Te caut din toata inima...

26 februarie 2010

Cuvantul Vietii

Din "Revelatiile Sfintei Brigitta" :
Cuvintele Domnului nostru Isus Cristos către mireasa sa aleasă şi mult iubită explicând prea minunata întrupare, condamnând profanarea păgână şi încălcarea credinţei noastre şi a botezului, şi îndemnând preaiubita sa mireasă să îl iubească.
CARTEA 1 – CAPITOLUL 1
Sunt Creatorul cerului şi al pământului, unul în dumnezeire cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Eu sunt cel care a vorbit profeţilor şi patriarhilor, cel pe care l-au aşteptat. Pentru năzuinţa lor şi în conformitate cu promisiunea mea, am luat trup fără de păcat, fără concupiscenţă, intrând în trupul Fecioarei precum soarele luminează prin cel mai curat cristal. Soarele nu dăunează sticla intrând în ea, nici virginitatea Fecioarei nu a fost pierdută când am luat forma mea umană. Am luat trup omenesc fără să predau dumnezeirea mea.

Am fost nu mai puţin Dumnezeu, domnind şi întregind toate lucrurile împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, deşi eu, cu natura mea umană, eram în pântecele Fecioarei. Luminozitatea niciodată nu e separată de foc, nici divinitatea mea nu a fost vreodată separată de caracterul meu uman, nici măcar prin moarte. Apoi am voit ca trupul meu curat şi fără de păcat să fie rănit din talpa picioarelor până în creştetul capului pentru păcatele tuturor oamenilor, şi să fie atârnat pe Cruce. Este acum oferit în fiecare zi pe altar ca oamenii să mă iubească mai mult şi să îşi amintească de bunăvoinţa mea mai des.

Acum, însă, sunt cu totul uitat, neglijat şi dispreţuit, ca un rege alungat afară din propriul său regat în locul său un hoţ periculos fiind ales şi cinstit. Am dorit ca regatul meu să fie înăuntrul omului, şi pe drept eu să fiu rege şi conducător peste el, întrucât l-am creat şi l-am răscumpărat. Acum, însă, a călcat în picioare şi a pângărit credinţa pe care mi-a promis-o la botez. A încălcat şi a respins poruncile pe care i le-am dat. Iubeşte propria voinţă şi cu dispreţ refuză să mă asculte.

De asemenea, îl slăveşte pe acel hoţ netrebnic, diavolul, mai presus de mine şi îi promite credinţa sa. Diavolul cu adevărat este un hoţ întrucât, prin tentaţii rele şi false promisiuni, fură pentru sine sufletul uman pe care eu l-am răscumpărat cu propriul meu Sânge. Nu pentru că este mai puternic, ca să spun asa, decât sunt eu, de este capabil să îl fure, întrucât sunt atât de puternic că pot înfăptui toate lucrurile printr-un singur cuvânt, şi sunt atât de corect încât nu aş săvârşi nici cea mai mică nedreptate, nici dacă toţi sfinţii m-ar ruga aceasta.

Totuşi, deoarece omul, căruia i-a fost dată liberă alegere, de bună voie dispreţuieşte poruncile mele şi îşi dă consimţământul diavolului, atunci nu este decât just ca el să simtă şi tirania diavolului. Diavolul a fost creat bun de către mine dar a căzut prin propria sa voinţă neascultătoare şi, ca să spun aşa, a devenit slujitorul meu pentru pedepsirea nelegiuiţilor. Deşi sunt acum atât de dispreţuit, sunt totuşi îndurător încât voi ierta păcatele oricui cere îndurarea mea şi se smereşte pe sine, şi îi voi elibera de hoţul cel rău. Însă voi folosi judecata mea asupra celor care se încăpăţânează să mă sfideze, şi auzind-o vor tremura iar cei care trec prin ea vor spune:
‘Vai, că am fost vreodată născuţi sau concepuţi, vai, că am provocat vreodată pe Domnul Măririi la furie!’

Însă tu, fiica mea, pe care am ales-o pentru mine şi cu care vorbesc în spirit, iubeşte-mă din toată inima, nu precum îţi iubeşti fiul sau fiica sau rudele dar mai mult decât orice în lume! 
Eu te-am creat şi nu am cruţat nici unul din membrele mele suferind pentru tine. Şi totuşi iubesc sufletul tău atât de mult încât, dacă ar fi posibil, m-aş lăsa răstignit din nou decât să te pierd. 
Urmează exemplul smereniei mele: Eu, care sunt Rege al gloriei şi al îngerilor, am fost îmbrăcat în zdrenţe modeste şi am stat gol la stâlp în timp ce urechile mele auzeau tot felul de insulte şi batjocuri. 
Dă întâietate voinţei mele în faţa voinţei tale, cum Mama mea, Doamna ta, de la început până la sfârşit, nu a dorit vreodată altceva decât ce am voit eu. Dacă faci aceasta, atunci inima ta va fi cu inima mea, şi va fi înflăcărată cu dragostea mea în acelaşi fel cum orice lucru uscat este cu uşurinţă aprins de foc.

