Te caut din toata inima...

11 aprilie 2013

Mesajul Sfintei Fecioare pentru luna aprilie 2013 pe Muntele Sfintei Treimi din Nusfalau

2013 - ANUL PREGĂTIRII PENTRU APARIŢIA SFINTEI FECIOARE –APRILIE

“Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!” 
 (Lc.1, 45)

A 1Ö3-a întâlnire de rugăciune lângă Nuşfalău, pe Muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm despre pildele celor convertiţi (Zaheu, Maria Magdalena, tâlharul din dreapta, fiul risipitor, femeia adulteră, Levi, Saul etc.).

Mottoul lunii: „Va fi mai mare bucurie în Cer pentru un păcătos care se converteşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care nu au nevoie de convertire!!!(Lc. 15, 7).

Intenţia comună de rugăciune: să fim recunoscători pentru convertirea noastră! Ispăşim pentru convertirea păcătoşilor!

Sarcina noastră concretă va fi: să recitim şi să răspândim primul volum al cărţii „Secretul bucuriei mele” scrisă de Eva B. Madarász!

Mesajul Sfintei Fecioare pentru luna aprilie 2013

Dragii mei copii ispăşitori!!! În această lună când sărbătoriţi Milostivirea Divină, aş dori să vă vorbesc despre raportarea voastră faţă de sacramentul pocăinţei! Dorinţa Sfântului Meu Fiu Milostiv, care a Înviat,  este ca atunci când cădeţi în păcat, să vă căiţi imediat. Gândiţi-vă, ce s-ar întâmpla cu voi dacă aţi muri subit după ce aţi comis păcatul?

Ce vă spune în adâncul sufletelor voastre cel Rău, şi din păcate foarte mulţi îl ascultă?

·           Nu trebuie luat în serios Cuvântul lui Dumnezeu! Nu vă spovediţi, căci oricum veţi cădea din nou în păcat! Acesta e motivul pentru care căinţa voastră nu are rost.

·           Dacă vreţi să trăiţi o viaţă liniştită şi confortabilă, nu vă luptaţi, nu vă împotriviţi păcatelor voastre! Lupta continuă împotriva păcatelor voastre presupune un mare efort. E în zadar să luptaţi împotriva păcatului pe care oricum nu reuşiţi să îl învingeţi.

·           Cel Rău îi face pe mulţi să creadă că din cauza păcatelor comise, Dumnezeu nu vă iubeşte şi nu vă iartă! Astfel reuşeşte să stârnească în suflete mânie şi ură împotriva lui Dumnezeu.

·           Sunt oameni pe care cel Rău îi face să creadă că preotul nu are puterea de a ierta păcatele. Omul nu poate avea o asemenea putere! Din păcate, sunteţi predispuşi să credeţi mai degrabă şoaptele celui Rău decât mesajul lui Dumnezeu.

·           Multor oameni cel Rău le şopteşte să nu creadă că păcatul este ceva rău pentru ei şi că asta au inventat-o preoţii. Vrea să-i convingă să se simtă bine în păcatele lor.

·           Sunt persoane pe care cel Rău îi atinge în mândria lor. Lor le spune: ”Voi, cei care sunteţi oameni importanţi, doar nu veţi îngenunchia în faţa unui preot păcătos? Să nu permiteţi nimănui să se amestece în viaţa voastră, în libertatea voastră! Această umilire nu este demnă de voi.”

·           Multor oameni cel Rău le ia sentimentul de remuşcare! El spune: ”A înjura nu este păcat, este doar o modalitate de a vă elibera de tensiune! Să trăiţi în concubinaj fără a vă căsători nu este păcat, deoarece e la modă şi toată lumea face astfel. Nici adulterul nu este păcat, ci doar o varietate de care aveţi nevoie. Nici ţinerea supărării nu este păcat, deoarece celălalt a început. Nici beţia nu e păcat, pentru că astfel vă eliberaţi de multe-multe gânduri. Nici furtul nu este păcat, deoarece consideraţi că toată lumea trebuie să trăiască de la locul de muncă. Voi aveţi nevoie de lucrurile furate! Întrebarea se pune, dacă s-ar fura de la voi, aţi gândi la fel? Nici avortul nu este păcat, întrucât embrionul încă nu este un copil format, de aceea, dacă este necesar, poate fi făcut. Nu este păcat nici omisiunea Liturghiei duminicale şi de sărbători, căci aveţi nevoie de odihnă, de o excursie binemeritată după o săptămână grea de muncă. Nici eutanasia nu este păcat, deoarece dacă cineva devine nefolositor, puteţi liniştit să-l trimiteţi pe lumea cealaltă.”

