Te caut din toata inima...

06 noiembrie 2012

Mesajul Sfintei Fecioare în luna noiembrie 2012 de pe Muntele Sfintei Treimi din Nusfalau





2012 – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT - NOIEMBRIE


”Voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi!” (Mt.24,44)


A 98-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură: să învăţăm şi să punem în practică Imnul iubirii (1Cor.13, 1-13).

Mottoul lunii: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii”(I.13,35).

Intenţia comună de rugăciune: vom ispăşi pentru ca în inimile tuturor să se nască 
iubirea faţă de duşmani!

Sarcina noastră concretă va fi: să-L bucurăm pe Sfântul Spirit cu iubirea noastră concretă faţă de semeni!



Mesajul Sfintei Fecioare în luna noiembrie 2012


„Dragii Mei copii ispăşitori!  
Luna trecută v-am învăţăt cum să-L iubiţi pe Tatăl Ceresc. Acum vă spun cum să vă iubiţi semenii şi, în mod corect, pe voi înşivă pentru a-L bucura pe Spiritul Sfânt. Trebuie să ştiţi că dragostea pentru semeni este piatra de încercare a dragostei pentru Dumnezeu. Cine îl iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu, acela îşi iubeşte şi aproapele. Este valabil şi viceversa. Aşa cum sunt inseparabile picioarele, mâinile, urechile, ochii voştri sau aripile unei păsări, tot aşa, nici dragostea pentru Dumnezeu,  nici cea pentru semeni nu pot fi separate. Trebuie să conştientizaţi că toţi oamenii creaţi sunt semenii voştri, indiferent de religia, etnia, vârsta, sexul sau ocupaţia lor. Trebuie să-i iubiţi pe semenii voştri pentru că Sfântul Meu Fiu vă cere asta, deoarece fiecare om este copilul lui Dumnezeu, a fost creat după chipul şi asemănarea Lui şi toţi aveţi aceiaşi protopărinţi şi cu toţii vă îndreptaţi către acelaşi ţel, spre mântuirea veşnică!

Cum să-i iubiţi în mod concret pe semenii voştri?

Arătaţi-le semenilor voştri bunăvoinţă şi compasiune şi la bine, şi la rău. “Învăţaţi să vă bucuraţi cu cei care se bucură şi să plângeţi cu cei care plâng”. “Cel ce plânge împreună cu altul este om. Dar cine este capabil să se bucure cu alţii, acela are o spiritualitate angelică!”. În cazul în care vă doare bucuria altora, sunteţi invidioşi, iar dacă vă bucuraţi de necazul altuia, sunteţi răutăcioşi. Invidia şi bucuria faţă de  necazul altuia indică lipsa iubirii din voi.

Aveţi grijă să nu aduceţi prejudicii vieţii, inocenţei, bunurilor, onoarei... semenului vostru.

În baza faptelor de milostenie sufletească, străduiţi-vă să-i atenţionaţi pe păcătoşi, să-i învăţaţi pe neştiutori, să-i sfătuiţi pe cei ce se îndoiesc, să vă rugaţi pentru vii şi morţi, să-i consolaţi pe cei trişti, să înduraţi cu pace nedreptăţile, să iertaţi celor ce vă greşesc!
Străduiţi-vă a face şi fapte ale milosteniei trupeşti: să-i hrăniţi pe cei flămânzi, să le daţi de băut celor însetaţi, să-i îmbrăcaţi pe cei fără haine, să-i vizitaţi pe cei din închisoare, să-i consolaţi pe cei bolnavi, să-i găzduiţi pe călători, să-i  înmormântaţi pe morţi cum se cuvine.

În loc de a judeca, încercaţi să vă puneţi în situaţia aproapelui vostru. Ceea ce nu vreţi pentru voi (niciun rău), să nu vreţi nici pentru semenii voştri. Ceea ce vreţi pentru voi (doar binele), aşa să faceţi şi semenilor voştri. În viaţa spirituală aşa se ajunge pe culmi, dacă sunteţi capabili, prin harul lui Dumnezeu, să vă daţi chiar şi viaţa pentru semenii voştri, aşa cum a făcut şi sora voastră Eva prin viața ei jertfelnică .

Învăţaţi ca în primul rând să-l iubiţi pe aproapele vostru necondiţionat şi fără discriminări. Să-L vedeţi şi să-L iubiţi în semenii voştri pe Sfântul Meu Fiu. Iubiţi-i cu spiritualitatea Fiului Meu şi pe duşmanii voştri.
Semnul distinctiv al adevăratului creştin este: "Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii!”.

Aveţi grijă să vă raportaţi în mod corect la bunurile materiale! Banii voştri nu trebuie să fie mai importanţi decât iubirea pentru semeni. Nu fiţi robii bunurilor materiale. Găsiţi calea cea bună de mijloc între risipă şi zgârcenie. Atenţionarea divină a Sfântului Meu Fiu va fi întotdeauna asupra capului celui zgârcit: "Nebunule! Chiar în această noapte voi cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce le-ai pregătit ale cui vor fi?”. Nu uitaţi o veche concepţie creştină: orice îmbucătură de pâine de care vă privaţi din iubire pentru aproapele hrăneşte sufletul vostru!!! Trăiţi astfel încât oamenii să nu poată spune despre voi: ”Nesătuilor!”.