Sufletul tău va fi plin de mine iar eu voi fi în tine, şi toate lucrurile trecătoare vor deveni amare ţie şi toate poftele carnale precum otrava. Te vei odihni în braţele mele dumnezeieşti, unde nu este nici o poftă trupească, doar bucurie şi plăcere spirituală. Acolo sufletul, atât în interior cât şi în exterior fericit, este plin de bucurie, gândindu-se şi dorind nimic altceva decât fericirea pe care o posedă.
Aşadar iubeşte-mă mai presus de toate, şi vei avea toate lucrurile pe care ţi le doreşti, şi le vei avea din belşug. Nu este oare scris că untdelemnul văduvei nu s-a sfârşit până ce Domnul a trimis ploaie pe pământ conform spuselor profetului? 

Eu sunt profetul adevărat.

Dacă vei crede cuvintele mele şi le vei împlini, untdelemnul şi bucuria şi veselia nu te vor părăsi pentru toata veşnicia. 
sursa:http://www.prophecyfilm.com/romanian/revelatiile/cartea1/cartea1-capitolul1.htm 


Dumnezeu sa va binecuvantele cu toata Indurarea Sa !

19 februarie 2010

IUBIREA DE SINE E O MARE FRÎNĂ ÎN CALEA SPRE DOBÎNDIREA CELUI MAI ÎNALT BINE

  "Fiul meu, pentru a cîştiga totul,
jertfeşte totul, neoprind pentru tine nimic.
Să ştii bine că iubirea de sine e lucrul cel mai vătămător dintre toate. 
După felul cum ţii la ceva sau tînjeşti după vreun lucru, 
lucrul acela te va robi în parte sau cu totul. 
Dacă iubirea ta va fi curată, limpede, bine cumpănită, nu vei ajunge niciodată robul lucrurilor. Nu rîvni la ceea ce nu se cade să dobîndeşti; nu dobîndi ceea ce ţi-ar putea împiedica ori stînjeni libertatea lăuntrică. De ce, prin urmare, şovăi? Dăruieşte-te mie cu totul, din adîncul inimii tale, cu tot ce ţi-ai putea dori să dobîndeşti vreodată.
  Pentru ce te macini în zadarnică întristare? De ce te zbuciumi cu griji de prisos? Lasă-te cu totul în voia mea şi nu vei suferi nici un fel de vătămare. Dacă umbli ba după una, ba după alta, dacă ţii să fii ba aici, ba acolo, gîndindu-te cum o să-ţi fie mai bine şi mai plăcut, nu vei gusta niciodată liniştea, şi niciodată nu vei fi scutit de frămîntări şi de teamă; nimic pe lume nu-i fără cusur şi în orice loc te-ai afla,
se va găsi şi cine să ţi se pună împotrivă.
Nu te vei pricopsi niciodată dobîndind bunuri dinafară, 
pe care mereu să le înmulţeşti cu nemiluita; mai curînd dispreţuieşte asemenea lucruri, retează legăturile tale cu ele, pliveşte bine inima ta. Nu doar de bani ori de avere, ci şi de pofta de a fi proslăvit, de gustul laudelor deşarte şi al tuturor acelor lucruri care trec şi se duc, o dată cu lumea.
Prea puţin îţi prieşte, prea puţin reazem îţi dă locul unde te afli, dacă lipseşte spiritul şi rîvna; iar mult căutata pace a sufletului va fi şubredă şi vremelnică, dacă starea inimii tale va fi lipsită de adevărata ei temelie - adică de mine; locurile le poţi schimba, 
dar nu vei deveni mai bun şi mai vrednic pentru aceasta. 
O dată ivit prilejul, şi o dată primită ispita, 
vei da iarăşi de lucrul de care ai fugit, şi mai rău încă.

Rugăciune pentru curăţirea inimii şi dobîndirea înţelepciunii cereşti

  Întăreşte-mă, Doamne, prin harul Duhului Sfînt. 
Dă tărie omului lăuntric din mine 
şi scapă inima mea de orice îngrijorare fără rost şi de orice spaimă; 
fă să nu mă las ademenit de feluritele dorinţe şi pofte ce mă trag ba la lucruri fără nici un preţ, ba la altele scumpe: fără să le pot vedea pe toate drept ceea ce sînt, ca vremelnice şi trecătoare, şi pe mine însumi, trecător la rîndul meu, o dată cu ele: căci nimic nu-i stătător sub soare, toate sînt amăgire şi întristare pentru suflet. 
O, cît este de înţelept cel ce judecă astfel!
Dă-mi, Doamne, înţelepciunea cerească,
fă să pot învăţa să te caut şi să te găsesc pe tine mai înainte de orice;
mai presus de toate să te ştiu gusta şi iubi;
pe toate celelalte, după rosturile înţelepciunii tale, 
aşa precum sînt, să le înţeleg. 
Dă-mi cuminţenia de a ocoli vicleşugul linguşirilor 
şi de a răbda cu tărie toată împotrivirea: 
căci mare înţelepciune este să nu-şi lase omul inima tulburată de larma cuvintelor, să nu-şi lase urechea pradă încîntării Sirenelor:
doar astfel, pe cărarea deschisă, pasul omului poate înainta în siguranţă."

din "Imitatiunea lui Cristos" de Thomas de Kempis

16 februarie 2010

Rabdarea

"Intru rabdarea voastra 
veti dobandi sufletele voastre"
(Lc.21,19)