Nu voi continua. Analizaţi voi câte şi mai câte vă şopteşte cel Rău, doar pentru a nu vă căi, pentru a nu vă supune lui Dumnezeu şi pentru a nu atinge pacea sufletească şi mântuirea!

Ce vă spune Sfântul Meu Fiu Inviat, Izvorul şi Regele Milostivirii?

·           Vă roagă să nu-l ascultaţi pe cel Rău, pentru că el vrea să vă ducă la osândă, la nefericirea veşnică.

·           Spovediţi-vă cu ocazia Duminicii Îndurării Divine pentru a putea fi absolviţi de toate urmările păcatelor voastre. Să credeţi că fiii mei preoţi au puterea de a vă absolvi de păcate, putere pe care au primit-o de la Fiul Meu, prin episcopul care i-a hirotonit ca preoţi.

·           Să credeţi că merită să luptaţi împotriva păcatelor voastre. Dacă faceţi asta în fiecare zi, atunci veţi păşi pe calea bucuriei, a fericirii şi a mântuirii.

·           Să nu uitaţi niciodată că Dumnezeu vă iubeşte, dar nu iubeşte păcatele voastre. A dovedit asta jertfind pentru voi şi ultima Sa picătură de sânge.

·           Atunci când vă îndoiţi de Iertarea Sfântului Meu Fiu, gândiţi-vă la: pilda fiului risipitor, la tâlharul din dreapta, la femeia adulteră, la convertirea lui Saul care a devenit Sfântul Paul.

·           Trebuie să ştiţi că în lumea voastră nu catastrofele naturale constituie cele mai mari tragedii, ci păcatele voastre de care nu vreţi să vă eliberaţi. Acestea atrag după ele cele mai mari tragedii.

·           Trebuie să ajungeţi să numiţi întunericul, întuneric, să spuneţi despre păcat că este păcat, iar despre lumină că este lumină. Nu permiteţi părintelui minciunii să vă inducă în eroare zicându-vă că lumina e întuneric şi întunericul, lumină.

Ca încheiere, vă spun că Sfântul Meu Fiul vă cere ca, ori de câte ori cădeţi în păcat, să vă căiţi imediat. Cel Rău însă vă sugerează că nu aveţi nevoie de aşa ceva. Oare de cine să ascultaţi? Aceasta e o chestiune primordială legată de viaţa voastră veşnică.

Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul căinţei permanente!!!”

Tema de casă pentru luna aprilie:

„SĂ NE SPOVEDIM, SĂ NE ÎMPĂRTĂŞIM, SĂ NE RUGĂM LA INTENŢIA SFÂNTULUI PĂRINTE PAPA, PENTRU A AVEA PARTE DE INDULGENŢĂ PLENARĂ!!!”

RETROSPECTIVA LUNII MARTIE 2013

În ce privinţă ne-au întărit cei din Ceruri în luna martie în prima zi de ispăşire?


