi chiar înlăuntrul nostru. Însă dificultăţile, încercările, fac parte din drumul pentru a ajunge la gloria lui Dumnezeu, ca pentru Isus, care a fost glorificat pe Cruce; le vom întâlni mereu în viaţă! Să nu ne descurajăm! Avem forţa Duhului Sfânt pentru a învinge aceste încercări.

3. Şi aici ajung la ultimul punct. Este o invitaţie pe care v-o adresez vouă, candidaţi şi candidate la mir, şi tuturor: rămâneţi tari în drumul credinţei cu speranţa puternică în Domnul. Aici se află secretul drumului nostru! El ne dă curajul de a merge împotriva curentului. Ascultaţi bine, tinerilor: a merge împotriva curentului; acest lucru face bine inimii, dar este nevoie de curaj pentru a merge împotriva curentului şi El ne dă acest curaj! Nu există dificultăţi, încercări, neînţelegeri care trebuie să ne înfricoşeze dacă rămânem uniţi cu Dumnezeu, aşa cum mlădiţele sunt unite cu viţa, dacă nu pierdem prietenia cu El, dacă îi facem tot mai mult spaţiu în viaţa noastră. 

Aceasta mai ales dacă ne simţim săraci, slabi, păcătoşi, pentru că Dumnezeu dăruieşte forţă slăbiciunii noastre, bogăţie sărăciei noastre, convertire şi iertare păcatului nostru. Este atât de milostiv Domnul: mereu, dacă mergem la El, ne iartă. Să avem încredere în acţiunea lui Dumnezeu! Cu El putem face lucruri mari; ne va face să simţim bucuria de a fi discipolii Săi, martorii Săi. Dedicaţi-vă idealurilor mari, lucrurilor mari. Noi, creştinii, nu am fost aleşi de Domnul pentru lucruri mărunte; mergeţi tot mai departe, spre lucrurile mari. Dedicaţi-vă viaţa pentru idealurile mari, tinerilor!
Noutate a lui Dumnezeu, încercările vieţii, tari în Domnul. 

Dragi prieteni, să deschidem larg poarta vieţii noastre pentru noutatea lui Dumnezeu care ni-l dăruieşte pe Duhul Sfânt, pentru ca să ne transforme, să ne facă tari în încercări, să întărească unirea noastră cu Domnul, rămânerea noastră puternică în El: aceasta este o adevărată bucurie! Aşa să fie. 
Dumnezeu sa va binecuvanteze cu toate Harurile si Darurile Duhului Sfant!

28 aprilie 2013

Colivia goalaEra odată un preot pe nume Jorge Thomas, într-un sat mic din Noua Anglie.

Într-o duminică de Paşte, a venit la biserică, ducând cu el o colivie ruginită, îndoită şi veche şi a pus-o pe amvon. Mai multe frunţi s-au încruntat şi, ca dezaprobare, preotul Thomas a început să vorbească:

 “Când mergeam ieri prin sat am văzut un tânăr care venea înspre mine legănând această colivie. Pe fundul ei, erau trei păsărele mici sălbatice, tremurând de frig şi teamă.

L-am oprit pe băiat şi l-am întrebat:
- Ce duci acolo, băiete?
- Sunt doar niște păsări bătrâne.
- Și ce vei face cu ele?
- O să le duc acasă și o sa ma distrez cu ele. O să le chinuiesc și o să le smulg penele și o să le pun să se bată. O să mă distrez de minune.
- Dar mai devreme sau mai târziu te vei sătura de păsărelele astea. Ce vei face cu ele atunci?
- Am niște pisici. Le plac păsările. O să le dau lor.
Am tăcut pentru câteva minute, apoi l-am întrebat pe băiat:

- Cât vrei pe păsările astea băiete?

- Eh? Cu siguranță nu vreți păsările astea, nu? Sunt doar niște păsări simple bătrâne de pe câmp. Nu cântă. Nici măcar nu sunt frumoase!
- Deci… cât vrei?, l-am întrebat din nou.
Tânărul m-a privit mirat, ca și cum aș fi fost nebun și mi-a zis: “Zece dolari.” Am căutat în buzunar şi am scos o bancnotă de yece dolari. Am pus-o în mâna băiatului. Într-o clipă băiatul a dispărut.
Am ridicat colivia şi am dus-o la capătul străzii, unde era un pom şi un luminiş. Punând colivia pe jos, am deschis-o şi bătând uşor în vergile din metal, le-am convins pe păsărele să iasă în libertate.”
Abia acum s-a înţeles ce căuta colivia goală pe amvon. Pe urmă, preotul şi-a început predica.

“Într-o zi, Satan şi Isus stăteau de vorbă. Satan tocmai venise din grădina Edenului şi se tot lăuda şi se ridica în slăvi. “Da, Doamne, tocmai am prins pe toată lumea de acolo de jos. Le-am întins o capcană, am pus momeala pe care ştiam că nu o pot refuza. I-am prins pe toţi!”
“Ce vei face cu ei?”, a întrebat Isus. Satan a răspuns: “Mă distrez! o să-i învăţ să se urască şi să se abuzeze reciproc, să bea, să fumeze şi să blesteme. Îi voi învăţa să inventeze armele şi bombele şi să se omoare între ei. O să mă distrez cu adevărat!”
“Şi ce vei face după ce te distrezi cu ei?”, a întrebat Isus. “Oh, o să-i omor”, a exclamat Satan plin de orgoliu.

“Cât vrei pe ei?”, a întrebat Isus.

“Oh, dar tu nu-i vrei pe oamenii ăştia. Nu valorează nimic. O să te scuipe, blesteme şi omoare! Doar nu-i vrei pe oamenii aceştia!”

“Cât vrei pe ei?”, a întrebat din nou. Satan l-a privit pe Isus și, glumind, i-a zis: Toate lacrimile tale şi tot sângele tău.”

Isus a zis: “Bine!” Atunci el a plătit preţul.”

Preotul ridică colivia, a deschis uşa şi a coborât din amvon.

sursa : "Vitamine zilnice pentru suflet" de Humberto A. Agudelo C.


