Te caut din toata inima...

16 aprilie 2012

MUNTELE SFINTEI TREIMI NUŞFALĂU - Mesajul din aprilie 20122012 – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT – APRILIE

”Voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi!” (Mt.24,44)

A 91-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm din cele patru Evanghelii evenimentele legate de Învierea lui Isus: Mt.28; Mc.16; Lc.24; I. 20; 21.
Mottoul lunii: Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv!!”(Lc.6,36)

Intenţia comună de rugăciune: să oferim toate durerile noastre sufleteşti şi toate rugăciunile noastre ca de acum înainte să sărbătorim întotdeauna împreună Învierea lui Isus!

Sarcina noastră concretă va fi: să avem gânduri şi cuvinte pozitive pentru că în acestea se află mesajul lui Cristos Înviat!  

dorim tuturor sărbători Pascale binecuvântate!Mesaj de la Fecioara Maria în aprilie 2012


Dragii mei copii! În această lună, când vă amintiţi în mod festiv patimile, moartea, învierea şi îndurarea Sfântului Meu Fiu, vreau să vă învăţ folosind cele şapte zile ale săptămânii.
În fiecare zi de luni gândiţi-vă la Îngerii voştri păzitori şi cereţi-le ajutorul. Ei au fost rânduiţi lângă voi încă din clipa sfântă a conceperii voastre! Din însărcinarea Sfintei Treimi, Ei au grijă de trupul şi sufletul vostru. Ei vă iubesc şi amplifică pentru voi glasul Sfintei Treimi. Dacă-i rugaţi pe Îngerii voştri păzitori şi pe toţi îngerii, ei vă pot apăra de multe ispite, păcate, nenorociri, suferinţe… Vă rog să-i apreciaţi, să-i iubiţi şi să cereţi cât mai des protecţia Îngerilor voştri păzitori. Daţi-le nume, ascultaţi-i întotdeauna, pentru că ei vor mântuirea voastră. Dacă cineva din jurul vostru este în pericol, trimiteţi Îngerii voştri păzitori să ajute acea persoană. Măcar în fiecare luni gândiţi-vă la Îngerii voştri păzitori, cereţi-le ajutorul şi străduiţi-vă să fiţi Îngeri păzitori unii pentru alţii având grijă reciproc de voi.
În fiecare zi de marţi, gândiţi-vă la Sfântul Anton şi cereţi-i ajutorul. El a fost un renumit vestitor al Evangheliei. Când vorbea, cu Dumnezeu vorbea sau Îl mărturisea pe El. Înainte de a propovădui Evanghelia Fiului Meu el a trăit-o personal. Din gura lui n-au ieşit cuvinte inutile, lumeşti. În scurta lui viaţă i-a învăţat şi pe alţii acest lucru. De aceea, Sfânta Treime l-a învrednicit, ca după moarte să ajungă direct în Rai, iar limba lui binecuvântată nu a putrezit şi a rămas intactă până în zilele noastre. Trebuie să ştiţi: cine nu păcătuieşte cu limba, cine învaţă să-şi stăpânească limba este un om desăvârşit. Vă rog să învăţaţi să vă folosiţi limba doar pentru bine, niciodată pentru rău. În fiecare marţi cereţi mijlocirea Sfântului Anton şi exersaţi postul limbii!
În fiecare miercuri, gândiţi-vă la Sfântul Iosif şi cereţi puternica lui mijlocire! Voia lui Dumnezeu pentru el a fost să aibă grijă de cele mai scumpe două comori: Isus şi cu Mine. De aceea mottoul lui era: 'astăzi toate vreau să le fac pentru Isus şi Maria'! Tot Voia lui Dumnezeu a fost ca noi să trăim în curăţie trupească şi sufletească. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am şi trăit aşa toată viaţa. Al doilea motto al lui a fost: 'roagă-te şi munceşte'. El îşi începea ziua cu Dumnezeu, cu El o şi termina şi, împreună cu familia lui, şi-a trăit întreaga viaţă în prezenţa lui Dumnezeu. Răsplata pentru viaţa lui plăcută lui Dumnezeu a fost că a murit în braţele lui Isus şi ale Mele, iar după moartea sa a ajuns imediat în braţele Tatălui Ceresc. În fiecare miercuri cereţi mijlocirea Sfântului Iosif şi împliniţi curajos, după modelul lui, Voia lui Dumnezeu.
