Te caut din toata inima...

05 decembrie 2011

Mesajul lui Isus pe Muntele Sfintei Treimi -Nusfalau- decembrie 2011
2011(2012) – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT – DECEMBRIE

”Voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi!” (Mt.24,44)

A 87-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm următoarele capitole: Revelaţia 1;2; Matei 24;25 

Motto-ul lunii: De nu se va naşte cineva din apă şi din Spirit, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu! (Ioan 3,5)

Intenţia comună de rugăciune: să ne rugăm pentru naşterea din nou a comunităţii de ispăşire şi a omenirii întregi!

Sarcina noastră concretă va fi: până la Crăciun în zilele de post să postim renunţând la carne!


Învăţătură de la Isus în decembrie 2011


„La  începutul noului an bisericesc, când vă amintiţi de naşterea Mea, vreau să vă vorbesc despre naşterea din nou.

Când am trăit pe Pământ i-am spus lui Nicodim şi vă spun acum şi vouă: dacă nu vă veţi naşte din nou, nu puteţi intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Nu este suficient că v-aţi născut fizic trebuie să vă naşteţi din nou şi sufleteşte. 

Cum puteţi să vă naşteţi din nou? Din Apă, Cuvânt şi de la Spiritul Sfânt!

După ca v-aţi născut, părinţii şi naşii voştrii v-au dus în casa lui Dumnezeu ca slujitorul Meu să vă boteze. Aţi devenit copiii Sfintei Treimi prin bunăvoinţa rudelor voastre. La botez rudele s-au lepădat de cel Rău şi şi-au măturisit credinţa în numele vostru. Pentru voi botezul a fost primul pas al naşterii din nou. Când la prima împărtăşanie, la mirungere şi după aceea la fiecare ispită v-aţi lepădat şi voi de cel Rău şi v-aţi decis pentru Sfânta Treime în mod conştient, aţi păşit pe calea naşterii din nou.
Prin cuvânt vă transformaţi dacă citiţi cu regularitate Biblia şi o puneţi în practică. Astfel mesajul ceresc vă pătrunde în inimi şi ca un aluat vă transformă în adevăraţi creştini. Naşterea din nou este un proces care durează toată viaţa.
Tuturor celor care s-au botezat şi trăiesc botezul şi celor care citesc şi trăiesc mesajele Mele cereşti Spiritul Sfânt începe să le conducă personal viaţa. Spiritul Sfânt dă imbolduri interioare să faceţi, chiar cu preţul jertfelor, binele citit în Sfânta Scriptură, şi să evitaţi păcatul care vă duce într-o direcţie greşită. Dacă vă încredinţaţi conducerii Spiritului Sfânt, el pe lângă imbolduri şi interdicţii, vă va conduce, când sunteţi trişti vă mângâie, când sunteţi neştiutori vă învaţă, când sunteţi slabi vă întăreşte, vă purifică de păcate, vă luminează şi vă face sfinţi. Datorită imboldurilor şi interdicţiilor dumnezeieşti ajungeţi pe calea cea strâmtă şi veţi merge înainte pe calea naşterii din nou în bucurie sufletească, pace şi iubire. Dacă veţi părăsi această cale strâmtă din cauza celui Rău, a lumii păcătoase şi a slăbiciunilor voastre, vă puteţi întoarce la Noi prin pocăinţă şi iertarea păcatelor. Să cereţi de la Spiritul Sfânt darul discernerii spiritelor pentru că nu de toate vocile trebuie să ascultaţi. Vocea care zideşte, încurajează, mângâie, înalţă, care este în conformitate cu Sfânta Scriptură, cu învăţătura Bisericii, este de la Spiritul Sfânt. De această voce trebuie să ascultaţi întotdeauna pentru că duce spre Rai. Vocea care distruge, întristează, acuză, care duce spre autodistrugere este de la cel Rău. De aceasta să nu ascultaţi nici o dată pentru că vă duce într-o direcţie greşită, vă duce spre Iad.

Verificaţi-vă pe voi înşivă să vedeţi dacă aţi păşit pe calea naşterii din nou?

Celor care au fost născuţi din nou din Apă, Cuvânt şi Spirit Sfânt li se schimbă raportările faţă de Noi. Ei trăiesc împăcaţi cu Noi. Parabola viţei de vie şi a mlădiţelor vă spune că prin rugăciunea inimii şi prin rugăciunea legată veţi avea o relaţie profundă cu Noi. Copiii Mei se luptă în Numele Nostru cu cel Rău şi cu cei care-l urmează. Cei aleşi de Mine acceptă ruşinarea din cauza Noastră. Ei fac totul spre gloria şi bucuria Noastră. Ei aşteaptă permanent pregătiţi sufleteşte întâlnirea cu Noi. Nu se tem de moarte şi au siguranţa mântuirii. Cum ei poartă deja pe Pământ în inimi Împărăţia lui Dumnezeu o vor primi ca moştenire. Ei se supun Cuvântului şi învaţă să asculte de Spiritul Sfânt.

