Te caut din toata inima...

06 martie 2011

Calea Crucii pentru ispasirea pacatelor facute impotriva vietii


În numele Tatălui ...

Dumnezeule, vino în ajutorul meu!
 
Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi!

Slavă Tatălui...
 
Act de căinţă...

Rugăciune de început 

Preasfântă Treime, îţi oferim calea sfintei cruci pentru a ispăşi toate păcatele noastre şi ale societăţii în care trăim. Te rugăm trezeşte în inimile noastre şi ale tuturor oamenilor o căinţă adevărată pentru toate păcatele săvârşite împotriva vieţii şi dă-ne încredere nestrămutată în iubirea ta milostivă. Trezeşte-ne conştiinţa creştină şi fă-ne să ne considerăm complici, iar nu simpli spectatori ai culturii morţii, atâta vreme cât tăcem şi nu facem nimic pentru ca legea ta să fie împlinită cu fidelitate de oamenii timpului nostru. Fă-ne să ţinem inima şi ochii deschişi asupra lumii, în care trăim, şi să nu spunem niciodată "pe mine nu mă interesează". Ajută-ne să înţelegem că suntem chemaţi să fim responsabili de viaţa fiecărui om, pentru că fiecare persoană umană poartă chipul lui Dumnezeu şi toţi suntem chemaţi la viaţă şi la comuniune de iubire şi de fericire veşnică cu Sfânta Treime.


Material realizat după enciclica "Evangelium vitae" emisă la 25 martie 1995

*
Staţiunea I - Isus este osândit la moarte.

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Cel nevinovat este judecat şi condamnat. Nu e nimeni care să vorbească în favoarea lui, iar el tace.
Astăzi sunt state în care nu se ţine cont de legea lui Dumnezeu, în care există legea avortului, legi care permit omorârea celor bătrâni sau bolnavi în fază terminală.
Iartă-ne, Doamne, că nu avem curajul de a lua apărarea celui nevinovat, iartă-ne că ne este teamă să ne compromitem. Te rugăm să dai înţelepciune legiuitorilor statelor lumii, astfel încât să dea legi drepte în favoarea tuturor oamenilor: şi a celor nenăscuţi, bolnavi şi bătrâni. Fă-ne conştienţi că, ori de câte ori tăcem sau suntem de acord cu legile nedrepte, suntem "co-responsabili" la măcelul ce se face împotriva vieţii şi ori de câte ori este ucisă o fiinţă umană eşti refuzat tu, cel viu şi dătător de viaţă temporară şi veşnică.
Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!

*
Staţiunea a II-a - Isus ia crucea pe umeri

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Dumnezeu îşi dovedeşte puterea în slăbiciune, iubirea infinită şi înţelepciunea în acceptarea crucii, a neputinţei, a suferinţei. "Dacă vrea cineva să vină după mine să-şi ia crucea şi să mă urmeze".
Suferinţa, boala şi sărăcia apasă asupra multor oameni, asupra multor popoare, dar niciodată acestea nu trebuie să fie motive pentru ca cineva să fie omorât. Viaţa unei noi fiinţe este văzută adesea ca un "atentat" la bunăstarea proprie, la calitatea vieţii personale, ca un surplus la suferinţa proprie şi se apelează la eliminarea posibilităţii de a transmite viaţa.
Iartă-ne, Doamne, pentru că ne plângem de crucea proprie, că nu avem capacitatea de a suferi în tăcere, că refuzăm să acceptăm umilinţa pe care ne-o provoacă ceilalţi sau judecăţile pe care considerăm că nu le merităm. Iartă-ne pentru fiecare viaţă umană refuzată prin mijloace anticoncepţionale, ca şi pentru fiecare viaţă ucisă prin instrumente abortive.
Te rugăm, Doamne, să ne faci conştienţi că un adevărat creştin nu te urmează ca turist, ci doar purtând crucea alături de tine.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!

