Te caut din toata inima...

02 iunie 2016

ROZARIUL de reparație și de încredere în INIMA DIVINĂ A LUI ISUS

Prezentarea din partea autorului

Contemplând ani de zile Preasfânta Inimă a lui Isus şi citind în special scrierile Sfintei Margareta Maria Alacoque, ale Sfântului Claudiu de la Colombière, ale Sfintei Faustina Kowalska şi ale Servului lui Dumnezeu [acum Venerabil, n.t.] Don Francesco Mottola, a apărut inspiraţia unei rugăciuni contemplative care să rezume toate aceste frumoase spiritualităţi, actuale pentru vremurile noastre.

Rozariul de reparaţie şi de încredere în Inima Divină a lui Isus ne introduce în misterul Iubirii Divine, al infinitei sale milostiviri, al iertării sale totale şi în deplina abandonare cu care inima credinciosului se poate adăposti, cu încredere deplină, în Inima Mântuitorului.

Prin acest act deplin de reparaţie şi de încredere în Iubirea lui Cristos, recitând cu devoţiune acest sfânt Rozariu, vom primi infinite haruri spirituale şi materiale din Inima Divină a Mântuitorului.

Pr. Pietro Cutuli OSC
Famiglia degli oblati e delle oblate del Sacro Cuore

ROZARIUL INIMII DIVINE A LUI ISUS

Rugăciune de început

Doamne Isuse Cristoase, care te-ai revelat ca infinită Iubire şi Milostivire, prin mijlocirea Inimii Neprihănite a Mariei primeşte actul de reparaţie al nostru, sărmani păcătoşi, pentru toate blasfemiile, sacrilegiile euharistice şi ofensele aduse Divinei tale Iubiri şi iubirii fraterne. Prin această rugăciune ne consacrăm şi ne abandonăm voinţei tale sfinte, prin mijlocirea Inimii Neprihănite a Mariei, în toate situaţiile vieţii, şi aşezăm în Inima ta Divină, cu deplină încredere, toate aşteptările şi speranţele noastre, pentru a fi plăcute Tatălui Ceresc şi a obţine astfel toate harurile materiale şi spirituale necesare pentru mântuirea noastră veşnică, în comuniunea fericită a sfinţilor. Amin.

V. Isuse cu Inima blândă şi smerită,
R. fă inima noastră asemenea cu Inima ta.

V. Inimă Neprihănită a Mariei,
R. roagă-te pentru noi!

Primul mister

În primul mister contemplăm pe Isus care cheamă la sine întreaga omenire pentru a o alina cu Iubirea sa Divină.

În vremea aceea, Isus a zis: «Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi alina. Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi alinare sufletelor voastre. Căci jugul meu e plăcut şi povara mea, uşoară.» (Mt 11, 28-30)

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

V. Inimă Divină a lui Isus,
R. mă încred şi nădăjduiesc în tine! (de zece ori)

Slavă Tatălui...

V. Isuse cu Inima blândă şi smerită,
R. fă inima noastră asemenea cu Inima ta.

V. Inimă Neprihănită a Mariei,
R. roagă-te pentru noi!

Al doilea mister

În al doilea mister contemplăm pe Isus care lasă ucenicilor săi porunca cea nouă a iubirii fraterne.

În vremea aceea, Isus a zis: «Precum m-a iubit pe mine Tatăl şi Eu v-am iubit pe voi. Rămâneţi în iubirea mea! Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, precum Eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu.» (In 15, 9-12)

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

V. Inimă Divină a lui Isus,
R. mă încred şi nădăjduiesc în tine! (de zece ori)

Slavă Tatălui...

V. Isuse cu Inima blândă şi smerită,
R. fă inima noastră asemenea cu Inima ta.

V. Inimă Neprihănită a Mariei,
R. roagă-te pentru noi!

Al treilea mister

În al treilea mister contemplăm pe Isus care la ultima cină instituie Sfânta Euharistie.

Când a venit ceasul, s-a aşezat la masă, şi apostolii împreună cu El. Şi le-a spus: «Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paşte mai înainte de pătimirea mea. Căci vă spun că nu-l voi mai mânca până când nu va fi împlinit în Împărăţia lui Dumnezeu.» Apoi, primind un potir şi aducând mulţumire, a spus: «Luaţi-l şi împărţiţi-l între voi; căci vă spun: nu voi mai bea de acum înainte din rodul viţei, până ce nu va veni Împărăţia lui Dumnezeu.» Apoi, luând pâine şi aducând mulţumire, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: «Acesta este trupul meu, care se dă pentru voi; faceţi aceasta în amintirea mea.» La fel şi potirul, după cină, zicând: «Acest potir este legământul cel nou, în sângele meu, care se varsă pentru voi.» (Lc 22, 14-20)

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

V. Inimă Divină a lui Isus,
R. mă încred şi nădăjduiesc în tine! (de zece ori)

Slavă Tatălui...