Cum se raportează copiii Mei născuţi din nou la semenii lor?

  Ei nu se situează deasupra nimănui, împotriva nimănui, doar alături de semenii lor. Trăiesc în iubire, pace şi unitate cu toţi indiferent de religie şi etnie. Ei lucrează pentru binele, naşterea din nou şi mântuirea tuturor.


Cum se raportează copiii Mei născuţi din nou la sine?

  Îi caracterizează foamea şi setea sufletească faţă de cele spirituale. De aceea citesc cu regularitate Sfânta Scriptură, vieţile sfinţilor, cărţi de suflet, merg cu regularitate la biserică să asculte predici, se uită la filme constructive, merg în comunitate sufletească, pentru a deveni mai buni şi a-i ajuta pe alţii. Ei au numai prieteni care merg în direcţia bună. Aleşii Mei gândesc, vorbesc şi trăiesc altfel decât fiii lumii acesteia şi fiii lumii de jos. Pentru ei spiritul va fi pe primul loc şi nu trupul. Ei pun accentul pe cele veşnice şi nu pe cele trecătoare. Ei dăruiesc cu plăcere pentru cauze sfinte pentru că sunt convinşi că vor primi înapoi însutit ce au dăruit, atât pe Pământ cât şi în viaţa veşnică. Ei urmează numai exemplele bune şi dau semenilor lor numai exemple bune.

Ca încheiere vă mai spun că nu există naştere din nou prin reîncarnare, numai naştere din nou prin apă, Cuvânt şi  Spirit Sfânt!

Vă binecuvântez în luna naşterii Mele cu harul naşterii din nou!!!Tema de casă pentru luna decembrie:

„CÂND NE ÎNTÂLNIM SALUTUL NOSTRU SĂ FIE:

MARANATHA! VINO DOAMNE ISUSE!”

Privire în viitor – luna ianuarie 2012:

Va începe pregătirea intensivă a ispăşitorilor pentru Marele Avertisment! Cine poate, să vină la novena care durează din ianuarie până în septembrie de parcă ar veni la repetiţia generală. Temele ultimelor timpuri vor fi în primele sâmbete şi în primele duminici! Să dăm cu suflet misionar mesajele şi învăţăturile celor care le acceptă. În ianuarie programele de ispăşire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 1-5-6-7 de la ora 13! Ar fi bine să începem Anul Nou împreună!

Vă dorim Crăciun binecuvântat şi un An Nou fericit!

Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-768-712723


Retrospectivă - noiembrie 2011

Prima joi

Spune-ne Iluska, cum te-ai raportat la moarte înainte şi după convertirea ta?
 
Înainte de convertire, când mă gândeam că şi eu voi muri cândva şi mă voi întâlni cu Dumnezeu şi va trebui să dau socoteală despre viaţa mea, simţeam frică. Credeam că există Rai, Purgator şi Iad. Nu vroiam să ajung în Iad, căci este veşnic. Când eram bolnavă şi eram între viaţă şi moarte m-am gândit foarte serios unde aş ajunge dacă aş muri acum? Am hotărât că-L voi căuta pe Dumnezeu înainte să mor şi îmi cer iertare pentru toate păcatele pe care le-am comis, le răscumpăr şi că vreau să încep o viaţă nouă.
După convertire am ajuns la nivelul să mă întâlnesc oricând bucuroasă cu Isus Îndurător. Mi-a trecut frica şi locul ei a fost luat de siguranţa mântuirii. Mă străduiesc în fiecare zi să evit păcatul, ocaziile de păcat şi să păstrez pacea sufletului, Raiul anticipat în inimile noastre. Vă rog pe voi fraţii mei ispăşitori ca în fiecare seară să vă culcaţi având în inimi pocăinţă, de parcă aceasta ar fi ultima voastră şansă de împăcare.

Prima vineri

Spune-ne Iluska, după părerea ta, ce face ca în noiembrie cimitirul să fie preţios?
 
După părerea mea este foarte bine dacă aprindem lumânări la mormântul celor dragi, dacă ducem coroane pe mormânt, dacă aranjăm mormintele, dacă facem monumente funerare minunate... Acestea după părerea mea sunt totuşi secundare. Cel mai importan este să oferim pentru cei dragi nouă rugăciune, post, Sfinte Liturghii, pelerinaje, fapte bune, suferinţe, viaţa nostră plăcută lui Dumnezeu. După părerea mea numai aceste lucruri bune, sunt cele care fac cu adevărat frumos şi preţios cimitirul, viaţa rudelor mutate şi viaţa noastră. Eu vă rog să trăiţi ca Mama Eva, ca să ajungeţi în Rai fără purgator.