*
Staţiunea a III-a - Isus cade întâia oară sub povara crucii

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Povara crucii apasă greu, iar Isus nu mai poate să meargă şi cade. A părăsit cerul pentru a îmbrăţişa pământul unde pune sămânţa iubirii sale - sângele său.
În anumite ambiente spitaliceşti, pe lângă faptul că suportă boala şi suferinţa, bolnavii sunt trataţi cu indiferenţă, insensibilitate, grabă, dezumanizare. Iartă-ne Doamne! Fă, Doamne, ca personalul sanitar care are o mare responsabilitate cu privire la ocrotirea şi la slujirea vieţii umane, să nu considere niciodată că a grăbi sau a provoca moartea înseamnă a avea milă de cel bolnav şi să nu fie ispitit să se transforme în unealtă de manipulare a vieţii.
Te rugăm, Doamne, ca persoanele care lucrează în domeniul medical să fie mai generoase, mai disponibile şi conştiente de marea responsabilitate pe care o au, de a spune un "da" pasionat şi statornic vieţii.
Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!
*
Staţiunea a IV-a - Isus întâlneşte pe Maica sa îndurerată
Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
Isus o întâlneşte pe Mama sa şi pe Maica noastră, cea a acceptării fără rezerve, a fidelităţii şi tăcerii. Printr-o încrucişare rapidă de priviri îşi întăresc voinţa de a merge până la capăt în a se pune la dispoziţia Tatălui ceresc pentru mântuirea lumii.
Sunt mame pentru care cuvântul "DA" este foarte greu de spus, atât în faţa vieţii copilului nenăscut, cât şi în faţa unui copil cu handicap.
Modelele promovate de mass-media nu favorizează maternitatea, în numele progresului şi al modernităţi sunt prezentate ca depăşite valorile fidelităţii, curăţiei, jertfirii. Iartă-ne, Doamne!
Te rugăm, Doamne, să faci ca mamele creştine să se dedice familiilor lor fără rezerve, să aducă pe lume copii, să-şi asume orice osteneală, să înfrunte orice jertfă pentru a le transmite copiilor lor ceea ce au mai bun în ele, pentru ca mărturia iubirii lor tăcute să devină rodnică şi grăitoare pentru generaţiile care urmează.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!


*
Staţiunea a V-a - Simon din Cirene îl ajută pe Isus să-şi ducă crucea

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Un simplu trecător este silit de soldaţi să-l ajute pe Isus. Pentru Cristos, el devine un om care, punându-şi la dispoziţie umerii săi, îl ajută şi-l mângâie.
Sunt multe persoane din lume care însoţesc viaţa pe cale să se nască sau deja născută, într-o formă discretă şi eficientă. Sunt centre pentru metodele naturale de reglementare a fertilităţii umane, sunt consilieri matrimoniali şi familiali, centre de ajutor pentru viaţă, case de primire a vieţii şi alte ambiente şi structuri care ajută vieţile aflate în dificultate, boală, marginalizare.
Te rugăm, Doamne, pentru aceste persoane care promovează cultura vieţii, să le dai putere, curaj, disponibilitate în munca lor şi te rugăm să chemi cât mai multe asemenea persoane care să slujească viaţa, pe măsura uriaşelor necesităţi din acest domeniu.
Iartă-ne, Doamne, pentru acele persoane care în loc să susţină şi să ajute femeile aflate în dificultatea unor sarcini neprevăzute le împing spre avort.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!

*
Staţiunea a VI-a - Veronica şterge faţa lui Isus cu o maramă

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Veronica nu s-a mulţumit să-l vadă trecând, nu s-a resemnat, ci a avut curajul gingăşiei, al iubirii, restituindu-i lui Isus chipul său de om. Dumnezeu nu este departe, ci foarte aproape, aici, e de ajuns să ştergi chipul aproapelui tău de praf, sânge şi lacrimi.
Îţi cerem iertare, Doamne, pentru iubirea noastră analitică şi rece, care-l tratează pe celălalt ca pe un obiect sau ca pe un simplu număr. Iţi cerem iertare pentru acele persoanele religioase care nu sunt întotdeauna "semn" al gingăşiei tale de Tată.
Ne rugăm pentru toţi oamenii care au desfigurat chipul tău şi al lor prin droguri, băutură, egoism, răzbunări crude.
Doamne, fă ca totdeauna să ne apropiem cu uimire şi respect de chipul fratelui, pentru ca aşa să descoperim chipul tău şi să regăsim adevăratul nostru chip. Fă-ne să vedem în copilul nenăscut şi în toţi ceilalţi copii chipul tău.
Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a VII-a - Isus care a doua oară sub povara crucii
Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,  
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 

