Te caut din toata inima...

09 ianuarie 2013

Mesajul Sfintei Fecioare în luna ianuarie 2013 pe Muntele Sfintei Treimi din Nusfalau

2013 - ANUL PREGĂTIRII PENTRU APARIŢIA SFINTEI FECIOARE – IANUARIE“Fericit este cel care a crezut că se vor împlini cele spuse de Domnul!” (Lc.1,45)


A 1ÖÖ-a întâlnire de rugăciune lângă Nuşfalău, pe Muntele Sfintei Treimi


Din Sfânta Scriptură să citim şi să medităm primele două capitole din Faptele Apostolilor. Acolo vom descoperi prima novenă şi urmările ei binecuvântate.


Mottoul lunii: „Vouă vi s-a dăruit, pentru Cristos, nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El!!!” (Fil. 1, 29).


Intenţia comună de rugăciune: ispăşitorii să ofere novena pentru preoţii lor, iar preoţii pentru cei încredinţaţi lor!


Sarcina noastră concretă va fi: pentru păstrarea sănătăţii noastre, să urmărim să ne hrănim sănătos!Mesajul Sfintei Fecioare în luna ianuarie 2013Dragii Mei copii ispăşitori! În Numele Sfintei Treimi, doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă de toţi cei care s-au angajat la novene de ispăşire – salvare a sufletelor. Trebuie să ştiţi că cei care prin ispăşirea lor sunt gata să-i salveze pe alţii – chiar şi o singură persoană – de ororile Iadului, se pot salva şi ei, şi cei dragi lor. Să fiţi conştienţi în fiecare zi că pe voi Sfânta Treime v-a creat pentru ispăşire şi pentru răspândirea acestei spiritualităţi. Astfel, pentru voi ispăşirea este calea sfinţeniei, a mântuirii!


Care să fie intenţia pentru care oferiţi următoarea novenă? În primul rând pentru dragii Mei fii preoţi! 


Acum vă voi dezvălui planul celui Rău legat de ei. Planul hotărât de cel Rău este să distrugă trupul şi sufletul persoanelor consacrate lui Dumnezeu. 

El vrea să-i convingă să nu ia în serios sfinţenia vieţii! Cel Rău vrea ca ei să zâmbească atunci când aud de: rugăciune de eliberare, post serios, sacramentale şi toate mijloacele de salvare a sufletelor. Cel Rău vrea să-i împingă într-o activitate permanentă, ca să fie secaţi sufleteşte. Vrea să-i conducă spre diferite vicii şi dependenţe. Îi convinge să renunţe la formarea comunităţilor sufleteşti, care sunt speranţa viitorului! Îi îndeamnă să formeze în locul relaţiilor spirituale care îi întăresc, relaţii distructive, superficiale, lumeşti. Îi lasă să facă orice, să construiască biserici, parohii, case comunitare, numai de sufletul lor şi al altora să nu se ocupe. După toate acestea, declar în Numele Sfintei Treimi că, dacă veţi ispăşi cât mai mulţi pentru iubiţii Mei fii preoţi, prin novene, puteţi anula planul celui Rău. După novenele pe care le oferiţi, veţi vedea că fiii Mei hirotoniţi vor pune accentul pe propriul suflet şi pe conducerea sufletelor. Vor căuta sfinţenia vieţii şi prietenia sfinţilor! Mai devreme sau mai târziu, Voia lui Dumnezeu va deveni hrana şi băutura lor, chiar dacă aceasta le aduce suferinţă sau moarte. Vor predica peste tot cu viaţa lor exemplară şi cu mărturia lor atractivă. Vor primi un har atât de mare, încât îi vor atrage spre Dumnezeu chiar şi pe necredincioşi şi pe indiferenţi.


Acum îi rog pe dragii Mei fii preoţi ca şi ei să facă novene de ispăşire, salvare a sufletelor, în primul rând pentru cei încredinţaţi lor. 

