Te caut din toata inima...

10 martie 2013

Mesajul Sfintei Fecioare în luna martie 2013 pe Muntele Sfintei Treimi din Nusfalau

2013 - ANUL PREGĂTIRII PENTRU APARIŢIA SFINTEI FECIOARE – MARTIE
“Fericit este cel care a crezut că se vor împlini cele spuse de Domnul!” (Lc.1,45)

A 1Ö2-a întâlnire de rugăciune lângă Nuşfalău, pe Muntele Sfintei Treimi
Din Sfânta Scriptură, din cele patru Evanghelii, să medităm suferinţa, moartea şi învierea Domnului Isus.

Mottoul lunii: „Să nu fim căutători de mărire deşartă, provocându-ne unii pe alţii şi invidiindu-ne între noi!!!” (Gal. 5, 26)

Intenţia comună de rugăciune: Printr-o spovadă bună să ne eliberăm de păcatele noastre, iar luptând şi rugându-ne, să rămânem cât mai mult în stare de har! Pentru asta să ne rugăm!

Sarcina noastră concretă va fi: măcar în zilele de post să ne rugăm Calea Crucii pentru întreaga noastră Biserică, în special pentru fostul şi viitorul papă!

Mesajul Sfintei Fecioare în luna martie 2013
Dragii mei copii ispăşitori!!! 

Pentru voi, postul mare este în primul rând perioada pocăinţei! În acest timp de har, aş dori să vă vorbesc despre unul dintre cele mai des întâlnite păcate, despre invidie, despre consecinţele acesteia şi despre modul de eliberare.


Despre cine putem spune că este invidios? Este invidios acel ispăşitor care se întristează pentru succesele aproapelui său sau se bucură de nenorocirile acestuia, adică este răuvoitor. Au fost invidioşi: Satana pe proto părinţii voştri în grădina paradisului; Cain pe fratele său Abel, pentru că jertfa acestuia a fost plăcută în faţa lui Dumnezeu; fiii lui Iacob pe fratele lor Iosif, pentru că tatăl lor îl iubea mai mult pe acesta; regele Saul pe David, pentru că, învingându-l pe Goliat, a avut parte de un respect mai mare; profetul Iona a fost invidios pe cei din Ninive, pentru că Dumnezeu, privind pocăinţa lor, i-a iertat pe aceştia. 


Ce spun sfinţii despre invidie? Omul invidios seamănă cu diavolul, gândeşte şi acţionează în mod diabolic. Invidia este cel mai mare dintre păcate. Deşi toate păcatele sunt comise  sub un anumit pretext care ar putea să le justifice, omul invidios nu-şi poate găsi nicio scuză. Invidia este singurul păcat care nu poate fi distrus prin iubire. Dacă dai de mâncare la câini, aceştia se îmblânzesc, invidioşii în schimb, prin iubire, devin şi mai sălbatici. Omul invidios seamănă cu şarpele indian, care roade copacii înmiresmaţi pentru că nu poate suporta parfumul acestora. Omul invidios seamănă cu un fluture care, prin zborul său, nu stinge lumina unei lămpi, ci se arde pe sine, fără a dăuna luminii. Omul invidios seamănă cu molia, care roade hainele; seamănă cu rugina, care mănâncă şi fierul; cu omida, care distruge plantele verzi. Există invidia  pâinii în sufletul acelui om care invidiază bunăstarea semenului său. Ajunge la apogeul invidiei acel om care invidiază harul lui Dumnezeu şi creşterea în virtuţi în aproapele său. Aşa L-au invidiat arhiereii şi fariseii pe Sfântul Meu Fiu, când au văzut că face multe minuni, de aceea au hotărât să-L ucidă.

Care sunt urmările dăunătoare ale invidiei? 

 În primul rând, omul invidios se autodistruge, fără niciun rost. Răscoleşte pacea propriului suflet şi se privează de toate bucuriile. Invidia îi prescurtează viaţa, de aceea este propriul său călău. Invidia duce la multe nenorociri! Din cauza invidiei, Cain a fost cel care pentru prima dată a udat  pământul cu sângele fratelui său! Invidia i-a determinat pe fiii lui Iacob să-şi vândă fratele! Invidia l-a împins pe regele Saul să-l urmărească pe binefăcătorul său, pe David. Ba mai mult, din cauza invidiei, arhiereii şi fariseii L-au executat pe Fiul Meu Sfânt nevinovat! Invidia, dacă nu o eliminaţi din viaţa voastră, vă poate exclude şi din Rai! ”Invidioşii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu!”

Ce trebuie să faceţi ca să vă eliberaţi de unul din cele şapte păcate capitale, de invidie? 

Dacă voi spuneţi că nu sunteţi invidioşi, nu vă eliberaţi de acest păcat. Pentru voi primul pas este recunoaşterea. Recunoaşteţi în mod smerit, în faţa oamenilor şi a lui Dumnezeu, că sunteţi invidioşi. Al doilea pas este pocăinţa! Recunoaşteţi la spovedanie că sunteţi invidioşi, fără alte explicaţii! Al treilea pas: învăţaţi să vă bucuraţi cu cei care se bucură şi să plângeţi cu cei ce plâng. Priviţi reuşitele altora de parcă ar fi ale voastre.  