Cristos nu reuşeşte să se mai ţină pe picioare, fiecare pas devine tot mai greu şi cade din nou. Este experienţa noastră zilnică, căderile noastre repetate în păcat, voinţa noastră adormită. Cristos poartă povara slăbiciunii noastre, a păcatului nostru de obişnuinţă.
Viaţa este întotdeauna cel mai mare bun oferit omului pentru că este obiectul unei iubiri tandre şi puternice din partea lui Dumnezeu, este un dar gratuit al lui Dumnezeu.
Suntem uneori atât de zdrobiţi, resemnaţi, descurajaţi şi nu mai reuşim să vedem sensul vieţii noastre şi al celorlalţi. Iartă-ne, Doamne!
Fă-ne conştienţi de valoarea şi sensul vieţii, fă-ne să dăm semnificaţie "lucrurilor obişnuite" ale vieţii şi să trăim viaţa cu prospeţime şi spontaneitate; dă-ne bucuria de a construi viitorul prin noile generaţii şi puterea de a merge în ritmul speranţei.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!
*
Staţiunea a VIII-a - Isus mângâie femeile care plâng

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Isus vede lacrimile de durere ale femeilor care plâng. Se pare că el le tratează cu duritate; de fapt el, trecând peste durerile sale, vrea să le mângâie, dar şi să le avertizeze asupra responsabilităţilor lor personale.
Adu-ţi aminte, Doamne, de toate femeile maltratate, dispreţuite, lovite, umilite, înşelate, ca şi de acelea care au făcut avort şi acum suferă din cauza mustrărilor grele de conştiinţă şi a fricii de judecata ta dreaptă de la sfârşitul vieţii. Ai milă de ele. Iartă-le şi arată-le milostivirea ta infinită şi dă-le timp suficient pentru a se converti şi a se îndrepta, prin fapte bune, răul făcut. Întâmpină-le prin persoane care să le arate milostivirea ta şi care să nu le provoace răni mai dureroase, ci dispuse să le compătimească şi să sufere împreună cu ele.
Îţi încredinţăm, Doamne, pe acele femei care nu mai văd în avort un păcat, o crimă oribilă. Luminează-le cu adevărul tău. Fă-le să nu-şi înăbuşe glasul conştiinţei şi glasul copilului zămislit care strigă: "Mamă, de ce nu mă laşi să trăiesc?" Înmoaie inimile lor împietrite şi fă-le să caute milostivirea ta nesfârşită. Pe noi toţi iartă-ne, pentru că nu am fost alături de persoanele care aveau nevoie de sprijinul şi încurajarea noastră.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!

*
Staţiunea a IX-a - Cristos cade a treia oară sub povara Crucii

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Isus este din ce în ce mai obosit, merge din ce în ce mai greu şi cade. Mulţi dintre noi am început să devenim insensibili la necazurile şi suferinţele celor care nu mai pot sta în picioare.
Aminteşte-ţi, Doamne, de toţi cei care nu mai cred în viaţă, în prietenie, în iubire, în solidaritate, în bunătate, de cei doborâţi la pământ şi care nu găsesc pe nimeni care să-i ridice, de cei care stau pe marginea prăpastiei şi sunt pe punctul de a se sinucide. Nu uita de toţi cei părăsiţi, de bătrânii şi văduvele care stau singuri în aşteptarea morţii.
Fă-ne atenţi şi disponibili ca să fim alături de nenumăratele persoane care sunt sigure şi disperate, ajută-ne să ne apropiem de oameni cu delicateţe, să ne coborâm la nivelul celui căzut în ţărână, ori de câte ori este nevoie.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi! 


*
Staţiunea a X-a - Isus este despuiat de hainele sale.