 Voia lui Dumnezeu este ca Spiritul Sfânt să se reverse asupra tuturor oamenilor, ca fiii şi fiicele voastre să profeţească, să vadă viziuni şi vise (Fapte 2, 17-18). În prezent vi se pare că mulţi au urechile înfundate, ochii acoperiţi, lacăt pe gură şi picioarele şi mâinile încătuşate. Dacă preoţii vor face novene pentru cei încredinţaţi lor, vor vedea cum urechile acestora se vor deschide şi cum vor auzi mesajul lui Dumnezeu! Ochii li se vor elibera şi vor privi cu ochii lui Dumnezeu evenimentele. Lacătul va cădea de pe gurile lor şi vor vorbi despre Cuvintele lui Dumnezeu. Cătuşele vor cădea de pe picioarele lor şi vor umbla pe calea cea strâmtă. După novena fiilor Mei preoţi, cei încredinţaţi lor vor avea putere să renunţe definitiv la păcatele lor, la vicii, vor rupe legările incorecte şi păcătoase. Vor avea putere să se opună învăţăturilor false pentru că vor primi harul discernerii spiritelor. După acestea vor trece la modul de viaţă sănătos!


Ce să faceţi ca novenele voastre să fie pline de har?  

Sufletul vostru să fie întotdeauna curat prin pocăinţă (spovadă), protejaţi-vă spiritul de învăţăturile false şi trupul de hrana nesănătoasă. Să vă caracterizeze rugăciunea liberă, postul serios şi faptele bune! Împăcaţi-vă cu duşmanii voştri, achitaţi-vă datoriile şi trăiţi permanent în iubire. Puneţi-vă în ordine căsnicia, mergeţi săptămânal în comunitate sufletească şi, lunar,  faceţi un pelerinaj! Mergeţi la biserică nu doar duminica, ci şi în cursul săptămânii, măcar în zilele postului. Aceasta este partea voastră (unu la sută). După aceea, puteţi aştepta de la Dumnezeu  99%, care este partea Lui şi care  pentru voi pare imposibil.


Ca încheiere, din încredinţarea Sfintei Treimi vă spun că în ultimele timpuri omenirea primeşte cele mai mari haruri – printre altele – prin novene! Prin novene puteţi închide Iadul şi deschide Raiul înaintea celor dragi vouă! Prin novene primiţi lumina deplină a Spiritului Sfânt legat de ce trebuie să faceţi în timpurile grele! Prin novene nu vă va lipsi niciun har. Când simţiţi că vă este greu să mergeţi pe această cale strâmtă, gândiţi-vă că cei care seamană cu lacrimi se vor bucura la recoltă.


Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu spiritualitatea aprecierii novenelor!!!Tema de casă pentru luna ianuarie:


„CREDEM, DOAMNE, CĂ PRIN NOVENE PUTEM ÎNCHIDE PORŢILE IADULUI ŞI PUTEM DESCHIDE PORŢILE RAIULUI PENTRU ÎNTREAGA OMENIRE!!!”

RETROSPECTIVA LUNII DECEMBRIE 2012În ce privinţă ne-au întărit Cei din Cer în timpul programelor de ispăşire?

·                Cei din Cer au fost recunoscători pentru reconcilierea dintre naţiuni, care a avut loc pe 1 decembrie 2007. Atunci ne-am cerut iertare şi ne-am iertat unii pe alţii, astfel încât rănile sufleteşti ni s-au vindecat şi relaţia de iubire a revenit între noi. Cei din Cer au fost bucuroşi că ne amintim în fiecare an în mod solemn de acest eveniment pozitiv!

 La cererea celor din Cer am oferit Ţara noastră în mod solemn Sfintei Treimi prin mâinile Sfintei Fecioare, ca să dispună de noi!!! Am dori să reînnoim această oferire în fiecare an! Cei din Cer s-au bucurat pentru comunitatea de ispăşire care în cinci ani s-a înmulţit, crescând de trei ori (aprox. 2500-3000 de persoane).


Cei din Cer se bucură şi că, indiferent de-i vară sau iarnă, indiferent de jertfe, venim pe Muntele Sfintei Treimi şi ispăşim împreună pentru convertirea omenirii întregi. 