În fiecare zi de joi, gândiţi-vă la Sfântul Meu Fiu, care din iubire pentru omenire a rămas printre voi în Euharistie până la sfârşitul lumii! Vă rog, ca din recunoştinţă să-l iubiţi pe Sfântul Părinte Papa, pe Episcopi şi pe preoţi, care prin Spiritul Sfânt îl coboară pe Isus în fiecare zi pe pământ în Sfânta Euharistie. Din recunoştinţă pentru Isus care se află printre voi, împărtăşiţi-vă cu inima curată în mod regulat! Faceţi împărtăşanie spirituală dacă nu ajungeţi la Sfânta Liturghie, şi să îndrăgiţi vizitarea Sfântului Sacrament şi Adoraţia Euharistică. Să iubiţi liniştea ca să puteţi auzi mesajul celor din Cer adresat vouă. Trebuie să ştiţi că Iubirea a coborât pe Pământ. Sarcina voastră este să primiţi Iubirea, să o purtaţi şi să o daţi mai departe! Pentru asta v-a creat Tatăl Ceresc! În fiecare joi, să conştientizaţi iubirea, ca să ajungeţi în Împărăţia Iubirii!
În fiecare zi de vineri, gândiţi-vă la Sfântul Meu Fiu, care a pătimit cele mai cumplite suferinţe şi a acceptat chiar şi moartea pentru salvarea omenirii întregi! Şi voi puteţi ajuta Mântuitorului, dacă acceptaţi şi oferiţi cu răbdare toate suferinţele voastre trupeşti şi sufleteşti – pe care nu le puteţi schimba –pentru purificarea voastră, şi pentru salvarea tuturor celor vii şi a celor morţi! Trebuie să ştiţi că în ultimele timpuri, în care trăiţi acum, cele mai multe suflete se pot salva prin suferinţa trăită bine. În fiecare vineri, să conştientizaţi că puteţi fi binefăcători ai întregii omeniri dacă suferiţi în linişte şi cu răbdare!
În fiecare zi de sâmbătă, să vă gândiţi la Mine, Cea care, prin Voinţa Sfintei Treimi, am devenit Mama voastră. Am învăţat foarte multe lângă Fiul Meu, în mod special că trebuie spus Da la tot ccea ce este bine! Tragedia omenirii este că spune da păcatului şi nu binelui! Nu uitaţi, în interesul fericirii voastre veşnice, trebuie să învăţaţi să spuneţi lui Dumnezeu cel mai frumos cuvânt, DA, şi cel mai hotărât cuvânt celui Rău: NU! Aceasta este pentru voi calea fericirii, a sfinţeniei vieţii, calea spre mântuire. În fiecare sâmbătă să exersaţi în mod conştient Da-ul şi Nu-ul spuse într-un mod corect!
În fiecare duminică, gândiţi-vă la Sfânta Treime, la Tatăl Ceresc, care vă iubeşte, la Sfântul Meu Fiu, care a înviat pentru voi şi la Spiritul Sfânt, ale cărui haruri s-au revărsat asupra omenirii întregi. Inimile voastre să fie pline de recunoştinţă pentru Tatăl Ceresc, într-un mod special în fiecare primă duminică, pentru că din marea Lui Iubire v-a creat, vă susţine şi vă aşteaptă acasă. Să fie recunoştinţă în inimile voastre pentru Isus Înviat, care la sfârşitul lumii va învia şi trupurile voastre. Să fie recunoştinţă în inimile voastre pentru Spiritul Sfânt, care prin îndemnurile, interdicţiile şi învăţăturile Sale vrea să vă ajute să ajungeţi la ţintă. În fiecare zi să aveţi în inimi o recunoştinţă extraordinară faţă de Sfânta Treime pentru toate darurile Sale văzute şi nevăzute.
Ca încheiere, vă spun: dacă veţi trăi fiecare zi a vieţii voastre într-un mod plăcut lui Dumnezeu, atunci, când vă veţi reîntoarce acasă, veţi străluci ca Soarele în Împărăţia Sfintei Treimi!
Acum, Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul trăirii bune a clipei prezente!!!
CEI DOI STÂLPI AI BISERICII

