Te caut din toata inima...

07 martie 2011

Mesajul extraordinar al Sfintei Fecioare în martie 2011 la Nusfalau2011 – ANUL CUNOAŞTERII ŞI TRĂIRII SĂRBĂTORILOR – MARTIE

”Fericit este poporul care poate sărbători şi poate umbla în lumina Feţei Tale Doamne!” (Ps88.16)

A 78-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evanghliile de duminică şi sărbători! (Mt. 1; 4; 7; 17; Lc.1; I. 4)

Motto-ul lunii:

„ Iată slujitoarea Domnului! ” (Lc. 1,37)

Intenţia comună de rugăciune: să ispăşim pentru distrugerea planului celui Rău şi realizarea Planului lui Dumnezeu!

Sarcina noastră concretă va fi: „Când aprobaţi să spuneţi: Da! Când refuzaţi să spuneţi: Nu! Restul este de la cel Rău!”

Mesajul extraordinar al Sfintei Fecioare în martie 2011

„Dragi copii ispăşitori! Înainte de Marele Avertisment vă rog să încercaţi să trăiţi atât de serios acest Post Mare de parcă ar fi ultima posibilitate de pregătire din viaţa voastră. În prezent, marea parte a omenirii este ca un muribund care trebuie şocat pentru a se trezi din abisul păcatelor sale. De acum, cei care în urma mesajelor Mele şocante se vor schimba, vor rămâne în viaţă, iar cei insensibili vor muri. În aceste ultime timpuri în care vă aflaţi să luaţi şi mai în serios cererile Mele, căci ele vor mântuirea voastră.

Învăţaţi să spuneţi Da Voinţei lui Dumnezeu care se referă individual la voi! Eu am spus da celui mai mare dar al Tatălui Ceresc, întrupării lui Isus, harului zămislitor al Spiritului Sfânt şi minunatului mesaj al arhanghelului Gabriel. Dumnezeu are un plan individual cu fiecare persoană şi comunitate. Pe acesta îl recunoaşteţi în rugăciune şi îl puteţi împlini cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu vă mulţumesc în Numele Sfintei Treimi că aţi spus da vieţii de ispăşire, salvării sufletului vostru şi al altora. Trebuie să ştiţi că micile comunităţi sunt cea mai mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru întreaga Biserică şi pentru omenire, iar răsplata pentru acestea nu va lipsi. Eu vă spun că ispăşirea serioasă, consecventă şi jertfelnică nu doar îl orbeşte pe cel Rău, nu doar îl îngenunchează, ci îi şi distruge planul.

Învăţaţi să spuneţi Da în fiecare seară examinării sincere de conştiinţă! Înainte de culcare gândiţi-vă că oricare noapte poate fi ultima pentru voi şi patul vostru poate deveni sicriu pentru voi până dimineaţă. În acest timp sfânt, plin de har luaţi cartea de rugăciune şi pe baza oglinzii spirituale examinaţi-vă sufletul. Dacă cereţi ajutorul Spiritului Sfânt pentru examinarea conştiinţei, El, ca o rază de soare care pătrunde în sufletul vostru, va indica şi cel mai mic păcat pe care-l aveţi. Niciodată să nu vă gândiţi că examinând conştiinţa altora careva dintre voi va deveni mai bun. Dacă vă veţi condamna în fiecare seară păcatele pe care le recunoaşteţi concret, Cristos Înviat nu vă va condamna nici la Paşti, nici după încheierea vieţii voastre!

De asemenea vă rog să învăţaţi să spuneţi Da în fiecare seară, înainte de culcare pocăinţei depline! Aceasta se face spunând: ‘Dumnezeul meu, Te iubesc, te rog iartă-mi toate păcatele‘. Prin pocăinţa deplină harul extraordinar al Spiritului Sfânt va lucra în sufletul vostru, şi vă va anula toate păcatele. Faceţi pocăinţă deplină de fiecare dată când: porniţi la drum, sunteţi în pericol, şi în mod special în ora morţii voastre. În viitor veţi avea mare nevoie şi de aceasta!

