Te caut din toata inima...

04 februarie 2012

Muntele Sfintei Treimi-februarie 2012 - Nusfalau

2012 – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT – FEBRUARIE

”Voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi!” (Mt.24,44)

A 89-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm următoarele capitole: Apocalips 5;6, Lc. 21. 

Motto-ul lunii: Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.!(I.7,38)

Intenţia comună de rugăciune: ne rugăm pentru convertirea liber cugetătorilor şi a francmasonilor!

Sarcina noastră concretă va fi: să renunţăm la toate băuturile alcoolice oferind aceasta pentru eliberarea celor vicioşi!


Mesaj de la Fecioara Maria în februarie 2011


„Dragii Mei copii ispăşitori! În această lună aş dori să vă întăresc în credinţa vie.
A crede înseamnă să consideri ceva adevărat pentru că este spus de un martor de încredere!
Are credinţă creştină persoana care acceptă fără dubii ca adevărat ceea ce a propovăduit Sfântul Meu Fiu şi vă prezintă Biserica Mea. Credinţa este convingerea fermă că ceva ce nu vedeţi este adevărat. Cele mai multe adevăruri de credinţă nu sunt lipsite de sens, ci sunt deasupra înţelegerii (Dumnezeu, Îngeri, suflet, Sfânta Treime, Rai, Iad, Pugator). De aceea a spus Sfântul Meu Fiu: ’Fericiţi cei ce nu văd şi totuşi cred’. În credinţa voastră vă puteţi baza pe faptul că Dumnezeu spune Adevărul, că este incapabil să mintă.
Ca Mama voastră vă spun că nu merită să fiţi necredincioşi! Cel care totuşi este necredincios din cauza orgoliului, a educaţiei incomplete, a modului de viaţă păcătos... nu poate fi ajutat de Dumnezeu. Omul necredincios rămâne în păcatele sale, în bolile sale, în legarea sa, mort sufleteşte,... Modelul omului necredincios este Ahaz regele Iudeii, care a avut mai mare încredere în ajutorul omenesc al Asiriei, decât în puterea lui Dumnezeu. Omul necredincios este demn de milă, pentru că se poate baza numai pe propria putere şi pe ajutorul limitat al semenilor. Nu doar apostolului Toma, ci şi necredincioşilor de astăzi le-a spus Fiul Meu: ’Să nu fii necredincios, ci credincios!’
Sfântul Meu Fiu spune celor care îşi reneagă credinţa din teamă sau ruşine: ’Cel ce se va lepăda de Mine în faţa oamenilor, şi Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, care este în Ceruri!’ Ţineţi minte pentru toată viaţa: cine îşi pierde averea pierde mult, cine îşi pierde viaţa pierde mai mult, cine îşi pierde credinţa pierde totul.
Vă rog să nu-l credeţi pe cel Rău şi pe cei care-l urmează, pentru că e mincinos, ucigaş,  care vrea să vă ducă în păcat, în învăţături false şi în Iad ca inger al luminii, având aparenţa binelui.
În ultimele timpuri să fiţi foarte precauţi faţă de oameni, pentru că nu toţi vă vor binele, mântuirea. Să credeţi necondiţionat numai persoana care se ţine de mâna Domnului şi s-a dovedit a fi de încredere.
Cine simte că are credinţă slabă să-l roage împreună cu apostolii pe Fiul Meu: ’Doamne măreşte credinţa noastră’. Trebuie să ştiţi că prin rugăciunea zilnică, liturghia săptămânală, spovada lunară, post, citirea Sfintei Scripturi, adoraţia Euharistică, ispăşire, viaţa plăcută lui Dumnezeu... credinţa voastră creşte.
Este defectuasă şi eronată credinţa persoanei, care nu acceptă tot ce este scris în Sfânta Scriptură şi tot ce învaţă Biserica.
Vă rog să cereţi pentru voi şi pentru cei dragi vouă harul credinţei vii, căci este darul lui Dumnezeu pentru voi. Voi cei care faceţi pelerinaje de ispăşire pe Muntele Sfintei Treimi să credeţi în avertismentul dumnezeiesc, în apariţia Anticristului, în revenirea lui Isus, în revărsarea Spiritului Sfânt, în legarea lui Satan, în relizarea Cerului Nou, a Pământului Nou, a Noului Ierusalim, în puterea cerească a apei binecuvântate. Totul este posibil pentru cel care crede! Prin credinţa voastră vie puteţi experimenta puterea, vindecarea, eliberarea, iertarea, învierea... lui Dumnezeu Atotputernicul. Cine are credinţă vie este capabil să-şi dea şi viaţa pentru Dumnezeu, pentru salvarea sufletelor!
Cine are credinţă vie este un ispăşitor fericit! Elisabeta mi-a spus şi Mie, şi vă spune şi vouă: ’Eşti fericită pentru că ai crezut!’ Cine are cu adevărat credinţă vie nu aşteaptă ca Dumnezeu să asculte de el, ci mai întâi îl ascultă el pe Dumnezeu. Credinţa vie a cuiva se vede şi în faptele bune ale acelei persoane. Apostolul Iacob spune: ’credinţa fără fapte e moartă!’
Trebuie să ştiţi că Dumnezeu dă credinţa vie tuturor celor care-I cer aceasta, celor care trăiesc o viaţă plăcută  Lui, celor care se străduiec serios să cunoască Adevărul. Cu siguranţă ştiţi că oamenii de ştiinţă credincioşi au fost profund religioşi. Ei au putut îmbina ştiinţa şi credinţa. Dumnezeu aşteaptă de la voi să vă şi mărturisiţi credinţa spre exterior prin cuvinte şi fapte, dacă este necesar pentru binele oamenilor.
Să fiţi în fiecare zi recunoscători lui Dumnezeu pentru credinţa voastră creştină şi pentru viaţa voastră curajoasă de mărturisitori. Vă invit pe toţi să ispăşiţi în fiecare zi pentru cei necredincioşi, pentru cei care-l reneagă pe Dumnezeu, pentru cei cu credinţă eronată sau slabă, ca şi ei să ajungă la credinţa vie cu ajutorul lui Dumnezeu.
Sfănta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul credinţei vii!!!


