Te caut din toata inima...

14 septembrie 2011

Mesajul din septembrie 2011 de pe Muntele Sfintei Treimi din Nusfalau


”Fericit este poporul care poate sărbători şi poate umbla în lumina Feţei Tale Doamne!” (Ps88.16)

A 84-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminica şi de sărbători! (Mt. 1; 18; 20; 21) 

Motto-ul lunii:Aşa va fi la sfârşitul veacului: vor ieşi îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi!”   (Mt.13,49)

Intenţia comună de rugăciune: cerem unii pentru alţii harul statorniciei până la capăt!

Sarcina noastră concretă va fi: să spunem în fiecare zi „Da” vocaţiei noastre de ispăşitor!


Mesajul extraordinar al Sfintei Fecioare şi al Mamei Eva în septembrie 2011Dragii mei copii ispăşitori! La sfârşitul novenei vă mulţumim în numele Sfintei Treimi pentru jertfele pe care le-aţi acceptat pentru salvarea sufletelor. Răsplata voastră nu va lipsi nici pe Pământ, nici în Cer. Trebuie să ştiţi că în ultimele timpuri veţi primi cele mai mari binecuvântări chiar şi pentru cele mai mici jertfe aduse pentru suflete. Prin ungerea cu ulei sfinţit deveniţi ispăşitori devotaţi, reprezentanţii noştri dragi. Prin voi revărs asupra naţiunii voastre, asupra omenirii întregi şi asupra sufletelor din Purgator haruri mult mai bogate, decât cele pe care vi le puteţi omeneşte închipui. Ca Mama voastră vă cer în ultimele timpuri să fiţi statornici în bine.

A fost Voia lui Dumnezeu că i-am dus pe copiii Mei aleşi la Medjugorje. Terenul pietros de acolo simbolizează omenirea împietrită în păcat. Eu am venit pe Pământ ca înainte de Marele Avertisment să înmoi inimile împietrite. De asemenea trebuie să ştiţi că la Medjugorje nu sunt atracţii lumeşti mai speciale pentru că vreau ca pelerinii să meargă în locurile alese cu intenţii curate, pentru Cei din Cer, pentru propriul suflet şi pentru suflete. Fiţi fericiţi şi pentru că atât la Medjugorje, cât şi pe Muntele Sfintei Treimi de lângă Nuşfalău, se găseşte pecetea Sfintei Treimi. Prin aceasta Sfânta Treime v-a marcat ca proprietatea Sa. 

Cum la Medjugorje în scurt timp mesajele se vor termina voi da continuarea copiilor Mei aleşi, să ducă mai departe acestea pe muntele Sfintei Treimi. Într-adevăr Nuşfalău este continuarea de la Fatima şi Medjugorje! Pregătiţi-vă pentru aceasta! Mai adaug la acestea că Fatima este alfa (începutul) şi Nuşfalău va fi omega (sfârşitul). De aceea vă rog să spuneţi din nou Da vocaţiei voastre de ispăşitori, pentru că în viitor voi avea nevoie de voi toţi fără excepţie. Vă promit în mod solemn că nu mai aveţi de făcut multe novene până la Marele Avertisment! De asemenea vă spun că, dacă veţi colabora cu Noi vom scoate foarte multe suflete de pe căruţa celui Rău şi vom pune în căruţa lui Dumnezeu foarte multe suflete convertite. Cei din Cer au confirmat cu o minune solară şi cu un curcubeu dublu „carisma deplinătăţii” şi cele două locuri de pelerinaj înrudite. Pelerinajul vostru a fost plin de har şi pentru că aţi fost însoţiţi de binecuvântarea ierarhiei. Mesajul Meu lunar a fost şi pentru voi: să aveţi curajul ca alături de rugăciunile legate să practicaţi şi rugăciunea inimii şi liniştea!

Pe ce să puneţi accentul până la Marele Avertisment? Să priviţi la crucea voastră de ispăşire, acolo veţi găsi răspunsul. Prin cruce vă invit pe toţi să vă acceptaţi suferinţele trupeşti şi sufleteşti şi să le oferiţi cu spiritul paşnic al lui Isus pentru convertirea omenirii! Prin Inimile Noastre Sfinte vă invităm la unitate în iubire, în mod special pe cei aparţinând ierarhiei şi persoanele carismatice. Să construiţi unitatea în iubire între naţiuni şi religii aşa cum este între Isus şi Mine. Prin crucea fără corpus (trupul lui Isus) – cum este şi crucea de pe Krijevac – vă rugăm să vă străduiţi să trăiţi astfel încât în inimile voastre să trăiască permanent Isus înviat şi niciodată Isus răstignit pentru păcatele voastre.