Opera iubirii e un lucru foarte greu, pentru ca iti cere sa fii moment de moment viu altar de jertfe si de suferinte in favoarea aproapelui.Dar ,
"intru rabdarea voastra veti dobandi sufletele voastre" (Lc.21, 19).
Practica rabdarii e mai putin iluzionara decat a altor virtuti si se exercita fata de tine, fata de aproapele si fata de Dumnezeu.Declarata de Isus, rabdarea este taria sufletului , care te ajuta sa  suporti cu dispozitii egale orice durere fizica sau morala, fara sa-ti pierzi curajul ori sa dai in inertie , adica in lancezeala.
Temeiurile rabdarii sunt smerenia si increderea.Nerabdarea e o iritare, o reactie ca nu ti se face pe voie, ca nu se tine seama de gustul tau.Pretinzi ca toata lumea , ba chiar si Dumnezeu,
sa ti se acomodeze felului tau de a vedea lucrurile.
De obicei, se pierde in nimicuri.
Dar de fapt,nici nu ne pierdem rabdarea,
deoarece nu putem pierde ceea ce nu avem.
Cauza adevarata a nerabdarii nu sunt nervii - pe care ii invinuim pe nedrept, ci lipsa noastra de smerenie, de educatie, de mortificare a amorului propriu.
Practica mult, cat poti de mult, virtutea smereniei in nimicnicia si pacatosenia ta,iar atunci vei fi foarte rabdatoare.
Sufletul cu darul pocaintei si al penitentei se examineaza asupra rabdarii, cerandu-I  Bunului Dumnezeu sa-i ajute sa-L urmeze pe calea
indelung -rabdarii Sale.In practica rabdarii fata de tine insuti, deprinde-te in arta de a nu-ti pierde rabdarea, fiindca ti-ai pierdut-o.
Dumnezeu a incredintat pe aproapele cu insarcinarea de "bici" al indurarii Sale, ca sa te ajute sa te sfintesti.
Aproapele este servitorul platit de EL ca sa-I dovedesti increderea ta in El.
Deprinderea rabdarii e foarte grea, mai ales in manastirile de femei.
Fii insa cat mai calma.Cand ti se spun lucruri ce n-ar trebui sa ti se spuna, gandeste-te la Dumnezeu care-si pedepseste Fiul ca sa ne pocaiasca;sau, inchipuieti-L pe Isus cioplindu-ti o cruce noduroasa si punandu-ti-o pe umeri.
Pe langa smerenie si incredere, rabdarea mai cuprinde 
si spirit de credinta si iubire.
Odata, Sfantul Vicentiu de Paul a fost acuzat pe nedrept de furt .Mai tarziu, cand s-a descoperit adevaratul vinovat, toata lumea a stiut ca spiritul de adanca iubire si credinta l-a intarit pe sfant sa nu  scuze.Cand ti-e pusa la incercare rabdarea, in loc de a face o fata mohorata, spoita cu funingine din purgator, fa mai bine o gluma pe socoteala ta, caci rabdarea trage dupa sine darurile lui Dumnezeu, ca o trena de lumina.
In nerabdare cu tine insuti, te iriti ca ai cazut din nou in pacat,nu ca L-ai suparat pe Dumnezeu; ca esti atat de slaba si nu poti sfarsi odata cu batalioanele de ispite; ca nu te poti stapani, ca nu esti buna.
Asculta-L pe Isus care-ti zice:

"Iti las imperfectiunile si-ti iau intentiile tale".

Lipsa de rabdare e buna intrucat te ajuta sa-ti descoperi amorul propriu.Totusi, uneori iti poate strica, diminuindu-ti curajul,
daca nu vrei sa devii smerita.
Mortifica-ti amorul propriu si abandoneaza-te in bratele Bunului Dumnezeu.
Nu te uita cat esti de slaba in virtute in comparatie cu celelelte. 
Surade la toti si la toate;pastreaza-ti pacea interioara, daca vrei sa fii rabdatoare, iar daca vrei sa castigi aceste virtuti, 
fii rabdatoare,mai ales cu Dumnezeu.
Nu-l lua la raspundere de ce te sfinteste atat de incet, de ce nu-ti asculta rugaciunile, de ce nu pedepseste pe pacatosi.Toate aceste sunt capricii de viata spirituala, adica nerabdare.
Pentru a castiga rabdarea: priveste lucrarea lui Dumnezeu atat de tacuta , de ascunsa, dar si atat de sigura.Priveste cu ochii credintei in tine, beteala de crin toarsa din caierul nimicniciei.
Mediteaza lucrarea lui Dumnezeu in sufletele celorlalti.Previno si prevede momentele din zi in care esti in primejdie de a fi nerabdatoare fata de persoane si ocupatii.
Abandoneaza-te lui Dumnezeu , 
caci rabdarea , in esenta ei, este rodul cuvantului "Fiat ".

Marire indelung - rabdarii Tale, Doamne !"

 Episcopul Ioan Suciu : "Exercitii spirituale pentru sufletele consacrate.."

15 februarie 2010

Privirea Prietenului Meu

" Ce lucru rar sa gasesti prieteni credinciosi pe pamant!

Cand iti surade soarta ,gasesti multi prieteni;
cand te paste nenorocul, te parasesc toti si pleaca...

Isus ne iubeste si prietenia Sa este fidela.
Petru Il reneaga tocmai in ceasul in care 
inima Mantuitorului simte mai mare nevoie de mangaiere.
In ciuda juramantului facut, 
apostolul calca in picioare credinta si dragostea fata de Isus.