Pe 30 mai 1862, la Torino, Sfântul Ioan Bosco le-a povestit copiilor lui spirituali următoarea viziune: " Închipuiţi-vă că stăm pe malul unei mări, pe o stâncă înaltă, de unde nu vedem niciunde pământ uscat decât cel de sub picioarele noastre. Pe mare sunt foarte multe corăbii care se pregătesc de bătălie. Botul navelor este făcut din fier, iar cala lor este plină de tunuri, puşti şi alte arme. Navele mici se îndreaptă către una cu mult mai mare (Biserica) şi încearcă cu boturile lor ascuţite să o rănească, apoi să-i dea foc, şi în toate modurile posibile să o distrugă.
Nava mare este urmată de multe ambarcaţiuni mai mici, care primesc porunci de la aceasta şi o apără de flota inamică. Trebuie să facă faţă unui vânt potrivnic puternic, iar marea învolburată pare a fi şi ea de partea celor care le atacă.
În depărtare, în mijlocul mării stau doi stâlpi aproape unul de celălalt. Pe unul stă statuia Sfintei Fecioare, sub ale cărei picioare se poate citi următorul înscris: "Auxilium Cristianorum" – Ajutorul creştinilor.  Al doilea stâlp este cu mult mai mare, şi pe el vedem o Ostie foarte mare pe care scrie: „Salus credentium" – Salvarea credincioşilor!
Papa,  ca şi căpitan al navei mari, îşi dă seama de furia duşmanului, de pericol, şi încearcă să cârmuiască  nava între cei doi stâlpi. Navele inamice pornesc atacul şi vor să scufunde nava papei. În ciuda acestui fapt, nava papei traversează marea. După aceea, potrivit viziunii, navele atacanţilor explodează, multe nave scufundându-se în mare.
Atunci papa este nimerit de un glonţ şi cade mort la pământ. Duşmanii se bucură foarte mult. Oamenii papei aleg în mare grabă un nou papă. Atunci inamicul îşi pierde curajul. Învingând toate greutăţile, nava papei pluteşte în siguranţă până ajunge între cei doi stâlpi şi aruncă ancora.
Duşmanul, în timp ce fuge, se scufundă. După aceasta, pe mare s-a lăsat liniştea..."
Unul dintre cei care l-au urmat pe Don Bosco spune următoarele: " Cred că nava papei este Biserica al cărei cap este El. Restul navelor simbolizează oamenii, iar marea este lumea. Cei care apără nava mare sunt persoanele care-l urmează fidel pe papă, iar restul sunt duşmanii lui care, prin toate mijloacele încearcă să distrugă Biserica. După părerea mea, cei doi stâlpi semnifică cinstirea Sfintei Fecioare şi Sfânta Euharistie. Răspunsul lui Don Bosco a fost: 'Ai vorbit bine'! Trebuie să ştim că ne-au rămas doar două instrumente ca să ne putem salva: cinstirea Născătoarei de Dumnezeu şi împărtăşania frecventă!
Concluziile noastre: Biserica are duşmani în exterior şi în interior. Duşmanii din exterior sunt ateii, masonii, liber-cugetătorii, sataniştii, profeţii falşi... Duşmanii din interior ai Bisericii sunt păgânii botezaţi şi miruiţi, care nu-şi mai practică credinţa, care trăiesc fără Dumnezeu. Se încadrează aici şi cei indiferenţi pe care nu-i interesează soarta Bisericii. Cei mai mari duşmani ai Bisericii sunt francmasonii din Biserică, cei care distrug Biserica din interior. Pentru aceştia trebuie să ne rugăm în fiecare zi.
