Te caut din toata inima...

10 iunie 2012

Muntele Sfintei Treimi din Nusfalau : Mesajul din luna iunie 2012 !


2012 – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT - IUNIE

”Voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi!” (Mt.24,44)

A 93-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm fragmentele care se referă la preoţi. (Evrei 1-13)

Mottoul lunii: „Preot în veac eşti tu după rânduiala lui Melchizedec” (Evrei5,6)

Intenţia comună de rugăciune: Toată luna să cerem de la Spiritul Sfânt harul discernământului spiritelor!

Sarcina noastră concretă va fi: Nu vrem să judecăm pe nimeni, ci să ne ajutăm unul pe altul!


Mesajul Fecioarei Maria în iunie 2012


Dragii Mei copii ispăşitori! În această lună, în care cei mai mulţi dintre iubiţii Mei fii preoţi îşi sărbătoresc hirotonirea sau jubileul hirotonirii, permiteţi-mi să vă dau câteva sfaturi concrete în interesul fericirii voastre pământeşti şi a celei veşnice. Vă spun dinainte, nu veţi regreta niciodată dac veţi asculta sfaturile mele.

La ce să fie atenţi în mod conştient fii Mei care îşi încep preoţia?  
Aduceţi-vă aminte cât mai des de trăirile sufleteşti primite la hirotonire, mai ales la prima Liturghie, la puterea de a transsubstanţia şi de a dezlega, pe care aţi primit-o pentru a hrăni şi a dezlega sufletele. Totodată dacă vă gândiţi la ultima voastră Liturghie, vă va da o seriozitate şi profunzime a vieţii spirituale! Chiar dacă sunteţi preoţi, să aveţi şi voi un conducător spiritual, la care vă spovediţi cu regularitate şi cu care discutaţi problemele ivite. Străduiţi-vă ca pe lângă rugăciunea legată şi cea liberă, să vă hrăniţi sufletele cu regularitate. Căutaţi şi împliniţi Voia lui Dumnezeu. Astfel în cadrul vocaţiei veţi găsi menirea voastră. Cereţi zilnic ajutorul tuturor Celor din Cer asupra tuturor celor de pe Pământ! Uniţi toate suferinţele voastre cu suferinţa Sfântului Meu Fiu, şi oferiţi-le pentru eliberarea strămoşilor voştri din Purgator. Căutaţi compania spirituală a unor preoţi şi comunităţi sufleteşti,  unde puteţi să vă întăriţi spiritual şi să vă  ajutaţi reciproc în progresul spiritual. Să apreciaţi şi să aveţi curajul de a deveni prieteni spirituali şi cu acele familii sau persoane serioase, care vă duc într-o direcţie bună. Luptaţi cu curaj împotriva celui Rău cu armele Sfântului Meu Fiu (post,  Sfântul Sânge al lui Isus, novene, pelerinaje), pentru a rămâne în fiecare zi în stare de har. Păziţi-vă de acele persoane care vă fură inutil timpul, puterea şi pacea sufletească. Păziţi-vă de toate viciile şi de toate dependenţele incorecte, care vă duc în robia celui Rău. Străduiţi-vă să trăiţi vocaţia preoţească, nu la un nivel de bază sau mediu, ci năzuind la un nivel superior spre sfinţenie. Puneţi-vă la vedere mottoul vieţii, pentru ca să-l vedeţi în fiecare zi şi să vă dea  elan pe calea cea bună. Să ştiţi că cel mai important nu este locul în care vă trimite superiorul,  ci cum trăiţi voi în acel loc. Să nu uitaţi în nicio zi a vieţii voastre  că fericirea la care să năzuieşte sufletul vostru nu există nici în păcatul mic, nici în cel mare. Fericire adevărată este doar în viaţa plină de jertfe, de virtuţi şi de dorinţa de a începe din nou. Dacă veţi trăi fiecare zi cu Sfântul Meu Fiu, veţi vedea că mai devreme sau mai târziu se vor petrece în jurul vostru, semne, minuni, vindecări, eliberări şi naşteri din nou!