Dumnezeu sa va binecuvanteze cu infinita Sa iubire!

26 aprilie 2013

Rugaciunea pentru vrajmasi

Să ne reamintim Rugăciunea pentru vrăjmași a Sfântului Nicolae Velimirovici, ca sprijin pentru încercările din Postul Mare


Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem! Vrăjmaşii m-au împins şi mai mult spre Tine, în braţele Tale, mai mult decât prietenii. Aceştia m-au legat de pământ şi mi-au răsturnat orice nădejde spre pământ. 

Vrăjmaşii m-au făcut străin faţă de împărăţiile pământeşti şi un locuitor netrebnic faţă de pământ. Precum o fiară prigonită, aşa şi eu, prigonit fiind, în faţa vrăjmaşilor, am aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul Tău, unde nici vrăjmaşii, nici prietenii nu pot pierde sufletul meu.
 
Doamne, binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem.

Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în faţa lumii.
Ei m-au biciuit, când eu m-am cruţat de biciuire.
Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri.
Ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi.
Ei m-au scuipat atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi.
Când eu m-am făcut înţelept, ei m-au numit nebun.
Când m-am făcut puternic, ei au râs de mine ca de un pitic.
Când am vrut să conduc pe oameni, ei m-au împins înapoi.
Când m-am grăbit să mă îmbogăţesc, ei m-au smucit înapoi cu mână de fier.
Când m-am gândit să dorm liniştit, ei m-au trezit din somn.
Când mi-am zidit casă pentru viaţă lungă şi liniştită, ei au răsturnat-o şi m-au izgonit afară. Într-adevăr, vrăjmaşii m-au dezlegat de lume şi mi-au prelungit mâinile până la veşmântul Tău.
 
Binecuvântează Doamne pe vrăjmaşii mei!
 
Binecuvântează-i şi-i înmulţeşte; asmute-i şi mai mult împotriva mea, ca fuga mea spre Tine să fie fără întoarcere; ca să se rupă nădejdea mea în oameni ca pânza de păianjen; ca smerenia să împărăţească deplin în inima mea; ca inima mea să devină mormântul celor rele. Ca toată comoara mea să o aduni în ceruri. Ah, de m-aş elibera odată de autoamăgire, care m-a încâlcit într-o mreajă cumplită a vieţii înşelătoare!
 
Vrăjmaşii m-au învăţat să ştiu ceea ce puţini ştiu în lume: că omul nu are pe pământ vrăjmaşi afară de sine însuşi. Doar acela urăşte pe vrăjmaşi, care nu ştie că vrăjmaşii nu sunt vrăjmaşi, ci prieteni severi. De aceea, Doamne, binecuvântează pe prietenii şi pe vrăjmaşii mei! Sluga blestemă pe vrăjmaşi, căci nu ştie, iar Fiul îi binecuvântează, căci ştie. Fiul ştie că vrăjmaşii nu pot să se atingă de viaţa lui. De aceea, El păşeşte liber între ei şi se roagă lui Dumnezeu pentru aceştia.
 
Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem!
Dumnezeu sa va binecuvanteze si sa va ocroteasca!

21 aprilie 2013

Nu te lasa biruit de rau, ci biruie raul prin bine.

 

Romani 12

1. Va indemn, dar, fratilor, pentru indurarea lui Dumnezeu, sa aduceti trupurile voastre ca o jertfa vie, sfanta, placuta lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastra o slujba duhovniceasca.

2. Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia, ci sa va prefaceti, prin innoirea mintii voastre, ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea buna, placuta si desavarsita.

3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecaruia dintre voi sa nu aiba despre sine o parere mai inalta decat se cuvine; ci sa aiba simtiri cumpatate despre sine, potrivit cu masura de credinta pe care a impartit-o Dumnezeu fiecaruia.

4. Caci, dupa cum intr-un trup avem mai multe madulare, si madularele n-au toate aceeasi slujba,

5. tot asa si noi, care suntem multi, alcatuim un singur trup in Hristos; dar, fiecare in parte, suntem madulare unii altora.

6. Deoarece avem felurite daruri, dupa harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei sa-l intrebuinteze dupa masura credintei lui.

7. Cine este chemat la o slujba sa se tina de slujba lui. Cine invata pe altii sa se tina de invatatura.

8. Cine imbarbateaza pe altii sa se tina de imbarbatare. Cine da sa dea cu inima larga. Cine carmuieste sa carmuiasca cu ravna. Cine face milostenie s-o faca cu bucurie.

9. Dragostea sa fie fara prefacatorie. Fie-va groaza de rau, si lipiti-va tare de bine.

10. Iubiti-va unii pe altii cu o dragoste frateasca. In cinste, fiecare sa dea intaietate altuia.

11. In sarguinta, fiti fara preget. Fiti plini de ravna cu duhul. Slujiti Domnului.

12. Bucurati-va in nadejde. Fiti rabdatori in necaz. Staruiti in rugaciune.

13. Ajutati pe sfinti cand sunt in nevoie. Fiti primitori de oaspeti.

14. Binecuvantati pe cei ce va prigonesc: binecuvantati, si nu blestemati.

15. Bucurati-va cu cei ce se bucura; plangeti cu cei ce plang.

16. Aveti aceleasi simtaminte unii fata de altii. Nu umblati dupa lucrurile inalte, ci ramaneti la cele smerite. Sa nu va socotiti singuri intelepti.

17. Nu intoarceti nimanui rau pentru rau. Urmariti ce este bine, inaintea tuturor oamenilor.

18. Daca este cu putinta, intrucat atarna de voi, traiti in pace cu toti oamenii.

19. Preaiubitilor, nu va razbunati singuri; ci lasati sa se razbune mania lui Dumnezeu; caci este scris: "Razbunarea este a Mea; Eu voi rasplati", zice Domnul.

20. Dimpotriva: daca ii este foame vrajmasului tau, da-i sa manance; daca-i este sete, da-i sa bea; caci daca vei face astfel, vei ingramadi carbuni aprinsi pe capul lui."

21. Nu te lasa biruit de rau, ci biruie raul prin bine. 

Harul Domnului Isus Cristos sa fie cu voi cu toti! Amin.