Cei din Cer au cerut să fim ispăşitori cu spirit misionar, pentru ca această spiritualitate să se răspândească şi în alte ţări.

·                Cei din Cer ne-au cerut să ne reconciliem cu familia noastră şi să învăţăm să iubim primii, în mod altruist. În Advent să ne examinăm conştiinţa în fiecare seară, iar ce este bun în sufletul nostru să păstrăm cu recunoştinţă, iar răul să-l aşezăm prin pocăinţă în Mâinile Îndurătoare ale lui Dumnezeu. Măcar în zilele de duminică să ne adunăm în jurul coroniţei de advent de pe altarul din casa noastră, rugându-ne, cântând, citind Sfânta Scriptură, vorbind de cele sufleteşti. În spatele fiecărui păcat se află cel Rău. Cei din Cer au cerut să legăm spiritele malefice prin Sfântul Sânge al lui Isus şi prin Lacrimile Sfintei Fecioare şi să le aruncăm în osândă, ca astfel să devenim liberi. În prezent, suntem în timpul purificării. Cei din Cer vor să purifice: sufletele noastre de toate păcatele, spiritul de învăţăturile false şi trupurile de hrana nesănătoasă. Să nu ne mire dacă în ultimele timpuri se accentuează şi binele, şi răul în noi şi în jurul nostru. A venit timpul ca şi noi, şi alţii să vedem ce se ascunde în inimile noastre. Întrebarea este ce facem cu toate acestea!

·                Sfânta Fecioară a promis că va veni în mod invizibil la toate programele de ispăşire, că va aduna cererile noastre în mantia ei şi le va duce în faţa Sfintei Treimi şi că ne va acoperi cu mantia Ei. Sfânta Fecioară a mai spus că în curând va veni timpul când o vom vedea pe Ea avându-i în jur pe Protectorii Muntelui.

·                Cei din Cer au cerut să ne unim în bine! Dacă cineva din comunitate este în necaz, să ne rugăm cu toţii pentru acea persoană! Aşa cum Dumnezeu i-a permis celui Rău să-l supună încercărilor pe Iov, tot aşa a permis încercările şi pentru conducătorul comunităţii, ca El să se glorifice astfel. Să oferiţi rugăciuni de eliberare şi post pentru vindecarea lui! „A sosit timpul nu doar să credem în Domnul Isus, ci să şi suferim pentru El!” (Fil. 1, 29).

·                Crăciunul nostru va fi plin de har dacă în fiecare zi vom evita păcatul şi vom face binele. Astfel putem avea bucurie, pace, iubire permanentă, adică spiritualitatea Pruncului Isus. De Crăciun să punem accentul în primul rând pe interior, pe relaţia personală cu Pruncul Isus, şi nu pe exterior. Cu spirit de copil sincer, să îngenunchem în faţa ieslei Pruncului Isus şi să-I promitem că nu-L vom lăsa în iesle, ci Îl vom duce cu noi în inimile noastre. Săoferim cadouri simbolice şi să ne străduim ca noi să fim cel mai frumos dar unii pentru alţii! De la Cei din Cer – cum am fost copii cuminţi – am primit daruri împachetate în sufletul nostru, al căror conţinut îl vom simţi în viitor.Mărturia depusă de doi colaboratori ai noştri:Mă numesc Czövek Mónika! M-am născut şi am crescut în religia reformată. 
După Confirmare am început să-mi practic mai mult religia. După câţiva ani am cunoscut comunitatea de ispăşire. În comunitatea sufletească am învăţat , împreună cu soţul meu,  bazele vieţii spirituale. În timpul programelor de ispăşire ne-am apropiat tot mai mult de Sfânta Treime, de Sfânta Fecioară, de  Sacramente şi de fraţii de suflet. S-a copt în mine decizia pentru ”mai bine” şi ”mai mult”, aşa că am devenit catolică. Cu cinci ani în urmă, printre altele, din cauza problemelor materiale,  am plecat împreună cu soţul meu să lucrăm în Italia, lângă lacul Guarda. La început am avut multe lupte sufleteşti. Nu a fost uşor să ne obişnuim cu ţara străină, cu limba nouă, cu munca grea. Ne-am făcut probleme întrebându-ne ce se va întâmpla cu noi fără comunitate sufletească, cum ne vom practica credinţa.