Străduiţi-vă să faceţi cât mai mult bine celor împotriva cărora invidia s-a cuibărit în inima voastră. Rugaţi-vă în fiecare zi pentru cei pe care îi invidiaţi. Din când în când puteţi medita asupra aspectului trecător al lucrurilor pământeşti, pe care în scurt timp trebuie să le lăsaţi aici pe pământ.  Dacă faceţi acestea, puteţi alunga demonul invidiei din inima voastră şi puteţi deveni ispăşitori bucuroşi.
Mai trebuie să vă spun că cea mai mare tristeţe a Mea este să văd cum un vizionar este invidios pe altul; pelerinii dintr-un loc de pelerinaj sunt invidioşi pe cei din alt loc de pelerinaj, vorbindu-i de rău;un carismatic îl invidiază pe altul; cei mari pe cei mici, cei mici pe cei mari. Ar fi bine dacă v-aţi umple de spiritualitatea lui Moise care s-ar fi bucurat dacă Dumnezeu ar fi dat tuturor darul profeţiei .
Ca încheiere vă spun: o dată, la un exerciţiu spiritual, diavolul invidiei l-a ispitit şi pe conducătorul vostru spiritual şi încă în timpul liturghiei. De aceea, inima i-a fost copleşită de o mare tristeţe. Când l-a recunoscut în sine pe demonul invidiei, l-a eliminat imediat prin pocăinţă. După aceea, imediat bucuria l-a umplut iarăşi. La aceasta sunteţi şi voi cu toţii chemaţi. Dacă în acest post mare, eliminaţi din sufletul vostru unul din cele şapte păcate capitale, invidia, precum şi celelalte păcate ale voastre, Sărbătorile Pascale vor fi pline de har pentru voi.

Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul pocăinţei sincere!


Temă de casă pentru luna martie:

„CRISTOASE ÎNVIAT! ÎNVAŢĂ-NE SĂ NE BUCURĂM CU CEI CE SE BUCURĂ ŞI SĂ PLÂNGEM CU CEI CE PLÂNG!!!”


RETROSPECTIVA LUNII FEBRUARIE 2013

În ce privinţă ne-au întărit cei din Cer, în primele zile din luna februarie?

·         Pe cei pe care Dumnezeu îi alege pentru Sine îi purifică prin încercări şi apoi îi pecetluieşte.
·         Trebuie să învăţăm să acceptăm, să oferim şi să unim suferinţele trupeşti şi sufleteşti cu suferinţele lui Isus, pentru că doar astfel vor fi spre folosul nostru şi al întregii omeniri.
·         Cerinţelor noastre Dumnezeu poate să răspundă: Da! Nu! Aşteaptă cu răbdare! Rugăminţilor lui Dumnezeu noi putem răspunde doar: Da! Numai astfel vom deveni adevăraţi ispăşitori!
·         Cei din Cer au cerut să ne preocupăm în primul rând de noi înşine, făcând ordine în sufletul nostru şi doar apoi să vrem să-i ajutăm pe alţii! Să nu ne îngrijorăm prea mult pentru cei dragi nouă, pentru că Dumnezeu, datorită nouă, le va dărui şi lor haruri deosebite, atunci când se vor deschide harurilor.
·         În ultimele timpuri, când harul lui Dumnezeu se revarsă în mod extraordinar şi cel Rău atacă puternic, avem nevoie de sacramentale! Să avem tot timpul asupra noastră măcar un sacramental (cruce vindecătoare, scapular, medalie miraculoasă, medalie cu Isus sau Maria etc.), deoarece prin intermediul lor primim o mare protecţie. Să folosim: apa sfinţită, uleiul sfinţit, lumânările sfinţite, rugăciunea de eliberare, măcar în zilele de post, luni, miercuri şi vineri, pentru că prin ele vom primi lumină şi putere.

Ce să facem în Postul Mare înainte de Paşti, pentru ca acesta să fie plin de har.

Să eliminăm prin pocăinţă păcatele noastre! Să învăţăm să luptăm împotriva celui Rău pentru a rămâne cât mai mult timp în stare de har! Să ne reconciliem în cadrul familiei, cerându-ne iertare şi iertându-i pe ceilalţi. Să fie prezentă în viaţa noastră: rugăciunea zilnică, liturghia săptămânală şi spovada lunară. Măcar în zilele de post să ne rugăm Calea Crucii la intenţiile noastre bune. Să ne rugăm cu regularitate şi mai mult împreună cu familia noastră. În perioada postului să renunţăm în primul rând la păcat şi abia în al doilea rând la mâncare! Căutând binele tuturor să trăim spiritul faptelor bune! În fiecare zi să luăm în serios vocaţia noastră de ispăşitori. Să ne întâlnim săptămânal cu membrii comunităţii spirituale! Să ne rugăm să putem sărbători cât de curând Paştele împreună. Să trăim acest post mare ca şi cum ar fi ultimul pentru noi!!!