Este foarte important ca întotdeauna să-l primim cu dragoste pe papa, urmaşul Sfântului Petru, şi să simţim răspundere pentru el: „Tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi forţele iadului nu o vor învinge!În lume se dă o luptă spirituală. „Nu aveţi de luptat împotriva aceea ce este trup şi sânge, ci împotriva puterilor celeilalte lumi!” Această luptă este simţită numai de oamenii spiritului. Miza bătăliei este câştigarea sufletelor noastre. În timpurile din urmă trebuie să învăţăm să luptăm cu armele lui Isus, cu rugăciune, post, viaţă oferită şi folosirea sacramentalelor.
Trebuie să trăim cu speranţa că atâta vreme cât îi ţinem de mână pe Isus şi pe Maria nu putem pierde. Oricât de viclean, deştept… ar fi inamicul, pe Isus, pe Maria şi pe cei care-I urmează nu-i poate învinge. Pot cădea în capcana duşmanului numai cei care nu-i acceptă pe Isus, Maria şi pe Papa. Duşmanul vrea să ne întoarcă împotriva celor zece Porunci, a celor şapte Sacramente,  a Bisericii, papei, episcopilor, a preoţilor, precum şi pe unul împotriva celuilalt. Trebuie să observăm aceasta. De fapt, noi avem un singur duşman, cel Rău şi discipolii lui.
Miza este Viaţa şi Moartea, viaţă veşnică şi moarte veşnică. Depinde de cine ascultăm. Să fim atât de hotărâţi precum cel Rău, care luptă până în ultima clipă să obţină sufletul nostru. Asta o putem învăţa de la el.
Lângă Nuşfalău, pe Muntele Sfintei Treimi, putem cunoaşte armele recomandate de Isus şi Maria şi învăţăm să luptăm. În comunitatea de ispăşire ne rugăm în fiecare zi pentru conducătorii noştri. Pe Muntele Sfânt îi cunoaştem şi-i facem cunoscuţi, îi iubim şi-i facem să fie iubiţi pe Isus şi Maria tuturor pelerinilor. Cu acceptul lor conştient, îi călăuzim pe toţi la Isus şi Maria, indiferent de religie şi etnie.
Noi credem că a noastră comunitate de ispăşire, ţinându-se de mâna lui Isus şi a Mariei merge pe drumul cel mai bun, va ajunge la victorie, şi-i ajută şi pe alţii să fie victorioşi. De aceea nu avem în inimi nici cea mai mică teamă de viitor!!! Mottoul nostru este: Per Mariam, ad Jesum!!! Prin Maria îi călăuzim pe ispăşitori la Isus!
Tema de casă pentru luna aprilie:
DUMNEZEUL MEU, AJUTĂ-MĂ CA SĂ PETREC FIECARE ZI ÎN SUFLET CU ISUS ÎNVIAT ŞI CU MARIA!!”
Privire în viitor – luna mai 2012:
-  În mai programele de ispăşire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 3-4-5-6 de la ora 15!
-  Pe 18 mai, de la ora 16 la Vác va avea loc vindecarea arborelui genealogic, va fi adoraţie Euharistică toată noaptea. Pe 19 mai de la ora 15 va avea loc întâlnirea tuturor ispăşitorilor! Sâmbătă începând cu ora 9 vor fi învăţături despre Sfânta Fecioară.
-  Să trăim această frumoasă lună a lui mai conştienţi de prezenţa şi iubirea Maicii Sfinte!
RETROSPECTIVĂ - MARTIE 2012

