Te caut din toata inima...

10 ianuarie 2012

Mesaj urgent de la Fecioara Maria în ianuarie 2011 pe Muntele Sfintei Treimi in Nusfalau2012 – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT – IANUARIE

”Voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi!” (Mt.24,44)

A 88-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm următoarele capitole: Apocalips 3;4, Mc. 13. 

Motto-ul lunii: „Fiind împreună-lucrători cu Cristos vă îndemnăm să nu primiţi în zadar harul lui Dumnezeu!”(2Cor.6,1)

Intenţia comună de rugăciune: să ne rugăm împreună ca în fiecare zi a vieţii noastre să fim între cei „10 drepţi”!

Sarcina noastră concretă va fi: în zilele de post să renunţăm la televizor, iar în schimb să ne rugăm şi să vorbim în familie! Să învăţăm să alegem binele mai mare în locul binelui!


Mesaj urgent de la Fecioara Maria în ianuarie 2011


„Dragii Mei copii ispăşitori! 

La începutul anului calendaristic vă mulţumesc în Numele Sfintei Treimi pentru jertfele trupeşti şi sufleteşti pe care le-aţi adus anul trecut pentru muntele Sfintei Treimi şi pentru salvarea omenirii întregi! Răsplata voastră va fi însutită deja aici pe Pământ şi pe deasupra veţi primi viaţa veşnică! Privind în urmă veţi constata că anul trecut a fost extraordinar! Vă spun dinainte că anul viitor va fi şi mai extraordinar! În viitor veţi vedea fericiţi roadele sufleteşti minunate ale muncii voastre  jertfelnice.

Acum vă voi spune pe scurt pe ce să puneţi accentul printre altele în novena mare care urmează!

În timpul novenei va avea loc cu prioritate pregătirea responsabililor comunităţilor. Vă rog să daţi mai departe cu spirit misionar învăţăturile primite despre ultimele timpuri. Sufletele celor aflaţi în lume strigă spre voi: frate, fii răspunzător pentru mine!

În novena care urmează aştept de la voi toţi prezenţă personală pe Muntele Sfânt. Vă spun dinainte că privind înapoi la sfârşitul novenei nu vă va părea rău pentru efortul depus! În viitor veţi primi haruri cum nu aţi mai primit în viaţa de până acum.

Vă rog, voi să nu judecaţi pe nimeni, voi să ispăşiţi pentru toţi. Vă vor fi recunoscători când se vor converti cei care sunt necredincioşi, cei care au îndoieli, cei împietriţi...  
Personal vă rog ca alături de pelerinajele lunare să luaţi şi mai în serios
intalnirile săptămânale de ispăşire. Voi onora cu prezenţa Mea maternă invizibilă, dar simţibilă toate întâlnirile voastre.

Pentru sfinţirea voastră şi pentru salvarea omenirii întregi să luaţi şi mai în serios instrumentele de salvare a sufletelor: rugăciunea, postul, sfintele liturghii, împărtăşania luată cu regularitate, valorificarea suferinţelor trupeşti şi sufleteşti. 

Toţi cei care au posibilitatea, să se conecteze sufleteşte la întâlnirile de rugăciune ale comunităţii de ispăşire. În fiecare dimineaţă între orele 6 şi 7 să spuneţi, uniţi în suflet, rugăciunea de oferire şi cerere a binecuvântării. După amiază între orele 3şi 4 să spuneţi rozarul Îndurării Divine. În fiecare zi în ora Îndurării să-I cereţi iertare lui Isus Îndurător în numele vostru, al familiei voastre, al naţiunii voastre, al omenirii întregi şi în numele semenilor voştri care suferă în Purgator. 

Pe preoţii Mei dragi îi rog ca în fiecare zi în ora Îndurării  să dea dezlegare spre cele patru puncte cardinale, pentru ca muribunzii care se căiesc, dar mor fără sacramentul bolnavilor să primească dezlegarea prin voi. Acesta este pentru voi unul din harurile extraordinare  ale ultimelor timpuri! Folosiţi acest har, căci voi sunteţi fiii Mei, preoţi salvatori de suflete şi ispăşitori! În fiecare seară între 9 şi 10 să spuneţi rugăciuni de eliberare şi vindecare pentru eliberarea celor legaţi şi vindecarea bolnavilor.

