Te caut din toata inima...

30 iulie 2010

CEL CE IUBEŞTE, SE BUCURĂ DE DUMNEZEU MAI PRESUS DE TOATE BUNĂTĂŢILE PĂMÎNTULUI


  Dumnezeul meu, 
adică tot ceea ce am mai scump pe lume! 
Ce mi-aş putea dori mai mult? Ce fericire mai mare aş putea rîvni? O, ce vorbă dulce şi plină de desfătare, nu însă pentru cel ce îndrăgeşte lumea şi cele ce se cuprind în ea, ci doar pentru iubitorul Cuvîntului. Dumnezeul meu, adică totul. Celui care ştie să-l înţeleagă, Cuvîntul acesta îi este de ajuns; celui care iubeşte, îngînarea lui e o desfătare. Într-adevăr, ajunge să fii lîngă mine, că toate se prefac în plăcere; dacă, dimpotrivă, Tu lipseşti, totul devine searbăd. Tu dai pace inimii, Tu împărtăşeşti odihnă şi tihnă fără margini, Tu eşti sărbătoarea inimii. Tu faci ca, mulţumindu-ne de toate, să te binecuvîntăm întru toate. În afară de tine, nimic nu poate să ne mulţumească multă vreme; ca ceva să fie plăcut şi desfătător e nevoie de darul şi sarea înţelepciunii tale.


  Poate oare ceva să nu placă celui care te iubeşte? Cît despre cel care nu te-ar iubi pe tine, ar putea oare ceva să-l desfete şi să-l mulţumească cu adevărat? Căci cei ce nu află plăcere decît în înţelepciunea lumească, ori în poftele trupului, sînt lipsiţi, în fapt, de cuminţenie, de vreme ce sînt aşteptaţi la tot pasul de nenumărate amăgiri şi de zădărnicie, încheiate în cele din urmă prin moarte. Dimpotrivă, cei ce păşesc pe urmele paşilor tăi - dispreţuind cele pămînteşti, răstignind poftele trupurilor lor -, cu adevărat înţelepţi se arată, căci de la năluciri deşarte se înalţă la adevăr şi de la carne la spirit. Unora ca aceştia le este dat să prindă cu adevărat gust pentru Dumnezeu şi toată bunătatea făpturilor lui Dumnezeu s-o întoarcă în laudă şi mulţumire Ziditorului a toate. Într-adevăr, alt gust şi altă plăcere descoperă inima omului în Ziditorul tuturor făpturilor; alt gust cu totul în fiinţa făpturilor: uriaşă, într-adevăr, e deosebirea dintre veşnicie şi timp, dintre lumina însăşi, necreată, şi lumina primită prin oglindire.


  O, lumină veşnică, înălţată mai presus de toate luminile create, trimite aurul razei tale să pătrundă ca un fulger adîncul cel mai ascuns al inimii mele. Spală-mă, umple-mă de voioşie, lămureşte-mă, însufleţeşte cugetul meu cu tăria darului tău, să pot rămîne nedespărţit de tine, în culmea fericirii. Cînd, Doamne, va suna ceasul mult dorit al desfătării, cînd, cu nesaţ, fiinţa ta va fi cu adevărat totul pentru mine? Cît timp nu se va întîmpla aceasta, nu voi cunoaşte nici bucurie deplină. Dar, din păcate, iată, ce durere: omul vechi îşi duce mai departe zilele în mine: nu-i cu desăvîrşire răstignit, nu-i cu desăvîrşire mort; încă se răzvrăteşte şi cîrteşte împotriva spiritului, se războieşte mocnit, încercînd să scuture stăpînirea curată şi paşnică a sufletului.


  Tu însă, Domnul meu, cel ce stăpîneşti asupra puterilor mării şi potoleşti răzvrătirea talazurilor, vino în ajutorul meu! Spulberă-i pe cei ce mă împresoară cu luptă; zdrobeşte-i cu puterea braţului tău, pururi neînfrînt. Arată-ţi, rogu-te, mărinimia şi slava: căci în afara ta, Domnul şi Dumnezeul meu, nu este pentru mine nici oblăduire, nici scăpare. 

sursa: "Imitatiunea lui Cristos" de Thomas de Kempis

20 iulie 2010

Eu sunt Painea Vietii

Evanghelia dupa Ioan

Cap.6 :

47. Adevărat, adevărat zic vouă : Cel ce crede în Mine are viaţă veşnică.

48. Eu sunt pâinea vieţii. 

49. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit. 


50. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care,
dacă mănâncă cineva, nu moare.

51. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer.
Cine mănâncă din pâineaaceasta viu va fi în veci. 
Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu. 

52. Deci iudeii se certau între ei, zicând :
Cum poate Acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm ? 

53. Şi le-a zis Iisus : 
Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului 
şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. 

54. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. 
.
55. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură.

56. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. 

57. Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine.

58. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana şi au murit. 
Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. 


59. Acestea le-a zis pe când învăţa în sinagoga din Capernaum. 


60. Deci mulţi din ucenicii Lui, auzind, au zis : 
Greu este cuvântul acesta ! Cine poate să-l asculte ? 

61. Iar Iisus, ştiind în Sine că ucenicii Lui murmură împotriva Lui, le-a zis : 
Vă sminteşte aceasta ? 
62. Dacă veţi vedea pe Fiul Omului, suindu-Se acolo unde era mai înainte ? 


