Te caut din toata inima...

15 octombrie 2010

Te-am pus ca să fii Lumina neamurilor - J.N.S.R. -

Sâmbătă 14 octombrie 2006
           
Evanghelia după Sfântul Marc (16, 15-18)
Apariţia lui ISUS înviat
   15  Şi le-a zis: « Duceţi-vă în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la orice făptură ! 16 Cine va crede şi va fi botezat, acela va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi condamnat. 17 Şi aceste semne vor însoţi pe cei ce vor crede : în Numele Meu vor scoate demoni; vor vorbi limbi noi; 18  vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi aceştia se vor face sănătoşi.»
ISUS :             Cuvintele Mele sunt Cuvinte vii şi eterne.  
Cei care se dau înapoi din faţa a ceea ce afirm Eu, nu vor înainta în credinţă şi nu-i vor face să avanseze nici pe cei care Mă aşteaptă.
            Eu vă spun : Totul aparţine Tatălui Meu, Creatorul a tot ce vă înconjoară, văzutul precum nevăzutul. Dumnezeu l-a creat pe om după Chipul Său. Timpul care se scurge v-a făcut să uitaţi că întreaga Lui Creaţie trebuie să intre în El, Creatorul. Timpul Sfârşitului se anunţă ca un vizitator nerăbdător de a sosi. A crede în Dumnezeu înseamnă a accepta, de asemenea, că Atotputerea Lui I-a încredinţat Singurului Său Fiu ISUS – Cristos întreaga Sa Creaţie.
            Este scris în Faptele Apostolilor 
(Pavel şi Barnaba se adresează păgânilor) 13, 45-49 :
   45  Iudeii, când au văzut mulţimile, s-au umplut de invidie, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel şi-l batjocoreau.  46  Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăneală: « Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă; dar fiindcă voi îl lepădaţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată ne întoarcem spre neamuri. 47  Căci aşa ne-a poruncit Domnul: «Te-am pus ca să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.»
   48  Cei dintre neamuri se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei care erau rânduiţi pentru viaţa veşnică au crezut. 49  Şi Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara.

ISUS :             Eu vă spun  din nou: nu vă temeţi, Eu sunt aici.
 
Venit pe acest pământ, Eu am devenit Fiul Omului, pentru a vă face să-L cunoaşteţi pe Acela Care M-a trimis, Tatăl Nostru din Ceruri.
            Voi nu aţi dorit să-L recunoaşteţi în Mine care sunt Singurul Său Fiu. Doar cei care se aflau la marginea ţărmului, Apostolii Mei preaiubiţi care M-au urmat, M-au recunoscut: cine Mă vede pe Mine, Îl vede pe Tatăl !
            Ei au dat drumul năvoadelor lor pentru a încerca să pescuiască din nou: Eu am făcut din ei pescari de oameni, în mod simplu, prin Cuvântul Meu Sfânt în inima lor.
            Eu am venit pentru a mâna la turma Mea toate Oile Tatălui Meu în Unicul Staul care va reuni într-o zi toate Oile în Împărăţia lui Dumnezeu.
            Ele au ieşit pentru a urma marele Pelerinaj de pe Pământ care le va garanta, la întoarcerea lor, un loc aproape de Dumnezeu dacă, în libertatea lor, ele au ascultat de Sfânta Voinţă a Celui Preaînalt, Iubire, Iertare şi Caritate. Deci, câteva vor trece direct prin Poarta care se deschide deasupra Împărăţiei Tatălui a toată Bunătatea.
            Într-o zi Eu voi putea spune Tatălui Meu: « Tată, din cele pe care Tu Mi le-ai încredinţat, nu s-a pierdut nici măcar una (oaie), căci M-am avântat până în spini pentru a o lua înapoi pe cea descreierată care nu ştia unde să meargă. Şi le-am petrecut până la Tine pe cele care apucaseră pe un drum periculos.».
            Astăzi, Eu vă aştept pentru a face cu Mine aceeaşi muncă pe care o făcuseră Apostolii Mei preaiubiţi.
Trebuie adunată toată Turma Tatălui.
          Timpul actual nu mai lasă loc aşteptării pasive a acelora care amână pe mâine munca de azi. Zilele, precum o panglica vaporoasă, se înfăşoară prea repede peste bobina Timpului care se grăbeşte să o termine. Faceţi şi Eu voi face. Nici unul din copiii Mei, care vrea să-L servească pe Dumnezeu, nu trebuie să considere timpul care vine ca pe un prieten răbdător care vă aşteaptă. Căci Eu vă spun cu Adevărat, voi nu dispuneţi decât de puţin timp pentru a vă orândui viaţa voastră sub constrângerea acestei forţe exterioare care vine şi pe care voinţa voastră trebuie să o biruie în unirea întregii voastre inimi la Sfânta Voinţă a lui Dumnezeu care îi va salva pe toţi copiii Săi care-I sunt ascultători cu Credinţă şi Iubire.
Nici unul din copiii Mei fideli
nu trebuie să considere că Pescuitul s-a terminat.
            În fiecare zi voi va trebui să vă aruncaţi năvoadele pentru a-i readuce pe întârziaţi. Eu vă voi ajuta ! În acest pescuit, nu trebuie folosit nici un şiretlic. Nici o momeală personală nu trebuie să atragă peştele neîncrezător. Acest pescuit trebuie să aibă un caracter deschis şi sincer pentru a-I readuce lui Dumnezeu toate fiinţele rătăcite, hrănite în mod nepotrivit departe de Mine cu o hrană fără gust şi inconsistentă.
Acest pescuit va fi încă o Minune a lui Dumnezeu.
            Căci totul revine Celui care, prin Cuvântul Său, a creat Cerul şi Pământul. Întregul Univers aparţine lui Dumnezeu, Celui Veşnic. Numai Adevărul lui Dumnezeu va pescui din nou toţi oamenii, însă Eu vă invit să Mă ajutaţi. Doar Cuvântul Meu trebuie să readucă în năvoadele voastre aceste fiinţe rătăcite pe care Eu le pun aproape de fiecare copil care Mă iubeşte şi pe care Îl chem să-Mi slujească.
            Sfântul Marc 16,
16 Cine va crede şi va fi botezat, acela va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi condamnat.
            Faptele Apostolilor 13,
47 … « Te-am pus ca să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. »
                Nu păstraţi pentru voi decât bucuria de a număra peştii din năvoadele voastre, căci convertirea sufletelor este Victoria lui Dumnezeu asupra Vrăjmaşului.

Domnul Vostru ISUS Cristos
Care vă iubeşte.
Amin
Dumnezeu sa va binecuvanteze cu Iubirea , Pacea si Indurarea Sa!

4 comentarii:

elena marin-alexe spunea...

Sa ne ajute EL sa fim cu adevarat lumina!Seara senina cu pace sa ai draga mea!

mmary spunea...

Doamna Elena,sa va auda Domnul rugaciunea si sa va binecuvanteze cu toate harurile Sale!

Va imbratisez cu iubire din iubirea Lui !

silvia spunea...

Doamne ajutane sa ne gasim oita cu oita si sa facem rugaciuni in Numele tau sa fim cit mai multe,intr-un final sa gasim staulul mare si sa-l avem in fata noastra pe BLINDUL si BUNUL PASTOR AMIN.
O noapte minunata draga mea si te imbratisez cu inima mea din inima Pastorului blind.

Anonim spunea...

Doamne ajuto pe mama mia MARIA este bolnava ,tu ii sti nevoia si necazul,ajuto te rog sa se faca bine.Doamne fie voia ta .

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...