Participaţi de câte ori puteţi la întâlnirile de vindecare a arborelui genealogic unde vă puteţi rezolva definitiv poverile sufleteşti personale, ale celor dragi, copiii avortaţi, nebotezaţi şi strămoşii aflaţi în Purgator.
Voia lui Dumnezeu este să trăiţi, şi ca individ şi comunitar, atât de frumos de parcă evenimentele profeţite s-ar împlini în această novenă!

Ca încheiere vă mai spun câteva lucruri importante. Pregătiţi-vă pentru apariţia Mea publică, pe care v-am promis-o. Apariţia Mea în faţa comunităţii de ispăşire va fi confirmarea Cerească din partea Sfintei Treimi, a muntelui Sfintei Treimi, a copiilor Mei aleşi şi a comunităţii de ispăşire.  Apariţia Mea va elimina toate dubiile din sufletele voastre.

În restul vieţii voastre trebuie doar să vă bucuraţi pentru că v-am dat ca rod minunat al ispăşirii voastre jertfelnice apa promisă, pe care Sfânta Treime o va binecuvânta Personal prin Mine, de sărbătoarea Născătoarei lui Dumnezeu. Astfel v-am obţinut împreună cu fiica Mea Eva, cel mai frumos dar de Crăciun. Apa tămăduitoare o puteţi înmulţi tot aşa ca uleiul binecuvântat. În viitor toţi copiii Mei care pornesc pe calea convertirii şi învaţă bazele vieţii spirituale, se pot aştepta la vindecare, eliberare şi toate harurile de care au nevoie.
Vă rog ca în viitor să nu puneţi accentul în primul rând pe vorbe, ci pe faptele bune pentru că a venit timpul faptelor. Nu voi uita niciodată numele celor care fac donaţii pentru construirea muntelui Sfintei Treimi, numele lor nu-l voi înscrie pe table de marmură, ci în Inima Mea de Mamă pentru veşnicie!  


Sfânta Treime vă binecuvântează acum prin Mine cu spiritualitatea pregătirii permanente!!!


