Te caut din toata inima...

08 octombrie 2013

Inchinarea in Duh si Adevar

 •  
 • Trebuie să punem acum o întrebare cheie: cum se ridică sufletul la Dumnezeu?
 •  
 • Sufletul se ridică la Dumnezeu renunţând la sine, pentru a fi nimicit de puterea iubirii divine!
 •  
 • Da, încredinţându-l puterii nimicitoare a iubirii divine! Această renunţare la sine este esenţială, absolut esenţială, dacă vrei să păşeşti, să experimentezi şi să locuieşti tot timpul în profunzimea lui Isus Christos. Tributul faţă de suveranitatea lui Dumnezeu se poate plăti numai prin distrugerea şi anihilarea sinelui!
 •  
 •  Ştii, Puterea Domnului este mare, şi El este cinstit numai de cei smeriţi. (Scrierile apocrife.) Să vedem dacă putem limpezi puţin lucrurile acestea. Ajungi la cunoaşterea supremă a existenţei lui Dumnezeu prin distrugerea completă a sinelui. Trebuie să vină clipa în care să înceteze orice trăire a ta în tărâmul sinelui! Trebuie să încetezi să exişti în sine pentru ca Duhul Cuvântului Veşnic să existe în tine. Îi faci Lui loc prin renunţarea la propria-ţi viaţă!

 •  Şi El trăieşte în tine prin faptul că tu mori!

 •  Poate fi lucrul acesta făcut practic? Da! Trebuie să-ţi încredinţezi întreaga fiinţă lui Isus Christos, încetând să mai exişti în tine însuţi, pentru ca El să devină viaţa ta. Pentru că voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Christos în Dumnezeu. Treceţi în Mine, voi ce Mă căutaţi din toată inima. (Scrierile Apocrife). Dar cum treci în Dumnezeu? Uitând de tine însuţi pentru a te putea pierde în El! Poţi să te pierzi în El numai prin anihilarea sinelui.

 •  Ce are aceasta de-a face cu rugăciunea?Anihilarea sinelui este adevărata rugăciune a închinării!

 •  Este o rugăciune pe care trebuie să o înveţi şi să-i cunoşti toate faţetele. Aceasta este experienţa, care îi dă lui Dumnezeu, şi numai Lui, toată „binecuvântarea, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor” (Apocalipsa 5:13). Experienţa aceasta, rugăciunea aceasta, este rugăciunea adevărului.

 • Aceasta este adevărul!Anihilarea înseamnă închinarea înaintea lui Dumnezeu în duh şi adevăr (Ioan 4:23).

 • Închinarea adevărată are loc „în duh”. Pentru a fi „în duh”, trebuie ca sufletul să fie anihilat.„În duh! Intri în puritatea acelui Duh, care se roagă în tine; eşti îndepărtat de metodele tale de rugăciune omeneşti şi sufleteşti. Eşti „în adevăr” pentru că eşti pus în realitatea a tot ceea ce este Dumnezeu şi a ceea ce nu este omul.

 •  Dragă cititor, în realitate, există numai două adevăruri: Totul şi Nimic.

 •  Restul este o minciună. Dumnezeu este totul; tu eşti nimic. Singura modalitate prin care poţi da cinstea cuvenită lui Dumnezeu este anihilarea ta. Atunci, când se produce această lucrare minunată, Dumnezeu păşeşte. 
 •  Aici acţionează un principiu natural: Domnul nu îngăduie ca în natură să rămână un gol. El vine în locul în care nu este nimic, - golul - şi îl umple imediat cu Sine Însuşi. Se pune pe Sine Însuşi în locul care a fost dat morţii! Dar, nu este anihilarea un lucru amar? Oh! Dacă ai cunoaşte virtuţile şi calităţile pe care le primeşte sufletul, care păşeşte în această experienţă. Gustă, şi nu vei mai vrea altceva.
 •  Aceasta este „mărgăritarul de mare preţ”, „comoara ascunsă”. Cine îl găseşte, vinde tot ce are pentru a-L cumpăra (Matei 13:44, 45).    
 •  
 • Aceasta este „izvorul de apă vie, care ţâşneşte în viaţa veşnică” (Ioan 4:14). Îţi aminteşti că Domnul Isus ne-a spus că împărăţia lui Dumnezeu este în noi? (Luca 17:21).Lucrul acesta este adevărat din două puncte de vedere. Este adevărat atunci, când Dumnezeu devine Stăpânul şi Domnul din tine, într-o măsură atât de mare, încât nimic nu poate sta în calea stăpânirii Sale. 
 • Atunci este fiinţa ta lăuntrică, duhul tău, împărăţia Sa. Aşa este când eşti în posesia lui Dumnezeu.
 •  
 • În al doilea rând, există şi un aspect, care implică faptul că tu Îl posezi pe Dumnezeu. Când Îl posedăm pe Dumnezeu, posedăm şi împarăţia Sa, iar în împărăţia Sa domneşte bucuria.Scopul nostru final este să ne bucurăm de Dumnezeu... în viaţa aceasta.
 •  Să ne bucurăm de Dumnezeu!
 •  
 • Acesta este scopul pentru care am fost creaţi. Din păcate, atât de puţini îşi dau seama că acest lucru este atât de uşor de atins. 
 •  
 •  A-I sluji lui Dumnezeu înseamnă a împărăţi!
sursa: Jeanne Guyon "Experimentand in profunzime pe Isus Christos"

http://www.slideshare.net/todeanicusor/12865041-jeanneguyonexperimentandinprofunzimepeisuschristos


Dumnezeu sa va binecuvanteze cu acele haruri care va vor face sa simtiti Imparatia Sa in voi!

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...