ÎNVĂŢĂTURĂ DESPRE ANTICRIST ŞI DESPRE CEI CARE-L URMEAZĂ


Anticristul va fi un om care se prezintă ca Mesia şi cu ajutorul diavolului va face minuni false. „Înainte de a doua venire a lui Cristos trebuie să aibă loc apostazia şi trebuie să apară omul păcatului, fiul osândirii, duşmanul,care se ridică deasupra lui Dumnezeu şi deasupra a tot ce e sfânt. Mai mult va ocupa loc în templul lui Dumnezeu şi va zice despre sine că este Dumnezeu!” (2Tes.2, 3-4)
Care este spiritul Anticristului? Pe cei care-l ascultă, pentru că nu au harul discernerii spiritelor, îi convinge să se separe de Dumnezeu, Biserică, papa, preoţi, biblie, cele zece porunci, şapte sacramente... Anticristul îi convinge să păcătuiască (avort, homosexualitate, eutanasie, iubire liberă, ucidere, sinucidere, droguri, idolatrizarea banilor...) şi să nu le considere păcate, să devină una cu acestea fără pocăinţă. Îi mai convinge să răspândească acest mod de gândire demonic. Spiritul Anticristului lucrează în toţi aceia care se consideră deasupra altora şi sunt împotriva altora. Intenţia lui secretă este ca pe cei care-l ascultă să-i ducă în Iad, la osânda veşnică. Esenţa minunilor şi semnelor făcute de el va fi ca pe cei care poate să-i rupă de Dumnezeu şi să-i ducă la rele. Omul păcatului reuneşte în sine tot ce este lipsit de Dumnezeu.
„Venirea Anticristului – care colaborează cu Satan – va fi însoţită de tot felul de fapte evidente, semne mincinoase şi minuni false, şi de tot felul de ispite rele spre pierzarea celor care se osândesc, pentru că nu au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Şi de aceea Dumnezeu le permite să se amăgească şi să creadă în minciuni. Ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.” (2Tes.2,9-12)
Pe cei în care spiritul Anticristului este prezent, cel Rău îi duce treptat să iubească păcatul şi să urască virtuţile. Cel care-l urmează pe Anticrist se consideră peste alţii prin orgoliu, luptă împotriva altora în ura sa. Esenţa lui este dominarea, controlul altora, adorarea banului, răspândirea învăţăturilor false. El îi face liber cugetători, îi face francmasoni şi la final, pe cine poate îi face satanişti, fii ai Iadului!
Anticristul va lupta cu furie împotriva celor drepţi. „Fiara va vorbi împotriva celui Preaînalt şi îi va călca în picioare sfinţii. Plănuieşte să schimbe timpurile şi legile. Un timp toţi i se vor supune.” (Dan.7,25)
Să citim împreună prima scrisoare a apostolului Ioan de la capitolul al doilea: „Copiii mei, a venit ultima oră, vine Anticristul, iar acum mulţi antictişti s-au arătat. Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri! Căci de erau de-ai noştri, ar fi rămas cu noi! Pe voi însă v-a uns cel Sfânt.” (1I.2,18-20)
În cine trăieşte spiritul Anticristului? În liber cugetători. Ei nici nu vor să audă de Dumnezeu, gândesc arbitrar. Pentru ei binele este ce consideră ei că este bine, iar răul ce consideră ei că este rău. Nu vor ca cineva (Dumnezeu, Biserică) să-i conducă. De multe ori viaţa imorală îi face liber cugetători. „Că oricine face răul urăşte lumina.” (I.3,20) Aşa cum calul se zbate împotriva hamului, se zbate şi omul vicios împotriva moralei. Ei îi calomniază pe apostolii care propovăduiesc ordinea dumnezeiască.
Voltaire, filozoful fără de Dumnezeu a recomandat prietenului său care agoniza: „Să primeşti ungerea bolnavilor! Să te spovedeşti! Înainte de moarte să alegi ce-i mai sigur!” Fără Dumnezeu e uşor de trăit, dar e foarte greu să mori.
În cine trăieşte spiritul Anticristului? În francmasoni! Această organizaţie a fost fondată în secolul XVIII de liberi cugetători cu scopul de a-i face pe oameni independenţi de Dumnezeu, Biserică şi legi. Ei sunt precursorii Anticristului. Sub masca iubirii faţă de semeni ei vor să ajungă deasupra tuturor puterilor  bisericeşti şi lumeşti. Ei sunt lupii în blană de oaie. Unde pot prigonesc şi defăimează Biserica! Scopul lor este eliminarea religiei din şcoli, descreştinarea familiilor, eradicarea ordinelor călugăreşti, interzicerea creştinismului. Sarcina lor este îndepărtarea crucilor, interzicerea procesiunilor şi sărbătorilor, uşurarea divorţurilor. Cine este membru, pe faţă sau în secret, al organizaţiei francmasonilor, nu mai este creştin catolic şi este excomunicat din Biserică, chiar dacă fizic mai trăieşte în aceasta. Dacă se căiesc sincer pot primi dezlegare.
Trebuie să ne temem de Anticrist? Trebuie să credem că orice putere care este fără Dumnezeu poate supravieţui doar un timp scurt. Victoria finală este a lui Dumnezeu şi a tuturor celor care-L urmează cu fidelitate. „Cine va fi statornic până la capăt, se va mântui”. „Rămâi fidel până la moarte şi îţi dau coroana vieţii veşnice”. „Când apare cel Rău, Domnul nostru Isus Cristos îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.” (2 Tes.2,8)
Care să fie armele noastre împotriva Anticristului? Să ne decidem cu radicalitate pentru: Isus, Biserică, cele zece porunci, cele şapte sacramente, morală! Să ne rugăm pentru convertirea păcătoşilor. Să ne ţinem în fiecare zi de Sfânta Treime, de sfinţi şi îngeri! Să iubim comunităţile bune! Să fim atenţi, să fim precauţi! Să rămânem statornici în bine până la sfârşit!