V. Isuse cu Inima blândă şi smerită,
R. fă inima noastră asemenea cu Inima ta.

V. Inimă Neprihănită a Mariei,
R. roagă-te pentru noi!

Al patrulea mister

În al patrulea mister contemplăm pe Isus care, din înălţimea crucii, este însetat de iubire şi de mântuirea sufletelor, iar pentru ele străpunge Inima sa Divină, vărsând tot Sângele său.

​După aceea, ştiind Isus că toate s-au săvârşit acum, ca să se împlinească Scriptura a zis: «Mi-e sete!» Era acolo un vas plin cu oţet; au pus în jurul unei ramuri de isop un burete îmbibat cu oţet şi l-au apropiat de gura lui. Deci, când a luat oţetul, Isus a zis: «S-a săvârşit». Şi, plecându-şi capul, şi-a dat duhul.

Deci iudeii, pentru că era ziua de pregătire, ca să nu rămână pe cruce trupurile sâmbăta, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, l-au rugat pe Pilat să li se zdrobească fluierele picioarelor şi să fie luaţi jos. Au venit, aşadar, ostaşii şi celui dintâi i-au zdrobit picioarele, apoi ale celuilalt răstignit cu El. Dar, venind la Isus, când au văzut că deja murise, nu i-au mai zdrobit picioarele, ci unul dintre ostaşi i-a străpuns coasta cu suliţa şi a ieşit îndată sânge şi apă. Şi cel care a văzut a dat mărturie şi mărturia lui e adevărată. Şi acela ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi. (In 19, 28-35)

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...
 
V. Inimă Divină a lui Isus,
R. mă încred şi nădăjduiesc în tine! (de zece ori)
 
Slavă Tatălui...
 
V. Isuse cu Inima blândă şi smerită,
R. fă inima noastră asemenea cu Inima ta.
 
V. Inimă Neprihănită a Mariei,
R. roagă-te pentru noi!

Al cincilea mister

​În al cincilea mister contemplăm pe Isus înviat care confirmă în credinţă pe Toma şi pe toţi ucenicii săi.

Toma, unul din cei doisprezece, zis Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. Deci i-au spus ceilalţi ucenici: «L-am văzut pe Domnul!» El însă le-a spus: «Dacă nu voi vedea în mâinile lui urma cuielor şi nu îmi voi pune degetul în urma cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede!»

​Şi peste opt zile, iarăşi erau înăuntru ucenicii lui, şi Toma împreună cu ei. A venit Isus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: «Pace vouă!» Apoi i-a zis lui Toma: «Adu-ţi degetul aici şi vezi mâinile mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios». I-a răspuns Toma şi a zis: «Domnul meu şi Dumnezeul meu!» I-a zis Isus: «Pentru că m-ai văzut ai crezut; fericiţi cei care n-au văzut şi au crezut!» (In 20, 24-29)

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

V. Inimă Divină a lui Isus,
R. mă încred şi nădăjduiesc în tine! (de zece ori)

Slavă Tatălui...

V. Isuse cu Inima blândă şi smerită,
R. fă inima noastră asemenea cu Inima ta.

V. Inimă Neprihănită a Mariei,
R. roagă-te pentru noi!

Bucură-te, Regină

Bucură-te, Regină, Maica milei, viaţa, dulceaţa şi nădejdea noastră, bucură-te! Către tine strigăm, surghiuniţii fii ai Evei; către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi.

Aşadar, Mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi, după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tău. O, milostivă, o, blândă, o, dulce Fecioară Marie!

Litania Preasfintei Inimi a lui Isus

​Doamne, miluieşte-ne!
Cristoase, miluieşte-ne!
Doamne, miluieşte-ne!
Cristoase, auzi-ne!
Cristoase, ascultă-ne!

Tată din cer, Dumnezeule,
miluieşte-ne pe noi!
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule,
miluieşte-ne pe noi!
Duhule Sfânt, Dumnezeule,
miluieşte-ne pe noi!
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi!