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 

Isus este fără haine, i-au luat şi ultima protecţie. Cei puternici au învins, l-au despuiat de toate şi el pleacă gol aşa cum a venit.
Unii oamenii de ştiinţă, în loc să se apropie cu sfială şi uimire de misterul vieţii umane, vor să-i ia locul lui Dumnezeu, prin manipularea vieţii în laboratoarele lor şi să devină stăpânii vieţii şi ai morţii, despuindu-l pe Dumnezeu de dreptul său suveran de Creator. Iar tu, Doamne, care respecţi legile tale, permiţi apariţia vieţii chiar şi în eprubetele lor. Dă-le lumina ta pentru a înţelege valoarea vieţii şi ajutorul tău pentru a respecta cum se cuvine viaţa şi transmiterea ei, în conformitate cu planul tău. Pe cei care au păcătuit până acum, iartă-i, Doamne, în marea ta milostivire.
Sexualitatea umană, loc şi limbaj al iubirii ca dăruire de sine şi primire a celuilalt, a fost transformată de mulţi oameni în instrument de satisfacţie a dorinţelor şi a înclinaţiilor naturii umane corupte de păcat. Pentru toate acestea îţi cerem iertare Doamne!
Te rugăm, ajută-ne să considerăm fiecare persoană umană un tabernacol viu al prezenţei tale, să o respectăm cu sfinţenie şi să nu furăm misterul persoanelor şi nici misterul creaţiei vieţii umane.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!

*
Staţiunea a XI-a - Isus este răstignit pe cruce

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Isus îşi oferă mâinile sale întinse asupra bolnavilor pe care i-a vindecat, îşi oferă picioarele care au bătut atâtea drumuri pentru a vesti Evanghelia, îşi oferă tot trupul său sfârtecat de biciuire. Isus-Dumnezeu este imobilizat cu trei piroane, dar braţele şi mâinile rămân deschise într-un nemăsurat gest de îmbrăţişare şi de binecuvântare a tuturor oamenilor.
În oferirea sa, şi apoi în moartea pe cruce, Isus ne dezvăluie toată măreţia şi valoarea vieţii umane. Această oferire devine izvor de viaţă nouă pentru toţi oamenii.
Doamne, îţi oferim vieţile noastre, fă-ne să le vedem valoroase, în ciuda slăbiciunilor noastre şi a "inutilităţii" lor aparente. Iartă-ne, Doamne, pentru toate acele momente în care am vrut să trăim mai mult pentru noi, decât pentru tine!

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!

*
Staţiunea a XII-a - Isus moare pe cruce

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Sub privirea tăcută a Tatălui ceresc şi răpus de răutatea oamenilor, Isus îşi dă sufletul de bunăvoie, iar moartea lui devine izvor de viaţă veşnică.
Această staţiune este cea mai actuală, pentru că chiar în acest moment sunt mulţi oameni care mor. Unii mor de foame, de boală, din cauza vitezei, de gloanţe, alţii mor din lipsă de iubire, prin avort sau eutanasie. Doamne, adu-ţi aminte de toţi cei care acum mor şi fă să nu părăsească nici unul acest pământ în starea păcatului de moarte, ci în prietenia ta, în stare de har.
Să păstrăm un moment de tăcere, recomandându-i pe cei muribunzi milostivirii divine.
O mulţime de anonimi se prezintă în faţa aceluia care-i cunoaşte pe fiecare după nume şi care a murit pentru toţi.
Iartă-ne, Doamne, că nu ştim ce este dragostea şi care este preţul ei! Învaţă-ne să preţuim fiecare viaţă de la concepere până la moartea naturală, atâta vreme cât tu ai murit pentru toţi. Aminteşte-ţi şi de noi, Doamne, când ne vei chema la tine, ca să putem ieşi din această lume în sfinţenie, ca adevăraţi fii ai tăi.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!