Dar oare ce va face Isus?

Orice imparat care isi rescastiga tronul, ii pedepseste pe cei ce l-au renegat, despoindu-i de toate onorurile si demnitatile la care i-a ridicat inainte.
Isus, Imparatul Cerurilor, nu vrea insa sa-si paraseasca invatacelul,ci il iubeste si va continua sa ii acorde prietenia sa pana la moarte.El , Dumnezeul infricosat care priveste spre pamant si-l face sa se cutremure(Psalm 103,33), El se complace in a face pe cei pacatosi sa tremure inaintea Lui, dar de o teama care, in loc sa-i ingrozeasca, 
ii face sa-si deplanga pacatele.
"Aceia care sunt priviti tinta de Isus-zice Sfantul Ambroziu- 
isi plang propriile pacate"(Luca 22).
Privirea lui Isus , blanda ,  miloasa si plina de bunatate da viata sufletelor.
Isus priveste tinta la Petru...Privirea Aceluia care este Lumina Lumii, lumineaza mintea sarmanului apostol, ii incalzeste inima , facandu-l sa verse lacrimi calde, duioase , de pocainta, de regret , de ruga muta; lacrimi care , fara vorbe,merita indurarea pledand in favoarea pacatosului.
O, cata putere si cate dragoste emana privirile Mantuitorului Isus! Cat sunt de minunati ochii Tai , Doamne Isuse Cristoase; ochii Tai care incalzesc inimile reci si le inflacareaza cu atata dragoste, izvorasc atata lumina incat il silesc pe om sa-si recunoasca Creatorul si sa-si dea seama de greselile sale impotriva Majestatii divine.
Dumnezeiescul Invatator, voind sa-i dovedeasca lui Petru ca afectiunea, dragostea si iertarea Sa sunt adevarate, nu se multumeste de a-l lasa mai departe in slujba de apostol si prieten, dar ii da cheile Imparatiei Sale, punandu-l in slujba de varhovnic al apostolilor si Cap al Bisericii Sale...
Cat sunteti voi de slabe , sarmane iubiri pamantesti, in comparatie cu dragostea nesfarsita a Inimii lui Cristos!
Numai inima unui Dumnezeu
poate fi in masura sa iubeasca cu atata marinimie! 
Cat de minunat straluceste aceasta iubire generoasa in privirea cu care te-au privit tinta ochii Stapanului tau adorat, Sfinte apostole Petru...
Roaga-te pentru noi sa-L adoram in acest ceas de inchinare impreuna cu tine; sa-L recunoastem si sa-L preamarim ca pe cel mai iubitor si mai credincios prieten adevarat de care nu ne putem indoi niciodata...
Noi ne inchinam minunatilor Tai ochi, Doamne Isuse Cristoase, in care straluceste negraita Ta iubire ce atrage
si preschimba sufletele pacatosilor si ale dreptilor.
Sub chipul smerit al sfintei Ostii, noi Te recunoastem de fata , Isuse, si marturisim ca Tu esti Dumnezeul cerului si al Universului, Mantuitorul lumii,adevaratul Mesia.
Cu ochii credintei eu ma uit la privirea Ta, Isuse, care a convertit pe Petru, la ochii Tai minunati care,peste veacuri,atrag la Tine oitele ratacite si indepartate ale staulului Bisericii Tale...
In fata Euharistiei eu vreau sa-ti strig, Isuse, cu acelasi Petru- care intr-o clipa de slabiciune s-a lepadat de Tine -reinnoind profesiunea lui de credinta si de dragoste:
"Tu esti Cristos ,Fiul lui Dumnezeu  Celui viu ! Doamne , la cine voi merge? Tu ai cuvintele vietii de veci."Amin.

...fragment din cartea  "Patimile Domnului si Sfanta Euharistie " scrisa de A. Jos.Chauvin


Isuse , dragul meu Prieten , te iubesc !

12 februarie 2010

Rugaciunea Sfantului Efrem Sirul


 De catva timp imi propusesem sa va daruiesc urmatoarea rugaciune...
zilele trecute am gasit-o postata pe acest blog si m-am hotarat sa o postez chiar in forma in care a fost scrisa acolo...

"Rugăciunea Sf. Efrem Sirul

„Doamne şi Stăpân al vieţii mele, nu-mi da mie spiritul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de domnie şi al grăirii în deşert.
(Metanie mare).
Iar spiritul curăţiei, al umilinţei, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.
(Metanie mare).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că eşti binecuvântat în vecii vecilor. Amin”. 

(Metanie mare).