Ce-i sfătuiesc pe iubiţii Mei fii preoţi, care-şi aniversează sfinţirea întru preoţie? Vă rog, ca măcar în ziua aniversării, în cadrul unei liturghii de recunoştinţă, în prezenţa enoriaşilor, să vă amintiţi harurile pe care le-aţi primit de la Sfânta Treime prin rugăciunea şi impunerea mâinilor Episcopului care v-a  sfinţit. Ceea ce înseamnă să vă gândiţi la prima iubire care odinioară s-a aprins în inima voastră. Gândiţi-vă cu recunoştinţă la Episcopul vostru, indiferent de trăieşte sau nu, la binecuvântaţii voştri părinţi  şi la toţi cei care v-au ajutat să ajungeţi la Altarul Domnului, şi care de-a lungul anilor au fost şi sunt şi acum alături voi şi la bine, şi la rău. Cu inima plină de recunoştinţă aduceţi-vă aminte de comunităţile şi enoriaşii pe care i-aţi păstorit. Rugaţi-vă pentru enoriaşii pe care i-aţi avut, pe care-i aveţi şi pe care-i veţi avea, datorită cărora aţi avut parte de multe experienţe. Fiţi recunoscători şi pentru cei duşmanii voştri, datorită cărora aţi avut posibilitatea să învăţaţi iubirea duşmanului. Fiţi recunoscători şi în cazul în care, de-a lungul anilor, v-aţi putut raporta la Episcopul vostru ca la un părinte spiritual, la preoţi ca la adevăraţi fraţi, la enoriaşi ca la copii spirituali,  prieteni, părinţi, bunici. Fiţi recunoscători şi dacă în inima voastră în locul judecării nocive s-a dezvoltat adevărata iubire şi dorinţă de a ajuta păcătoşii. Fiţi recunoscători şi pentru  slăbiciunile voastre, pe care Sfântul Meu Fiu le-a permis în viaţa voastră, pentru ca să rămâneţi smeriţi şi să vă raportaţi cu înţelegere la enoriaşii voştri. Să vă gândiţi cu recunoştinţă la calităţile care s-au dezvoltat în voi de- a lungul anilor. În cazul în care cineva vă laudă pentru acestea, spuneţi sincer: gloria este a lui Dumnezeu, şi a mea este bucuria! Cu inima plină de recunoştinţă  să participaţi în comunităţile spirituale. Fiţi atenţi cu iubire la comunităţile spirituale din parohia voastră. Trebuie să ştiţi că acestea sunt speranţa Bisericii! Încurajaţi-le şi îndrumaţi-le cu iubire.  Trebuie să ştiţi că prin aceste mici comunităţi vii, se va reînnoi comunitatea voastră parohială şi întreaga lume. În fapt viaţa supranaturală se dezvoltă în familia spirituală şi în comunitatea spirituală.  Vă eliberaţi de şirul greşelilor ascunse, prin oglinda micilor comunităţi. Învăţaţi să vă deschideţi nu doar în faţa enoriaşilor voştri, ci spre întreaga comunitate a localităţii. Trăind astfel, prin iubirea voastră, toată comunitatea se transformă într-o familie a iubirii.
În încheiere, vă sfătuiesc să aveţi în inimi căinţă şi recunoştinţă pentru trecut, iar pentru viitor, multe-multe cereri sincere. Fiul Meu abia aşteaptă să-i cereţi harul sfinţeniei!

Sfânta Treime vă binecuvântează acum prin Mine cu harul statorniciei până la moarte!!!

PROFEŢIA SFÂNTULUI NIL DESPRE SECOLUL XX


Sfântul Nil a trăit pe muntele Sinai (+430) şi înainte de convertirea sa a fost prefectul Constantinopolului, iar mai apoi a devenit prieten cu Sfântul Ioan Gură de Aur. El a avut următoarea viziune despre timpurile noastre.
 „Pe la mijlocul secolului al XX-lea, când va fi aproape vremea venirii Anticristului, raţiunea oamenilor se va întuneca din cauza patimilor trupului. Oamenii acestor timpuri se vor caracteriza prin îndepărtarea de poruncile lui Dumnezeu şi diminuarea demnităţii lor umane.
Oamenii îşi vor schimba aspectul exterior! Va fi imposibil să deosebeşti femeile de bărbaţi din cauza îmbrăcăminţii indecente şi a modei părului. Aceşti oameni vor fi cruzi ca animalele sălbatice după ridicarea Anticristului, de a cărui ispite vor fi învinşi. Nu vor da respect părinţilor şi oamenilor mai în vârstă, iar iubirea va dispărea. Păstorii creştini, arhiereii şi preoţii vor deveni nişte oameni neputincioşi, care nu vor fi în stare să deosebească calea cea dreaptă de cea strâmbă.
            În acel timp tradiţiile şi obiceiurile moralei creştine se vor schimba. Oamenii nu vor mai cunoaşte modestia. În schimb va stăpâni fărădelegea, beţia şi iubirea de arginţi! Vai de cei care-şi strâng banii în lada de comori. Se vor înmulţi luxul, adulterul, homosexualitatea, crimele. Datorită proliferării dezmăţului şi a păcatelor grave oamenii vor pierde harul Spiritului Sfânt, pe care l-au primit la botez. Nu vor mai avea nici măcar mustrări de conştiinţă.
            Bisericile vor fi lipsite de păstori evlavioşi şi credincioşi. Vai acelor creştini care vor trăi în acele timpuri pe Pământ. Îşi vor pierde credinţa pentru că nu va mai fi cine să le reaprindă lumina adevărului. Cei puţini care au rămas fideli se vor separa de lume şi se vor refugia în adăposturi sfinte pentru a-şi alina suferinţele sufleteşti. Dar peste tot se vor lovi de greutăţi. Şi toate acestea se vor face pentru că Anticristul vrea să stăpânească peste toţi şi toate şi să domnească peste întregul univers. Va face semne şi minuni cu înşelăciune.
           