În cele trei luni care urmează vă invităm la preamărirea Sfintei Treimi. Dacă veţi trăi bine aceasta  veţi uita să vă plângeţi pentru încercările trecătoare. Pregătiţi-vă pentru că în ultimele timpuri, până la Marele Avertisment cei buni vor fi tot mai buni, iar cei răi – care nu se vor converti – vor fi tot mai agresivi. Ca apărare aşezaţi-vă în fiecare zi pe voi înşivă, pe cei dragi vouă, bunurile voastre sub protecţia Sfântului Sânge al lui Isus şi al Lacrimilor Mele Materne.

Vă spun dinainte, anul viitor vă voi pregăti în fiecare lună, pas cu pas pentru Marele Avertisment! Anul viitor va avea loc pregătirea responsabililor comunităţilor, prin care înainte şi după Marele Avertisment voi face ca oamenii neştiutori să primească o binecuvântare care să îi informeze. La această pregătire vă invit pe toţi!
Trebuie să ştiţi că omenirea împietrită în păcat se îndreaptă spre final. Zilele, orele le sunt numărate. Dacă datorită vieţilor voastre oferite omenirea care trăieşte în păcat ajunge la pocăinţă, ea se va salva! Fără convertire omenirea nu are viitor! În Numele Sfintei Treimi vă rugăm să Ne ajutaţi în continuare să oprim omenirea pe drumul spre osândă.

Ca încheiere vă spun că Tatăl Ceresc a pregătit deja Lumea Nouă pentru creştinii devotaţi. Acolo nu va fi păcat, suferinţă şi moarte. Pentru această minunată Lume Nouă care vă aşteaptă pe Pământ merită să aduceţi toate jertfele.

Sfânta Treime vă binecuvântează prin Noi cu spiritul seriozităţii Sfinte!”

Tema de casă pentru luna septembrie:

SĂ AVEŢI CURAJUL CA ALĂTURI DE RUGĂCIUNILE LEGATE SĂ PRACTICAŢI RUGĂCIUNEA INIMII ŞI LINIŞTEA!”
MESAJUL EXTRAORDINAR AL SFINTEI FECIOARE ÎN NOIEMBRIE 2010


Dragii mei copii ispăşitori! Cum zilele celui Rău sunt numărate, el vă atacă în mod extraordinar. În ultimele timpuri, în care trăiţi, trebuie să învăţaţi în mod extraordinar să vă apăraţi şi să luptaţi împotriva lui.
Eu, din Voia Sfintei Treimi, sunt Femeia care îl calcă în picioare pe Satan. Vă voi spune acum cum ajungeţi voi şi strămoşii voştri în puterea celui Rău şi cum puteţi ajunge din nou sub domnia Sfintei Treimi.
În puterea celui Rău ajungeţi datorită păcatelor, omisiunilor, rănilor sufleteşti, relaţiei nerezolvate cu strămoşii, practicilor oculte, a vieţii fără Dumnezeu,...

Cum puteţi ajunge din nou sub domnia deplină a Sfintei Treimi?

Prin pocăinţa sinceră!

E important să spuneţi în sfânta spovadă, în faţa lui Dumnezeu şi a slujitorului Său că: ’Sunt un om păcătos care are nevoie de Îndurarea lui Dumnezeu! Sunt răspunzător de toate urmările faptelor mele păcătoase. Mă lepăd din toată inima de cel Rău, mă lepăd de toate ispitele şi mă decid din toată inima pentru Dumnezeu şi îmi ofer întreaga viaţă Lui.’ Dacă veţi face acest lucru, veţi ieşi de sub puterea celui Rău şi veţi ajunge sub domnia lui Dumnezeu. Vă rog cereţi-vă iertare de la Dumnezeu şi pentru păcatele strămoşilor voştri, ca şi ei să devină liberi.

Dacă veţi învăţa să iertaţi şi să cereţi iertare, rănile sufletului vostru se vor vindeca, relaţia de iubire cu Dumnezeu, cu cei dragi vouă vii şi morţi, cu întreaga omenire se va restabili. Trebuie să ştiţi că supărarea, ura şi toate celelalte păcate vă deschid calea spre a fi dominaţi de cel Rău. Acestă poartă o puteţi închide definitiv prin cererea iertării şi prin iertare.

Dacă spuneţi rugăciuni de vindecare, vă puteţi elibera de bolile provocate de cel Rău trupului, sufletului şi a spiritului. Dacă vindecarea nu are loc, oferiţi suferinţele voastre ca ispăşire pentru purificarea voastră, pentru convertirea omenirii întregi şi pentru eliberarea strămoşilor voştri care suferă în Purgator.