63. Duhul este cel ce dă viaţă ; trupul nu foloseşte la nimic.
Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi sunt viaţă. 


64. Dar sunt unii dintre voi care nu cred. 
Căci Iisus ştia de la început cine sunt cei ce nu cred 
şi cine este cel care Îl va vinde. 


65. Şi zicea : De aceea am spus vouă că nimeni nu poate să vină la Mine,
dacă nu-i este dat de la Tatăl. 


66. Şi de atunci mulţi dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi 
şi nu mai umblau cu El. 


67. Deci a zis Iisus celor doisprezece : Nu vreţi şi voi să vă duceţi ? 

68. Simon Petru I-a răspuns : Doamne, la cine ne vom duce ? 
Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice. 


69. Şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristosul, 
 Fiul Dumnezeului Celui viu

70. Le-a răspuns Iisus : Oare, nu v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece ? 
Şi unul dintre voi este diavol ! 


71. Iar El zicea de Iuda al lui Simon Iscarioteanul, căci acesta, unul din cei doisprezece fiind, avea să-L vândă. 

18 iulie 2010

Umblarea cu Dumnezeu - Iosif Ton

O predica superba ,
pe care va invit cu drag sa o urmariti si  sa o traiti .


Dumnezeu sa va binecuvanteze cu toate comorile nesfarsitei Sale Milostiviri !
                                     
                                 sursa : http://www.viddler.com/explore/cst179/videos/186/

15 iulie 2010

Setea arzatoare


ISUS:"Eu sunt Vesnicul Insetat de Marirea Tatalui, prin mantuirea sufletelor si prin sfintirea lor. E setea Iubirii din Inima Mea, pe care am manifestat-o si inainte de Patimile Mele: Foc am venit sa arunc pe Pamant si cat as dori sa fie acum aprins! Dar am un Botez cu care sa fiu botezat si cat Ma zoreste pana cand se va implini!
Iata Botezul Sangelui! M-am botezat cu El , tot Corpul Meu fiind numai rani si sange.Incordarea si tensiunea Trupului Meu pironit, impreuna cu Sangele varsat pe pamant, Mi-au cauzat o sete fizica neinchipuit de arzatoare.Dar aceasta e numai figura si simbolul Setei Spirituale a Inimii Mele de a vedea focul Dragostei Divine a Tatalui arzand in sufletele oamenilor rascumparati prin Sangele Crucii Mele.
Strigatul acesta: Mi-e sete! l-am adresat de pe Cruce in primul rand Tatalui Meu.Mi-e sete de Gloria Ta , Parintele Meu!Mi-e sete de suflete care sa Te preamareasca in Iubirea Ta.
Mi-e sete de omenirea intreaga, care sa se transforme in Imparatia Ta!
In al doilea rand am strigat: Mi-e sete! catre oameni.
Mi-e sete de sufletele voastre care sa preamareasca pe Tatal .Mi-e sete de inimile voastre care sa Ma iubeasca pe Mine si prin Mine pe Tatal.Mi-e sete de vointele voastre care sa realizeze Imparatia lui Dumnezeu in viata voastra si in toata omenirea.
Mi-e sete de apostoli care sa poarte Evanghelia Mea la toate neamurile.Mi-e sete de martiri care sa arate in ei puterea Crucii Mele.Mi-e sete de inimi feciorelnice care sa raspandeasca in lume mireasma Neprihanirii Mele si a Mamei.
In sfarsit! Mi-e sete de adoratori , care sa se inchine Tatalui in spirit si adevar, sa adore Treimea Necreata, Una in Fiinta si Nedespartita in Iubire.
Mi-e sete de adoratori ai Euharistiei Mele, care sa aduca triumful Iubirii in lumea stapanita de ura.
Mi-e sete de victime ispasitoare ale pacatelor lumii.Mi-e sete de sfinti de toate varstele, de toate conditiile sociale, din toate natiunile.Mi-e sete de toata omenirea unita in credinta , in dragoste si dreptate sociala.
Mi-e sete de o Turma si un Pastor.Mi-e sete de Gloria Bisericii realizata de Papi sfinti, de Arhierei sfinti, de Preoti sfinti , de Calugari sfinti, de Calugarite sfinte, de credinciosi sfinti, de parinti sfinti, de conducatori de popoare sfinti si de oameni de toate profesiile sfinti...

Vezi suflet indurerat, care este setea Mea? Este aceasta si setea ta? Adapi Biserica si sufletele cu apa Iubirii Mele ce izvoraste in tine din Marele si Eternul Izvor al Euharistiei? Cu harurile si favorurile ce le primesti de Sus? Cu Misterul Sangerarii Euharistice?
Esti insetata dupa Mine? Insetata dupa Mama,dupa onoarea Bisericii Mele ,dupa suflete?Atunci intri in toate vederile Mele , in Teologia Setei Mele de pe Cruce, in secretul insetarii Mele din ultimele clipe  ale vietii Mele de pe Calvar si a continuarii ei din Euharistie: Mi-e sete!"

Divinule Insetat!