ÎNVĂŢĂTURĂ DESPRE AVERTISMENTUL DE LA DUMNEZEU


·        În ce va consta „Marele Avertisment”? Toţi oamenii îşi vor vedea cu Ochii lui Dumnezeu propriile păcate, omisiuni, virtuţi şi urmările bune sau rele ale acestora asupra lumii. Se numeşte „Marele Avertisment”, pentru că va atinge toţi oamenii din lume. Acesta va fi invitaţia Personală  de la Dumnezeul Îndurător pentru convertirea lumii.
·         
În ce constă preavertismentul? În prezent Dumnezeu permite ca ceea ce este în sufletele noastre să iasă la iveală. Pentru aceasta să nu învinovăţim împrejurările noastre. Pentru binele care vine la suprafaţă să mulţumim lui Dumnezeu, iar pentru rău să ne căim fără a da explicaţii. Dacă mergem înainte astfel vom fi pe deplin purificaţi.
·       
De când îi atenţionează Dumnezeu pe oameni? Chiar dinainte de comiterea primului păcat şi de atunci permanent prin conştiinţa noastră, prin preoţi, prin cei dragi nouă... Să învăţăm să acceptăm cu smerenie atenţionările şi să ne atenţionăm şi noi unii pe alţii cu iubire asupra greşelilor! Aceasta este una din condiţiile dezvoltării noastre spirituale.
·       
Oamenii au luat în serios atenţionările primite de la Dumnezeu şi de la oameni? Din păcate marea parte a omenirii nu le-a luat în serios, şi a avut loc prima cădere în păcat, Potopul, distrugerea Sodomei şi Gomorei, robia evreilor, războaiele mondiale,... şi seria tragediilor din zilele noastre.
·       
De ce este necesară atenţionarea? Din cauza păcatelor strigătoare la Cer. Pentru că marea  parte a omenirii se îndreaptă spre Iad şi duce şi pe alţii în cea mai rea direcţie.
·         
Când va avea loc „Marele Avertisment”? Nu ştim! Cine spune data exactă este profet fals! Se poate întâmpla oricând, de aceea trebuie să fim permanent pregătiţi! Isus vine precum furul, pe neaşteptate. Să nu ne găsească nepregătiţi.
·         
De ce nu a avut loc până acum avertismentul dumnezeiesc?  Pentru că în ultimele timpuri şi-au oferit foarte mulţi viaţa Sfintei Treimi prin mijlocirea Sfintei Fecioare. Să-i atenţionăm cu răspundere pe cei dragi nouă asupra păcatelor şi a urmării acestora. Dacă nu ne ascultă să fim între cei „10 drepţi”, ca prin noi Domnul măcar să micşoreze pedeapsa care vine asupra lumii.
·       
Care vor fi semnele prevestitoare ale „Marelui Avertisment”? Vor fi semne observabile, evidente pe Cer şi pe Pământ! Semne sunt deja lacrimile lui Isus şi a Mariei şi în viitor va fi Crucea care apare pe Cer!
·      
  Cine vor avea motive de teamă şi cine nu la „Marele Avertisment”? Trebuie să se teamă cei împietriţi în păcat, care nu vor să se convertească, şi să-şi ceară iertare de la Dumnezeu. Ispăşitorii care au acceptat Iubirea iertătoare a lui Dumnezeu şi îi conduc şi pe alţii spre Dumnezeu, nu trebuie să se teamă de nimeni şi de nimic.
·      
  Ce se va întâmpla dacă omenirea nu se converteşte nici la avertismentul dumnezeiesc? Ne putem aştepta la mânia Dreaptă a lui Dumnezeu, la pedepsele Cerului şi a Pământului. Trebuie să ştiţi că pedepsele anunţate de Dumnezeu sunt condiţionate. Dacă omenirea nu se converteşte, nu va avea viitor, dacă se converteşte va avea viitor. Să ne gândim la Ninive, la fiul risipitor, la tâlharul din dreapta,...
·       
Ce înseamnă că în prezent suntem in „timp de har sau în timpul Îndurării”?  Mai avem timp să ne schimbăm, să reparăm pedepsele meritate după păcatele noastre.
·     
   Ce înseamnă timpul „Dreptăţii lui Dumnezeu”?  Atunci nu vom mai avea posibilitatea să ne răscumpărăm păcatele. Dumnezeu ne va judeca aşa cum vom fi în acea clipă.
·       
Ce putem face ca pedeapsa Dreptăţii lui Dumnezeu să nu aibă loc sau să fie atenuată? Să ne rugăm, să postim, să facem numai fapte bune! Să ne oferim toate suferinţele trupeşti şi sufleteşti pentru purificarea noastră şi pentru convertirea omenirii întregi. Să ne oferim viaţa ca Cei din Cer să dispună cum vor de noi. Să trăim în iubire faţă de Dumnezeu, oameni şi propria persoană. Să facem totul în limita timpului, puterii şi posibilităţilor pe care le avem. Să luăm în serios până la capăt vocaţia noastră de ispăşire. În fiecare zi să-I bucurăm pe Cei din Cer şi de pe Pământ cu viaţa noastră exemplară. Să ne străduim spre sfinţenia vieţii.
·      
  Ce va urma după atenţionare? Vom avea o mare iubire faţă de Sfânta Treime, Sfânta Fecioară, Îngeri şi Sfinţi. Pe Pământ va urma Civilizaţia Iubirii. Vom trăi Cerul Nou şi Pământul Nou despre care putem citi în Cartea Apocalipsei.
·       
Ce ne cer nouă ispăşitorilor Cei din Cer? Să ne luăm în serios până la capăt vocaţia de ispăşire, căci prin aceasta ne sfinţim şi se poate salva întreaga omenire.

Tema de casă pentru luna ianuarie:

„DUMNEZEUL MEU! DĂ-NE CURAJ SĂ NE ATENŢIONĂM UNII PE ALŢII ŞI TE RUGĂM DĂ-NE SMERENIE SĂ PUTEM ACCEPTA ATENŢIONAREA DE LA SEMENI”

Privire în viitor – luna februarie 2012:

În februarie programele de ispăşire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 2-3-4-5 de la ora 13! În fiecare zi vom da sacramentul ungerii bolnavilor! Cine poate să vină la novenă! Temele ultimelor timpuri vor fi în primele sâmbete şi în primele duminici! Să dăm cu suflet misionar mesajele şi învăţăturile celor care le acceptă!  

Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-768-712723

Retrospectivă - decembrie 2011

Prima joi
Ne-am amintit de reconcilierea care a avut loc între români şi maghiari, la a IV-a aniversare a acesteia. Ne-am întărit în convingerea că nici o naţiune nu poate fi deasupra altei naţiuni, nici împotriva ei, ci doar alături mână în mână, cum Vrea Dumnezeu. Oameni de diferite etnii şi confesiuni trăim în unitate şi iubire pe Muntele Sfintei Treimi atât în timpul programelor de ispăşire cât şi după acestea.
Prima vineri
Iluska, cum a fost în trecut şi cum e acum Crăciunul pentru tine? Înainte de convertire am pus accentul pe cele exterioare. După convertire pun accentul pe cele interioare, pe relaţia personală cu Isus. Fac totul ca Isus să se simtă bine în inima mea. Încerc să-L bucur în fiecare zi cu ceva. Să vă gândiţi în fiecare seară, oare cum se simte Isus în inima voastră?
Prima sâmbătă dimineaţa, am primit de la Sfânta Fecioară un mesaj legat de izvor care a avut un efect extraordinar asupra noastră şi a comunităţii de ispăşire.
-         Ne-am gândit în urmă la viziunea Mamei Eva, pe care a primit-o pe muntele Sfintei Treimi. Când în lume era secetă mare, i-a apărut Sfânta Fecioară. „Era minunată, avea mantie albastră şi basma albă, şi îmbrăcămintea îi strălucea minunat. A arătat spre o buturugă din care a izbucnit un izvor de apă.” Într-adevăr, şi la capela Maicii Speranţei se revarsă harul sufletesc, unde Iluska şi mulţi alţii s-au vindecat. Acest izvor invizibil de har poate fi înţeles numai prin credinţă.
-         La sfârşitul lunii noiembrie 2011 i-am rugat pe muncitorii noştri să sape o fântână în parcarea de jos, unde este trestie şi pământul este umed. După puţină muncă a izbucnit atâta apă încât s-a umplut un inel de beton. După aceea lângă izvor au săpat o fântână de şase metri, care în ciuda secetei de patru luni s-a umplut cu apa venită din izvor. Noi ne gândeam atunci numai la apa de băut, de care avem nevoie pe muntele sfânt. Iluska şi-a amintit de anul 2000 când a fost ridicată Crucea Unităţii. Atunci au apărut două sfere de lumină, una la capela Sfintei Fecioare, şi cealaltă deasupra actualului izvor. Dar atunci încă Cei din Cer nu au dezvăluit ce va fi acolo doar au indicat locul izvorului printr-un semn.
-         30 noiembrie 2011, miercuri noaptea, înainte de prima joi Iluska a avut o viziune interesantă. Cum nu a putut dormi între orele 3 şi 4 spunea Rozarul Îndurării. Atunci, fiind aproape amorţită a văzut un norişor în depărtare. Norişorul creştea cum se apropia şi când a ajuns foarte aproape s-a deschis şi Sfânta Fecioară a ieşit zâmbind din acesta. A spus doar atât:„Pregătiţi-vă pentru revărsarea unui har extraordinar care va atinge întreaga omenire!”
-         3 decembrie 2011, prima sâmbătă dimineaţă am primit amândoi mesaj de la Sfânta Fecioară. Ea a declarat că este mulţumită cu majoritatea comunităţii de ispăşire. Ne-a mulţumit cu mare iubire pentru Da-ul nostru, pe care l-am spus pentru construirea muntelui Sfintei Treimi şi pentru conducerea comunităţii de ispăşire! După aceea a spus, Eu v-am pregătit un har extraordinar ca dar de Crăciun. Ştiu că v-aţi rugat mult pentru izbucnirea izvorului. Cum capela Mea este locul liniştii şi a rugăciunii, am permis izvorului să izbucnească aici cu ajutorul vostru. Acesta este izvorul despre care am vorbit fiicei mele Eva. Voi binecuvânta Personal acest izvor şi pe voi pe 1 ianuarie 2012. Vor fi împreună cu mine Sfinţii Protectori ai Muntelui Sfânt, care vă ajută pe voi. Această apă binecuvântată va fi ca apa din Lourdes, prin care primiţi vindecare, eliberare, convertire şi multe haruri, de care veţi avea nevoie în Voia lui Dumnezeu. Vor fi unii care prin această apă binecuvântată se purifică şi se mută în Cer. Vedeţi că nu a fost în zadar ispăşirea voastră jertfelnică.  