În mănăstirile de rit răsăritean, rugăciunea se citeşte în Postul Mare, la sfârşitul slujbei vecerniei, de luni până vineri. Ea cuprinde toate elementele pozitive şi negative ale pocăinţei şi îl ajută pe credincios să scape de câteva boli ale spiritului:
Spiritul trândăviei: este cel care distruge în noi orice energie în măsură să ne crească, creându-ne convingerea că totul este inutil.
Fructul amar al trândăviei este grija de multe: deznădejdea, uciderea sufletului.
Iubirea de domnie: o atitudine greşită faţă de semenii noştri, bazată pe egocentrism, din care Dumnezeu este eliminat.
Grăirea în deşert: cuvântul nu mai contribuie la zidire, ci la distrugere, el nu mai exprimă adevărul lui Dumnezeu.
Acestea sunt cele patru obstacole ale pocăinţei celei adevărate, obstacole pe care le poate îndepărta doar Dumnezeu. După acestea, urmează cele patru laturi pozitive ale pocăinţei:
Curăţia sau dreapta socotinţă, este respectarea adevăratei scări de valori stabilită de către Dumnezeu.
Smerenia, biruinţa în noi a adevărului, cea care aduce cu sine revărsarea peste noi a harului lui Dumnezeu.
Cele două sunt urmate de către răbdare: aplecarea spre profunzimea lucurilor create de Dumnezeu, cunoaşterea temeinică a acestora, deschiderea spre semenii noştri, trecând peste gusturile şi convingerile noastre.
Dragostea, cea care este deasupra tuturor virtuţilor, vine numai de la Dumnezeu, ţinta străduinţelor noastre spirituale.
Toate se reiau la sfârşitul rugăciunii, rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute să nu-l judecăm pe semenul nostru şi cerându-I ajutor împotriva primejdiei apariţiei mândriei, izvorul tuturor relelor.
La rugăciunea sufletului trebuie să adăugăm şi rugăciunea trupului, cerându-i, şi lui, pocăinţă prin metanii. Rugăciunea sufletului, împreună cu plecarea, în smerenie şi adoraţie, formează un minunat ritual al Postului, benefic pentru fiecare creştin.

 Augustin"

10 februarie 2010

Lacrimi de Sange

Lacrimi de Sânge în Pui, la Alberobello (Italia):
examenul ADN dă rezultate extraordinare

Imagini ale Sfintei Fecioare şi ale lui Isus varsă lacrimi de Sânge,
iar savanţii trag concluzia că e vorba despre un fenomen extraordinar şi deconcertant.

            Din timp în timp se pot citi ştiri despre o Imagine a Sfintei Fecioare care plânge cu lacrimi. Uneori sunt lacrimi de Sânge şi atunci vestea este şi mai impresionantă.
Atunci, cei sceptici surâd, autorităţile ecleziastice evaluează evenimentul, pe bună dreptate, cu o mare prudenţă, şi evită să emită judecăţi definitive; ştiinţa nu se amestecă, cel mult la nivelul practic, de către amatori. Apoi timpul trece, faptul pierde din interes şi este uitat. Numai în cazuri foarte rare faptul capătă atâta importanţă încât să obţină recunoaşterea justă, certificarea serioasă a valorii sale supranaturale. Acesta este cazul, de exemplu, cu ceea ce s-a întâmplat cu "Madona Lacrimilor de la Syracuza".
            Acum, vă povestim un fapt recent asemănător, încă necunoscut, dar care se arată cu adevărat răsunător pentru că prima judecată a fost emisă de Ştiinţă la nivel înalt şi deschide perspective unor ipoteze deconcertante.
            Este vorba despre două icoane sfinţite care au vărsat lacrimi de Sânge în două ocazii diferite. Cele două icoane aparţin Preotului Pietro Maria Chiriatti, 59 de ani, Preot din 1990, fondator al unei mici Congregaţii - Misionarii Maici Domnului de la Cava (carieră) - care trăieşte într-o locuinţă modestă la Alberobello, în Pui. Părintele Pietro povesteşte:
            "La 3 mai 2003, spre ora 6 seara, m-am dus în camera mea pentru a lua nişte medicamente şi am văzut că icoana care o reprezintă pe Maica Domnului cu Pruncul, suspendată deasupra scaunului meu de rugăciune, avea pete pe obraz.
Cum nu văd prea bine, am atins imaginea şi am simţit că era umedă. 
Mi-am chemat confraţii şi am constatat că vărsa lacrimi".
            Fenomenul a durat cam treizeci de minute, a fost constatat şi de alte persoane pe care părintele Pietro le-a chemat imediat şi a fost şi filmat. Părintele Pietro a luat Sânge pe o batistă şi a trimis-o pentru examen la un laborator.
            Aproximativ un an mai târziu, la 27 mai 2004, fenomenul s-a repetat pe o altă icoană aparţinând Părintelui Pietro,icoană ce reprezintă Faţa lui ISUS aşa cum poate fi văzut pe Giulgiul de la Torino. De data aceasta, mai mult de cât o lăcrimare, a fost o Sudoare de Sânge. Faţa lui ISUS a fost parcursă de 7 pârâiaşe de Sânge care plecau de la frunte şi coborau de-a lungul obrajilor, pe barbă şi chiar debordând din cadrul icoanei. Înspăimântat, Padre Pietro a chemat şi pe celelalte persoane aflate în casă; a telefonat la paroh, la carabinieri, la medic. Fenomenul a durat o oră şi jumătate şi a fost constatat de circa 50 de persoane.
            Şi de data asta Padre Pietro a luat Sânge şi a trimis eşantionul la acelaşi laborator unde trimisese şi Sângele apărut pe Faţa Sfintei Fecioare. Şi în acest laborator ştiinţific s-a revelat caracterul extraordinar al faptelor survenite. E bine să precizăm că acest laborator este unul dintre cele mai prestigioase din Europa. Este vorba despre Laboratorul de Genetică al Universităţii din Bolonia, dotat cu aparatura sofisticată cea mai modernă şi cu o echipă de cercetători, medici şi biologi Profesori de Universitate; acest Laborator este specializat în tot ce priveşte ADN-ul şi lucrează cu Serviciile secrete şi Poliţia din numeroase ţări, fiind în contact şi cu alte laboratoare asemănătoare din alte ţări.
            Deci o Autoritate Ştiinţifică şi de aceea, un verdict emis de acest Laborator are o valoare indiscutabilă. După ce au realizat toate analizele, cercetătorii din Laborator, au trimis la Părintele Pietro un document oficial spunând, în rezumat, că "Sângele examinat este Sânge omenesc de grupa AB, masculin şi că este identic în cele două eşantioane, adică cel din lacrimile Sfintei Fecioare şi cel apărut pe Faţa lui ISUS ". Dar mai mult, documentul continuă cu evaluări de necrezut: "configuraţia trăsăturilor genetice găsite în cromozomul Y nu corespunde nici uneia dintre configuraţiile prezente în banca de date mondială în care sunt reunite date de la 22000 de subiecţi - bărbaţi - provenind din 187 populaţii diferite."  Şi apoi: "Acest Sânge este atât de rar încât poate fi considerat aproape unic. Prin calcul, probabilitatea statistică de a găsi, în decursul mileniilor, o tipologie de Sânge analog, este aproape nulă: o probabilitate de 1 la 200 miliarde de cazuri posibile".
            Ce înseamnă toate acestea? În primul rând, datele obţinute exclud, într-un mod absolut, că ar fi fost fraudă, înşelăciune sau confuzie: nimeni din lume n-ar fi putut produce Sânge cu caracteristici asemănătoare. Pe de altă parte, aceste date indică - deoarece este vorba de un Sânge unic - că el a aparţinut unei singure Persoane şi nimănui altcuiva în întreaga istorie a omenirii. Deci unui Om care nu a avut ascendent şi nici descendent. Este clar atunci că gândul ne zboară la ceea ce Evangheliile scriu despre ISUS, Omul Unic cu aceste caracteristici. Şi este semnificativ că Sângele lacrimilor apărute pe imaginea Sfintei Fecioare, este identic cu Sângele apărut pe Faţa imaginii lui ISUS. S-ar putea spune că, odată cu aceste rezultate avem date ştiinţifice despre Persoana fizică a lui ISUS: ADN-ul lui ISUS, Dumnezeul Întrupat, care este şi va rămâne Unic.
            Verdictul ştiinţei este precis, public şi fără echivoc. Savanţii care l-au emis au folosit un limbaj rece, matematic, dar foarte clar. Ei au afirmat explicit că se găsesc în faţa unui caz unic.
            Şi tocmai ei, obişnuiţi cu rigoarea ştiinţifică, au arătat cu încântarea lor, caracterul extraordinar al rezultatelor. Într-o scrisoare particulară, unul dintre cercetători a scris lui Padre Pietro: "sunt rezultate menite să zăpăcească chiar şi o statuie". Şi încă: "în faţa rezultatului acestor analize care este pentru mine nemaiauzit, şi e puţin zis, n-am putut să-mi ascund lacrimile". Un alt cercetător a spus: "este cu adevărat Sânge omenesc, dar pare cu adevărat venit din altă lume".
            Autorităţile ecleziastice sunt la curent cu faptele şi sunt pe cale să ancheteze şi să evalueze. Prudenţa lor va fi extrem de mare şi e bine să fie aşa. Dar rezultatele ştiinţifice ne fac deja să ne gândim că suntem în faţa unui Semn supranatural de o importanţă excepţională.
† † †