Indrazneste fiule !

 

Matei 9

1. Isus S-a suit intr-o corabie, a trecut marea si a venit in cetatea Sa.
2. Si iata ca I-au adus un slabanog care zacea intr-un pat. Isus le-a vazut credinta si a zis slabanogului: "Indrazneste, fiule! Pacatele iti sunt iertate!"
3. Si iata ca unii din carturari au zis in ei insisi: "Omul acesta huleste!"
4. Isus, care le cunostea gandurile, a zis: "Pentru ce aveti ganduri rele in inimile voastre?
5. Caci ce este mai lesne? A zice: "Iertate iti sunt pacatele", sau a zice: "Scoala-te si umbla"?
6. Dar, ca sa stiti ca Fiul omului are putere pe pamant sa ierte pacatele, "Scoala-te", a zis El slabanogului, "ridica-ti patul si du-te acasa."
7. Slabanogul s-a sculat si s-a dus acasa.
8. Cand au vazut noroadele lucrul acesta, s-au inspaimantat si au slavit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.
9. De acolo, Isus a mers mai departe si a vazut pe un om, numit Matei, sezand la vama. Si i-a zis: "Vino dupa Mine." Omul acela s-a sculat si a mers dupa El.
10. Pe cand sedea Isus la masa, in casa, iata ca au venit o multime de vamesi si pacatosi si au sezut la masa cu El si cu ucenicii Lui.
11. Fariseii au vazut lucrul acesta si au zis ucenicilor Lui: "Pentru ce mananca Invatatorul vostru cu vamesii si cu pacatosii?"
12. Isus i-a auzit si le-a zis: "Nu cei sanatosi au trebuinta de doctor, ci cei bolnavi.
13. Duceti-va de invatati ce inseamna: "Mila voiesc, iar nu jertfa!" Caci n-am venit sa chem la pocainta pe cei neprihaniti, ci pe cei pacatosi."
14. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus si I-au zis: "De ce noi si fariseii postim des, iar ucenicii Tai nu postesc deloc?"
15. Isus le-a raspuns: "Se pot jeli nuntasii cata vreme este mirele cu ei? Vor veni zile cand mirele va fi luat de la ei, si atunci vor posti.
16. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haina veche; pentru ca si-ar lua umplutura din haina, si ruptura ar fi mai rea.
17. Nici nu pun oamenii vin nou in burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsa, si burdufurile se prapadesc; ci vinul nou il pun in burdufuri noi, si se pastreaza amandoua."
18. Pe cand le spunea Isus aceste vorbe, iata ca a venit unul din fruntasii sinagogii, I s-a inchinat si I-a zis: "Fiica mea adineaori a murit; dar vino de pune-Ti mainile peste ea, si va invia."
19. Isus S-a sculat si a plecat dupa el impreuna cu ucenicii Lui.
20. Si, iata, o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sange, a venit pe dinapoi si s-a atins de poala hainei Lui.
21. Caci isi zicea ea: "Numai sa ma pot atinge de haina Lui, si ma voi tamadui."
22. Isus S-a intors, a vazut-o si i-a zis: "Indrazneste, fiica! Credinta ta te-a tamaduit." Si s-a tamaduit femeia chiar in ceasul acela.
23. Cand a ajuns Isus in casa fruntasului sinagogii si cand a vazut pe cei ce cantau din fluier si gloata bocind,
24. le-a zis: "Dati-va la o parte; caci fetita n-a murit, ci doarme!" Ei isi bateau joc de El.
25. Dar, dupa ce a fost scoasa gloata afara, Isus a intrat inauntru, a luat pe fetita de mana, si fetita s-a sculat.
26. Si s-a dus vestea despre aceasta minune in tot tinutul acela.
27. Cand a plecat de acolo, s-au luat dupa Isus doi orbi care strigau si ziceau: "Ai mila de noi, Fiul lui David!"
28. Dupa ce a intrat in casa, orbii au venit la El. Si Isus le-a zis: "Credeti ca pot face lucrul acesta?" "Da, Doamne", I-au raspuns ei.
29. Atunci S-a atins de ochii lor si a zis: "Faca-vi-se dupa credinta voastra!"
30. Si li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul si le-a zis: "Vedeti sa nu stie nimeni."
31. Dar ei, cum au iesit afara, au raspandit vestea despre El in tot tinutul acela.
32. Pe cand plecau orbii acestia, iata ca au adus la Isus un mut indracit.
33. Dupa ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Si noroadele, mirate, ziceau: "Niciodata nu s-a vazut asa ceva in Israel!"
34. Dar fariseii ziceau: "Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!"
35. Isus strabatea toate cetatile si satele, invatand pe norod in sinagogi, propovaduind Evanghelia Imparatiei si vindecand orice fel de boala si orice fel de neputinta care era in norod.
36. Cand a vazut gloatele, I s-a facut mila de ele, pentru ca erau necajite si risipite ca niste oi care n-au pastor.
37. Atunci a zis ucenicilor Sai: "Mare este secerisul, dar putini sunt lucratorii!
38. Rugati, dar, pe Domnul secerisului sa scoata lucratori la secerisul Lui." 