Aprinde-ma si pe mine de setea Ta de preamarire a Tatalui si de setea de suflete sfinte.
Ascunde-ma, prin Inima Neprihanita, in Inima Ta Doamne,si varsa in mine focul Tau Divin! Vreau sa ard in el
pentru toate Planurile Tale: sa fiu adoratoare si victima sfanta asa cum ceri Tu.


Isus adapat cu fiere si otet

ISUS:"Eu sunt Cel adapat cu fiere si otet de oamenii din toate timpurile si locurile Pamantului.
La strigatul Meu : Mi-e sete, Tatal trage pentru o clipa valul ce opre reflectarea Viziunii Beatifice asupra sensibilitatii sufletului Meu omenesc si Inima Mea a tresaltat la vederea maretiei  efectelor pecare le va produce Sangele Meu asupra oamenilor , prin Biserica, in decursul veacurilor.
Dar aceasta a durat numai o clipa si valul a acoperit iarasi cu imensa tristete si amaraciune sensibilitatea Inimii Mele, vazand raspunsul oamenilor la strigatul adresat lor"Mi-e sete!":Au amestecat cu fiere si otet bautura Mea".
Corpul Meu a respins aceasta bautura, pentru ca o respingea Sufletul Meu care vedea o alta fiere si un alt otet oferit de omenire: bautura amara a tuturor faradelegilor sale...
Eu, Dumnezeu-Cuvantul Creator-, care am varsat in lume atata dulceata, atata farmec , atata veselie pura, Eu care am venit sa scap pe oameni de atata amaraciune si mai ales de jalnicul amar al osandei, iata , nu primesc de la fapturile Mele privilegiate decat amarul fierei si acreala otetului!

O, cat de mult doresc ca fiecare suflet din omenire sa mediteze acest teribil mister:Dumnezeu Cel Intrupat, care vine sa dea tuturor fericirea Sa vesnica, e adapat de om cu fierea si otetul pacatelor lui !
Nu judeca pe aceia care pe Cruce M-au adapat cu fiere si otet, caci pacatele tale, mandria ta, vanitatea ta, nepasarea ta,senzualitatea ta, perfidia ta , tradarea , apostazia si necredinta ta sunt infinit mai amare si mai acre pentru Inima Mea  delicata decat au fost fierea si otetul pentru Trupul Meu.

Da, suflet indurerat ! Nu e suficient sa fiu compatimit de voi pentru adaparea cu fiere si otet!
Va cer sa nu Ma amarati si sa nu Ma inacriti voi, prin viata voastra, prin necorespunderea integrala la chemarea voastra.Dar va cer si mai mult : sa suportati cu dragoste fata de Mine cand si voua  va ofera oamenii fierea si otetul...care adesea sunt atat de sfasietoare, mai ales cand vin de la acei pentru care te jertfesti sa-i faci fericiti.

Cum te comporti tu fata de Mine Cel insetat dupa sfintenia Ta?Nu M-ai adapat vreodata cu fiere si otet? Cu fierea indiferentei tale? Cu renuntarea la Mine, Unicul tau Mire, Unicul Scop de adoratie?
Cea mai istovitoare sete a Mea este atunci cand vad ca preotii Mei nu traiesc viata sacerdotala asa cum cer Eu.
Mai mult! Cea mai sfasietoare sete o simt atunci cand calugaritele , Miresele Mele, adoratoarele Euharistiei Ma parasesc pe Mine, Omul durerilor, Insetatul Divin dupa suflete, si se ataseaza unui om pamantean, care nu le poate da nimic ceresc, nimic vesnic, nimic pentru sfintenia si fericirea lor eterna.

Vreau de la tine dulceata jertfei de adoratie si a ostenelilor din lucrare.Sa nu renunti la Mine pentru nimic in lume! Eu sunt si Eu sa fiu Totul tau vesnic.Unicul Mire."

Divinule adapat cu amaraciune!

Cat de mult ma doare cruzimea oamenilor! Cat de mult ma intristeaza lasitatea preotilor si a calugaritelor, miresele Tale, care renunta la Tine, o Mire Etern!
Isuse! Iti cer iertare daca vreodata Te-am adapat , sub orice forma, cu fiere si otet.
Doamne! Vreau sa fiu mult mai delicata si mai atenta fata de Tine si fata de aproapele decat pana acum.

Parasirea lui Isus

Isus:"Eu sunt Cel care am fost parasit pe Cruce de Tatal , ca sa nu fiti parasiti , osanditi pe veci , voi , oamenii.


Parasirea Mea din partea Apostolilor si a celor ce s-au bucurat de binefacerile Mele a constituit o durere sfasietoare pentru Inima Mea Divina.Batjocurile si ocarile cu care M-au improscat pe Cruce soldatii , arhiereii, carturarii si poporul ideilor au amarat si mai mult sufletul Meu.


Adapararea cu fiere si otet a amarat si inacrit peste masura Trupul si Sufletul Meu.


Dar pentru desavarsirea suferintelor Mele rascumparatoarele, Tatal a voit si Eu am acceptat  sa indur suprema si infinita durere:


Abandonarea din partea Tatalui, transpunerea sensibilitatii sufletului Meu in starea  celor parasiti de Dumnezeu in Iad.Se pare ca injuriile , blasfemiile , sarcasmele inversunatilor Mei dusmani se realizeaza: 
"Pe altii i-a mantuit , iar pe sine nu poate sa se mantuiasca! S-a increzut in Dumnezeu! Sa-l scape acum daca tine la EL .Caci a zis: "Sunt Fiul lui Dumnezeu".


