Te caut din toata inima...

16 noiembrie 2013

Miracol Euharistic in 15 noiembrie 2013
CHIPUL DOMNULUI ISUS CRISTOS A APĂRUT PE SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE ÎN BISERICA VILAKKANOOR ÎN KANNUR DIST, KERALA, INDIA, LA DATA DE 15 NOIEMBRIE 2013, ÎN TIMPUL SFINTEI LITURGHII DE LA ORA 6.454 comentarii:

Anonim spunea...

Asa a promis sa faca Domnul, si prin JNSR si la Nusfalau .... Slava, Cinste si Marire Tie, Doamne ! :)

Anonim spunea...

MESAJ RECENT
Dumnezeu Tatăl: Nici o evaluare ştiinţifică nu va avea sens când doi sori vor fi văzuţi

Duminică, 10 noiembrie 2013, 15:00

Fiica Mea mult iubită, Dorinţa Mea este să îi adun pe toţi copiii Mei împreună, foarte curând, pentru a fi martori ai Promisiunii Mele. Marele Meu Dar va veni în mijlocul unei teribile persecuţii spirituale, când va fi negat tot ceea ce Sunt Eu. Vor fi prezentaţi lumii noi dumnezei, care de fapt nu există. Acoperiţi cu o faţadă strălucitoare, ei vor fi inventaţi pentru a opri toată credinţa în Existenţa Mea. Toate aceste erezii vor stinge Lumina lui Dumnezeu.

În curând stelele nu vor mai străluci cu aceeaşi intensitate. În curând, noi semne neaşteptate, care vor sfida toată înţelegerea umană a ştiinței, vor fi arătate de Mine unei lumi lipsite de credinţă, si atunci va fi revelat începutul Intervenţiei Mele. Nici o evaluare ştiinţifică nu va avea sens atunci când doi sori vor fi văzuţi. Nici o interpretare, făcută prin prisma cunoştinţelor limitate ale omului, nu va avea sens. Totuşi ei vor lua fiecare semn, dat lumii din Cer, şi vor spune că în univers există o altă formă de viaţă umană.

Eu sunt Creatorul vieţii. Eu l-am creat pe om. Eu am creat lumea. Niciodată să nu negaţi aceasta, căci dacă o faceţi veţi urma o doctrină falsă. Fiecărei intervenţii din Cer – şi vor fi multe - i se va inventa o explicaţie. Când vedeţi aceste semne, să ştiţi că Ziua celei de A Doua Veniri este aproape.

Vă cer vouă, dragi copii, să nu Mă negaţi niciodată pe Mine sau Promisiunea Mea de a aduce lumii pacea finală şi reconcilierea, care sunt ale voastre dacă le acceptaţi în Conditiile Mele şi nu ale voastre. Voinţa Mea este pe cale să se împlinească, în sfârşit. Pentru a vă pregăti, voi prezenta lumii multe minuni pe cer, în univers şi în sistemul planetar. Când veţi fi martori la aceste evenimente, vreau ca voi să fiţi bucuroşi, căci veţi şti atunci că Eu vă vestesc întoarcerea Fiului Meu pentru a-şi îndeplini Promisiunea Lui de mântuire veşnică.

Ştergeţi-va lacrimile din ochi. Ştiu cât de dificile vor fi încercările voastre. Mă refer la toţi Copiii Mei, incluzându-i pe credincioşi şi pe necredincioşi, precum şi pe cei vinovaţi de păcate grele – nici unul dintre voi nu este exclus. Când vă împăcaţi cu Fiul Meu, deveniţi parte din El şi veţi domni împreună cu El în Paradis pentru totdeauna.

Tatăl vostru preaiubit
Dumnezeu cel Preaînalt

mmary spunea...

Abandonarea si revelatia

"Să mai stăruim asupra abandonării.
Unii au pus întrebarea: „Dacă mă abandonez cu totul în mâinile Domnului, înseamnă că nu voi mai avea nici o revelaţie a lui Isus Christos?” Pune capăt abandonarea revelaţiei?
Nu, nu îi pune. Din contră, abandonarea este mijlocul, prin care Domnul îţi va da revelaţie.
Revelaţia pe care o vei primi va fi o realitate şi nu cunoştinţă. Lucrul acesta este posibil numai
prin abandonare.

Trebuie să-ţi aminteşti cine este acela căruia i te abandonezi.

Te abandonezi pe tine însuţi în mâinile Domnului Isus.

Pe Domnul Îl vei urma, El fiind Calea; pe Domnul Îl vei auzi, El fiind Adevărul şi de la Domnul acesta îţi vei primi Viaţa (Ioan 14:6).

Dacă Îl urmezi pe Cel ce este Calea, Îl vei auzi pe Cel ce este Adevărul şi El îţi va da viaţa, El Însuşi fiind Viaţa.