Matei 10

1. Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Sai si le-a dat putere sa scoata afara duhurile necurate si sa tamaduiasca orice fel de boala si orice fel de neputinta.
2. Iata numele celor doisprezece apostoli: Cel dintai, Simon, zis Petru, si Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, si Ioan, fratele lui;
3. Filip si Bartolomeu; Toma si Matei, vamesul; Iacov, fiul lui Alfeu, si Levi, zis si Tadeu;
4. Simon, Canaanitul, si Iuda Iscarioteanul, cel care a vandut pe Isus.
5. Acestia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, dupa ce le-a dat invataturile urmatoare: "Sa nu mergeti pe calea paganilor si sa nu intrati in vreo cetate a samaritenilor;
6. ci sa mergeti mai degraba la oile pierdute ale casei lui Israel.
7. Si pe drum, propovaduiti si ziceti: "Imparatia cerurilor este aproape!"
8. Vindecati pe bolnavi, inviati pe morti, curatati pe leprosi, scoateti afara dracii. Fara plata ati primit, fara plata sa dati.
9. Sa nu luati nici aur, nici argint, nici arama in braiele voastre,
10. nici traista pentru drum, nici doua haine, nici incaltaminte, nici toiag, caci vrednic este lucratorul de hrana lui.
11. In orice cetate sau sat veti intra, sa cercetati cine este acolo vrednic si sa ramaneti la el pana veti pleca.
12. La intrarea voastra in casa, urati-i de bine;
13. si, daca este casa aceea vrednica, pacea voastra sa vina peste ea; dar, daca nu este vrednica, pacea voastra sa se intoarca la voi.
14. Daca nu va va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, sa iesiti din casa sau din cetatea aceea si sa scuturati praful de pe picioarele voastre."
15. Adevarat va spun ca, in ziua judecatii, va fi mai usor pentru tinutul Sodomei si Gomorei, decat pentru cetatea aceea.
16. Iata, Eu va trimit ca pe niste oi in mijlocul lupilor. Fiti, dar, intelepti ca serpii si fara rautate ca porumbeii.
17. Paziti-va de oameni; caci va vor da in judecata soboarelor si va vor bate in sinagogile lor.
18. Din pricina Mea, veti fi dusi inaintea dregatorilor si inaintea imparatilor, ca sa slujiti ca marturie inaintea lor si inaintea Neamurilor.
19. Dar, cand va vor da in mana lor, sa nu va ingrijorati, gandindu-va cum sau ce veti spune; caci ce veti avea de spus va va fi dat chiar in ceasul acela;
20. fiindca nu voi veti vorbi, ci Duhul Tatalui vostru va vorbi in voi.
21. Fratele va da la moarte pe fratele sau, si tatal pe copilul lui; copiii se vor scula impotriva parintilor lor si-i vor omori.
22. Veti fi urati de toti, din pricina Numelui Meu; dar cine va rabda pana la sfarsit va fi mantuit.
23. Cand va vor prigoni intr-o cetate, sa fugiti intr-alta. Adevarat va spun ca nu veti ispravi de strabatut cetatile lui Israel pana va veni Fiul omului.
24. Ucenicul nu este mai presus de invatatorul sau, nici robul mai presus de domnul sau.
25. Ajunge ucenicului sa fie ca invatatorul lui, si robului sa fie ca domnul lui. Daca pe Stapanul casei L-au numit Beelzebul, cu cat mai mult vor numi asa pe cei din casa Lui?
26. Asa ca, sa nu va temeti de ei. Caci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit si nimic tainuit care nu va fi cunoscut.
27. Ce va spun Eu la intuneric voi sa spuneti la lumina; si ce auziti soptindu-se la ureche sa propovaduiti de pe acoperisul caselor.
28. Nu va temeti de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeti-va mai degraba de Cel ce poate sa piarda si sufletul si trupul in gheena.
29. Nu se vand oare doua vrabii la un ban? Totusi, niciuna din ele nu cade pe pamant fara voia Tatalui vostru.
30. Cat despre voi, pana si perii din cap, toti va sunt numarati.
31. Deci sa nu va temeti; voi sunteti mai de pret decat multe vrabii.
32. De aceea, pe oricine Ma va marturisi inaintea oamenilor il voi marturisi si Eu inaintea Tatalui Meu care este in ceruri;
33. dar de oricine se va lepada de Mine inaintea oamenilor, Ma voi lepada si Eu inaintea Tatalui Meu care este in ceruri.
34. Sa nu credeti ca am venit s-aduc pacea pe pamant; n-am venit sa aduc pacea, ci sabia.
35. Caci am venit sa despart pe fiu de tatal sau, pe fiica de mama sa si pe nora de soacra sa.
36. Si omul va avea de vrajmasi chiar pe cei din casa lui.
37. Cine iubeste pe tata ori pe mama mai mult decat pe Mine nu este vrednic de Mine; si cine iubeste pe fiu ori pe fiica mai mult decat pe Mine nu este vrednic de Mine.
38. Cine nu-si ia crucea lui si nu vine dupa Mine nu este vrednic de Mine.
39. Cine isi va pastra viata o va pierde; si cine isi va pierde viata pentru Mine o va castiga.
40. Cine va primeste pe voi Ma primeste pe Mine; si cine Ma primeste pe Mine primeste pe Cel ce M-a trimis pe Mine.
41. Cine primeste un proroc, in numele unui proroc, va primi rasplata unui proroc; si cine primeste pe un om neprihanit, in numele unui om neprihanit, va primi rasplata unui om neprihanit.
42. Si oricine va da de baut numai un pahar de apa rece unuia din acesti micuti, in numele unui ucenic, adevarat va spun ca nu-si va pierde rasplata." Dumnezeu sa va binecuvanteze cu acele Haruri de care aveti mai mare nevoie!

17 aprilie 2013

Calomnia
Mulţi martiri ai Bisericii, victime ale calomniei, lucrare care vine de la Satana


RV 15 apr 2013. „Calomnia distruge lucrarea lui Dumnezeu în oameni”: a spus Papa Francisc la Sf. Liturghie celebrată luni dimineaţă în capela Casei Sf. Marta din Vatican. Au luat parte, printre alţii, personalul de la Serviciul Telefonic şi de la Oficiul Internet din Vatican. Papa a îndemnat credincioşii să se roage pentru numeroşii martiri care şi astăzi sunt acuzaţi pe nedrept, prigoniţi şi ucişi din ură faţă de credinţă.

Ştefan, primul martir al Bisericii, este o victimă a calomniei, manifestare directă a Satanei. Nu foloseşte eufemisme, Papa Francisc, atunci când vrea să înfiereze unul din cele mai josnice comportamente umane.

Lectura Sf. Liturghii de luni, luată în ritul roman din cartea Faptele Apostolilor (6,8-15), prezintă arestarea ucenicului Ştefan, unul din cei şapte diaconi aleşi şi numiţi de Apostoli. Acesta este târât în faţa sinedriului datorită mărturiei personale dată pentru Evanghelie, o mărturie însoţită de semne ieşite din comun. Diaconul creştin, se citeşte în textul biblic, este acuzat în faţa sinedriului de „martori falşi”.