Incarcat cu toate pacatele oamenilor si luand locul tuturor pacatosilor ce trebuie sa fie parasiti de Dumnezeu o vesnicie in Iad , intr-un mod cunoscut numai de Treimea Preasfanta, am trait in adancul sensibilitatii Sufletului Meu pedeapsa si suferinta celor osanditi in intunericul infernului. Ceea ce descrie Evanghelia ca s-a petrecut in exterior era icoana a ceea ce se petrecea in interiorul meu:
De la ceasul al saselea s-a facut intuneric peste tot pamantul , pana la ceasul al noualea.
Acumuland in sufletul Meu toata suferinta ce ar fi trebuit sa o indure- ca urmare a parasirii lor de catre Dumnezeu, toti oamenii osanditi la iad- ca sa nu fie ei parasiti, intunericul eternei osandiri M-a facut sa strig cu glas tare:


"Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit?"


Am luat locul  blestematilor , ca sa-i scap pe oameni de blestemul vesnic,caci e scris:
"Blestemat e tot cel ce atarna de lemn!"


O, Inima Indurerata , daca ar medita oamenii parasirea Mea , cum doresc Eu, nu ar mai fi nici un parasit de Dumnezeu in Iad.
Doresc ca sufletele pe care le trec stari asemanatoare de parasire, din partea oamenilor si a lui Dumnezeu , sa stie ca aceasta e forma cea mai desavarsita de ispasire a pacatelor proprii si ale lumii:
iubirea care sufera si durerile iadului pentru Dumnezeu si suflete.


Tu ce faci in toate parasirile tale interioare? in ispitele care te inconjoara? Ma parasesti sau persisti in daruire? Meditezi parasirea Mea,ori iei drumul indiferentei, al nepasarii si al izolarii totale de Mine?


Iti dau un sfat bun si folositor:
In ispite stai langa Mine, la altarul Meu .Eu aici sunt parasit de oamenii veacurilor.Adora pe parasitul inimii tale din chivot.In astfel de situatii grele si uneori insuportabile, nu esti singura.Suntem doi parasiti: Eu, Dumnezeu Euharistic si tu, fiica Inimii Mele Insangerate.
Ne consolam reciproc!Eu pe tine cand te chem:"Vino la Mine!" si tu pe Mine, Totul tau, cand Ma adori si-mi spui: "Te iubesc!".Atunci parasirea dispare.Locul ei il ia adorarea, iubirea, dorul dupa cer.
Tu stii acest lucru!E bine sa-l cunoasca toti!


Divinule parasit de Tata

Mare si infricosat este acest Mister! Il voi medita si ma voi adanci in Tine, ca nimeni sa nu mai fie parasit de Tatal.
Doamne! si eu am fost parasita,sau mai bine zis am simtit acesta parasire in anii de robie, dar Tu ai fost mangaierea mea.Iti multumesc !

sursa: cartea "Teologia Patimilor"Te iubesc Isuse , iubirea mea minunata!
09 iulie 2010

Vin sa va dezvalui Secretul Mariei

                                                                                 23 iunie 2003
                                                              Ajunul nasterii lui Ioan Botezatorul

JNSR:"Dumnezeul meu, sa fie cum vrei Tu, si nu cum vreau eu".
ISUS:Vei scrie ceea ce itidau astazi in secretul Inimii Mele care bate
in Preasfanta Treime a Iubirii.
A fost un timp in care Dumnezeu a dorit cu ardoare 
sa Se uneasca cu oamenii pacatosi.
A vrut sa traiasca cu cei de pe Pamant ca sa-i invete adevarata Viata in Dumnezeu; ei nu erau demni de asta, cum nu sunt nici astazi.Dar Dumnezeu, care este Iubire si Iertare, voia sa le dea Pacea Sa in Adevarul Sau care este Viata si Calea spre Viata Eterna, in Imparatia Sa care nu este din aceasta lume si care le 
 era inca inaccesibila din cauza Pacatului Stramosesc.
Fiica Mea, continua sa scrii:
Eu , Fiul lui Dumnezeu si Dumnezeu Insumi, am coborat din Cer pentru a ma face Om printre oameni, pentru ca intr-o zi  omul sa poata fi indumnezeit si sa primeasca, in Gloria lui Dumnezeu, numele de fiu al lui Dumnezeu, copil al Tatalui, frate al lui ISUS in sfintenia Duhului Care uneste toate fiintele omenesti cu Cuvantul lui Dumnezeu Care S-a  facut Trup.
Pentru planurile Sale, Tatal Meu, a carui Bunatate este infinita, a ales o familie de pe pamant.Ea trebuia sa adaposteasca o copila Sfanta si Casta,Neprihanit Zamislita, pentru ca Eu sa ma pot intrupa in Ea, sa devin om, Fiul Omului, pastrand in acelasi timp Divinitatea Mea de Fiu al lui Dumnezeu.Aceasta Copila sfanta care trebuia sa Ma primeasca, s-a nascut dintr-o femeie sterila pana atunci, Ana. 
Pentru ca Fiica sa se nasca intr-o Zamislire Neprihanita, ea nu putea fi conceputa de un barbat.Sfantul Ioachim a fost tatal sau
asa cum Sfantul Iosif a fost tatal Meu.
Cand te-am trimis in Bretania,la Saint Anne d'Auray, spre sfanta Ana te-am trimis.Dumnezeu insusi a preamarit-o pe Sfanta Ana in acest loc binecuvantat; si mama Mariei este cea care a inceput sa te instruiasca, in mod delicat, pentru a primi astazi acest Mesaj pe care ti-l dau.
Sfanta Ana, casatorita cu Sfantul Ioachim, a avut o casatorie adevarata;ei se iubeau ca sot si sotie si unirea lor s-a consumat pe acest pamant.Daca iti dezvalui astazi acest mister, pastrat cu grija in inima Preasfintei mele Mame, o fac pentru a pune in lumina, in biserica, adevaratul loc al Mariei in Inima lui Dumnezeu.Nu mai este posibil sa fie ascuns in continuare acest Adevar.Caci Ea ocupa primul loc in Planul lui Dumnezeu: 
Pamant Nou, Ceruri Noi.

