Te caut din toata inima...

11 iulie 2011

Uite de ce sunt fericita !!!


11 IULIE: SF. BENEDICT, AB., PATRONUL EUROPEI 

LECTURA I 

Pleacă-ţi inima la adevăr.

Citire din cartea Proverbelor (2,1-9)

Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păzi poruncile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune, dacă îţi vei pleca inima la adevăr, dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca pe argint şi dacă vei săpa ca să o găseşti, cum sapă cel care caută o comoară: atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei descoperi cunoaşterea lui Dumnezeu.
 Căci Domnul este cel care dă înţelepciune, din gura lui ies cunoaşterea şi priceperea. 
El îi ajută pe cei drepţi, este ca un scut pentru cei care umblă pe calea cea dreaptă. El ocroteşte cărările dreptăţii şi păzeşte calea prietenilor săi. 
Atunci vei înţelege că dreptatea şi nepărtinirea sunt singurele căi care duc la fericire.

Cuvântul Domnului 

PSALMUL RESPONSORIAL

 Ps 111,1-2.5-6.7-8.9

R.: Fericit este omul care umblă pe căile Domnului.
 Fericit este omul care se teme de Domnul, 
care îşi află bucuria în poruncile sale! 
Seminţia lui va fi puternică în lume 
şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.
Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie, 
el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. 
El nu se clatină niciodată 
şi dreptatea lui va fi amintită veşnic. R.
El nu se teme de vorbele rele, 
inima lui e tare şi se încrede în Domnul. 
Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă, 
în cele din urmă îi va vedea nimiciţi pe duşmanii săi. R.
El este darnic faţă de cei săraci, 
dărnicia lui nu cunoaşte margini, 
iar puterea lui se înalţă în slavă. R. VERSETUL LA EVANGHELIE (In 15,5)

(Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul, cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. (Aleluia) 

EVANGHELIA 

Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe.Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan (15,1-8)În timpul acela, Isus a spus ucenicilor săi:
 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneţi în mine şi eu în voi. 
Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, dacă nu rămâne pe viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe, căci fără mine nimic nu puteţi face. 
Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se usucă. 
Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard. Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, puteţi cere orice vreţi şi veţi primi. 
Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei".
Cuvântul Domnului


Dumnezeu sa va binecuvanteze cu Iubirea, Pacea , Indurarea , Bucuria , Mangaierea si Blandetea Sa, sa reverse asupra voastra Spiritul Sau Sfant , toate darurile si harurile Sale, sa va transforme in iubiti copii ai Vointei Divine!

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...