 Omul care trăieşte într-o parte a lumii va putea vorbi cu cel care locuieşte în celălalt capăt de lume. În acele vremuri oamenii vor putea zbura în ceruri precum păsările, şi se vor putea scufunda în oceane precum peştii. Când vor ajunge aici, aceşti bieţi oameni vor fi orbi de orgoliu, îşi vor petrece viaţa în huzur, fără să ştie că toate acestea sunt înşelăciunea Satanei. Conştiinţa le va fi într-atât de umplută de îngâmfare, încât se vor abate de la calea cea dreaptă. Satana îi va duce până într-acolo, încât îşi vor pierde credinţa în Sfânta Treime un singur Dumnezeu,  ba mai mult,  vor pierde chiar credinţa în Dumnezeu.
            Atunci Prea Bunul Dumnezeu va vedea această  dezicere şi din iubire faţă de cei puţini care au rămas fideli, şi pe care-i va salva, va scurta acele zile, căci duşmanul va încerca să-i ispitească şi să-i înşele şi pe cei aleşi, dacă va putea. Atunci, imediat va apărea sabia pedepsei, şi pe ispititor  împreună cu slugile lui, îi va arunca în adâncuri."
            Această profeţie a fost făcută în secolul al IV-lea după Cristos.
          
  Citind şi meditând viziunea, se pune întrebarea ce avem noi de făcut? Noi, ispăşitorii, trebuie să facem  întotdeauna  opusul a ceea ce face Anticristul şi discipolii lui.
-         Noi nu punem accent pe înfrumuseţarea trupului trecător, ci pe sufletul nepieritor!
-         Vrem să luăm foarte în serios Poruncile lui Dumnezeu şi preţuim demnitatea umană.
-         Nu vrem să fim în pas cu moda schimbătoare, ci avem în vedere o îmbrăcăminte decentă.
-         În această lume cu spiritualitate de lup, vrem, cu ajutorul Domnului, să rămânem cu o spiritualitate de miel!
-         Vrem să-i îngrijim, să-i ajutăm şi să-i iubim cu cea mai mare dragoste pe  părinţii noştri şi pe bătrâni!
-         Ne rugăm pentru ca preoţii şi credincioşii să primească de la Sfântul Spirit harul discernerii spiritelor, pentru a putea discerne binele de rău, şi a putea alege întotdeauna numai binele.
-         În această lume egoistă şi materialistă vrem să rămânem printre cei care ajută în mod altruist!
-         Vrem ca în fiecare seară să facem un examen de conştiinţă, şi astfel să rămânem pe calea cea strâmtă.
-         Vrem să luăm în serios credinţa vie şi puritatea sufletească!
-         Vrem să căutăm şi să iubim locurile de pelerinaj, unde primim lumină şi putere pentru o viaţă plăcută  Domnului, acum în ultimele timpuri.
-         În mijlocul greutăţilor motoul nostru să fie: „Cu Domnul trecem şi munţii! Cu Domnul învingem orice obstacol, chiar şi pe Anticrist cu discipolii lui!"
-         Vrem să rămânem prudenţi, atunci când vom vedea semnele şi minunile Anticristului. Vom crede doar celor care ne duc către Dumnezeu şi ne ajută în credinţă.
-         Vedem în lume marile realizări ale ştiinţei (telefon, internet, avion,...) şi vrem să le utilizăm doar în scopuri bune.
-         Cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să aparţinem micului grup fidel, datorită căruia Dumnezeu să mântuiască întreaga omenire de la osândă.
-         Să nu uităm că oricât ar fi de viclean Anticristul şi discipolii săi, ei nu vor izbândi. Copiii lui Dumnezeu, oricât sunt de umili şi slabi, cu ajutorul Lui vor învinge! Folosindu-ne raţiunea, să ne decidem pentru echipa fidelă a copiilor lui Dumnezeu.