Ce ne-au învăţat Cei din Ceruri?
- “Recunoaşteţi că şi Dumnezeu şi cel Rău există! Voi trebuie să urmaţi numai Cuvântul lui Dumnezeu dacă vreţi să ajungeţi în Ceruri!”
- “În ultimele timpuri, învăţaţi să luptaţi cu radicalitate atunci când vă atacă cel Rău!”
- “Să aveţi îndrumător spiritual de care să ascultaţi, pentru că  prin el Dumnezeu vă vrea mântuirea!”
- “În fiecare zi să cereţi harul discernământului spiritelor, ca să vedeţi cu claritate ce este de la Dumnezeu şi ce este de la cel Rău! Trebuie să învăţaţi să ascultaţi doar glasul lui Dumnezeu, care este în concordanţă cu învăţăturile Sfintei Scripturi şi ale Bisericii!
- “Dacă în inimile voastre este Isus, nu aveţi de ce să vă fie teamă, chiar dacă cel Rău se dezlănţuie în jurul vostru.”
- “Învăţaţi să oferiţi şi să valorificaţi spre folosul omenirii toate suferinţele trupeşti sau sufleteşti pe care vi le permite Domnul!”
- “Ispăşirea înseamnă: salvarea sufletelor. Toate rugăciunile, posturile, faptele bune şi vieţile voastre oferite să le puneţi în Mâinile lui Dumnezeu, ca nimeni  să nu se osândească, ci toţi să se mântuiască".
- “Nu uitaţi că sufletele eliberate din ghearele celui Rău şi din Purgator, vor fi recunoscătoare de-a pururi, întâi lui Dumnezeu apoi şi vouă".
- “Trebuie să ştiţi că cei din Ceruri îi pot ajuta numai pe cei care le cer ajutorul! Ei respectă libertatea voastră.”
- “Dumnezeu v-a creat pentru a deveni adevăraţi ispăşitori pentru voi înşivă şi pentru întreaga omenire!”
- “În fiecare dimineaţă zâmbiţi şi mergeţi înainte preamărindu-L pe Dumnezeu. Veţi vedea că cel Rău va fugi din calea voastră!”
- “Când aveţi greutăţi, gândiţi-vă că Noi suntem cu voi şi vă ajutăm să învingeţi!”
- “Inimile voastre să fie deschise către cei din Ceruri, ca Ei să poată lua orice de acolo, şi să vă poată oricând dărui orice. Aveţi grijă! Ţineţi-vă întotdeauna inimile închise în faţa celui Rău!!!
- “Dacă domneşte teama în inimile voastre, legaţi spiritul fricii prin Sângele lui Isus şi Lacrimile Mariei şi aruncaţi-l în focul Iadului. Să luptaţi împotriva tuturor legărilor satanice, spunând pe nume spiritelor!”
- „ Să aveţi o spiritualitate misionară în familiile voastre, comunităţile voastre şi spre orice om de bună-credinţă care e deschis spre voi!”
- „ În timpul din urmă, timpul de har în care trăiţi, cea mai importantă misiune a voastră este salvarea sufletelor voastre şi al altora. Aceasta este ispăşirea!!!”
- “Rugaţi-vă foarte mult pentru preoţi! Şi de ei depinde salvarea sau rătăcirea foarte multor suflete!!!"
- “Acele femei sunt ispăşitoare plăcute lui Dumnezeu, care îi păstrează pe preoţi în apropierea lui Dumnezeu şi în vocaţia lor! Femeile care îi îndepărtează pe preoţi de Dumnezeu şi de vocaţia preoţească vor deveni nefericite împreună cu aceştia!”
- “Cei care spun în fiecare zi 'Da', Voinţei lui Dumnezeu, vor fi în stare să dea jos o mulţime de suflete din căruţa Satanei şi să le pună în cea a lui Dumnezeu!”
- “Toate acele voci care ne deprimă, ne întristează, care ne întorc împotriva lui Dumnezeu... sunt de la cel Rău. Toate acele voci care ne îndeamnă la bine, ne încurajează, ne dau speranţă, sunt de la Spiritul Sfânt!!!”
- “Trebuie să vă bucuraţi, pentru că aţi învăţat cum trebuie să vă eliberaţi din capcana celui Rău! Persoanele care folosesc rugăciunea de dezlegare, postesc în mod serios, oferă Liturghii de eliberare şi utilizează cu credinţă sacramentalele (apă sfinţită, ulei sfinţit, cruce) se pot elibera de orice legări.”
- “Persoana în a cărei inimă curată Isus se simte bine poartă deja în suflet Cerul Nou şi Pământul Nou!”
- “Ne bucurăm foarte mult atunci când vă prindeţi de mâini în timpul rugăciunii şi, după aceea, vă îmbrăţişaţi cu iubire. Faceţi aceasta şi acasă, ca Noul Ierusalim să se coboare peste familiile voastre!”
- “Trăiţi în aşa fel, încât atunci când va veni Marele Avertisment să nu vreţi să vă ascundeţi din faţa lui Dumnezeu, ci, cu braţele deschise, să mergeţi în întâmpinarea Domnului!”
- “Unde cei din Cer găsesc suflete curate şi credinţă vie, acolo se revarsă haruri speciale prin apa binecuvântată!”
- “Trăiţi şi ispăşiţi astfel încât să lăsaţi în urma voastră fraţi ale căror suflete au înflorit!”
- “Uniţi spiritual cu ispăşitorii din întreaga lume să formaţi un mare cerc şi să-i apăraţi pe cei slabi, pe care cel Rău vrea să-i îndepărteze de la calea cea strâmtă!”