Prima sâmbătă

Sfânta Fecioară a vărsat lacrimi de recunoştinţă asupra noastră, pentru că tot mai mulţi luăm în serios ispăşirea. Sfânta Fecioară a cerut să fim trandafirii Ei albi şi curaţi, să fim statornici pe calea cea strâmtă, să ne examinăm în fiecare seară conştiinţa şi în fiecare dimineaţă să ne pregătim sufleteşte. A mai cerut trei lucruri foarte importante: să spunem în fiecare dimineaţă rugăciunea de oferire şi cerere a binecuvântării, căci astfel avem parte de protecţie deplină. Să nu ne fie ruşine să purtăm crucea ispăşitorilor, prin care primim protecţie exterioară. Să ne ungem pe noi şi pe cei dragi nouă cu uleiul sfinţit şi astfel putem avea parte de purificare, vindecare şi eliberare.

Prima duminică

Spune-ne Iluska, ai avut experienţe supranaturale în viaţa ta?

Da, odată! După ce am născut am fost între viaţă şi moarte. Atunci am văzut foarte mulţi îngeri îmbrăcaţi în alb având mâinile împreunate, care se rugau pentru mine ca să mă vindec şi să-mi pot creşte copilul.

După părerea ta, dacă pierdem pe cineva foarte drag din familie, cum putem să-l abandonăm în Mâinile lui Dumnezeu? 

Este un sentiment foarte dureros! Şi nouă ne-a lipsit mult Mama Eva după ce a murit. Dar, când a apărut strălucitoare am fost fericiţi împreună cu ea.
Mesajul Tatălui Ceresc din prima duminică a fost că putem atenua prin prezenţa noastră jertfelnică furia Dreptăţii Lui pe care o simte pentru omenirea care trăieşte în păcat. Ne-a mulţumit pentru că nu ne mai apropiem cu teamă de El, ci cu iubire. A cerut să nu ne neliniştim pentru că este cu noi în toate situaţiile vieţii noastre şi ne iubeşte foarte mult!

Sărbătoarea lui Cristos Rege

Eu aştept întotdeauna cu bucurie sărbătoarea lui Crisos Rege şi mă străduiesc să-I aduc bucurie. Cum L-am bucurat pe Cristos Rege? Ispăşesc pentru aceia care şi la începutul secolului XXI pun pe Capul Lui Sfânt coroană numai din spini sau coroană mixtă (un spin - o floare). Eu mă străduiesc în fiecare zi să-I pu pe Cap lui Cristos Rege numai cunună de flori. Acum 13 ani la Şimian L-am încoronat pentru prima dată pe Cristos Rege, aşa cum a cerut. Când razele Soarelui au atins Inima lui Cristos Rege am ştiut că se bucură pentru această sărbătoare şi pentru că L-am ascultat.
Aici pe muntele Sfintein Treimi simt că Sfânta Treime mă aşteaptă cu braţele deschise pentru binecuvântare. Ei ne ajută să ne ducem în pace crucea. Prin statuia lui binecuvântată Cristos Rege ne iubeşte, ne binecuvântează, se bucură că ispăşim în cinstea Rănilor lui Sfinte. El a spus că a marcat cu semnul crucii şi al triunghiului nu doar Muntele Sfânt, ci şi pe ispăşitori.
De pe Muntele Sfânt se revarsă Lumină şi putere. Aici înţelegem ce trebuie să facem în ultimele timpuri şi primim putere pentru o viaţă de ispăşire model. Cristos Rege ne-a cerut să-L iubim în Euharistie, să ne împărtăşim cu regularitate având inima curată, să iubim adoraţia şi vizita Euharistică. În final Cristos Rege ne-a cerut să iubim liniştea, pentru că numai prin ea poate lua legătura cu noi.
(a pus întrebări pr. Csilik János)

Dumnezeu sa va binecuvanteze cu 

harul nasterii din nou !

Un comentariu:

silvia spunea...

Mmary draga multumim pentru acest Mesaj din partea lui Isus,nu pot nimic sa zic decit sa-l rog pe ISUSsa ne ajute ca toate aceste invataturi sa ne intre in inimile noastre,sa-l urmam pe ISUScu toata fiinta noastra....Fii cu noi Doamne caci impreuna cu tine ducem mai usor tot ca ne apare in calea noastra amin,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...