RETROSPECTIVA LUNII MAI 2012


1. Este nevoie să ne pecetluim din nou în cadrul unei ceremonii, prin intermediul Sfântului Sânge a lui Isus?

Conform unui mesaj controversat, da! Răspunsul Sfintei Fecioare este că nu este necesară o nouă pecete, întrucât am primit în sufletele noastre o pecete de neşters la botez, miruire, hirotonire. Acestea trebuie conştientizate şi trăite. Dacă trăim o adevărată viaţă de creştin, suntem sub o protecţie deplină, în toate situaţiile vieţii noastre. Să avem grijă, deoarece în curând  Dumnezeu ne va supune unei examinări, atunci când vom vedea clar dacă purtăm pecetea Domnului sau a celui Rău!

2. Cum să trăim ca Dumnezeu să ne răsplătească?

Nu trebuie să ne străduim la nimic ieşit din comun. Este important să trăim cât mai bine cu putinţă vocaţia noastră de ispăşitori. În primul rând, fiecare să ia cel mai în serios mântuirea propriului suflet. Pe lângă spovedaniile noastre, să învăţăm a lupta pentru a rămâne cât mai mult timp cu putinţă în curăţie sufletească! Să folosim simţurile noastre numai pentru bine! Să trăim cu toată lumea numai în iubire! Să trăim astfel, încât Cristos cel Înviat să se simtă întotdeauna bine în inimile noastre. Dacă în sufletele noastre este: curăţie, iubire, pace, suntem ispăşitori 24 de ore pe zi şi ne putem aştepta la binecuvântările Domnului. Motoul nostru ar putea fi: gândeşte, vorbeşte şi fă doar bine pentru a fi un instrument bun al lui Dumnezeu!

3. Ce să facem pentru cei dragi ai noştri, care prin viaţa lor păcătoasă îşi atrag pedeapsa lui Dumnezeu?

În primul rând, dacă ne permit, să-i atenţionăm uneori asupra păcatelor lor şi a urmărilor acestora. Dacă nu acceptă atenţionarea personală, avem multe alte posibilităţi de a-i ajuta. În primul rând să ne străduim să facem parte  din categoria drepţilor pentru ca Domnul, fiind cu privire la noi, să salveze oraşe şi ţări. Să cerem iertare în fiecare seară de la Dumnezeu şi în numele celor dragi nouă. Să-i aşezăm în fiecare zi în Preasfântul Sânge a lui Isus şi în Sfintele Lacrimi ale Fecioarei Maria, ca prin acestea să ajungă la pocăinţă şi să primească iertare. Să oferim întreaga noastră viaţă şi ispăşire pentru convertirea păcătoşilor. Să oferim suferinţa pe care o provoacă celor din Ceruri şi nouă, prin viaţa lor îndepărtată de Dumnezeu, spre convertirea lor. Putem cere mijlocirea tuturor celor din Ceruri, chiar şi a sufletelor din Purgator, pentru a mijloci la Sfânta Treime pentru cei dragi ai noştri. Dacă noi vom face cu iubire tot ce este posibil, să credem că şi Dumnezeu va face ceea ce pentru noi este imposibil. Dacă vom face oricare dintre acestea, putem spera că nu se vor osândi!!!

4. Cum trebuie să fie iubirea mamelor (ispăşitorilor)?

Să fie rodnică, prin relaţia personală cu cei din Ceruri! Să radieze de iubirea-pacea lui Isus! Să fie concretă, atunci când îi iubeşte pe cei care sunt cel mai dificil de iubit! Cu spirit jertfelnic acceptă tot ce este greu! Să fie inventivă, ghicind  pentru toţi cei din familie fiecare de ce are nevoie. Să fie o iubire corectă, dorind familiei ceea ce-i doreşte Dumnezeu. Dacă va exersa zilnic iubirea, aceasta va creşte. Să respecte libertatea, să nu impună cu forţa! Mamele să fie caracterizate de o iubire răbdătoare, înţelegătoare, slujitoare! Dacă în prezent iubirea noastră nu este aşa, să spunem: „ Doamne iartă-mă!” Dacă am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu la adevărata iubire, să spunem: Mulţumire Ţie Doamne!”