În această privinţă, Papa Francisc observă că „nu mergea bine o confruntare curată, o lupta între oamenii buni”, de aceea duşmanii lui Ştefan au luat-o pe calea cea murdară: calomnia”.

● „Noi toţi suntem păcătoşi, toţi. Avem păcate. Dar calomnia este altceva. Este un păcat, desigur, dar totuşi este altceva. Calomnia vrea să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. Calomnia provine dintr-o realitate foarte rea, se naşte din ură. Iar cel care produce ura, este Satana. Calomnia distruge lucrarea lui Dumnezeu în oameni, în suflete. Calomnia recurge la minciună pentru a merge înainte. Să nu ne îndoim: unde este calomnie, acolo este Satana, chiar el”.

De la comportamentul acuzatorilor, Papa Francisc şi-a îndreptat atenţia spre comportamentul celui acuzat. La minciună, Ştefan nu răspunde cu minciună, „nu vrea să meargă pe această cale pentru a scăpa cu viaţă. El îşi îndreaptă privirea la Domnul şi ascultă de lege”, şi rămâne astfel în pacea şi adevărul lui Cristos. Este ceea ce se întâmplă în istoria Bisericii, pentru că de la primul martir până astăzi, avem foarte multe exemple de la cei care au dat mărturie pentru Evanghelie printr-un curaj extrem:


● „Dar timpul martirilor nu s-a terminat. Iar astăzi, de fapt, am putea spune că Biserica are mai mulţi martiri decât în primele secole. Biserica are foarte mulţi bărbaţi şi femei care sunt calomniaţi, prigoniţi, ucişi din ură faţă de Isus, din ură faţă de credinţă. Unul este ucis pentru că îi învăţa pe alţii catehismul, celălalt pentru că purta o cruce… Astăzi, în atâtea ţări, îi calomniază, îi prigonesc… sunt fraţii şi surorile noastre care astăzi suferă, în acest timp al martirilor”.
Iar noi, a subliniat Sfântul Părinte, trăim într-o „epocă cu mai mulţi martiri decât în primele secole”. Şi o epocă marcată de „atâtea turbulenţe spirituale” i-a adus aminte Pontifului de o icoană rusească de acum câteva secole: Maica Domnului care acoperă cu mantia sa poporul lui Dumnezeu. 

● „Să ne rugăm Maicii Domnului să ne ocrotească. În vremuri de turbulenţe spirituale, locul cel mai sigur este mantia Maicii Domnului. Ea este mama care are grijă de Biserică. Şi în aceste timpuri de martiri, ea este într-un anumit fel, cum se spune, «protagonista ocrotirii», este mama. (…) Să-i spunem cu credinţă: «Sub ocrotirea ta, mamă, este Biserica. Ai grijă de Biserică!»”


sursa:  http://ro.radiovaticana.va/news/2013/04/15/mul%C5%A3i_martiri_ai_bisericii,_victime_ale_calomniei,_lucrare_care_vin/rom-682965

Dumnezeu sa va binecuvanteze cu infinita sa iubire  si cu nesfarsita Sa milostivire!

15 aprilie 2013

RUGACIUNE CATRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plans pentru Lazar si lacrimi de intristare si de milostivire ai varsat pentru dansul, primeste lacrimile mele.
 Cu patimile Tale, vindeca patimile mele! 
Cu ranile Tale, tamaduieste ranile mele.
 Cu Sangele Tau, curateste sangele meu si amesteca in trupul meu mireasma trupului Tau, celui de viata facator.
 Fierea, cu care vrajmasii Te-au adapat, sa indulceasca amaraciunea cu care potrivnicul m-a adapat.
 Trupul Tau intins pe Cruce, sa intinda catre Tine mintea mea, cea trasa jos de diavoli. Capul Tau, pe care l-ai aplecat pe Cruce, sa inalte capul meu cel palmuit de potrivnici. 
Preasfintele Tale maini, pironite de cei faradelege pe Cruce, sa ma traga spre Tine din prapastia pierzarii, precum a fagaduit preasfanta gura Ta.
 Fata Ta, cea batjocorita cu palmuiri si cu scuipari, sa umple de stralucire fata mea cea intinata in faradelegi.
 Duhul Tau, pe care l-ai incredintat Tatalui cand erai pe Cruce, sa ma povatuiasca spre Tine, prin harul Tau.
 Nu am inima plina de durere ca sa te caut; nu am pocainta, nici umilinta, care intorc pe fii la mostenirea lor; nu am lacrimi mangaietoare, Stapane. S-a intunecat mintea mea cu cele lumesti si nu poate sa caute spre Tine cu durere. S-a racit inima mea de atatea ispite si nu poate sa se infierbante cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. 
Ci Tu Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunatatilor, daruieste-mi pocainta nestirbita si inima indurerata, ca sa poprnesc cu tot sufletul in cautarea Ta; caci fara de Tine ma voi instraina de tot binele. Da-mi asadar, Bunule, harul Tau. Tatal,
 Care Te-a nascut din sanurile Sale fara de ani si mai inainte de veci, sa innoiasca in mine inchipuirea icoanei Tale. 
Te-am parasit, Doamne; sa nu ma parasesti. Am iesit de la Tine; iesi in cautarea mea. 
Du-ma la pasunea Ta. Numara-ma intre oile turmei Tale preaalese. Hraneste-ma impreuna cu ele din verdeata dumnezeiestilor Tale Taine. Caci inima lor curata este salasul Tau si se vede intr-ansa stralucirea descoperirilor Tale.
Stralucirea Ta este mangaierea si odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine in necazuri si in toate felurile de chinuri. 
Acestei straluciri ma invredniceste si pe mine nevrednicul cu harul si cu iubirea de oameni a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, in vecii vecilor. Amin. Dumnezeu sa va binecuvanteze cu nesfarsitele comori ale iubirii si milostivirii Sale!