Se întâmplă ceva, când primeşti revelaţia; Isus Christos se întipăreşte pe sufletul tău. De fiecare dată când vine la tine, întipăreşte ceva nou şi diferit asupra ta din natura Sa.
În curând, vor fi întipărite în fiinţa ta diverse elemente ale naturii Sale.
Poate ai auzit că ar trebui să te gândeşti la diferitele aspecte ale experienţei cu Isus Christos.
Dar este mult mai bine să porţi în tine aceste experienţe ale lui Isus Christos.
Aşa a fost în viaţa lui Pavel. Nu a cugetat la suferinţele lui Christos; nu a avut în vedere semnele suferinţelor de pe trupul Domnului. În schimb, Pavel a purtat în trupul lui urmele experienţelor Domnului său. A spus chiar: „Port în trupul meu semnele Domnului Isus Christos” (Gal.6:17).

A făcut-o gândindu-se la semnele lui Isus? Nu. Însăşi Isus Christos S-a întipărit pe Sine Însuşi în Pavel.
Când Domnul găseşte un credincios, care se abandonează cu totul Lui, în toate lucrurile exterioare şi în toate lucrurile interioare, El alege adeseori să ofere unei asemenea persoane revelaţii deosebite ale naturii Sale.

Dacă aceasta este experienţa ta, atunci primeşte aceste revelaţii cu o inimă mulţumitoare.
Primeşte întotdeauna de la El cu o inimă mulţumitoare, indiferent de lucrurile pe care El
decide să ţi le dea.
Să considerăm că Domnul ţi-a dat o revelaţie deosebită. Care ar trebui să fie atitudinea ta?
Trebuie să primeşti revelaţia aşa cum primeşti şi alte lucruri de la El.
Sunt creştini cărora Dumnezeu le-a dat o anumită revelaţie a Sa, iar revelaţia aceea le-a dat satisfacţie ani de zile. Cu alte cuvinte, Domnul îţi va da uneori o revelaţie despre Sine Însuşi
atât de puternică, încât experimentarea acelui adevăr va fi puterea ta ani de zile. În timpul acesta eşti atras tot mai mult lângă Dumnezeu. Este minunat aşa. Ar trebui să fii credincios acelei revelaţii atât timp cât se menţine în tine.
Dar, ce se întâmplă, când revelaţia începe să pălească? Ce faci când nu-ţi mai produce satisfacţia pe care ţi-a produs-o? Când se întâmplă aşa ceva, înseamnă că Dumnezeu a decis să pună capăt acestei experienţe. Care trebuie să fie atitudinea ta? Trebuie să accepţi să ţi se ia.

mmary spunea...

... Las-o. Domnul vrea să treci la o înţelegere mai profundă a Sa. Primeşte la fel toate lucrurile.

Abandonează-te pe tine însuţi chiar şi în privinţa revelaţiei. Fii gata întotdeauna să te dăruieşti lucrurilor pe care vezi că sunt voia Lui. Să nu ai o altă dorinţă decât cea de a merge cu drag pe urmele Lui şi de a locui împreună cu El. Învaţă ce înseamnă să te scufunzi tot timpul în nimicnicie înaintea Domnului.
După aceasta, învaţă să accepţi la fel darurile Lui, indiferent că sunt lumină, sau întuneric.

Tratează rodnicia, dar şi lipsa ei în acelaşi fel.
Fie că este vorba de slăbiciune sau putere, de dulceaţă sau amărăciune, de ispite, atragerea
atenţiei, durere, uzură, incertitudine sau binecuvântare, ar trebui să le primeşti la fel din mâna Domnului. Nici una din acestea nu ar trebui să te întârzie pe cale măcar o clipă.
Un ultim cuvânt despre revelaţie.
Domnul îţi dă uneori o revelaţie pe care nu o poţi înţelege. Nu te necăji; nu trebuie să te îngrijorezi.

Iubeşte-L pe Domnul. Dragostea aceasta include în ea toate tipurile de închinare şi adorare.

Dacă eşti unul, care s-a dăruit numai lui Dumnezeu, atunci nu te va deranja să-L vezi
pe Christos revelat în toată plinătatea naturii Sale. O parte a acestei revelaţii poate să fie foarte limpede; o altă parte s-ar putea să nu fie atât de clară.

Primeşte-le la fel. Oricine Îl iubeşte pe
Dumnezeu, iubeşte tot ce ţine de El.

Te bucuri de revelaţia pe care nu o înţelege în acelaşi fel în care te bucuri de cea pe care o înţelegi.

Dacă Îl iubeşti, iubeşti tot ce ţine de El."

sursa : Jeanne Guyon "Experimentand in profunzime pe Isus Christos"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...