5. De ce, locurile de pelerinaj emană o mare putere?

Sfânta Treime binecuvântează cu haruri speciale unele locuri, persoane sau comunităţi. În locurile alese de Dumnezeu este mai uşor a te ruga, a iubi. Cei care prin dorinţă primesc o invitaţie de a merge într-un loc de pelerinaj, se vor strădui prin iubirea lor să ofere cât mai mult aproapelui. Aceste mici flăcări de iubire, puse la un loc, se vor transforma într-un foc de iubire uriaş. Tocmai de aceea simţim în locurile de pelerinaj că suntem pe Muntele Tabor, unde ne simţim foarte bine. În locurile de pelerinaj primim sarcina de a duce acasă în familiile şi comunităţile noastre spirituale acea atmosferă de iubire. Prin radiaţia iubirii noastre să creăm în căminele noastre mici locuri de pelerinaj.6. Ce transmite Sfânta Fecioară de la Fatima (la a 95-a aniversare) întregii omeniri?

„Să aveţi o spiritualitate de copil! Fiţi instrumentele păcii! Mărturisiţi-vă credinţa în această lume necredincioasă! Ispăşiţi pentru convertirea păcătoşilor acceptând sacrificii. Acceptaţi şi oferiţi suferinţele voastre! Rugaţi-vă în fiecare zi Rozarul! Ispăşiţi împărtăşindu-vă! Fiţi curaţi la suflet şi îmbrăcaţi-vă decent! Oferiţi familiile voastre Sfintei Treimi. Trăiţi în aşa fel încât să ocoliţi de departe Iadul. Iubiţi şi faceţi-i şi pe alţii să iubească Inima Mea Neprihănită! Bucuraţi-i în fiecare zi pe cei din Ceruri!

7. Iluska, ce este în inima ta la a 12-a aniversare a vindecării şi renaşterii tale?

În fiecare an sărbătoresc cu bucurie aniversarea vindecării şi renaşterii mele, care a avut loc pe 1 mai 2000, la capela Maicii Speranţei, pe Muntele Sfintei Treimi. În inima mea am o recunoştinţă continuă, pentru tot ce Dumnezeu îmi dă, ia sau permite în viaţa mea. Sunt fericită că prin viaţa mea oferită pot sluji lui Dumnezeu şi ispăşitorilor! Cel mai nou motto al meu este: Eu am voie doar să iubesc şi să fiu bună! Acest motto este pus pe masa mea şi l-am scris pe o coală albă cu litere negre. Foaia albă mă atenţionează asupra purităţii sufleteşti, iar literele negre mă atenţionează asupra păcatului şi a ocolirii ocaziilor de păcat.

8. Cel mai nou mesaj al Sfintei Fecioare a fost:

Fiţi recunoscători pentru că ţara voastră este Grădina Mea, în care voi sunteţi trandafiraşii mei albi! Străduiţi-vă  cu o spiritualitate misionară să plantaţi cât mai multe suflete în Grădina Mea! Vă promit că voi veni la voi atunci când voi fi mulţumită de iubirea voastră! De aceea, pe viitor motoul vostru să fie: „eu am voie doar să iubesc şi să fiu bun!

Tema de casă pentru luna iunie:

DOAMNE AJUTĂ-MĂ SĂ FAC ÎNTOTDEAUNA CONTRARIUL A CEEA CE  ANTCRISTUL ŞI FAC DISCIPOLII LUI!


Privire în viitor pentru luna iulie 2012:


-         Zilele de ispăşire vor avea loc în 5-6-7-8 iulie pe Muntele Sfintei Treimi de la orele 15.00! Întru-cât la Crasna va avea loc miruire, ispăşirea se va ţine în a doua duminică din lună!
-         Ne vom aduce cu drag aminte de Mama Eva, care a plecat  în veşnicie pe 19 iulie 2010!
-         În luna dedicată Sfântului Sânge a lui Isus, vom aşeza pe toată lumea sub protecţia acestuia.
-         Rugaţi-vă pentru pelerinajul la Fatima, pe care-l vom face între 11şi17 iulie. Vom oferi toate jertfele pentru sfinţirea comunităţii noastre!
                                                                                                       

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la:www.muntelesfinteitreimi.ro,
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723
Dumnezeu sa va binecuvanteze cu acele haruri care va vor face sa fiti buni si sa iubiti!

2 comentarii:

silvia spunea...

Da este foarte adevarat,nustiu daca suntem in stare de a multumi lui Isus si Mamei Sfinte Maria,pentru alegerea facuta ca in Tarisoara noastra draga sa avem asa Coltisor de Rai...
Si ce putin ni se cere sa Iubim si sa fim Buni,o Doamne facase Voia TA cea Sfinta!

mmary spunea...

O adevarata binecuvantare, nu-i asa?

Si , DA, noi avem voie doar sa fim buni si sa iubim, sa facem Sfanta vointa a Domnului in fiecare clipa.

Sfânta Treime vă te binecuvânteaze cu harul statorniciei până la moarte!!!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...