14 aprilie 2013

Dumnezeu miraculos vindeca si astazi!
Pentru cei care medicina traditionala nu le mai poate oferi mare lucru, au o sansa cu totul exceptionala. Va rugam mult sa trimiteti aceasta invitatie la toti cei pe care-i aveti in baza de date, ca sa ajunga informatia la cat mai multa lume. Nu poti sa stii niciodata cine are nevoie de un miracol !
20 aprilie 2013, Cluj, Casa Universitarilor.
"Doamne Dumnezeul meu, eu am stigat catre Tine si Tu m-ai vindecat" Ps. 30,2
 
Dumnezeu sa va binecuvanteze si sa va vinedece trupurile si sufletele!

13 aprilie 2013

Vreti sa aflati ADEVARUL din viata voastra?Acesta e un clip 
pe care fiecare om ar trebui sa il vada !
 
Cei care vor avea curajul sa-l urmareasca cu atentie pana la capat vor descoperi cine sunt ei cu adevarat si cine este Isus Cristos!

Curaj, nu treceti pe langa aceasta ocazie in care puteti descoperi ADEVARUL din viata voastra! 

Dumnezeu sa va binecuvanteze cu acele Haruri de care aveti mai mare nevoie!

11 aprilie 2013

Despre Sfanta Fecioara Maria la Radio Maria


Ora de cateheza, invatatura Bisericii pe intelesul tuturor! 

Parintele Doru Popovici  continua sa ne vorbeasca despre Maica Domnului,
 Preacurata Fecioara Maria, cea "prin care rasare bucuria" si ceea ce "le este diavolilor rana de mult plans".

Cu mult drag va invit sa ascultati aceste doua clipuri  in care veti putea  auzi si marturia mea despre modul in care Sfanta Fecioara  actioneaza in propria-mi viata.

In primul clip intervin de la minutul 47 , iar in al doilea clip de la minutul 37.
 Mai sunt si alte marturii foarte interesante.
Auditie placuta!Cu blandul Isus sa va binecuvanteze Fecioara de Sus!

Mesajul Sfintei Fecioare pentru luna aprilie 2013 pe Muntele Sfintei Treimi din Nusfalau

2013 - ANUL PREGĂTIRII PENTRU APARIŢIA SFINTEI FECIOARE –APRILIE

“Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!” 
 (Lc.1, 45)

A 1Ö3-a întâlnire de rugăciune lângă Nuşfalău, pe Muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm despre pildele celor convertiţi (Zaheu, Maria Magdalena, tâlharul din dreapta, fiul risipitor, femeia adulteră, Levi, Saul etc.).

Mottoul lunii: „Va fi mai mare bucurie în Cer pentru un păcătos care se converteşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care nu au nevoie de convertire!!!(Lc. 15, 7).

Intenţia comună de rugăciune: să fim recunoscători pentru convertirea noastră! Ispăşim pentru convertirea păcătoşilor!

Sarcina noastră concretă va fi: să recitim şi să răspândim primul volum al cărţii „Secretul bucuriei mele” scrisă de Eva B. Madarász!

Mesajul Sfintei Fecioare pentru luna aprilie 2013

Dragii mei copii ispăşitori!!! În această lună când sărbătoriţi Milostivirea Divină, aş dori să vă vorbesc despre raportarea voastră faţă de sacramentul pocăinţei! Dorinţa Sfântului Meu Fiu Milostiv, care a Înviat,  este ca atunci când cădeţi în păcat, să vă căiţi imediat. Gândiţi-vă, ce s-ar întâmpla cu voi dacă aţi muri subit după ce aţi comis păcatul?

Ce vă spune în adâncul sufletelor voastre cel Rău, şi din păcate foarte mulţi îl ascultă?

·           Nu trebuie luat în serios Cuvântul lui Dumnezeu! Nu vă spovediţi, căci oricum veţi cădea din nou în păcat! Acesta e motivul pentru care căinţa voastră nu are rost.

·           Dacă vreţi să trăiţi o viaţă liniştită şi confortabilă, nu vă luptaţi, nu vă împotriviţi păcatelor voastre! Lupta continuă împotriva păcatelor voastre presupune un mare efort. E în zadar să luptaţi împotriva păcatului pe care oricum nu reuşiţi să îl învingeţi.

·           Cel Rău îi face pe mulţi să creadă că din cauza păcatelor comise, Dumnezeu nu vă iubeşte şi nu vă iartă! Astfel reuşeşte să stârnească în suflete mânie şi ură împotriva lui Dumnezeu.

·           Sunt oameni pe care cel Rău îi face să creadă că preotul nu are puterea de a ierta păcatele. Omul nu poate avea o asemenea putere! Din păcate, sunteţi predispuşi să credeţi mai degrabă şoaptele celui Rău decât mesajul lui Dumnezeu.

·           Multor oameni cel Rău le şopteşte să nu creadă că păcatul este ceva rău pentru ei şi că asta au inventat-o preoţii. Vrea să-i convingă să se simtă bine în păcatele lor.

·           Sunt persoane pe care cel Rău îi atinge în mândria lor. Lor le spune: ”Voi, cei care sunteţi oameni importanţi, doar nu veţi îngenunchia în faţa unui preot păcătos? Să nu permiteţi nimănui să se amestece în viaţa voastră, în libertatea voastră! Această umilire nu este demnă de voi.”

·           Multor oameni cel Rău le ia sentimentul de remuşcare! El spune: ”A înjura nu este păcat, este doar o modalitate de a vă elibera de tensiune! Să trăiţi în concubinaj fără a vă căsători nu este păcat, deoarece e la modă şi toată lumea face astfel. Nici adulterul nu este păcat, ci doar o varietate de care aveţi nevoie. Nici ţinerea supărării nu este păcat, deoarece celălalt a început. Nici beţia nu e păcat, pentru că astfel vă eliberaţi de multe-multe gânduri. Nici furtul nu este păcat, deoarece consideraţi că toată lumea trebuie să trăiască de la locul de muncă. Voi aveţi nevoie de lucrurile furate! Întrebarea se pune, dacă s-ar fura de la voi, aţi gândi la fel? Nici avortul nu este păcat, întrucât embrionul încă nu este un copil format, de aceea, dacă este necesar, poate fi făcut. Nu este păcat nici omisiunea Liturghiei duminicale şi de sărbători, căci aveţi nevoie de odihnă, de o excursie binemeritată după o săptămână grea de muncă. Nici eutanasia nu este păcat, deoarece dacă cineva devine nefolositor, puteţi liniştit să-l trimiteţi pe lumea cealaltă.”