Ea este , cu adevarat, Neprihanita Zamislire.

Pentru ca sanul Anei sa poata purta aceasta Copila Sfanta, Dumnezeu insusi l-a purificat; si sanul Anei a fost spalat de Pacatul Stramosesc.Astfel , Maria a fost conceputa fara pacat.Si daca Zamislirea Ei a fost Neprihanita, inseamna ca nu putea fi conceputa de un barbat.
Sfanta Ana, ramasa sterila pana atunci, a fost pregatita pentru a o primi pe Preacurata, zamislita de Duhul Sfant Care este Dumnezeu.
Diferenta fata de conceperea Mea Divina este ca Eu M-am nascut dintr-o Fecioara , iar MARIA s-a nascut din Ana care nu era fecioara.

La Dumnezeu nimic nu este imposibil.
Eu sunt Dumnezeul imposibilului.

Daca va dezvalui astazi Secretul MARIEI, o fac pentru ca inimile voastre sa se deschida la marele Miracol de Iubire care se va opera in Ea, prin Ea si cu Ea.


Ea este Corascumparatoarea voastra, Avocata voastra.Ea este Impaciuitoarea dintre Dumnezeu si omenirea voastra bolnava din lipsa de Iubire.Numai Ea singura, pentru ca este Fiica, Mireasa si Mama lui Dumnezeu, poate sa nasca aceasta Omenire sfasiata,
cu ajutorul Duhului Sfant.
Maria s-a nascut asa cum ar trebui sa se nasca toti copiii de pe pamant fara pacatul stramosesc.In Zamislirea Sa Neprihanita si in Maternitatea Sa Pura, Ea este Intaia Nascuta de pe Pamant.
Eu sunt Intaiul Nascut, Fiul Omului si Fiul lui Dumnezeu, Care am patruns in Ceruri cu Trupul Meu glorificat si cu Sufletul Meu Divin.
In Sfanta Mea Inviere o duc cu Mine pe MARIA, Sfanta Mea Mama. 

Neprihanita Zamislire a venit in Cer in urma Mea cu Trupul Sau fara pata si Sufletul Glorificat de Spiritul Sfant.Ea a fost a doua care a patruns in Imparatia lui Dumnezeu, Tatal Sau,primita in Presfanta Treime in Care a avut mereu locul Sau, din toata vesnicia.
Astfel, Eu pot sa va spun si sa va repet:

"Iat-o pe Mama Mea Preasfanta, faceti tot ce va va spune Ea":

Mama voastra Sfanta va va conduce pe Calea unica, cea a Sfinteniei, pentru a trai  adevarata Viata in Dumnezeu, inca de aici , de jos.Transformarea voastra va incepe si este indumnezeirea voastra , dupa Chipul Fiului  Sau Divin, Isus Cristos.

Domnul face pentru noi lucruri minunate!
Sfant este Numele Sau!
Amin.

sursa:J.N.S.R.:"Martori ai Crucii"
Faptele Apostolilor 
vol.4,a treia parte

06 iulie 2010

Vino la mine,Spirit al Adevarului


                                                                      9 iunie 2003 -Lunea Rusaliilor

ISUS:Spiritul spune:vino si urmeaza-Ma.
 
Unde voi fi Eu, vei fi si tu.Unde vei fi tu, voi fi si Eu cu  tine.
-Fidelul Insotitor  din totdeauna, sunt Eu.
-Spiritul Saraciei, care ii intareste pe toti cei care sufera de singuratate sau de boala, da Eu SUNT.
-Fericiti saracii, cei blanzi, cei umili, ei sunt deja pe Pamantul Meu Nou.
-In durerea ta profunda vei fi  mangaiata de Dumnezeu.
-In Iubirea Mea pentru Pacea Mea, iti voi oferi Pacea Promisa.
-Foamea ta de Dreptate, Setea de a trai cu Mine, vor fi saturate.
-Tu suferi mai mult pentru altii decat pentru tine.Dumnezeu , Cel Vesnic, este cu tine.El va fi compatimitor cu tine si
tu vei impartasi Compasiunea Sa cu toti.
-Tu ai inima pura, spalata de orice ura.Adaposteste-i pe cei pe care ti-i trimit.Voi Ma veti vedea.
-Vino sa lucrezi cu Mine pentru Pace.Invita-i, voi sunteti copiii Mei, urmati-Ma.
-Nu plange in fata persecutiilor.Tu te bati pentru dreptatea Mea Sfanta in aceasta lume unde nenorocitul, cel bolnav, cel dezorientat a pierdut totul.Din inaltul Cerului,Dreptatea Mea iti striga:
am pregatit o Imparatie a Cerurilor pentru tine, pentru voi, care Ma urmati.Acea Imparatie unde Pacea si Dreptatea va vor primi.