09 februarie 2010

Nevinovatia va salva lumea

"ISUS :Domnul a pus in tine Cuvantul Sau
si iti cere sa-l dai acelora care asteapta sa-l primeasca.
Voi pune in tine o inflacarare care te va conduce
acolo unde te astept Eu.
Aceasta va fi inscrisa in inima ta.
Inima Adorabila a lui Isus difuzeaza un Apel continuu.
Voi primiti Cuvantul Meu  si il dati mai departe.Dar nimeni nu-l poate comanda.Singur Dumnezeu este Stapanul.
Tie, pe care te-am ales sa ma asculti,
iti este usor sa Ma recunosti. Eu nu vorbesc la fel ca oamenii.Numai inima ta Ma aude si spiritul tau pune stiinta sa in Duhul lui Dumnezeu.Inima ta primeste iubirea Mea Vie pe care tu o transmiti in Cuvantul Meu.Acestea merg impreuna.Sufletul si spiritul sunt unite cu Dumnezeu.Copilul care ma asculta nu poate sa se insele.
Sfanta Mea Cruce va ocroteste de cel rau care este intotdeauna la panda.Atunci cand esti intr-o adunare , fa-ti Semnul Crucii.
Vorbeste despre ceea ce Ti-am dat si despre taria ce-ti voi da chiar in clipa in care vei transmite pentru a Ma onora si a-Mi aduce Multumiri in fata tuturor copiilor Mei care asculta.
Ceea ce trebuie sa spun este o informatie secundara:ei n-au citit cu totii cartile Mele "Martorii Crucii".
Adeseori isi fac idei false inainte de a le deschide.
E pacat.
De ce anumiti copii care ma aud transforma dictarea Mea dupa gustul lor? Astfel ei nu numai ca-i atrag pe fratii lor in propria lor confuzie ci , in plus, impiedica avansarea raspandirii Mesajelor mele: 
si aceasta Ma obliga sa Ma opresc un timp sa mai vorbesc.
Nimic nu se construieste in tulburare si minciuna.