*
Staţiunea a XIII-a - Isus este luat jos de pe cruce

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Oamenii au făcut cu Isus ceea ce au voit, iar acum Maria, mama lui, poate să-l ia înapoi. Ea l-a oferit lumii viu, acum îl reprimeşte, de la oameni, mort. Ea continuă să "păstreze" şi să "mediteze" în inima ei toate evenimentele vieţii lui Isus, aşteptând în tăcere împlinirea promisiunilor făcute de Mântuitorul lumii. Da-ul spus lui Dumnezeu în ziua Bunei-vestiri ajunge la maturitate deplină pe calvar, când Maria primeşte pe orice om ca fiu.
Sfântă Fecioară Marie, primeşte în braţele tale pe toţi oamenii care, în fiecare zi, sunt aruncaţi în gunoiul dispreţului, al refuzului, al excluderii de la dreptul la viaţă şi la demnitate umană.
Maică îndurerată, primeşte în braţele tale toate femeile care au avortat, fă-le să se deschidă cu umilinţă şi încredere la sacramentul Pocăinţei, ajută-le să-şi dea seama că pot beneficia de darul mântuirii, dacă cer iertare cu căinţă şi umilinţă lui Isus mort pentru iertarea păcatelor tuturor oamenilor.
Maică sfântă îndurerată, dobândeşte-ne iertarea tuturor păcatelor!
Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!

*
Staţiunea a XIV-a - Isus este înmormântat

Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
Că prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. 

Isus este pus într-un mormânt, aşa cum se ascunde un tezaur într-un loc sigur. Dar acel trup este o sămânţă gata să explodeze la o viaţă nouă, din brazda pământului.
Iartă-ne, Doamne, pentru faptul că nu am meditat frecvent şi nu am vestit cu zel Cuvântul tău - Evanghelia vieţii, "splendoare a adevărului ce luminează conştiinţele, lumină limpede care vindeci privirile, izvor de statornicie şi curaj pentru a înfrunta provocările mereu noi pe care le întâmpinăm pe drumul vieţii" (EV).
Iartă-ne şi pentru că deseori am înmormântat Cuvântul tău şi nu
l-am lăsat să se dezvolte şi să iasă la lumină, când nu am afirmat cu pasiune în numele tău valoarea fiecărei vieţi umane, care merită să fie respectată, apărată, iubită şi slujită.
Doamne, ajută-ne să preţuim atât viaţa noastră cât şi a tuturor celorlalţi oameni.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce,
Miluieşte-ne pe noi!
*
Rugăciune de încheiere

"O, Marie, auroră a lumii noi, Mamă a celor vii, îţi încredinţăm cauza vieţii: priveşte, Mamă, la numărul nesfârşit de copii ce sunt împiedicaţi să se nască, de sărmani cărora li se amărăşte viaţa, de victime omeneşti ale violenţei inumane, de bătrâni şi bolnavi ucişi de indiferenţă sau de o pretinsă milă.
Fă ca toţi aceia care cred în Fiul tău să ştie să vestească deschis şi cu iubire oamenilor din vremurile noastre Evanghelia vieţii.
Dobândeşte-ne harul de a o primi ca pe un dar pururea nou, bucuria de a o celebra cu recunoştinţă în toată existenţa lor şi curajul de a-i da mărturie cu stăruinţă activă, pentru a construi, împreună cu toţi oamenii de bunăvoinţă, civilizaţia adevărului şi a iubirii, spre lauda şi mărirea lui Dumnezeu, Creatorul şi iubitorul vieţii" (EV105).
Astăzi spunem "Da" vieţii pentru totdeauna, astăzi ne angajăm pentru viaţă. Astăzi, prin inima ta neprihănită şi maternă, încredinţăm angajamentul de a fi apostoli ai vieţii în numele lui Dumnezeu, care în tine s-a făcut prunc.
Regina vieţii, roagă-te pentru noi, roagă-te cu noi, roagă-te pentru viaţă. Amin.

 Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie ...
Slavă Tatălui ...
Dumnezeu sa va binecuvanteze cu acele haruri care va vor ajuta sa va duceti Crucea Vietii cu iubire si bucurie !

2 comentarii:

Anonim spunea...

http://www.muntelesfinteitreimi.ro/Martie%202011.htm

P.I.B. ! :)

mmary spunea...

Anonim,de cateva zile am simtit ca acest mesaj era "Special" si l-am asteptat cu nerabdare.

Iti multumesc frumos.

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu Iubirea, Pacea si Bucuria Sa! :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...