Refugiati-va in Biserica Mea Sfanta pentru a primi toate Sacramentele.

Veti fi atunci bogati, caci acolo se gaseste bogatia Mea Sfanta pentru a primi toate Sacramentele.Veti fi atunci bogati, caci acolo se gaseste bogatia Mea, cea pe care Eu o impart deja cu voi de aici de jos.
Voi sunteti toti consacrati prin Botez, caci pe Mine Ma primiti.
Duhul Meu Sfant coboara asupra voastra.
Aceasta Mana binecuvantata va fortifica de-a lungul intregii voastre vieti pe Pamant si va va ajuta sa treceti peste toate piedicile
pe care vrajmasul vi le va pune in cale.

Sa credeti ca Eu sunt in Botez asa cum sunt in Euharistie.
Sfintenia lui Dumnezeu 
este Fructul ce se obtine numai iubindu-Ma.
Iubiti-Ma si Eu voi face restul.
A iubi inseamna a Ma cunoaste si a Ma face cunoscut.

Eu sunt propria voastra viata spalata de pacat.
Pacatul l-am purtat pe Sfanta Mea Cruce.
Toate pacatele voastre au sosit pe Trupul Meu la fel ca pilitura de fier atrasa de magnet.Carnea Mea s-a sfasiat.Inima Mea s-a deschis lasand sa treaca torente de Har pentru toata omenirea pacatoasa spre a o salva.
Voi ati primit iertarea Tatalui.Datorita Suferintei Mele din Iubire ,Portile Cerului s-au deschis.Greselile voastre au fost motivul care M-a dus pana la acest Act de iubire: 

sa mor pe Sfanta Mea Cruce.

Caci Sfanta Mea Cruce a fost al doilea Leagan al Meu pentru a primi cu Mine toate generatiile trecute, prezente si viitoare.Misterul Sfintei Mele Cruci este unit cu toti pacatosii din lumea intreaga.

Ingerii Mei nu pot gusta din Jertfa Dulcelui lor Isus Rastignit.

Feriti de orice pacat, ei nu pot spune decat acestea:

Fericita a fost gresala care a facut 
dintr-un pacatos un sfant.

Sfantul se aseamana cu Mine pentru ca a trecut
prin suferinta crucii sale reunita cu a Mea.
In Bucuria Mea, voi nu veti mai auzi rumoarea barfitorilor,
nici minciunile,nici blasfemiile.
Nimic rau nu va va putea atinge.
Fac din voi discipolii Mei, fratii Mei, prietenii Mei.
Bucurati-va, Eu va voi purta in bratele Mele
pentru a va prezenta Tatalui a toata Bunatatea.
Voi pune in degetul vostru inelul regesc.
 Va voi reimbraca cu tunica voastra alba care seamana cu a Mea.
Veti fi dulcile Mele Porumbite traind aproape de Duioasa Mea Mama, Preafericita  Fecioara Maria, 
Mireasa Duhului Sfinteniei 
in Iubirea Presfintei Treimi, 
Porumbita acoperita de incomparabila 
Neprihanire a Puritatii lui Dumnezeu, 
aleasa intre toate femeile pentru
a fi Mama Salvatorului vostru, Regele Universului.
Ea poarta Coroana Gloriei pe care Dumnezeul vostru,Unic si Adevarat, a depus-o pe capul Sau.Astfel,Ea este Regina Universului, datorita Darului pe care l-a facut intr-o zi Tatalui sau si Tatalui nostru Atotputernic: chiar in clipa in care Eu ma ofeream Dumnezeului si Tatalui Meu, Mama Mea binecuvantata M-a oferit la randul Sau Tatalui Nostru ca Victima Ispasitoare pentru toti pacatosii , 
copii Creatiei Sale.
Prin Ea, voi deveniti toti Ioani,
daca o luati in inima voastra ca sa locuiasca acolo.