Iubiţi-i pe semenii voştri acordându-le atenţia voastră, ascultându-i, împărţindu-vă sarcinile în familie, asumându-vă jertfe, cu compasiune, păstrând relaţiile, aniversând onomastica, ziua de naştere sau   aniversarea căsătoriei!

Cum să vă iubiţi pe voi înşivă în mod corect?

Având grijă de sănătatea voastră trupească şi de curăţia voastră sufletească!
Cel care se iubeşte în mod corect: se îmbracă decent, se hrăneşte cu regularitate, consideră odihna necesară, ca fiind Voia lui Dumnezeu, îşi vindecă trupul bolnav cu ajutorul medicilor, ocoleşte păcatele şi are grijă ca în sufletul lui să fie întotdeauna pace, bucurie şi iubire!

Se iubeşte pe sine în mod incorect cel care: fumează, se droghează, bea fără măsură, exagerează cu munca, cine-i leneş şi nu vrea să muncească, cine se expune pericolelor conducând cu viteză mare, practicând alpinismul, îmbrăcându-se indecent, neglijând somnul, neluând în serios boala, având tentative de sinucidere. Nu se iubeşte pe sine în mod corespunzător cel care: nu se spovedeşte, nu se împărtăşeşte, nu  merge la biserică, nu citeşte cărţi de spiritualitate, trăieşte conform unor învăţături false, comite păcate mai mici sau mai mari şi, fără pocăinţă, se îndreaptă către osândă!

Auzind toate acestea, gândiţi-vă: oare îi iubiţi pe semenii voştri şi pe voi înşivă în mod corect? Toţi ispăşitorii care se străduiesc să-şi iubească semenii şi să se iubească în mod corect pe ei înşişi aduc bucurie Sfântului Spirit şi tuturor celor din Ceruri. În această lună străduiţi-vă în mod conştient să faceţi asta!

Sfântul Spirit vă binecuvântează acum prin Mine, cu spiritualitatea adevăratei iubiri a aproapelui şi a iubirii corecte faţă de voi înşivă!!!”.




RETROSPECTIVA LUNII OCTOMBRIE 2012


Ce trebuie să ştim despre adorarea lui Dumnezeu?

  Îl adorăm pe Dumnezeu căci este mai presus de oricine! Recunoaştem că Dumnezeu este Domnul, Creatorul întregii lumi, iar noi, fiind creaturile Sale, depindem de El. Nu adorăm pe nimeni şi nimic, nici în Cer, nici pe Pământ, decât Sfânta Treime! Îl adorăm pe Dumnezeu înlăutrul nostru cu credinţă, speranţă şi dragoste! Cu credinţă: recunoaştem că Dumnezeu este Adevărul suprem! Cu speranţă: recunoaştem că El este Bunătatea supremă! Cu dragoste: recunoaştem că El este Ţelul nostru suprem, de aceea, îndeplinind Voinţa Sa în toată viaţa noastră, ne îndreptăm către El. Îl adorăm pe Dumnezeu şi prin gesturi exterioare: participând la Jertfa Liturgică, îngenunchind şi prosternându-ne în faţa Lui, bătându-ne în piept în semn de căinţă, primind Sfintele SacramenteFăţarnic este acela care în exterior arată pioşenie, dar în interior nu este aşa. Aceştia fac de râs religia. Adorarea noastră să fie: simplă, conştientă, firească, ferită de exagerări, veselă, care respectă îndatoririle zilnice!

Ce trebuie să ştim despre idolatrie? 

 Idolatru este cel care  adoră o creaţie sau creatură considerând-o ca fiind dumnezeire! Planul celui Rău este de a determina pe toată lumea să-l adore pe Satana. Pe mulţi nu i-a putut înşela astfel, însă i-a putut determina să adore soarele, luna, stelele, focul, vântul, apa… şi nu pe Creatorul lor. Idolatru este şi cel care se ataşează mai tare de o creatură/creaţie pământească (soţ, soţie, copil, maşină, casă, bani, trup, orgoliu, slavă…) decât de Dumnezeu. În Vechiul Testament, idolatria era considerată ca fiind unul dintre cele mai grave păcate şi se pedepsea cu moartea! Parţial este idolatru şi cel care îl adoră pe Dumnezeu fără a respecta regulile Sfintei Scripturi şi ale Bisericii. În această categorie  intră omul superstiţios, care se încrede mai mult decât este firesc în puterea unui lucru creat. Omul superstiţios aşteaptă ajutor de la: potcoavă, kabala, trifoi cu patru foi, amulete, pietre etc. Sacramentalele (apa sfinţită, tămâia…) aparţin altei categorii. Acestea, prin rugăciunea Bisericii, într-adevăr au putere supranaturală.
Este vinovată de păcatul prezicerii persoana care vrea să afle viitorul din astre, datul în cărţi, interpretarea viselor, numerologie, zaţul de cafea, horoscop...
Vrăjitorul cheamă în ajutor duhuri rele pentru a realiza lucruri ieşite din comun.
Spiritiştii întreabă duhurile necurate pentru a afla ceva misterios. Aceştia invocă morţii, învârt mesele, se folosesc de persoane medium
Care sunt urmările acestor practici? După un timp, aceste persoane se tem bolnăvicios de toţi şi de toate, chiar şi de propria umbră. În toate văd doar răul. Ei sunt ruşinea creştinismului, deoarece dispreţuiesc alianţa făcută cu Dumnezeu şi leagă o alianţă cu cel Rău. Biserica interzice aceste practici, pentru că ele dăunează trupului – sufletului – spiritului!