-         Sfânta Fecioară a mai spus că pentru Ea cea mai dragă sărbătoare este Crăciunul. În Betleem şi Ea a oferit împreună cu Isus toată durerea trupească şi sufletească pentru salvarea omenirii. A mai explcat că perioada de Crăciun este între 25 decembrie şi 6 ianuarie. Va veni pe 1 ianuarie, pentru că prima duminică este ziua Tatălui Ceresc, dar duminica este şi sărbătoarea lui Cristos Înviat şi a Spiritului Sfânt. Pe 1 ianuarie Sfânta Treime vă va binecuvânta prin Mine!
-         A mai cerut să nu ascultăm de cel Rău, ci să luptăm împotriva lui.
-         Vrea să credem în acest har, pe care Sfânta Treime îl dă prin Ea pentru întreaga omenire! Să avem grijă pentru că omul necredincios şi cel care se îndoieşte nu poate accepta harul. Măcar atât să spunem: „cred Doamne, ajută necredinţei mele”.
-         A spus de multe ori că ne iubeşte, ne acoperă cu mantia Ei şi are grijă de noi în fiecare zi ca Mamă iubitoare!
-         Ne-a adus la cunoştinţă că noi toţi suntem aleşi şi că Dumnezeu are un plan cu noi. A cerut cu mare iubire să facem o novenă pentru convertirea omenirii. A spus că o mare fericire îi va aştepta pe unii în Lumea Nouă, iar pe alţii în Cer.
-         Sfânta Fecioară a mai spus că această zi este scrisă în Cer cu litere mari şi că an de an trebuie să ne amintim de aceasta cu procesiune, reînnoind harurile. Vedeţi, spunea, când în lume domneşte păcatul, pentru voi şi prin voi se revarsă harul. Ţineţi minte, din noul an pentru voi va începe o eră nouă.
-         Am mai înţeles în prezenţa Sfintei Fecioare că aşa cum la Lourdes a folosit-o pe Bernadette pentru pornirea izvorului, tot aşa ne-a folosit şi pe noi să ajutăm la ieşirea la suprafaţă a izvorului.
-         Am mai înţeles că sunt viziuni şi semne pe care le înţelegem doar atunci când vine timpul potrivit. Am mai înţeles că viziunile nu se împlinesc întotdeauna cum înţelegem noi. Sfânta Fecioară a explicat legat de data de 1 ianuarie să ne gândim la Fatima, unde s-a întâlnit cu copiii din mai până în octombrie în fiecare lună în ziua de 13, sau la Medjugorje unde de 30 de ani apare în fiecare zi la ora 7 fără 20 de minute.
-         Ne-a mai dezvăluit cum să pregătim construcţia pentru a putea da altora apa sfântă. Pe peretele clădirii trebuie să scriem: „În acest loc Sfânt se găseşte apa binecuvântată de Fecioara Maria şi de Biserică, apă prin care, după credinţă voastră, se întâmplă vindecări trupeşti şi sufleteşti tot aşa ca la Lourdes” Deasupra izvorului trebuie să punem o tablă pe care să scrie: „Izvor sfânt binecuvântat de Fecioara Maria şi de Biserică!”
-         Sfânta Fecioară a mai cerut să punem pe clădire „statuia Ei Făcătoare de minuni”, prin care îi va binecuvânta permanent pe toţi cei care vin în acest loc sfânt ales de Ea.
-         Pe noi responsabilii Muntelui Sfintei Treimi ne-a încurajat: „Nu vă temeţi pentru viitor, pentru că oamenii vindecaţi de apa binecuvântată vor fi atât de recunoscători încât în scurt timp veţi putea construi biserica Reconcilierii şi parohia Sfintei Treimi pe Muntele Sfânt!”
Prima duminică
Tatăl Ceresc a spus că din cauza ispăşitorilor a scurtat timpul suferinţei care aşteaptă omenirea care trăieşte în păcat. El a vrut să aducem acum la suprafaţă apa izvorului de care vom avea mare nevoie în viitor. Trebuie să ştiţi că atunci când în curând în lume mesajele se vor opri în multe locuri, aici, în acest loc ales vor fi mesaje până la sfârşitul timpurilor! A cerut ca şi de acum în colo să luăm foarte în serios vocaţia noastră de ispăşitori.
PENTRU TOATE GLORIA SĂ FIE A LUI DUMNEZEU ŞI A NOASTRĂ SĂ FIE BUCURIA!!!

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...