Te caut din toata inima...

07 octombrie 2012

Mesajul Fecioarei Maria în octombrie 2012-muntele Sfintei Treimi - Nusfalau

2012 – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT - OCTOMBRIE


”Voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care  nu vă gândiţi!” (Mt.24,44)

A 97-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe Muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm la predica de pe munte. (Mt.5,6,7,8)

Mottoul lunii: Toate spre Slava lui Dumnezeu să le faceţi!” (1Cor.10,31)

Intenţia comună de rugăciune: Să ispăşim pentru cei care adoră altceva sau pe altcineva în locul lui Dumnezeu!

Sarcina noastră concretă va fi: Luna aceasta rugăciunea noastră scurtă să fie: Tată, te iubesc!

Corectarea unor date:  A cincea aniversare a reconcilierii de la Vac, va avea loc în data de 20 octombrie, de la ora 9 şi vindecarea arborelui genealogic va avea loc pe 19 octombrie, de la ora 17.


Mesajul Fecioarei Maria în octombrie 2012


„ Dragii mei copii ispăşitori! Voinţa Sfintei Treimi este ca  următoarele luni să le consacraţi din nou preamăririi Persoanelor Sfintei Treimi cărora să le arătaţi iubirea voastră! În această lună când îl slăviţi pe Tatăl Ceresc vă învăţ cum să-L iubiţi pe Bunul Dumnezeu şi cum să vă raportaţi la lumea păcătoasă.


Cum să-L iubiţi pe Tatăl Ceresc?


Străduiţi-vă cu cea mai mare iubire să respectaţi poruncile lui Dumnezeu. ' Cine Mă iubeşte respectă poruncile Mele!' Dumnezeu v-a dat poruncile pentru ca să vă păzească  de greşeli, de osânda veşnică şi să vă menţină pe calea strâmtă ce duce la ţintă. În spatele fiecări porunci să vedeţi cu ochii sufletului Faţa iubitoare a Tatălui Ceresc. Cunoaşteţi vreun şofer sau pieton care trecând peste un pod se uită cu furie la parapeţii de protecţie ai podului?
Trebuie să ştiţi că Dumnezeu are un plan unic cu fiecare persoană, familie, comunitate, naţiune...! Dacă veţi descoperi în rugăciunle voastre acest Plan de Iubire şi-l înfăptuiţi, Îl veţi bucura pe Tatăl Ceresc, iar inimile voastre vor tresălta de fericire.Aveţi grijă ca Dumnezeu să fie pe primul loc în vieţile voastre şi nu persoane, lucuri neînsufleţite, animale adorate sau probleme cotidiene. ' Cel ce  iubeşte pe tatăl său, pe mama sa, ori pe copiii săi mai mult decât pe Mine, nu poate fi ucenicul Meu!'


Călătorind prin lume observaţi în natură măreţia, frumuseţea, iubirea lui Dumnezeu.... şi cu recunoştinţă preamăriţi-L pentru toate darurile Sale!
Trăiţi astfel încât intenţiile voastre să fie întotdeauna curate! ' Fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, faceţi totul spre mărirea lui Dumnezeu ', respectiv pentru a-L bucura.


Citiţi, trăiţi şi vorbiţi despre mesajul lui Dumnezeu, despre Sfânta Scriptură! În acesta este scris cum să vă raportaţi corect la Dumnezeu, la propria persoană, la semeni şi la lume!


Iubiţi pe toată lumea, chiar şi pe duşmanii voştri, din iubire pentru Dumnezeu! Nu păcatul să-l iubiţi în om, ci omul creat, care este plăcut înaintea Domnului!


Dacă într-adevăr îl iubiţi pe Dumnezeu, atunci faceţi-vă timp fizic pentru a vorbi cu El în fiecare zi, pentru rugăciune!  

Acest timp să fie sfânt pentru voi. Totodată să împărtăşiţi semenilor voştri experienţele spirituale pe care le-aţi trăit. 'Oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu.' Toată lumea este chemată la evanghelizarea cea mai scurtă! Indiferent cu cine vă întâlniţi să spuneţi măcar o dată: 'Dumnezeu să te binecuvânteze! Dumnezeu te iubeşte!'


Spuneţi des: 'Tată te iubesc! Inima-mi este plină de recunoştinţă pentru că m-ai creat, mă susţii, îmi porţi de grijă şi mă călăuzeşti spre Mântuirea Veşnică.' Trebuie să ştiţi că iubirea faţă de Dumnezeu va creşte în voi prin fiecare declaraţie de iubire pe care o faceţi.


Iubiţi-L pe Dumnezeu cu sentimentele voastre! 

Să simţiţi bucuria Lui pentru binele existent în lume, şi suferinţa Lui mistică din cauza răului mult din lume!

 Iubiţi-l pe Dumnezeu cu raţiunea vostră! Gândiţi-vă adesea la nemărginita Bunătate, Milostivire, Iubire... a lui Dumnezeu! 