În ultimele timpuri învăţaţi să spuneţi Da căinţei sincere! Persoana în a cărui viaţă nu este îmbunătăţire, schimbare pozitivă, renunţare serioasă la păcat, nu are nici căinţă adevărată. Fără căinţă sinceră, nu există iertare! În căinţa sinceră, care nu este în primul rând opera sentimentelor, ci a voinţei voastre, se regăseşte renunţarea deplină la păcat şi întoarcerea deplină spre Dumnezeu. Lacrimile celor care se căiesc cu adevărat sunt ca apa sfinţătă, prin care au parte de binecuvântarea extraordinară a lui Dumnezeu.

Până când aveţi timp învăţaţi să spuneţi Da hotărârii ferme, prin care spuneţi Nu tuturor păcatelor şi ocaziilor de a păcătui. Gândiţi-vă la Sfântul Sebastian, care în Numele lui Dumnezeu a promis unui dregător roman bolnav că se va vindeca dacă îşi distruge idolii. Cum dregătorul nu a vrut să renunţe la unul dintre idolii săi preferaţi, pe care l-a primit de la mama sa, a rămas bolnav şi a murit. Din păcate foarte mulţi păcătoşi, care nu vor să renunţe la păcatele lor preferate, păţesc aşa, rămân toată viaţa robii celui Rău, şi nu pot fi prietenii lui Dumnezeu şi moştenitorii Împărăţiei Lui. Dumnezeu vă cere să evitaţi şi ocaziile de a păcătui. Cei care, în ciuda faptului că se spovedesc cu regularitate, totuşi nu vor să evite ocaziile de păcat – prietenul beţiv, jucătorul de jocuri de noroc, partenerul de imoralitate – devin mai răi ca înainte! Vă mai rog să observaţi şi cauza păcatelor voastre, rădăcina lor. Dacă nu veţi face aşa puteţi păţi ca cel care taie buruiana dar îi lasă rădăcina în pământ.

În timpul sfânt al Postului Mare să învăţaţi să spuneţi Da sfintei spovezi sincere. Gândiţi-vă la păgâni, care îşi mărturiseau păcatele în cimitirul de păcate şi le îngropau într-o groapă. Evreii îşi spuneau păcatele în prezenţa preotului lasându-le să cadă asupra ţapului ispăşitor. În spovadă aveţi posibilitatea să vă uşuraţi sufletul, să primiţi sfaturi, dezlegare şi atenţionare. Dacă vreţi să aveţi o spovadă bună, mărturisiţi-vă propriile păcate şi nu păcatele altora, evitaţi scuzele şi porniţi pe calea schimbării pozitive, a sfinţeniei vieţii.

Ca încheiere vă atrag atenţia să luaţi în serios semnele timpurilor. Dumnezeu vă atenţionează printr-o serie de semne, că această lume păcătoasă se îndreaptă spre sfârşit. Dumnezeu vă atenţionează pe voi, aleşii săi prin vreme, suferinţe, catastrofe... Prin semnele interioare şi exterioare Dumnezeu vrea să vă oprească să mergeţi pe calea spre osândă. Eu vă rog când vedeţi şi auziţi în lume semnele, să spuneţi din toată inima: ‘Isuse, Fiul lui David, ai milă de noi sărmanii păcătoşi ‘!

Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul morţii sfinte!”

Tema de casă pentru luna martie:

„DOAMNE, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ SPUN DA PENTRU TOT BINELE ŞI NU PENTRU TOATE PĂCATELE!”

ORIGINEA ŞI MESAJUL SĂRBĂTORII BUNEI VESTIRI (25 MARTIE)


Începând cu secolul al V-lea, cu nouă luni înainte de Crăciun Biserica a ţinut sărbătoarea cu numele annuntiatio (vestirea) şi incarnatio (întruparea), care se referea la salutul îngerului şi la întruparea Cuvântului pe baza evangheliei după Luca 1,26-38. În acea zi s-au împlinit profeţiile mesianice, când la împlinirea timpurilor Dumnezeu l-a trimis pe arhanghelul Gabriel la Fecioara din Nazaret. Aceasta este sărbătoarea pe care o ţinem la vestirea conceperii Domnului. În această zi la Crezul din Sfânta Liturghie, ne plecăm genunchiul la propoziţia despre întrupare, iar dacă cântăm Crezul îngenunchem.