Cei din Cer ne-au binecuvântat cu spiritualitatea căinţei, a iubirii şi a statorniciei!!!

Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la:www.muntelesfinteitreimi.ro,
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723


***** Dumnezeu sa va binecuvanteze cu spiritualitatea căinţei, a iubirii şi a statorniciei!!!

20 de comentarii:

silvia spunea...

Am citit tot draga mea de citeva orica sa reusec sa-mi intiparesc tot mai bine in inima mea.
Le multumesc in numele tuturor celor care inca nu-l cunosc pe Dumnezeu,celor de sus pentru Marea Iubire ce ne-o poarta!
Dumnezeul nostru, te rog ajutene sa purtam in inimile noastre pe Isus Inviat si pe Maria!
Cu lacrimi in ochi il rog Sfintul Duh sa reverse asupra noastra harurile Sfinte si sa ne lumineze si sa ne inspire in fiecare zi,iar noi sa facem ascultare in tot. Amin.

mmary spunea...

Silvia , ma rog ca Dumnezeu sa asculte vocea inimii tale si sa te binecuvanteze cu Pacea, Iubirea si Bucuria Sa!

silvia spunea...

BUNA SEARA DRAGA MEA,
il rog pe Isus sa te ajute in toata munca ta care o ai de facut in aceasta perioada.
Dragul meu Isus i-ti multumim pentru Iubirea Ta Mare ce o ai fata de noi!
I-ti multumim,te laudam si te slavim!
O noapte cit mai odihnitoare sa ai draga mea,fii binecuvintata cu cele mai pretioase daruri ale lui Dumnezeu!

mmary spunea...

Buna seara, draga mea Silvia,iti multumesc frumos pentru iubirea ta frumoasa.

Iti doresc ca fiecare bataie a inimii tale , fiecare respiratie sa devina un curat "Act de Iubire" oferit Domnului nostru drag.

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu Spiritul Sau Sfant si sa reverse asupra ta toata Splendoarea Iubirii Sale!

silvia spunea...

Buna seara draga mea draga,azi sunt bucuroasa si si linistita ca am reusot sa vorbim un pic,multumim lui Isus caa facut posibil aceasta.
Iar acum il rog deosebit de frumos sa ne ajute atunci cind uneori mai suntem in suferinte,sa le putem due in liniste si cu mare rabdare si iubire in acelasi timp.
Sa ai o noapte linistita,Isus sa va ocroteasca pe toti!

mmary spunea...

Draga Silvia , iti daruiesc cu drag Psalmul 139 care mie imi place foarte mult.

Cu blandul Isus sa te binecuavnteze Fecioara de Sus!

silvia spunea...

Draga mea,multumesc mult,mult pentru aceasta trimitere!
Cu toata iubire mea si increderea ce o am in Dumnezeu Tatal te rog si eu pe tine sa citesti ceva mult drag mie inca de cind eram copila..
Daniel;6
PACEA,IUBIREA,INCREDEREA,BUCURIILE SA VINA PESTE NOI TOTI SI PESTE INTREAGA OMENIRE.
AMIN.

silvia spunea...

Mmary draga mea,in acesta seara il rog pe Isus sa ne dea acel izvor de incoltire a iubirii si dinduni-l sa faca sa dea roade prin inimile noastre,ca sa reusim sa iubim pe oricare dintre fratii nostri mai ale pe dusmanii nostrii sa ai iubim si sa ne rugammult pentru ei sa nu cumva sa lasam un suflet uitat oricit ni s-ar parea noua ca nu s-a purtat bine,pentru ca a nostra sa fie lauda,multumirea nici de cum judecata.
Fii mereu prezent in inimle noastre si atunci tu vei fi Domne cel care vei vorbi in locul nostru,noi sa ne supunem vointei tale mai mult ca oricind.Amin.
Te astept draga mea sa revii,fii binecuvintatacu cele ma pretioase daruri si haruri ale lui Isus!

silvia spunea...