Iubiţi-L peDumnezeu cu voinţa voastră! Să vreţi doar binele, care-l vrea şi Dumnezeu şi să nu vreţi răul, căci Dumnezeu nu-l vrea!  

Iubiţi-L pe Dumnezeu cu sufletul vostru, respectiv cu toată fiinţa voastră, nu doar prin fapte de o cucernicie exterioară!


Aveţi grijă că Iubirea lui Dumnezeu se poate pierde chiar şi cu un singur păcat de moarte! Aşa cum apa stinge focul, aşa stinge şi un păcat de moarte iubirea voastră faţă de Dumnezeu. Această iubire poate fi restabilită printr-o căinţă serioasă şi prin evitarea păcatului şi a ocaziilor de a păcătui!


Care sunt consecinţele faptului că-L iubiţi pe Dumnezeu?  

Chiar şi cea mai grea muncă va deveni uşoară. Astfel câştigaţi iertarea păcatelor, pacea, bucuria sufletească. Iubindu-L pe Dumnezeu aveţi parte de ocrotirea Lui, deveniţi desăvârşiţi, vă sfinţiţi. Prin iubirea faţă de Dumnezeu: veţi străluci ca Soarele, rugăciunile voastre vor fi ascultate, Dumnezeu vi se revelează, şi orice s-ar întâmpla cu voi va fi spre binele vostru şi, în final veţi dobândi mântuirea.Care este opusul iubirii faţă de Dumnezeu? 

Iubirea lumii păcătoase! Iubeşte incorect lumea cal care în loc să-L iubească pe Dumnezeu iubeşte mai mult averea, mâncarea, băutura, distracţia, faima trecătoare a lumii, ceva anume sau pe cineva. Consecinţa acestui fapt este că raţiunea se tulbură, voinţa  slăbeşte, bucuria sufletească şi mulţumirea dispare, veţi începe să-L urâţi pe Dumnezeu, pe slujitorii Săi, creaţiile Sale, în viaţa voatră intră teama de suferinţă şi de moarte.
Nu-i aşa că vedeţi şi voi diferenţa esenţială dintre cei care-L iubesc pe Dumnezeu şi cei care iubesc lumea păcătoasă? De aceea vă rog, în Numele Tatălui Ceresc, să decideţi pentru Iubirea de Dumnezeu. Spuneţi şi voi ca Josua: „ Eu şi familia mea îl alegem pe Dumnezeu!”


Acum, Tatăl Ceresc vă binecuvântează prin Mine cu spiritualitatea iubirii faţă de Dumnezeu!!!”

RETROSPECTIVA LUNII SEPTEMBRIE 2012


Ce ne-au învăţat cei din Ceruri prin „Crucea Unităţii?”


Ÿ  Este importantă rugăciunea pentru unitate, este mai important a face ceva pentru unitate, dar cel mai important este să trăim în spiritul unităţii!
Ÿ  Doar acei ispăşitori sunt capabili să construiască unitatea între oameni, care trăiesc într-o bună unitate cu Dumnezeu.
Ÿ  Acolo unde, prin intermediul nostru se naşte unitatea în iubire, mai devreme sau mai târziu va lua naştere, prin Spiritul Sfânt, şi unitatea în credinţă.
Ÿ  Modelele de unitate sunt:

a) Sfânta Treime - Ei trăiesc în iubire reciprocă, în egalitate, respectând diversitatea, slujind unul altuia... În acestea sunt model pentru noi!

b) Sfânta Familie - Isus s-a simţit bine întotdeauna în prezenţa Sfintei Fecioare şi a Sfântului Iosif. Şi noi să realizăm asta în familia noastră, în comunitatea noastră!

c)  Comunitatea pimilor Creştini – păgânii îi arătau cu degetul spunând: „ priviţi cum se iubesc unii pe alţii”. Şi noi, creştinii secolului XXI, asemenea primilor creştini, trebuie să înfăptuim asta.

Cine mai sunt capabili să contruiască unitatea?

Cei care au empatie faţă de alţii, sunt deschişi la dialog, iertare, cererea iertării, reconciliere; cei care vor să transforme întreaga omenire într-o familie a iubirii. 

Unitatea păcătoasă să stea departe de noi! Dacă trăim bine unitatea, experimentăm prezenţa, iubirea, pacea şi bucuria lui Isus în noi şi în jurul nostru.


Spiritul individualist, cel căruia îi place să domnească, să poruncească, să conducă, să violenteze, să decidă de unul singur; cel care este voinţa întruchipată, care e inflexibil, nu are capacităţi de adaptare.... aceluia îi este imposibil să contruiască unitatea. 


Dacă vrem să fim înfăptuitori ai unităţii trebuie să învăţăm spiritul de comunitate: iubirea reciprocă, răbdarea, felxibilitate, slujirea, ascultarea, deciziile luate în comun, comunicarea permanentă, dorinţa de a produce bucurie. Dacă ne vom însuşi aceste trăsături, vom fi capabili să înfăptuim unitatea.


Ce am învăţat prin intermediul „carismei unităţii”?