Această sărbătoare este ziua darurilor! În această zi am primit una dintre cele mai iubite rugăciuni, rugăciunea „Bucură-Te Marie”. Îngerul ne-a învăţat, iar îngerului i l-a dat însuşi Dumnezeu. În această zi am primit-o pe Sfânta Fecioară ca Mamă. Ea devenind Mama lui Isus, a devenit şi Mama noastră, care suntem membre ale lui Cristos. În mod mistic Fecioara Maria, ne-a purtat pe toţi în sânul Ei. În această zi L-am primit pe Isus şi prin El Mântuirea, învierea şi Raiul. Cu siguranţă simţim că în această zi şi noi trebuie să Le dăm ceva lui Isus şi Mariei. Să spunem cu bucurie în rugăciune: „Doamne, sunt aici, mă ofer ţie deplin, aşa cum sunt!”

Această sărbătoare este ziua liniştii! Dumnezeu lucrează şi în linişte. E bine să ştim şi noi acest lucru. Cele mai importante evenimente ale vieţii noastre se desfăşoară în inimile noastre, nu le cunoaşte nimeni, doar dacă vrem să vorbim despre ele. Se întâmplă multe cu omul de la naşterea sa, până la moarte, dar cele cu adevărat importante se petrec în liniştea inimii, pentru că acolo spune omul da sau nu lui Dumnezeu. Şi aceasta întotdeauna este un eveniment istoric, cu mult mai important decât paşii pe Lună.

Această sărbătoare este ziua Da-ului spus! Tatăl Ceresc a spus Da dăruirii; Isus a spus Da întrupării; Spiritul Sfânt a spus Da zămislirii supranaturale; arhanghelului Gabriel a spus Da transmiterii celei mai bune veşti şi Sfânta Fecioară a spus Da acceptării lui Isus! Dumnezeu ne-a creat liberi. Putem spune Da şi Nu lui Dumnezeu acceptând urmările. Aşa cum Domnul aştepta Da-ul Mariei la vestirea întrupării, Dumnezeu aşteaptă şi Da-ul nostru. Trebuie să-I spunem Da lui Dumnezeu nu doar cu vorba, ci cu viaţa noastră plăcută Lui.

Acum să ascultăm împreună lauda Sfintei Fecioare din omilia Sfântului Bernard! „Fecioară Sfântă! Ai auzit că vei concepe şi vei naşte un Fiu? Ai auzit că nu va fi de la bărbat, ci prin minunea Spiritului Sfânt? Îngerul aşteaptă răspunsul, e timpul să se întoarcă la Dumnezeu, care l-a trimis. Şi noi aşteptăm de la Tine Doamna noastră, Cuvântul Îndurării, căci ne apasă destinul chinuitor al alungării noastre. Priveşte, acum îţi ofer răscumpărarea mântuirii noastre: dacă accepţi, a bătut imediat ceasul eliberării noastre! Dumnezeu ne-a creat în Cuvântul Său Veşnic şi iată ne aşteaptă nimicirea, în scurtul Tău răspuns se găseşte concentrată speranţa învierii noastre!

Sfântul Tău răspuns îl imploră nenorocitul Adam, împreună cu progeniturile sale alungate din Paradis. Răspunsul Tău îl cer Ábraham şi regele David. Răspunsul Tău îl imploră şi restul, sfinţii părinţi, da, părinţii Tăi, care şi ei stau în umbra morţii. Lumea întreagă aşteaptă prosternată înaintea Ta răspunsul Tău! Pe bună dreptate! Căci de răspunsul buzelor Tale depinde lumina nenorociţilor, eliberarea prizonierilor, răscumpărarea celor loviţi de judecată: da, mântuirea tuturor progeniturilor lui Adam, a naţiunii Tale!