Draga mea,cihar de la inceput multumesc prima si prima data lui Isus si pentru marea bunatate ce o are fata de noi!
Sunt si mai bucuroasa ca am aflat in aceasta dimineata ca o familie intreaga a citit Cartea cu Marturia Gloriei,o sa ma rog in continuare sa ne dea roade cit mai multe si sa se deschida inimi cit mai multe in cautare lui Isus.
O zi frumoasa sa ai draga mea,binecuvintarea lui Dumnezeu sa vina peste tine cu toate Harurile si Darurile Sale Sfinte!

mmary spunea...

Silvia , marturisirea faptului ca o familie intreaga a citit "marturia Gloriei Polo" e cea mai buna veste pe care am primit-o azi.Fie ca Dumnezeu sa-i binecuvanteze pe toti cu harul Spiritului Sfant pentru ca sa poata trai fiecare tot ceea ce a citit.

Vreau sa-ti spun ca , chiar in aceasta clipa a venit Maria mea la mine si mi-a adus un desen pe care tocmai l-a facut pentru mine.E plin de inimioare si floricele , m-a intrebat daca-mi place, apoi a spus hotarat ca iti face si tie unul sa ti-l trimita.I-am spus ca , cu ajutorul Domnului , ne vom intalni in iunie, ochii i-au stralucit de bucurie si a fugit sus si s-a apucat de treaba.

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu toate comorile nesfarsitei Sale Milostiviri!

silvia spunea...

Da draga mea asa este Gloria a reusit sa cucereasca aceste inimi,sase inimioare si nu numai cea mai mica ca virsta a avut si un vis frumos...Dumnezeu sa-i umple mai departe cu Duhul Sfint,care sa lucreze cu inimile lor.
Sofi se simnte din ce in ce mai bine il rog pe Isus sa lucreze si cu inima ei care este plina de iubire.
Iar la fica ta Maria spunei ca o iubesc si abia astept sa vad ce a desenat si pentru mine...multumesc.
Doresc ca ISUS SA REVERSE PESTE NOI Splendoarea Iubirii Sale!

silvia spunea...

Draga mea am revenit,multumesc lui Dumnezeusi sincer mi-a fost dor de acestemesaje pline de iubire catre Isus din inimile noastre.
Mary draga m-a bucurat enorm scurta intilnire pe care am avuto cu tine si Maria.
Dumnezeu sa te binecuvinteze cu toata Milostvirea Sa Mare pe tine si familia ta frumoasa!
Acum sa fie voia Tatalui Ceresc daca va dori ca eu sa ajung pe Muntele Sfintei Treimi Amin,Amin,Amin.

mmary spunea...

Draga mea Silvia , si eu m-am bucurat nespus de "scurta intalnire" in care ne-am imbratisat, si astept cu nerabdare sa-mi povestesti daca ai ajuns pe munte.

Sfanta Treime sa te binecuvanteze cu cele mai pretioase haruri si daruri!

silvia spunea...

Aici sunt si cu o voce blinda si un cald salut pentru toate inimile care intra aici si nu numai....
Vin cum s-ar zice cu bateriile incarcate,cu mari,mari muguri inmuguriti acum proaspat si asta datorita si tie scumpa mea Mary si tu stii de ce zic asa...poate ca un simplu multumesc este prea simplu ar il avem pe acest Tata al Nostru al tuturor care vede absolut tot si el va veni nu cu multumiri cu rasplata fiecaruia dupa ce am facut sau ne-am straduit sa facem aici pe pamnit,Laudat si Marit sa fie Numele Sau cel Sfint.
Si dupa cum stii ...Da s-a intimplat toate aceste mesaje scrise chiar si la tine catre Tatal Cesresc,catre Fecioara Maria nu au fost in zadar,rugaciunile se implinesc,am crezut in ceea ce am cerut,in sfirsit am ajuns Pe Muntele Sfintei Treimi---Nusfalau,lui ISUS si MARIEI FECIOARA le multumesc si le spun ca-i iubesc pe cit posibil.
Cine calca aici...se va intoarce altul...
Sa ai o zi binecuvintata!

sofia spunea...

multumesc silvia pentru iubirea care o ai catre toata lumea ati multumesc pentru grija care oai catre mine si multumesc ca ai oinima asa de mare catre maicuta domnului si bladetia care tio lasa isus sa fie cu tine sa te umple numai iubire amin

mmary spunea...