Nu voi continua. Analizaţi voi câte şi mai câte vă şopteşte cel Rău, doar pentru a nu vă căi, pentru a nu vă supune lui Dumnezeu şi pentru a nu atinge pacea sufletească şi mântuirea!

Ce vă spune Sfântul Meu Fiu Inviat, Izvorul şi Regele Milostivirii?

·           Vă roagă să nu-l ascultaţi pe cel Rău, pentru că el vrea să vă ducă la osândă, la nefericirea veşnică.

·           Spovediţi-vă cu ocazia Duminicii Îndurării Divine pentru a putea fi absolviţi de toate urmările păcatelor voastre. Să credeţi că fiii mei preoţi au puterea de a vă absolvi de păcate, putere pe care au primit-o de la Fiul Meu, prin episcopul care i-a hirotonit ca preoţi.

·           Să credeţi că merită să luptaţi împotriva păcatelor voastre. Dacă faceţi asta în fiecare zi, atunci veţi păşi pe calea bucuriei, a fericirii şi a mântuirii.

·           Să nu uitaţi niciodată că Dumnezeu vă iubeşte, dar nu iubeşte păcatele voastre. A dovedit asta jertfind pentru voi şi ultima Sa picătură de sânge.

·           Atunci când vă îndoiţi de Iertarea Sfântului Meu Fiu, gândiţi-vă la: pilda fiului risipitor, la tâlharul din dreapta, la femeia adulteră, la convertirea lui Saul care a devenit Sfântul Paul.

·           Trebuie să ştiţi că în lumea voastră nu catastrofele naturale constituie cele mai mari tragedii, ci păcatele voastre de care nu vreţi să vă eliberaţi. Acestea atrag după ele cele mai mari tragedii.

·           Trebuie să ajungeţi să numiţi întunericul, întuneric, să spuneţi despre păcat că este păcat, iar despre lumină că este lumină. Nu permiteţi părintelui minciunii să vă inducă în eroare zicându-vă că lumina e întuneric şi întunericul, lumină.

Ca încheiere, vă spun că Sfântul Meu Fiul vă cere ca, ori de câte ori cădeţi în păcat, să vă căiţi imediat. Cel Rău însă vă sugerează că nu aveţi nevoie de aşa ceva. Oare de cine să ascultaţi? Aceasta e o chestiune primordială legată de viaţa voastră veşnică.

Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul căinţei permanente!!!”

Tema de casă pentru luna aprilie:

„SĂ NE SPOVEDIM, SĂ NE ÎMPĂRTĂŞIM, SĂ NE RUGĂM LA INTENŢIA SFÂNTULUI PĂRINTE PAPA, PENTRU A AVEA PARTE DE INDULGENŢĂ PLENARĂ!!!”

RETROSPECTIVA LUNII MARTIE 2013

În ce privinţă ne-au întărit cei din Ceruri în luna martie în prima zi de ispăşire?


·         A venit timpul nu doar să ne rugăm calea crucii, ci să o şi trăim! Să învăţăm să unim suferinţele noastre fizice şi sufleteşti cu suferinţele lui Isus şi ale Mariei. Să nu aşteptăm în mod egoist ca noi să fim ajutaţi, ci cu un spirit altruist, noi să fim cei care-i ajutăm pe alţii. Să ne străduim să facem chiar şi cel mai mic bine cu cea mai mare iubire! Să rămânem alături de Domnul Isus până la capăt. Tot ceea ce suntem şi ceea ce avem să punem la dispoziţia Domnului Isus. Să ispăşim zilnic: pentru norodul care doar priveşte curios la pătimirea lui Isus, pentru necredincioşi, pentru soldaţii brutali şi pentru cei care au o spiritualitate asemănătoare acestora. Să ne bucurăm pentru sutaşul convertit, pentru tâlharul din dreapta şi pentru toţi cei convertiţi. Pe calea crucii din vieţile noastre să fim convinşi că ultimul cuvânt nu este al păcatului, al suferinţei şi al morţii, ci este al iertării, al vieţii şi al învierii. Domnul Isus a spus că şi astăzi îşi oferă suferinţa mistică pentru ierarhii Bisericilor care încă nici astăzi nu reuşesc să ajungă la un consens în ceea ce priveşte sărbătoarea Paştelui. Preasfânta Sa Voinţa ar fi ca, în sfârşit, întreaga creştinătate să sărbătorească împreună Pătimirea Sa, Moartea şi Învierea Sa. Noi, ispăşitorii, trebuie să ne rugăm şi de-acum înainte pentru ca Voinţa Domnului Isus să fie îndeplinită cât mai curând!!!

·         Am meditat şi la schimbările pe care ar trebui să le facem în viaţa şi în familia noastră. În ultimul timp, planul celui Rău este ca, în lipsa păcii şi a iubirii, să-i incite pe membrii familiilor, plini de mândrie, unii împotriva celorlalţi. Trebuie să luăm la cunoştinţă cu umilinţă că din fiecare mebru al familiei iese la iveală păcatul care există în el. Să nu ne învinovăţim unii pe alţii pentru păcatele care au ieşit la suprafaţă, ci să ne căim şi să ne împăcăm unii cu alţii. Noi, ispăşitorii, trebuie să învăţăm a fi primii care iubim şi care avem iniţiativa binelui! Noi avem voie doar să iubim şi să fim buni!!!, poate fi mottoul nostru de viaţă pe care putem să îl punem şi pe peretele camerei noastre. Cei din Ceruri ne-au binecuvântat în strădania de a iubi virtutea şi de a condamna păcatul!

Care sunt condiţiile pentru a rămâne în starea de har cât mai mult timp?