Pacea vine de la Dumnezeu.
Asteptati aceasta Pace din toate partile.

Rugati-va ca ea sa vina pe Pamantul vostru 
si sa ramana aici pentru totdeauna.

Nu aprindeti focul urii care declanseaza imediat Focul din Cer
care va cadea daca oamenii nu respecta Cuvantul de Pace
al lui Isus Cristos.

Fiti instrumente ale Pacii.

Unii sunt alesi ca sa aduca Pacea  Mea in aceasta lume, 
cu riscul vietii lor, dar nu sunt ascultati, nici urmati.
Papa al Meu preaiubit va arata drumul.
Raul continua sa domneasca, semanand teama si dezastru pe tot Pamantul.
Se vor manifesta fenomene din ce in ce mai numeroase, dar semnele Timpurilor din Urma nu vor putea opri rautatea oamenilor, fiindca cei care cred in interventia Mea divina nu sunt multi.
Sunt mai multi cercetatori si savanti gata sa opreasca ei insisi flagelurile care se abat asupra Pamantului vostru, decat adevarati crestini devotati care sa implore Cerul cu Sfantul Rozariu intr-o mana
si cu Sfanta Cruce in cealalta.
Dumnezeu foloseste si stiinta, dar numai in beneficiul oamenilor si nu impotriva Naturii.
La Fatima, soarele n-a ars persoanele prezente atunci cand Preafericita Mama a lui Dumnezeu a facut soarele sa danseze.
Maria, Mama Mea Iubita, poate sa mai faca inca multe Miracole, 
dar se pare ca pe om nu-l intereseaza decat desertaciunile acestei Lumi care trece si refuza sa asculte de Adevarul lui Dumnezeu.
Spre propria sa nenorocire, omul continua sa-l blasfemieze pe Dumnezeu , iar Scandalul Omenirii a atins culmea, depasind de departe, perversitatea Sodomei si Gomorei.Si atunci locuitorii campiilor, ai vailor, ai muntilor vor fi atinsi de toate fortele naturii dezlantuite care vor veni sa spele rusinea intregului Pamant.
Sa credeti, cat mai este inca timp, ca Credinta copilului nevinovat care crede in Dumnezeu din toata inima sa, cu mainile ridicate spre Cer pentru a-L chema pe Tatal Sau, pe Dumnezeul Sau, in ajutor, credeti ca numai Credinta curata, nevinovata, increzatoare, a copilului Iubirii va putea misca Inima lui Dumnezeu.

Dumnezeu este Iubire.Opriti blasfemiile voastre!

Un singur copil a putut transforma Lumea:
Copilul din Iesle a reusit, cu iubirea Sa Sfanta, Sfanta, Sfanta!
Asadar Isus Iubirea cheama Lumea intreaga sa se mobilizeze;cu miile sale de Rozarii care vor fi spuse in genunchi de catre toti copiii din lume si, impreuna cu El, ei vor salva Pamantul cu Nevinovatia, Puritatea si Iubirea.

Pacea va reveni cu Copilul Sfant din Betleem
 si cu toti copiii Pamantului.Amin.

P - Purete - Puritate
A - Amour - Iubire
C - I - Nevinovatie
E - X - la toate raspantiile Lumii.

ISUS din Betleem."

Acest Mesaj ne-a fost transmis de Isus prin Madeleine Duminica ,30 Ianuarie 2000,iar eu l-am preluat din cartea "Martorii Crucii".

Mesajul Fecioarei Maria de la Medjugorje din 2 Februarie 2010

"Dragi copii, 
cu iubire maternă vă invit astăzi să fiți un far pentru toate sufletele care rătăcesc în întunericul necunoașterii iubirii lui Dumnezeu. 
Pentru a putea lumina cât mai puternic și pentru a atrage cât mai multe suflete, nu permiteți ca neadevărurile care ies din gurile voastre să vă reducă la tăcere conștiința.

Fiți desăvârșiți! 

Eu vă călăuzesc cu mână maternă, cu mâna iubirii.

Vă mulțumesc."


Va binecuvantez cu Binecuvantarea Speciala si Materna a Mariei! 

sursa: http://www.reginapacis.ro/

07 februarie 2010

Aceasta Inima care s-a daruit cu totul

"ISUS: Iubirea, Copila Mea, este ceva care nu se poate spune in cuvinte.
Iubirea se traieste cu intensitate in fiecare minut care trece,
caci ea este Vie in voi: 
Eu traiesc in voi, Eu sunt Iubirea.
 Dumnezeul Tau se imparte, ca painea cea buna, 
intre toti cei carora le e foame de Iubirea Mea.
Oh! Daca ati intelege Cuvantul Meu,
l-ati bea infometati,
caci el este aliment si bautura, 
ca Sfanta Mea Euharistie.
Da,mancati Trupul Meu, 
beti Sangele Meu,
deveniti asemenea Celui Care Se daruie fara nici o restrictie,
caci 
Iubirea este dar al lui Dumnezeu 
pentru  
ca Eu sunt Iubirea.
O mama adevarata 
nu-si poate pedepsi copiii pana la a-i priva de hrana; 
ea le da ce are mai bun impotriva refuzului lor de a o iubi.
Ea uita de sine pentru ei, caci 
a iubi inseamna a se darui pe sine insusi ca hrana pentru toti cei care refuza cel mai mare Dar pe care Dumnezeu l-a pus in inimile voastre.
A iubi fara a astepta nimic 
dar a iubi fara a uita sa incredintati pe copiii vostri  Aceluia Care v-a invrednicit cu Darul Sau cel mai mare:Iubirea Sa.
Copila Mea.Iubirea va copleseste inimile depasind toate asteptarile voastre: 
Eu inlocuiesc toata lipsa de Iubire, a Iubirii pe care o asteptati.
Eu iau in Mine toate inimile uscate , toate inimile indiferente: 
intr-o zi toate aceste inimi vor primi o chemare atat de puternica 
incat prima lor reactie va fi emotia.
Ti-am spus , Eu vin sa destept tot ceea ce doarme.