Inima lui Isus,
Fiul Tatălui cel veşnic, miluieşte-ne pe noi! (*)
Inima lui Isus,
plăsmuită de Sfântul Duh în sânul Mamei pururea fecioară, *
Inima lui Isus,
unită întru fiinţă cu Cuvântul lui Dumnezeu, *
Inima lui Isus,
nemărginită întru maiestate, *
Inima lui Isus,
locuinţă sfântă a lui Dumnezeu, *
Inima lui Isus,
chivotul Celui Preaînalt, *
Inima lui Isus,
casa lui Dumnezeu şi poarta cerului,*
Inima lui Isus,
focar arzător al dragostei, *
Inima lui Isus,
sălaşul dreptăţii şi al iubirii, *
Inima lui Isus,
plină de bunătate şi de dragoste,*
Inima lui Isus,
noianul tuturor virtuţilor, *
Inima lui Isus,
preavrednică de toată lauda, *
Inima lui Isus,
regele şi centrul tuturor inimilor, *
Inima lui Isus,
în care sunt toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei, *
Inima lui Isus,
în care locuieşte toată plinătatea dumnezeirii, *
Inima lui Isus,
în care Tatăl a binevoit, *
Inima lui Isus,
dorul munţilor veşnici, *
Inima lui Isus,
răbdătoare şi preamilostivă, *
Inima lui Isus,
darnică faţă de toţi cei care te cheamă, *
Inima lui Isus,
izvorul vieţii şi al sfinţeniei, *
Inima lui Isus,
împăcare pentru păcatele noastre, *
Inima lui Isus,
săturată de ocări, *
Inima lui Isus,
zdrobită pentru fărădelegile noastre, *
Inima lui Isus,
ascultătoare până la moarte, *
Inima lui Isus,
străpunsă de suliţă, *
Inima lui Isus,
izvorul a toată mângâierea, *
Inima lui Isus,
viaţa şi învierea noastră, *
Inima lui Isus,
pacea şi împăcarea noastră, *
Inima lui Isus,
jertfa păcătoşilor, *
Inima lui Isus,
mântuirea celor ce nădăjduiesc în tine, *
Inima lui Isus,
nădăjdea celor ce mor întru tine, *
Inima lui Isus,
fericirea tuturor sfinţilor, *

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,
iartă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,
ascultă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,
miluieşte-ne pe noi!

V. Isuse cu Inima blândă şi smerită,
R. Fă inima noastră asemenea cu Inima ta.
Să ne rugăm:
O, Dumnezeule Tată, care în Inima preaiubitului tău Fiu ne dai bucuria de a preamări marile opere ale iubirii sale pentru noi, fă ca din acest nesecat izvor să atragem abundenţa darurilor tale. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Rugăciune de sfârşit

​ Doamne Isuse, Tu care eşti începutul şi sfârşitul întregii creaţii şi al istoriei umane, Tu care te-ai făcut om pentru a aduce înapoi la Inima Tatălui Ceresc omenirea risipită şi ţi-ai dat viaţa jertfind-o din iubire pentru noi pe lemnul Crucii iar înviind ne-ai dat speranţa vieţii veşnice, continuă, din tronul tău de glorie, să reverşi peste lume şuvoiul de milostivire care a ţâşnit din coasta ta străpunsă. Continuă să ne faci auzită dorinţa pe care o aveai pentru vieţile noastre, când ai zis: «Mi-e sete!» Fă ca inimile noastre împietrite să se deschidă dorinţei tale de iubire, iar noi să putem întoarce jertfa vieţii tale în jertfa vieţii noastre, din iubire pentru tine şi pentru fraţii noştri.

Euharistia să fie centrul vieţii noastre spirituale. Inima ta plină de iubire şi de viaţă din Preasfânta Euharistie să fie cea mai dorită hrană a spiritului nostru, astfel încât, hrănindu-ne cu supremă iubire şi respect faţă de tine, să putem repara infinitele sacrilegii, nerecunoştinţe şi răceala pe care mulţi discipoli de-ai tăi şi oameni fără credinţă le au faţă de Trupul tău şi Sângele tău, iar astfel să obţinem acele infinite haruri spirituale şi materiale pe care Inima ta Euharistică le cuprinde.

Preasfânta Fecioară Maria, duioasa Mamă a ta şi a noastră, să primească în Inima ei Neprihănită aceste intenţii ale noastre şi să le prezinte înaintea ta, astfel ca Tu să le primeşti şi să le împlineşti. Amin.
 

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...