Un vis interesant cu papa Benedict al XVI-lea

Papa era palid, slăbit, tulburat! M-a lăsat chiar să-i mângâi faţa în semn de compasiune. Apoi a spus următoarele: „Mie să nu-mi vorbească nimeni despre morala muncii. Eu, până am avut putere, am făcut tot ce a depins de mine! Acum simt că mi se apropie moartea, de aceea vreau să mă ocup de acum numai de Dumnezeu şi de sufletul meu! În timpul ce mi-a mai rămas din viaţă, vreau să mă pregătesc pentru cel mai important eveniment din viaţa mea, pentru întâlnirea cu Domnul! De aceea am renunţat la a fi papă!”

Viziunea lui V. Ilona cu călugărul Mihai Neamţu

·         Mihai Neamţu a murit deja. În timpul vieţii, i-a apărut Sfânta Fecioară şi i-a explicat cum să vindece oamenii prin intermediul ceaiurilor şi al rugăciunilor. V. Ilona a învăţat de la el: rugăciunea cu inima, adevăratul post şi fapta bună! Tot de la el a învăţat, cum poate o femeie săracă, aşa cum era şi ea, să ofere zeciuială, făcând clătite pe care le oferea copiilor.  
·         "În timpul tratamentului eu folosesc acel amestec de ceaiuri pe care călugărul Mihai Neamţu le-a primit de la Sfânta Fecioară, împreună cu apa binecuvântată de pe munte. La ultimul control, doctorul a spus că merg într-o direcţie bună pe calea vindecării". – a spus părintele Cs. Janos.
·         Când comunitatea de ispăşire era împreună, călugărul a spus într-un vis: „Părinte János, tu ai primit această boală cu permisiunea lui Dumnezeu! Accept-o şi ofer-o în primul rând spre purificarea ta, pentru comunitatea de ispăşire şi pentru persoanele ierarhice!” Lui V. Ilona i-a spus: „Dumnezeu se minunează în tine şi în unitatea voastră! Este o bucurie să vedem cum vă supuneţi Voinţei lui Dumnezeu şi înţelepciunea cu care conduceţi comunitatea de ispăşire!” Ţinând-o de mână pe V. Ilona, i-a spus: „Mă bucur că te-ai întărit şi că ai rămas statornică pe calea ispăşirii!”.
·        
 Mărturia părintelui Birman Iosif

„M-am născut la Borsec, jud. Harghita, pe 7 octombrie 1943, de ziua Reginei Rozariului. Am experimentat că Sfânta Fecioară m-a luat sub ocrotirea Ei şi m-a ajutat încă de când m-am născut. Pe 2 aprilie 1967, am fost hirotonit preot la Alba Iulia, de către episcopul Márton Áron. Am fost în două locuri capelan şi în trei locuri paroh. Din anul 2003 trăiesc la Gheorgheni şi sunt preotul conducător al Mişcării de Reînnoire Carismatică Catolice din Ardeal. Încă de când eram student la teologie m-au interesat apariţiile şi mesajele Sfintei Fecioare! Am început să studiez pe rând mesajele de la: Lourdes, Fatima, Garabandal, Medjugore, Şimian şi apoi Nuşfalău. Pe Muntele Sfintei Treimi, de lângă Nuşfalău, am recunoscut şi acceptat prin mesaje revelaţia Voinţei lui Dumnezeu legată de prezent şi viitor. Vă împărtăşesc cu mare bucurie că Spiritul Sfânt mi-a schimbat viaţa prin intermediul Mişcării Carismatice. Dumnezeu a ajuns pe primul loc în viaţa mea, iar prin intermediul spovezii generale şi a micii comunităţi am devenit un preot reînnoit. În urmă cu cinci ani, când am fost bolnav pe moarte, am fost vizitat de Mama Eva, Pr. Csilik János şi V. Ilona. S-au rugat pentru vindecarea mea, care s-a şi realizat. Sunt convins că Dumnezeu a ales Nuşfalăul şi pe mesagerii săi. Văd cu mare bucurie harurile din vieţile pelerinilor: reconcilierea, unitatea, schimbarea din viaţa lor. Sunt foarte recunoscător pentru toate harurile care au loc pe Muntele Sfintei Treimi.

Privire în viitor pentru luna aprilie 2013:

Ÿ  În aprilie, programele de ispăşire vor avea loc pe Muntele Sfintei Treimi, în zilele de  4 – 5 – 6  – 7  la ora 15!

Ÿ  Pe 7 aprilie va fi Duminica Îndurării Divine.  

Să ne facem spovada, dacă se poate acasă,  ca să  putem avea parte de indulgenţa plenară. Începând cu 29 martie, Vinerea Mare, să facem o novenă în cinstea lui Isus Îndurător!!! Mesajul lui Isus Îndurător prin Sfânta Faustina: „Nu vreau să pedepsesc omenirea rănită, ci mai degrabă vreau să o vindec şi să o strâng la Inima Mea Îndurătoare!”(Jurnal 1588)
                                                         
  (Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la:www.muntelesfinteitreimi.ro,
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723;0040260670508


Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...