Ce trebuie să ştim despre uleiul binecuvântat pe Muntele Sfintei Treimi?

Acesta este un ulei amestecat din mai multe uleiuri aduse din: Kidesh (Ucraina), Gheorgheni (România), Manduria (Italia) şi ulei exorcizat, cu el ne putem binecuvânta pe noi înşine, unii pe alţii sau pe fraţii noştri bolnavi. Dacă îl folosim cu inima curată şi plini de credinţă, putem avea parte prin intermediul acestuia de: vindecare, eliberare, protecţie... Uleiul binecuvântat este unul dintre cele mai mari daruri ale Cerului în ultimele timpuri şi trebuie să fie prezent pe altarul familiei.

Rugăciune: 

 „Dumnezeule Atotputernic, prin acest ulei binecuvântat, cu credinţă vie şi inimă curată, cer pentru mine şi cei dragi ai mei vindecare trupească – sufletească – spirituală, precum şi toate harurile, conform Voinţei Tale Divine, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin!”.


În ce ne-au mai întărit cei din Ceruri în timpul ispăşirii?  


Făcând un examen de conştiinţă ca să privim înapoi la novena efectuată, gândindu-ne la ce am reuşit şi ce am omis să facem. Privind spre trecut, să fie în inimile noastre căinţă şi recunoştinţă, iar legat de viitor, să îndrăznim a cere!
Să cerem cu credinţă vie şi cu inimă curată binecuvântarea Sfântului Sânge al lui Isus şi a Lacrimilor Sfintei Fecioare, prin intermediul cărora putem avea parte de căinţă şi iertarea păcatelor.
Sfânta Fecioară şi-a exprimat recunoştinţa pentru pelerinajele noastre jertfelnice, prin intermediul cărora am reuşit să salvăm multe suflete de la osândă. Cererea Sfintei Fecioare a fost să fim statornici până la capăt în novenele de ispăşire, deoarece sunt spre folosul nostru şi al tuturor. Atunci când cădem, să revenim imediat prin căinţă la starea de har şi, luptând cu cel Rău, să ne păstrăm cât mai mult timp puritatea sufletească.
Într-o viziune, mama Eva ne-a cerut să ne rugăm pentru soţul ei care este în Purgator încă din anul 2002. Bolnavilor le-a transmis că vor simţi ajutorul lui Dumnezeu, dacă vor merge înainte pe drumul cel bun cu  încredere şi credinţă! Mesajul pentru ispăşitori a fost:Dacă o luăm în serios, ispăşirea este calea cea mai binecuvântată a timpurilor din urmă, prin intermediul căreia putem deveni sfinţi şi ajunge în Rai.” Ea a declarat că cei din Ceruri sunt mulţumiţi cu majoritatea ispăşitorilor!!!



Tema de casă pentru luna noiembrie:


„SFINTE SPIRITE DUMNEZEULE, AJUTĂ-MĂ SĂ MA BUCUR CU CEI CARE SE BUCURA ŞI SĂ PLÂNG CU CEI CARE PLANG!”


Privire în viitor pentru luna decembrie 2012:

În decembrie, programele de ispăşire pe Muntele Sfintei Treimi vor avea loc în 1-2, 6-7 de la ora 13. În luna decembrie, Îl vom bucura pe Domnul Isus cu iubirea noastră faţă de Maica Sfântă! 2013 va fi „Anul pregătirii apariţiei Sfintei Fecioare”! În Anul credinţei mottoul va fi: „Fericit este cel care a crezut”(Lc. 1, 45). În Anul credinţei îi vom cere Sfintei Fecioare să ne întărească în credinţă!
                                                       
  (Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la:www.muntelesfinteitreimi.ro,
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723

Dumnezeu sa va binecuvanteze cu infinita Sa iubire si Milostivire!

2 comentarii:

Anonim spunea...

va multumesc ca existati dv si vad ca inca cineva se mai gindeste la dzu

mmary spunea...

Anonim, singurul caruia trebuie sa-i multumim e Dumnezeu caci El e cel care ne trimite toate aceste Daruri.

Sunt multe persoane care se gandesc la Dumnezeu insa atat de putine care il urmeaza si il iubesc...

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu Pacea , Iubirea si Bucuria Sa!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...