Când cel Rău ne atacă prin ispite, să nu-i permitem să ne învingă. În mometul ispitei să-i poruncim celui Rău, prin Sfântul Sânge al lui Isus şi prin Sfintele Lacrimi ale Fecioarei Maria, să plece de la noi. Trebuie să ştim că prin botez, prin miruire, prin sfinţirea ca preot, am primit putere asupra celui Rău. Să nu permitem ca armele noastre să se ruginească, ci să le folosim cu fiecare ocazie atunci când cel Rău ne atacă. Să avem grijă să ne ferim de păcat şi de ocaziile de a păcătui şi prin televizor, internet, ziare, în toată viaţa...! Să cerem în fiecare zi Protecţia Sfântului Sânge al lui Isus şi a Sfintelor Lacrimi ale Fecioarei Maria pentru noi, membrii familiilor noastre, asupra casei, maşinii, asupra a tot ce ne aparţine. Să avem grijă ca în această luptă împotriva celui Rău să nu ne domine teama, ci puterea şi curajul.

Care sunt păcatele de care trebuie să ne păzim în mod deosebit în postul Pastelui?

La începutul fiecărei liturghii spunem: „am păcătuit cu gândul, cuvântul, cu fapta şi omisiunea”, aşadar să facem un examen de conştiinţă. Să ne gândim:

Cum sunt gândurile noastre? Lumea spune că gândurile nu pot fi controlate. Romanii considerau că judecătorul nu poate condamna pe nimeni pentru gândurile sale rele! Nu aşa stau lucrurile în faţa lui Dumnezeu. La judecată El ne trage la răspundere şi pentru gândurile păcătoase, dacă nu ne căim pentru ele. De aceea, în fiecare seară când ne facem examenul de conştiinţă, să condamnăm şi gândurile păcătoase. „Isus a văzut gândurile lor!” „Cuvântul lui Dumnezeu judecă gândurile inimii.”

Cum sunt cuvintele noastre? Îl întristăm pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru prin cuvintele pe care le rostim? Trebuie să renunţăm la vocabularul suburban, la cel lumesc şi păcătos şi trebuie să ne străduim ca vorbele noastre să fie constructive, să aducă îmbărbătare, alinare şi speranţă. „Vă spun, aşadar, în ziua judecăţii, oamenii vor da cont de orice cuvânt nelalocul lui pe care l-ar fi spus. Căci după cuvintele tale vei fi îndreptăţit şi după cuvintele tale vei fi condamnat.” (Mt. 12, 36-37)

Cum sunt faptele noastre? „Isus a umblat pe pământ făcând binele! Tuturor Isus le-a făcut doar bine!” Dacă ne deschidem prin rugăciune către spiritualitatea lui Isus, atunci şi noi vom fi capabili de a face tot binele. Prin căinţă, să eradicăm faptele noastre rele. Toţi cei care se deschid, prin faptele lor celui Rău, vor fi în stare de orice faptă rea. „...arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa cu faptele mele!” (Iac. 2, 18)

Cum stăm cu păcatele săvârşite prin omisiune? În fiecare zi, de dimineaţa şi până seara,  avem o sumedenie de oportunităţi de a săvârşi binele. Putem să ne rugăm, să mergem la biserică, să spunem şi să facem bine, să vizităm un bolnav etc. Dacă omitem să facem binele care ne stă în putere să-l facem, atunci păcătuim. Fireşte că trebuie să facem doar acele fapte bune pentru care avem timp, putere şi posibilitate. Oare obişnuim să ne mărturisim păcatele făcute prin omisiune? „Aşadar cine ştie să facă binele şi nu-l face, comite păcat.” (Iac. 4, 17)

Mărturia părintelui greco-catolic Gavril Şandor: M-am născut în localitatea Boghiş în 11 noiembrie1965. Părinţii mei au primit ca dar de la Dumnezeu 6 copii, dintre care trei am fost băieţi şi trei fete. Am primit o educaţie religioasă în familie. Tatăl meu a fost medic veterinar, iar mama avea grijă de copii. După ce am fost hirotonit, m-am dus de mai multe ori la programele de ispăşire de la Şimian. Atunci mă rugam ca programele de ispăşire să fie mai aproape de mine, ceea ce s-a şi întâmplat când comunitatea de ispăşire a venit pe Muntele Sfintei Treimi. O perioadă n-am mai venit la ispăşire la Nuşfalău, dar o dată, într-un vis, mi-a apărut Sfânta Fecioară, mi l-a întins pe Pruncul Isus şi astfel m-a călăuzit înapoi în comunitate. Cu ocazia unui accident, mi-am fracturat mâna şi am făcut apă la genunchi. Medicii spuneau că trebuie operat. Dar eu m-am rugat Măicuţei Sfinte în felul următor: dacă Nuşfalăul este de la Dumnezeu, atunci să nu ajung la operaţie. Slavă Domnului, genunchiul mi s-a vindecat fără a fi nevoie de operaţie. Cu ocazia ispăşirilor, am primit foarte multe haruri pe Muntele Sfintei Treimi. Este minunat să poţi vedea că oameni de diferite religii şi naţionalităţi ispăşesc împreună. Mottoul meu de viaţă este: „Mulţumesc lui Dumnezeu, Celui care m-a ales! Mulţumesc lui Dumnezeu că am putut răspunde chemării Sale!”.

Privire în viitor pentru luna mai 2013:


Ÿ  Ispăşirile pe Muntele Sfintei Treimi vor avea loc pe 2-3-4-5 mai, după-amiaza, de la ora 15!
Ÿ  Cea mai frumoasă luna a anului o dedicăm Sfintei Fecioare. Din iubire pentru Mama noastră Cerească putem merge într-un loc de pelerinaj.
Ÿ  În primele zile de ispăşire sărbătorim: Sfânta Treime, Sfântul Spirit, Sfânta Euharistie şi Ridicarea la Ceruri a Domnului Isus.
                                                      (Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi la:www.muntelesfinteitreimi.ro,
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723;0040260670508Dumnezeu sa va binecuvanteze cu Harul Caintei adevarate!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...