Chemati-o.Rugati-o.Implorati-o.
Eu nu pot refuza nimic Sfintei Mele Mame.Si Tatal i-a cerut sa revina pe Pamant pentru a incepe sa aleaga , deja , pe copiii Ei  gata sa fie 
nascuti in Puritatea Ei desavarsitata;
Maria, Care a fost aleasa la picioarele Crucii Mele de iubire pentru a fi Mama acestei Omeniri sfasiate, Ea este singura si 
Unica Fecioara Indurerata si Neprihanita
prin care creaturile lui Dumnezeu vor accepta sa treaca  prin Crucea Mantuitorului Cristos pentru a ajunge in refugiul celor Doua Inimi Unite.
Voi va veti oferi , la randul vostru ca ofrande , veti astepta purificare finala.Astfel veti implini acel Fiat final care vine sa complecteze  dublul Fiat al Mariei,cel de la Intruparea Mea, cand Ea a spus Da ingerului Gabriel, si cel al Jertfei Mele de pe Cruce , cand Ea a spus Da Tatalui.
Prin Ea, cu Ea si in Ea, totul se infaptuieste in acest sfarsit al timpurilor.Ea da cel mai frumos rod  din tot Universul Tatalui Sau pentru ca, impreuna cu acest fruct strivit in teascul iubirii , sa renasca la lumina lui Dumnezeu aceste crisalide, creaturi inca adormite,suspendate de acesta lume care dispare pentru a renaste perfecta.
Aceasta lume este deja in Mana Tatalui , a Fiului  si a Duhului Sfant:
-Dumnezeu Creatorul Care vine sa va dea Pamantul Sau Nou,
-Dumnezeul Rascumparator Care vine pentru Mantuirea finala,
-Dumnezeul Sfintilor care vine sa-i sfinteasca pe copiii Tatalui si ai Mariei,Comantuitoarea,Reconciliatoarea si Avocata neamului omenesc in Duiosia Sa Materna, pentru ca Fiul Sau Cristos sa poate spune Tatalui a toata Bunatatea:"Tata, acum ei Te cunosc pe Tine, singurul Dumnezeu Adevarat, si pe Mine , Cel pe care Tu l-ai trimis spre ei cu Duhul Adevarului.Ei stiu cu totii , pe tot  pamantul ca Eu am iesit de la Tine".

Tata,tot ce este al Meu , este al Tau 
si ce este al Tau e si al Meu , 
si Eu sunt glorificat in ei.

Pazeste-i in numele Tau, cel pe care Tu Mi l-ai dat Sa Fie UNA, ca Noi.
Pentru ei , M-am sfintit Eu Insumi , pentru ca sa fie si ei sfintiti in Adevar.
Tata, cei pe care Mi i-ai dat, Eu vreau sa fie si ei cu Mine, 
acolo unde sunt Eu,ca sa contemple Gloria Mea.

Tata, Eu le-am facut cunoscut Numele Tau, si-l voi m-ai face cunoscut inca pentru ca Iubirea cu care M-ai iubit sa fie in ei si Eu in ei.

Dumnezeu este Iubire.


                                                                                sursa: J.N.S.R -"Martori ai Crucii"  
                                                               Faptele Apostolilor vol.4, a treia parte

02 iulie 2010

Crucea Mea nu se poate vedea decat cu ochii sufletului

 7 martie 2001

"J.N.S.R":"Doamne!Cum sa-i explic acestui copil importanta Crucii Tale,cum sa-l linistesc?As putea sa-i vorbesc atat de mult incat ma tem ca l-as face sa se simta si mai rau.Singur Tu,Doamne ,  il poti intari. Te implor, vino in ajutorul sau! 
Iti multumesc ,Doamne".

ISUS:Eu nu cer nimanui nimic:nu stiu decat sa dau.Iubirea Mea Infinita se raspandeste pe Pamant ca si in Cer.Daca ti-as spune ca ea ajunge pana in infern nu M-ai crede.Si totusi , nu exista nici un loc , oricat ar fi de mic,nici un singur loc, aflat in adancimile pamantului sau in imensitatea Cerurilor, 
care sa nu fie vizitat de Iubirea Mea Vie.
Omule, intelege ca primul lucru pe care l-am facut pentru ca voi sa acceptati cu adevarat Iubirea Mea, a fost de a va da mai intai Libertatea,
sunteti liberi s-o acceptati sau s-o respingeti.Daca o acceptati,
Iubirea Mea se concentreaza cu totul in inima voastra, ceea ce inseamna ca Cel Infinit de Mare intra in cel infinit de mic:inima ta,pentru a o face sa devina la fel de mare ca a Mea, caci Eu te iau cu Mine: si atunci nu vei cunoaste decat o singura dimensiune, a Mea.
A iubi fara a ti se raspunde.
A iubi fara a astepta nimic de la cel in care ai depus intreaga ta Iubire.Iubirea Ta  va fi atunci ca aceea a Dumnezeului tau: cu cat dai mai mult  cu atat se inmulteste.Astfel tu devii capabil sa iubesti toate fiintele de care te apropii sau care se apropie de tine;ii vei iubi pe dusmanii tai cu aceeasi iubire incapabila sa judece, caci iubirea nu judeca; incapabil sa-ti amintesti ceeea ce ti-au gresit altii in trecut fata de tina, caci vei fi intrat in Prezentul Meu Vesnic: raul , indiferenta, cruzimea cu cortegiul sau de judecati, suferintele, toate acestea nsunt moarte in trecut.
Nimic nu te va mai tine prizonier, nici o conventie, nici un pact, nici un respect omenesc, caci vei trai atunci in Milostivirea Mea nesfarsita si nu vei putea nici sa faci rau, nici sa cunosti raul, pentru ca tu L-ai ales pe Stapanul tau,Dumnezeul tau.
Persoana care il alege pe Dumnezeu- vesnica este alegerea sa - nu poate si nu va putea niciodata sa slujeasca la doi stapani in acelasi timp