 Am ajuns într-un loc unde erau Liturghii zilnice. Am hotărât că noi vrem să ne bazăm viaţa şi viitorul pe Dumnezeu. Am încercat în fiecare zi să punem în practică ceea ce am învăţat în comunitatea de ispăşire. Am reuşit să trăim mai bine unitatea dintre noi! Seara citeam împreună Sfânta Scriptură, mesajele lunare, ne examinam cu sinceritate conştiinţa. Posteam într-un mod foarte concret. Am scris pe fiţuici, post de T.V., de dulciuri, de muzică, postul limbii, post de alcool, de relaţii sexuale … Ce alegeam în rugăciune puneam în practică toată luna! Novenele în mare am reuşit să le facem conectându-ne sufleteşte cu ispăşitorii. Luptăm în fiecare zi cu slăbiciunile noastre ca Voia lui Dumnezeu să se împlinească şi cu noi. Pentru aceasta vă cerem rugăciune.Mă numesc Prian Károly! Şi eu m-am născut şi am crescut într-o familie reformată. La mulţi ani după Confirmare am cunoscut comunitatea de ispăşire şi pe viitoarea mea soţie. M-am decis bucuros pentru religia catolică unde am experimentat „deplinătatea”. În străinătate am trăit bazându-ne doar pe Domnul şi unul pe altul. Am ţinut legătura cu comunitatea de ispăşire prin internet şi telefon. Acolo toate deciziile le-am luat în rugăciune. Când am hotărât să-I cerem Domnului un copil, am început făcând o novenă. Aproape că am renunţat la a avea copil, când am primit de la Domnul ”cel mai cuminte copil”! Băieţelul nostru s-a născut de aniversarea apariţiei Sfintei Fecioare la Medjugorje, de aceea l-am oferit Sfintei Treimi prin mijlocirea Sfintei Fecioare! De acum înainte vom întări acasă unitatea noastră, unitatea cu conducătorii spirituali şi cu comunitatea de ispăşire.


Privire în viitor pentru luna februarie 2013:


Ÿ  În februarie programele de ispăşire vor avea loc pe 1 – 2 – 3 şi 7 de la ora 13 şi vom sfinţi lumânări!


Ÿ  În aceste zile vom da maslul pentru bolnavii care se spovedesc! După Sfânta Liturghie vom da celor prezenţi binecuvântarea Sfântului Blaziu!!! Pe 13 februarie va fi miercurea cenuşii, începutul postului mare. Paştele va fi pe 31 martie.      

                                             

  (Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la:www.muntelesfinteitreimi.ro,

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723;0040260670508

4 comentarii:

Anonim spunea...

Am citit mesajul.....iti multumesc ca ne trimiti si noua....mesajele sfintei fecioara maria....am mare nevoie de de cuvintele .......amin

mmary spunea...

Cu mult drag , cu multa iubire in Cristos.

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu Pacea , Iubirea,Milostivirea si Bucuria Sa!

vele iuliana spunea...

doresc sa scot pe imprimanta mesajele din nusfalau pentru comunitatea crestina din paris insa nu gasesc nici o pagina web de pe care sa pot imprima.nu toata lumea are posibilitate de internet si este pacat ca nu putem informa astfel oameni.chiar si ungureste am cautat ar fii important,ca sintem interesati de exista vre-o posibilitate va rog sa ma informati cu respect

mmary spunea...

Draga Iuliana, iti ofer cu drag adresa siteului comunitatii din Nusfalau.Intri la "Mesaje primite la Nusfalau" si acolo vei gasi toate mesajele:

http://muntelesfinteitreimi.ro/

Dumnezeu sa va binecuvanteze si sa va ocroteasca!

Ps: Poti, te rog,sa-mi spui daca tu esti anonimul care a comentat mai sus?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...