Răspunde repede îngerului Sfântă Fecioară, de fapt Domnului îngerului. Spune cuvântul, primeşte Cuvântul, spune cuvântul şi primeşte Cuvântul Veşnic al lui Dumnezeu. De ce întârzâi? Ti-e teamă? Crede! Mărturiseşte! Acceptă chemarea! Vai, acum n-ar fi bine ca gândirea Ta feciorelnică să uite înţelepciunea! Înţeleaptă Fecioară, în aceasta să nu te temi să ai curaj.

Tu fericită Fecioară, deschide-ţi Inima credinţei, deschide-ţi buzele pentru a vorbi, dă drumul Creatorului Tău în sanctuarul interiorului Tău! Fii atentă! Cel care este dorul lumii întregi bate la uşă. Ce se va întâmpla dacă pleacă mai departe până Tu eziţi? O, atunci degeaba începi să-L cauţi din nou pe cel pe care sufletul Tău Îl iubeşte.

Maria, porneşte! Maria, deschide uşa! Maria, porneşte în numele credinţei, grăbeşte-Te cu dor fierbinte. Maria, deschide uşa şi spune Da! Şi Maria a spus: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după Cuvântul Tău!” (Lc.1,37)

Doar o dată să ne gândim ce s-ar fi întâmplat cu omenirea scufundată în păcat dacă Sfânta Fecioară ar fi spus nu Planului Sfintei Treimi. În vieţile noastre ale tuturor sunt clipe de har care nu se mai întorc niciodată, decizii, perioade! Aşa a fost vindecarea arborelui genealogic, aşa este această novenă şi în realitate aşa este ispăşirea în ultimele timpuri.

Fecioara Maria, împreună cu Sfântul Ei Fiu aşteaptă de la noi să spunem Da salvării noastre şi salvării altora. Pentru noi este cea mai importantă sarcină în ultimele timpuri!!!Privire în viitor – luna aprilie 2011:

În aprilie programele de ispăşire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 1-2-3-7 de la ora 15!


(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com, inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

6 comentarii:

GENES GEORGE SILVIU spunea...

O postare minunata dar pe care eu o "fur" si pun la mine si-i fac mai multa reclama.
TREBUIE !
LA MULTI ANI SORA MEA AZI DE ZIUA TA
PUPĂŢI TOŢI COPII DIN PARTEA MEA

Carmen spunea...

La multi ani!

Mariana spunea...

Toti avem nevoie de un semn al primaverii, asa ca... da click apoi mergi cu mouse-ul oriunde pe pagina neagra si... vezi ce se intampla!!! Poti sa tragi mouse-ul pe pagina, e si mai bine!

Click AICI si urmeaza instructiunile de mai sus

ITI DORESC MULTI ANI SI MULTE FLORI ALE BUCURIEI!

mmary spunea...

Draga George, iti multumesc frumos.Ma bucur ca "ai furat postarea" .
Sa stii ca mi-am pupat toti copiii din partea ta spunandu-le asa:

"Veniti sa va pup din partea fratelui George!" ...si intr-o veselie generala(era si cea mai buna prietena a mea la mine) i-am pupat pe toti.:)

Dumnezeu sa te binecuvanteze si sa te imbratiseze cu dulcea Sa iubire!

mmary spunea...

Draga mea Carmen, iti multumesc frumos daruindu-ti cel mai cald suras al inimii mele.

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu acele haruri care vor face ca Pacea , Iubirea , Indurarea si Bucuria Domnului sa fie asternut , continut si mangaiere inimii tale.

Te imbratisez cu bratele pline de binecuvantari.:)

mmary spunea...

Mariana mea draga, fie ca toate acele flori pe care le-am primit de la tine sa se transforme-n suave raze divine care sa se reverse in sufletul tau frumos binecuvantandu-l cu Iubirea si Bucuria Domnului.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...