caci Dumnezeu este Primul si Unicul servit.
Cel care Ma serveste nu trebuie sa priveasca lumea cu o privire omeneasca:in aceasta Lume Noua pe care Eu o pregatesc deja cu fiecare dintre voi, realizarea sa are chipul Iertarii.
Un copil foarte mic s-a ratacit, el vine la tine, oare il vei respinge? Il vei speria intrebandu-l:"Cine esti ? De unde vii?" Acest copil cauta in tine un refugiu, el s-a pierdut, momentan a ratacit drumul.Ia-l in brate si linisteste-l:
"Nu te teme, eu sunt cu tine".
Si atunci , de tine depinde sa cauti, mai intai cu privirea: daca mama sa, tatal sau, sunt alaturi de tine, vei vedea adulti cuprinsi de neliniste;si il vei indruma pe acest copil spre cei care il cauta, dar in clipa aceasta , tu devii raspunzator.
Este cazul oii pierdute: ea il cauta in van pe Tatal Sau, pe Tatal nostru din Ceruri; ea nu-I poata da un Chip, nu-L poate regasi, caci nu L-a vazut niciodataCum este oare acest Tata despre Care se spune ca este atat de generos?Si atunci, ea se teme.
Ca si copilul pierdut in mijlocul multimii.Asadar,  
ia aceasta Oaie la inima ta, cine te vede pe tine,
copilul inimii Mele, Ma vede pe Mine pentru ca Eu traiesc in tine. aceasta inima care contine Divina Mea Sfanta Inima.Si atunci, Oaia Mea il va vedea pe Tatal Meu si pe Tatal nostru.Cine Ma vede pe mine, Il vede pe Tatal Meu, si
Acum intelegeti mai bine aceasta Iubire inefabila?Da, tu esti bucuria Inimii Mele.Invatatorul si-a gasit ucenicul , si elevul pe Invatator.
Sa nu crezi ca am sa te trimit numai in locuri pline de blandete unde iti inchipui ca iti vei afla  odihna.Nu.Cauta si vei gasi.In varful tijei spinoase se afla minunatul  Trandafir al iubirii.
De ce Crucea Mea? 
Pentru ca pe Ea s-a indeplinit Jertfa Mea de iubire.Martiriul Meu este Daruirea de mine Insumi.Indurand Sfanta Mea Patimire, Eu continui sa-i mangai cu blandete pe nefericitii pacatosi pierduti si disperati.Mielul salvator, Mangaietorul sufletelor voastre sfasiate de pacat, continua sa-si imprime Sfanta Sa Fata in fiecare copil al Tatalui iubirii: 
Eu sunt Invierea si Viata.
In Sfanta Mea Cruce s-a indeplinit Jertfa Mea de Ispasire: V-am rascumparat cu un Pret atat de mare!Din Trupul Meu Sfant, ca dintr-un fruct copt si strivit in presa Iubirii Mele, a tasnit Sangele Pretios, singurul Leac ce putea salva vietile voastre de moartea vesnica; si Apa purificatoare ce spala sufletele voastre de pacatul originar.
Eu am murit pe Cruce.Ea este leaganul care a primit Trupul Rastignitului din Iubire.Oh! Voi , cei care treceti prin fata Crucii Mele, amintiti-va ca v-am purtat pe toti in maruntaiele Mele, pentru a va da in Sfanta Mea  Moarte si in Sfanta Mea Inviere, Viata Mea, Viata Vesnica in Dumnezeu.
Darul lui Dumnezeu, Tatal , Fiul  si Duhul Sfant, s-a implinit in Fiul lui  Dumnezeu, Fiul unic al Tatalui , Fiul Unic al MARIEI Preasfinte.
Fiul Omului , ca o rodie coapta, si-a umflat semintele inrosite de Soarele Dreptatii, apoi le-a expulzat cu toate puterile Sale, formand miriade si miriade de graunte pretioase imprastiate asupra lumii intregi pentru a hrani multimea, prezenta si viitoare, a celor infometati de Iubire, a celor insetati de adevarul Meu Sfant.
Luati si mancati, acesta este trupul Meu care Se da pentru voi.
Luati si beti, acesta este Sangele Meu, Sangele Noului Legamant,
care pentru voi si pentru multi se varsa spre iertarea pacatelor.
Faceti aceasta in amintirea Mea.
Moartea Ta o vestim, Doamne Isuse.
Si Invierea Ta o marturisim pana la Venirea Ta in Glorie!

Da,este Euharistia Mea.

Si in Mesajul Meu din 16 iulie 1996 catre JNSR, Eu am cerut mii de Cruci de iubire in lumea intreaga pentru a reaminti Sfanta Mea Moarte si Sfanta Mea Inviere, uitate de trei sferturi din Omenire.Daca cer ca ele sa fie luminoase, este pentru a anunta printre voi apropiata Mea intoarcere,ISUS,Lumina Lumii.
Da, sarbatoriti intoarcerea Mea si anuntati-Ma prin mii de Cruci de Iubire, care sunt stele aprinse pentru Maria.

Eu sunt Invierea si Viata.

Amin.

sursa:"J.N.S.R."-"Martori ai Crucii"
Faptele apostolilor
vol.4 a doua parte

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...