·         A venit timpul nu doar să ne rugăm calea crucii, ci să o şi trăim! Să învăţăm să unim suferinţele noastre fizice şi sufleteşti cu suferinţele lui Isus şi ale Mariei. Să nu aşteptăm în mod egoist ca noi să fim ajutaţi, ci cu un spirit altruist, noi să fim cei care-i ajutăm pe alţii. Să ne străduim să facem chiar şi cel mai mic bine cu cea mai mare iubire! Să rămânem alături de Domnul Isus până la capăt. Tot ceea ce suntem şi ceea ce avem să punem la dispoziţia Domnului Isus. Să ispăşim zilnic: pentru norodul care doar priveşte curios la pătimirea lui Isus, pentru necredincioşi, pentru soldaţii brutali şi pentru cei care au o spiritualitate asemănătoare acestora. Să ne bucurăm pentru sutaşul convertit, pentru tâlharul din dreapta şi pentru toţi cei convertiţi. Pe calea crucii din vieţile noastre să fim convinşi că ultimul cuvânt nu este al păcatului, al suferinţei şi al morţii, ci este al iertării, al vieţii şi al învierii. Domnul Isus a spus că şi astăzi îşi oferă suferinţa mistică pentru ierarhii Bisericilor care încă nici astăzi nu reuşesc să ajungă la un consens în ceea ce priveşte sărbătoarea Paştelui. Preasfânta Sa Voinţa ar fi ca, în sfârşit, întreaga creştinătate să sărbătorească împreună Pătimirea Sa, Moartea şi Învierea Sa. Noi, ispăşitorii, trebuie să ne rugăm şi de-acum înainte pentru ca Voinţa Domnului Isus să fie îndeplinită cât mai curând!!!

·         Am meditat şi la schimbările pe care ar trebui să le facem în viaţa şi în familia noastră. În ultimul timp, planul celui Rău este ca, în lipsa păcii şi a iubirii, să-i incite pe membrii familiilor, plini de mândrie, unii împotriva celorlalţi. Trebuie să luăm la cunoştinţă cu umilinţă că din fiecare mebru al familiei iese la iveală păcatul care există în el. Să nu ne învinovăţim unii pe alţii pentru păcatele care au ieşit la suprafaţă, ci să ne căim şi să ne împăcăm unii cu alţii. Noi, ispăşitorii, trebuie să învăţăm a fi primii care iubim şi care avem iniţiativa binelui! Noi avem voie doar să iubim şi să fim buni!!!, poate fi mottoul nostru de viaţă pe care putem să îl punem şi pe peretele camerei noastre. Cei din Ceruri ne-au binecuvântat în strădania de a iubi virtutea şi de a condamna păcatul!

Care sunt condiţiile pentru a rămâne în starea de har cât mai mult timp?

Când cel Rău ne atacă prin ispite, să nu-i permitem să ne învingă. În mometul ispitei să-i poruncim celui Rău, prin Sfântul Sânge al lui Isus şi prin Sfintele Lacrimi ale Fecioarei Maria, să plece de la noi. Trebuie să ştim că prin botez, prin miruire, prin sfinţirea ca preot, am primit putere asupra celui Rău. Să nu permitem ca armele noastre să se ruginească, ci să le folosim cu fiecare ocazie atunci când cel Rău ne atacă. Să avem grijă să ne ferim de păcat şi de ocaziile de a păcătui şi prin televizor, internet, ziare, în toată viaţa...! Să cerem în fiecare zi Protecţia Sfântului Sânge al lui Isus şi a Sfintelor Lacrimi ale Fecioarei Maria pentru noi, membrii familiilor noastre, asupra casei, maşinii, asupra a tot ce ne aparţine. Să avem grijă ca în această luptă împotriva celui Rău să nu ne domine teama, ci puterea şi curajul.

Care sunt păcatele de care trebuie să ne păzim în mod deosebit în postul Pastelui?

La începutul fiecărei liturghii spunem: „am păcătuit cu gândul, cuvântul, cu fapta şi omisiunea”, aşadar să facem un examen de conştiinţă. Să ne gândim:

Cum sunt gândurile noastre? Lumea spune că gândurile nu pot fi controlate. Romanii considerau că judecătorul nu poate condamna pe nimeni pentru gândurile sale rele! Nu aşa stau lucrurile în faţa lui Dumnezeu. La judecată El ne trage la răspundere şi pentru gândurile păcătoase, dacă nu ne căim pentru ele. De aceea, în fiecare seară când ne facem examenul de conştiinţă, să condamnăm şi gândurile păcătoase. „Isus a văzut gândurile lor!” „Cuvântul lui Dumnezeu judecă gândurile inimii.”

