Te caut din toata inima...

14 septembrie 2010

Învăţătură de la Spiritul Sfânt în februarie 2010

2010 – ANUL CUNOAŞTERII ŞI URMĂRII SFINŢILOR – FEBRUARIE

 
”Voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră!” (1 Tes.4,2)

 
A 65-a întâlnire lunară de rugăciune
în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi
 
Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminică şi din zilele de sărbătoare! (Lc.2,22-40; Lc.5,1-11; Lc.6, 17-26; Lc.4,1-13; Lc.9,28-36)  

Motto-ul lunii: „Căiţi-vă pentru păcatele voastre şi credeţi în evanghelie
!
Intenţia comună de rugăciune
: ne rugăn ca toţi să avem a spiritualitate sinceră de pocăinţă!

Sarcina noastră concretă va fi
: să citim şi să răspândim primul volum al cărţii Evei B. Madarász: ’Secretul Bucuriei Mele’!!!

Învăţătură de la Spiritul Sfânt în februarie 2010
 
            „Dragii mei! În viitorul apropiat vă puteţi aştepta la ’Marele Avertisment’! Atunci veţi da socoteală în prezenţa Noastră Dumnezeiască de viaţa voastră de până acum, atât de bine cât şi de rău.
Acum sunteţi în timpul de har al preavertismentului. În aceste ultime timpuri prin haruri aducem la suprafaţă în voi binele şi răul care este în sufletele voastre. Ceea ce iese la suprafaţă veţi vedea şi voi şi cei din jurul vostru. Vrem ca’în timpul de har al preavertismentului’, să mulţumiţi pentru binele din voi, iar pentru păcate să vă căiţi.
Cine nu se schimbă în aceste ultime timpuri? Aceia care nu sunt sinceri cu ei înşişi, care şi în ciuda multelor lor păcate se cred inocenţi. Aceia în care nu este smerenie, conştiinţa păcatului şi pocăinţă sinceră! Fără căinţă nu există iertare. Au pocăinţă falsă persoanele care îşi mărturisesc păcatele, dar nu se stăduiesc  să le abandoneze. 
Aceştia sunt ca vulpea din poveste care a furat găina! E drept că spunea: ’îmi pare rău’, dar nu a lăsat găina, ci a mâncat-o. Pocăinţă adevărată este în cei care îşi mărturisesc păcatele şi făcând un efort serios le părăsesc începând o nouă viaţă. Gândiţi-vă la Sfânta Margareta de Cortona! Nu se schimbă acei ispăşitori care într-una văd şi discută numai păcatul din alţii şi nu-l văd în propria persoană. Nu pornesc pe calea schimbării nici cei care datorită orgoliului lor nu acceptă atenţionarea. Unii nu ascultă nici de imboldurile sau interdicţiile interioare primite de la Noi nici de sfaturile conducătorilor lor spirituali. Nu se schimbă nici  acei îngâmfaţi care în ciuda multelor lor păcate cred  că sunt pe culmea vieţii spirituale! Te rog caută în tine motivul pentru care nu există o schimbare pozitivă în viaţa ta!
Vă spun dinainte că oamenii care rămân în păcat vor trece printr-o purificare foarte dureroasă la ’Marele Avertisment’. Vor fi unii care în purificarea arzătoare vor muri văzându-se pe sine.
Cine sunt cei care pornesc pe calea schimbării în acest ’timp de har’? Acei ispăşitori care învaţă sinceritatea, care îşi înfruntă cu smerenie păcatele; care sunt conştienţi de păcatele lor şi au o pocăinţă sinceră; care acceptă cu recunoştinţă atenţionările interioare şi exterioare; care învaţă să asculte de Dumnezeu; care pornesc pe calea sfinţeniei… Aceşti ispăşitori vor trăi ’Marele Avertisment’ cu o purificare mai mică şi într-o mare fericire!
Care este sarcina voastră acum? Căiţi-vă sincer pentru toate păcatele pe care le-aţi făcut cu: gândul, cuvântul, fapta şi omisiunea. Căiţi-vă sincer pentru minciunile şi autoînşelările voastre, pentru orgoliul, nesupunerea şi lipsa voastră de iubire. Rugaţi zilnic Sfânta Treime să vă dăruiască o viaţă plină de virtuţi.
Care cuvinte ale lui Isus se împlinesc în prezent? ’Vor fi doi într-un pat, pe câmp, la moară, pe stradă… unul va fi ridicat, iar celălalt va fi lăsat’,     în funcţie de schimbarea bună din vieţile lor. Aţi ajuns la separare! Vă puteţi aştepta oricând la răsplata sau pedeapsa dumnezeiască! Pregătiţi-vă pentru  luptă, tensiune, duşmănie… şi în familie şi în comunitate. Vă invităm să vegheaţi, adică să fiţi întotdeauna pregătiţi.
Ca încheiere vă mai spun ce anume vă face capabili să primiţi harurile ultimelor timpuri. Luaţi în serios rugăciunea de preamărire, recunoştinţă, pocăinţă, de arătare a iubirii şi de cerere! Încercaţi să postiţi, să vă împărtăşiţi, să iubiţi, să suferiţi,… astfel ca trăirea bună a acestora să se vadă în veţile voastre. Să avansaţi în bine astfel ca la  ’Marele Avertisment’ să puteţi sta fericiţi în faţa Noastră, a Sfinţilor şi a Îngerilor!
Vă binecuvântez cu spiritualitatea pocăinţei sincere!”


Tema de casă pentru luna februarie:
 
„SĂ EXERSĂM ÎN FIECARE ZI RUGĂCIUNEA LIBERĂ, CARE SĂ CONŢINĂ: PREAMĂRIRE, RECUNOŞTINŢĂ, POCĂINŢĂ, MANIFESTAREA IUBIRII ŞI CERERE
!
 
Privire în viitor – luna martie 2010:
 
Intenţia comună de rugăciune va fi
: ne rugăm ca să descoperim şi să împlinim fericiţi Voia lui Dumnezeu!

Sarcina noastră concretă va fi
: vom citi şi vom răspândi al doilea volum al cărţii Evei B. Madarász: ’Secretul Bucuriei Mele’!!!

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi a Évei B. M.)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...