Draga mea Silvia, stii deja , cel caruia trebuie sa-i multumesti e Domnul si Dumnezeul nostru, Cel care traieste atat de frumos in inima ta.
Cat ma bucur pentru tine si pentru intimitatea pe care o ai cu El.E minunata iubirea ce se revarsa din inima ta!

Te imbratisez cu drag si te incredintez Milostivirii Divine.

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu acele haruri de care ai mai mare nevoie!

mmary spunea...

Draga Sofia, iti doresc ca gingasia , tandretea si blandetea Domnului Isus sa-ti copleseasca inima si sufletul, sa le insenineze si sa le invaluie cu iubirea Sa infinita!

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu cele mai pretioase haruri si daruri!

silvia spunea...

Dragele mele,Sofica,Mary da si eu va multumesc pina la urma pentru tot si penttru faptul ca ne gindim una la alta,dar stiti desigur ca multumirile i le datoram Tatalui Nostru Ceresc,cel care stie tot,cel care vede tot,cel care ne da aceste ginduri sa ni le impartasim uneia alteia,lui i se cuvine toata lauda si toate multumirile lui a revin.
Sa nu uitam dragele mele ca in orice moment din viata noastra este prezent si numai ne lasa sa-i simntim prezenta,ne lasa chiar sa-l vedem dragele mele,ne ia in bratele Sale orideciteori dorim sa ne abandonam lui,atunci noi ai spunem in intimitatea cu El sa ne ierte pentru ca de multe ori uitam de El Tatal,de multe ori cind suparam pe cineva pe El il suparam si stim ca nu avem voie sa facem asa dar totusi facem..iarta-ne Tata Ceresc iarta-ne si primeste inimile noastre la tine asa cum sunt pline de pacate,dar Tata noi te iubim,i-ti multumim si te rugam sa fii prezent in noi Viu Isuse si vorbele noastre catre fratii nostri sa fie Da si Nu precum ne inveti Tu Doamne.
Of Doamne multe as mai avea de scris aceste legaturi dumnezeesti care exista intre noi sunt chiar adevarate si sincere.
Multumesc Tatalui Ceresc pentru oamenii care mii scoate in calea si viata mea!
O zi buna in continuare si sa nu uitam cum ne invata in MESAJ...EU NU AM VOIE NUMAI SA IUBESC!!!

cornelia spunea...

multumesc di inima ca te gandesti la tota lumea si nearati ce este iubire catre isus multumesc pentru cu vintele frumose isus sa va uple inima cu haru lui tie si lui mary multumesc

silvia spunea...

O,draga Sofica multumesc lui Isus ca te atrage ca un magnet catre inima Sa Sfinta plina de iubire,tu draga mea i-ti doresti asta si Isus la fel nu te-a abandonat niciodata mai ales in momeste grele ti-a arata cit te iubeste de mult,tu stii asta...acum l-ai gasit te rog nu te mai desparti de el,noi suntem cei care ne departam de el,noi suntem cei care uitam ca si la bine si la rau sa-i multumim,sa nu mai punem intrebari de ce mie? nu....Tatal nostru niciodata nu ne da mai mult decit putem duce si iesim din prapastie la iveala atunci trebuie sa-i aducewm mai multe multumiri cind ne este bine si suntem bucurosi...asta vrea e la noi,asa ne vrea cu totul ai Sai.
Doamne Isuse te rog umple inimile noastre cu multa iubire duhovniceasca,si tot ce cea ce tu ne trimiti in calea noastra sa se faca Sfinta Ta Vointa,si fane ca in toate persoanele intilnite noi sa le vedem duhul di ele si cu acel sa vorbim nu cu persoana,tu Tata draga stii cind va veni momentul pentru tot si toate noi doar te rugam si-ti multumim,si i-ti spunem ISUS TE IUBESC,ISUS MA INCRED IN TINE,ISUSE FII TE ROG MEREU IN INIMA MEA!
Mary uite ca iar am revenit, cu si mai multa iubire dupa care tinjesc atit de mult...
O NOAPTE BUNA CU ISUS SI FECIOARA MARIA SA AVETI RAGELE MELE!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...