Dacă suntem deschişi, putem dobândi haruri extraordinare în locurile de pelerinaj. Să nu ne mire dacă luând în serios tot mai mult chemarea lui Dumnezeu, vom avea parte de atacuri demonice tot mai puternice. Dezvăluind păcatele, ispitele, atacurile demonice prin care trecem putem să ne eliberăm cel de Rău.
Să primim cu smerenie şi spirit de slujire harurile cereşti, carismele, pe care ni le-a dăruit Dumnezeu spre salvarea altora. Să acceptăm să învăţăm zi de zi şi să-i învăţăm pe alţii, acolo unde ne trimite Dumnezeu. Merită să acceptăm ispăşirea pentru întreaga omenire, chiar şi atunci când Dumnezeu ne cere o viaţă jertfelnică.


Ce ne-au învăţat Cei din Ceruri în primele zile ale lunii septembrie?


Să ne asumăm cu curaj în faţa preoţilor noştri apartenenţa la comunitatea de ispăşire. Să-l invităm şi pe parohul nostru la o novenă, pe care o poate oferi spre sfinţirea propriei persoane şi a enoriaşilor săi. Trebuie să ştim că preoţii noştri nu au nevoie să-i judecăm, ci să-i sprijinim cu iubirea noastră. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să judece, dar să punem în practică iubirea. Ne-am întărit în certitudinea că novena este pentru noi o cheie prin care putem avea parte de vindecări, eliberări, de haruri ale Spiritului Sfânt care să ne dea lumină.
Să facem tot ce ne stă în putinţă pentru rezolvarea situaţiei strămoşilor noştri. Să oferim atâta timp rugăciuni, post, suferinţe, pelerinaje, Liturghii, până când se vor elibera din Purgator.
Să oferim novene de liturghii şi pentru fraţii noştri care trăiesc, ca să se poată elibera de viciile lor, de încurcăturile în care se află, de boli, de necredinţă, indiferenţă, de spirit lumesc... Zeciuiala pe care o oferim benevol o putem investi şi în intenţii de Liturghii. Cei din Ceruri doresc să fim ispăşitori adevăraţi, aşa cum a fost Mama Eva. Pentru noi, ispăşirea este calea spre sfinţenie!!!
Am primit explicaţia celor din Ceruri şi referitor la secetă. Catastrofele naturale sunt preavertismente pentru întreaga omenire. Dacă permitem ca şi sufletul nostru să se usuce şi nu ne preocupă starea lui, atunci să nu ne aşteptăm în viitor la binecuvântări, ci numai la sărăcie. Prin Marele Avertisment vom experimenta separarea în două a omenirii. Dacă luăm în serios ispăşiea (fie vară, fie iarnă) şi răspândirea spiritualităţii de ispăşire, Dumnezeu se va îndura de omenire şi va scurta semnificativ perioada marii strâmtorări.
Prin prin culoarea albă a cortului, cei din Ceruri ne atrag atenţia asupra albului imaculat al sufletului, pentru că asta se potriveşte cu „trandafiraşii albi”.


Tema de casă pentru luna octombrie:


DOAMNE AJUTĂ-MĂ SĂ VORBESC DESPRE IUBIREA TA  FIECĂREI PERSOANE PE CARE O ÎNTALNESC!Privire în viitor pentru luna noiembrie 2012:

Programele de ispăşire în luna noiembrie vor avea loc în zilele de 1-2-3-4 de la ora 13 pe Muntele Sfintei Treimi şi le vom oferi pentru mântuirea sufletelor celor dragi care au plecat la cele veşnice în acest an. Pe parcursul întregii luni vom aduce bucurie Spiritului Sfânt prin rezolvarea arborelui nostru genealogic. Vom oferi toate rugăciunile, postul, Liturghiile, pelerinajele, suferinţele noastre, pentru eliberarea strămoşilor noştri din Purgator.  

Pe 25 noiembrie de la ora 13 îl vom încorona cu o cunună de flori pe Cristos Regele nostru. Putem aduce fiecare o floare pe care să o oferim în dar Regelui nostru Ceresc.

                                                  

    (Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la:www.muntelesfinteitreimi.ro,
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723)Dumnezeu sa va binecuvanteze cu Binecuvantarea Sfintei Treimi si a Sfintei Fecioare!

3 comentarii:

silvia spunea...

Doamne,Dumnezeul meu te rog ajuta-ma sa pot vorbi fiecare persoane despre Iubirea Ta!
Laudati sa fie Isus si Maria!
Isuse te iubesc,cred in tine,te ador Isuse,sper in Venirea Ta Doamne,ma incredintez Tie Doamne cu totul si incredintez toate sufletele si te rog umplele cu Iubirea Ta !

mmary spunea...

In vecii vecilor.Amin.

Draga Silvia , Dumnezeu sa te binecuvanteze cu cele mai pretioase Haruri si Daruri si sa-ti poarte pasii pe Calea in care vei implini la tot pasul Sfanta Sa Vointa!

silvia spunea...

Amin!Amin!Amin!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...