Sa crezi ca Chemarea Mea este un Strigat,
un Glas care urla in noaptea tuturor acestor deserturi.
Chemarea Mea este Iubirea Mea Vie
care vine sa-si ia locul care i se cuvine in fiecare inima.
Am creat omul dupa Chipul Meu.
Priveste , in fata ta , aceasta Inima
care s-a daruit cu totul pentru fiecare dintre voi pe Crucea Mea de Iubire.
Cum de n-ati inteles ca Sfanta Mea Inima s-a revarsat deja acolo, 
pe Sfanta Mea Cruce, in fiecare inima la infinitul timpurilor si al spatiului:
 caci Eu sunt in ceea ce este infinit de mare, 
precum si in ceea ce este infinit de mic, 
iar Iubirea cauta si va cauta, pana la Sfarsitul lumii,
inimile Mele care au primit Iubirea Mea.
Sa crezi ca intr-o zi toate 
generatiile vor intelege singure
cat de mult va iubesc! 
Care sunt inaltimea , lungimea , latimea Iubirii Mele!
Iubirea Mea este mai adanca decat un abis deschis , 
fara fund, caci stiu ca trebuie sa merg sa caut Oaia ratacita pana acolo.
Crezi tu , copila Mea , ca Dumnezeu poate uita de creatura Sa?

In ea este Chipul Meu, intinat , deteriorat , murdarit,
dar Iubirea Mea spala totul!
Oh, da! Omul care m-a renegat in tatal sau, 
in mama sa , in fratele sau, se va vedea intr-o zi gol ca un vierme,
caci Eu ii voi arata ca Dumnezeu  va imbracat mai intai 
in Haina iubirii Sale: pe fiecare cu aceeasi , fara cusatura,
caci voi sunteti Unul in Inefabila Mea Iubire.
Voi vreti sa va imprastiati , sa inventati legi 
care va despart unii de altii.

Vreti libertatea voastra.Sunteti liberi.Eu v-am creat liberi.
Un om se poate afla izolat intr-o padure imensa:
el va fi mereu in cautarea eului sau si nu-l va putea gasi 
decat regasindu-se in altul,in fata acestuia.
Caci fiecare dintre voi are in el Iubirea Mea
si voi sunteti oglinda aproapelui vostru.
Oh, da, repetati-va cu totii Cuvantul meu:
"Cine Ma vede pe Mine, Il vede pe Tatal meu".
Cine il vede pe fratele sau , il vede in acesta pe Dumnezeu,
chip inca imperfect, caci Orgoliul lumii face ca fiecare 
sa se vada mai bun decat fratele sau.
Si atunci eu va cer sa nu priviti paiul pe care-l observati in ochiul acestuia fara a vedea ce se poate afla in ochiul vostru.

Nu judecati de teama sa nu fiti judecati la randul vostru.

Aplicati dusmanilor vostri cea mai mare pedeapsa care va purta in ea adevarate roade de clarviziune,
de Pace si de Iertare, 
pentru a alunga raul ce distruge tot ceea ce 
Dumnezeu construieste in fiecare dintre voi
pentru o lume mai buna, da , spuneti-le simplu, cu Umilinta:

"Primiti Pacea lui Dumnezeu pe care o port in inima mea.
Primiti Iubirea pe care Domnul a sadit-o in inima mea pentru voi, pentru mine si pentru toti fratii nostri in Dumnezeu."
 
Copiii Mei, impacati-va cu Dumnezeu impacandu-va deja cu fratii vostri.

Tatal Iubirii va iarta,
Fiul Iubirii va uneste prin Presfanta Sa Cruce,
Duhul Sfant revarsa asupra intregului Pamant Iubirea lui Dumnezeu.

Deschideti-va inimile copiii Mei.
Eu vin sa fac Unirea prin Sfanta Mea Cruce de Iubire 
si Sfantul Rozariu al Sfintei Mele Mame,
Preafericita Fecioara MARIA 
care va cheama sa va rugati Sfantul Rozariu,
arma redutabila care il pune pe fuga pe dusman.

In acest timp de confuzie si tulburare
ramaneti uniti in cele Doua Sfinte Inimi Unite
a lui ISUS si a MARIEI.Amin."

Acesta este Mesajul pe care Isus ni l-a transmis prin Madeleine la Dozule
( Franta), Sambata 5 Februarie 2000, mesaj pe care l-am preluat din cartea " Martorii Crucii"...

Bine v-am regasit dragii mei :

Dumnezeu sa va  binecuvanteze
cu toate harurile Sale !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...