Cum sunt cuvintele noastre? Îl întristăm pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru prin cuvintele pe care le rostim? Trebuie să renunţăm la vocabularul suburban, la cel lumesc şi păcătos şi trebuie să ne străduim ca vorbele noastre să fie constructive, să aducă îmbărbătare, alinare şi speranţă. „Vă spun, aşadar, în ziua judecăţii, oamenii vor da cont de orice cuvânt nelalocul lui pe care l-ar fi spus. Căci după cuvintele tale vei fi îndreptăţit şi după cuvintele tale vei fi condamnat.” (Mt. 12, 36-37)

Cum sunt faptele noastre? „Isus a umblat pe pământ făcând binele! Tuturor Isus le-a făcut doar bine!” Dacă ne deschidem prin rugăciune către spiritualitatea lui Isus, atunci şi noi vom fi capabili de a face tot binele. Prin căinţă, să eradicăm faptele noastre rele. Toţi cei care se deschid, prin faptele lor celui Rău, vor fi în stare de orice faptă rea. „...arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa cu faptele mele!” (Iac. 2, 18)

Cum stăm cu păcatele săvârşite prin omisiune? În fiecare zi, de dimineaţa şi până seara,  avem o sumedenie de oportunităţi de a săvârşi binele. Putem să ne rugăm, să mergem la biserică, să spunem şi să facem bine, să vizităm un bolnav etc. Dacă omitem să facem binele care ne stă în putere să-l facem, atunci păcătuim. Fireşte că trebuie să facem doar acele fapte bune pentru care avem timp, putere şi posibilitate. Oare obişnuim să ne mărturisim păcatele făcute prin omisiune? „Aşadar cine ştie să facă binele şi nu-l face, comite păcat.” (Iac. 4, 17)

Mărturia părintelui greco-catolic Gavril Şandor: M-am născut în localitatea Boghiş în 11 noiembrie1965. Părinţii mei au primit ca dar de la Dumnezeu 6 copii, dintre care trei am fost băieţi şi trei fete. Am primit o educaţie religioasă în familie. Tatăl meu a fost medic veterinar, iar mama avea grijă de copii. După ce am fost hirotonit, m-am dus de mai multe ori la programele de ispăşire de la Şimian. Atunci mă rugam ca programele de ispăşire să fie mai aproape de mine, ceea ce s-a şi întâmplat când comunitatea de ispăşire a venit pe Muntele Sfintei Treimi. O perioadă n-am mai venit la ispăşire la Nuşfalău, dar o dată, într-un vis, mi-a apărut Sfânta Fecioară, mi l-a întins pe Pruncul Isus şi astfel m-a călăuzit înapoi în comunitate. Cu ocazia unui accident, mi-am fracturat mâna şi am făcut apă la genunchi. Medicii spuneau că trebuie operat. Dar eu m-am rugat Măicuţei Sfinte în felul următor: dacă Nuşfalăul este de la Dumnezeu, atunci să nu ajung la operaţie. Slavă Domnului, genunchiul mi s-a vindecat fără a fi nevoie de operaţie. Cu ocazia ispăşirilor, am primit foarte multe haruri pe Muntele Sfintei Treimi. Este minunat să poţi vedea că oameni de diferite religii şi naţionalităţi ispăşesc împreună. Mottoul meu de viaţă este: „Mulţumesc lui Dumnezeu, Celui care m-a ales! Mulţumesc lui Dumnezeu că am putut răspunde chemării Sale!”.

Privire în viitor pentru luna mai 2013:


Ÿ  Ispăşirile pe Muntele Sfintei Treimi vor avea loc pe 2-3-4-5 mai, după-amiaza, de la ora 15!
Ÿ  Cea mai frumoasă luna a anului o dedicăm Sfintei Fecioare. Din iubire pentru Mama noastră Cerească putem merge într-un loc de pelerinaj.
Ÿ  În primele zile de ispăşire sărbătorim: Sfânta Treime, Sfântul Spirit, Sfânta Euharistie şi Ridicarea la Ceruri a Domnului Isus.
                                                      (Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi la:www.muntelesfinteitreimi.ro,
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723;0040260670508Dumnezeu sa va binecuvanteze cu Harul Caintei adevarate!

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...