Prin rugăciunile de eliberare vă puteţi elibera de legăturile demonice. Datorită păcatelor comise cu regularitate ajungeţi să fiţi ca pasărea legată de picior cu o sfoară, care nu poate zbura liberă, doar pe o distanţă limitată. Prin rugăciunea de eliberare făcută cu regularitate veţi urâ păcatul, veţi iubi binele şi veţi porni pe calea dezvoltării spirituale.

Dacă cel Rău vă posedă, prin rugăciunile de exorcizare vă puteţi elibera de el. Oamenii posedaţi sunt ca pasărea închisă în colivie, în care au intrat de bună voie. Rugăciunile de exorcizare pot fi făcute de Papă, de episcopi şi de preoţii sau persoanele carismatice îputernicite de aceştia. Aceaste rugăciuni care poruncesc celui Rău se pot face numai cu sufletul curat, având încredere în puterea lui Dumnezeu şi având experienţă, niciodată singuri, totdeauna în comunitate.

Ce să faceţi cu copiii avortaţi?  În primul rând cereţi iertarea lui Dumnezeu şi  a copiilor avortaţi şi spuneţi-le că-i iubiţi. După aceea cereţi-i lui Dumnezeu iertare şi în numele celor care au ştiut despre avort şi au colaborat la acesta. După aceea acceptaţi suferinţele pe care Dumnezeu le permite în vieţile voastre ca ispăşire.
Sunt case, familii, locuri, zile, segmente de drum,... care au ajuns în puterea celui Rău datorită păcatelor grave. Vă rog, rupeţi puterea celui Rău prin Sângele lui Isus, oferirea sfintelor liturghii, stropirea cu apă sfinţită, tămâiere şi aşezaţi aceste locuri şi persoane sub protecţia Sfinţilor şi Îngerilor.
De asemenea vă rog ca în Numele lui Isus să vă delimitaţi radical de cel Rău, de lumea păcătoasă, de oamenii răi şi de strămoşii voştri ajunşi în Iad, ca de acum să nu  mai poată face rău! Ardeţi cărţile oculte, materialele pornografice, toate instrumentele practicilor demonice (pendul, cărţi, instrumentele vrăjitoriei, etc.), înapoiaţi ce aţi furat, compensaţi daunele produse, ca să vă eliberaţi de sub domnia celui Rău. Învăţaţi  să vă aşezaţi sub domnia şi protecţia lui Isus pe voi înşivă, pe cei dragi vouă, bunurile voastre, întreaga omenire şi strămoşii din Purgator. Repetaţi periodic aceasta!

Să vă căiţi pentru omisiunile pe care le-aţi făcut legat de strămoşii voştri care suferă în Purgator! 

Cereţi-le iertare şi iertaţi-i şi voi! Reparaţi omisiunile prin liturghii oferite pentru ei (gregoriană, novene)! Aşezaţi-i pe toţi strămoşii voştri din partea tatălui şi a mamei în Rănile Sfinte ale lui Isus, stropiţi-i cu Sfântul Sânge al lui Isus şi cereţi revărsarea şi binecuvântarea Îndurării lui Isus asupra lor.
Prin vindecarea arborelui genealogic veţi coborâ din căruţa celui Rău persoanele dragi vouă care mai trăiesc pe acest pământ şi îi veţi aşeza în căruţa lui Dumnezeu, de asemenea lucraţi la eliberarea persoanelor dragi care suferă în Purgator şi restabiliţi relaţia de iubire cu copiii avortaţi.
Dacă nu vă veţi aşeza sub domnia lui Dumnezeu pe voi înşivă şi pe strămoşii voştri aşa cum am cerut, vă puteţi aştepta la toate relele. Dacă ascultaţi cererile mele, aşezându-vă sub domnia lui Dumnezeu împreună cu strămoşii voştri, veţi ajunge în iubire foarte aproape de Dumnezeu, de întreaga omenire, de sufletele din Purgator şi de cele mântuite. Vă puteţi aştepta la vindecare trupească şi sufletească, naştere din nou şi mântuire fără Purgator.  

Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu Protecţia Sa divină!”

Privire în viitor – luna octombrie 2011:

În octombrie  programele de ispăşire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 1-2,6-7 de la ora 15!

Toată luna îl vom preamări pe Tatăl Ceresc prin vieţile noastre oferite.


Dumnezeu sa va binecuvanteze cu Binecuvantarea Sfintei Treimi si a Sfintei Fecioare!

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...