Tema de casă pentru luna februarie:

„DĂ DOAMNE CA CREDINŢA NOASTRĂ VIE ÎN VIITOR SĂ SE ARATE ÎN MULTE FAPTE BUNE

Privire în viitor – luna martie 2012:

În martie programele de ispăşire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 1-2-3-4 de la ora 13! Vă rugăm să scrieţi şi să ne transmiteţi experienţele voastre legate de apa binecuvântată! La programele de ispăşire, în semn de pocăinţă sacramentalul marcării cu cenuşă! Atenţie în aprilie programele de ispăşire vor avea loc în zilele de 12-13-14-15, de la ora 15!!! Vă dorim un Post Mare plin de haruri!

Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la:www.muntelesfinteitreimi.ro,
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723

RETROSPECTIVĂ - IANUARIE 2012

Acum am vrea să relatăm despre împrejurările izvorului binecuvântat de către Biserică şi de către Sfânta Fecioară, despre ecouri şi mesajele zilnice. La Medugorje, un ateu i-a spus unei vizionare: „Eu nu cred în mesajele tale.” Răspunsul vizionarei a fost: „Sarcina mea este să ţi-l transmit, nu să te conving. Acesta este şi punctul nostru de vedere. Oricine poate fi neîncrezător, sceptic, dar e voie şi să creadă în cele spuse. Respectăm reciproc părerile în ceea ce priveşte izvorul!
Evenimentele din jurul izvorului binecuvântat

-         În decembrie mai multe sute de persoane ne-au telefonat şi ne-au întrebat despre izvor
-         Mulţi au venit la Nuşfalău deja de Revelion. Ne-am pregătit pentru 1 ianuarie, sărbătoarea
    binecuvântării izvorului, cu o Sfântă Liturghie de recunoştinţă şi cu Adoraţie Euharistică
-         Mulţi au spus că niciodată nu au aşteptat aşa de tare Anul Nou ca şi acum
-         Ispăşitorii s-au pregătit pentru această sărbătoare unică cu o novenă începută în data de 23 Decembrie
-         În 1 ianuarie 2012, soarele a strălucit superb, iar pe cerul albastru abia s-au văzut câţiva norişori
-         Pe Muntele Sfintei Treimi s-au adunat aproximativ 3000 de pelerini

Să începem cu începutul!
Terenul pe care se află  izvorul Sfintei Fecioare Făcătoare de Minuni a fost cumpărat de un ispăşitor din Sopron, căruia Sfânta Fecioară i-a mulţumit donaţia în mod personal.
Apa, oriunde se găseşte ea, este un dar de la Dumnezeu. Fără apă nu se poate trăi. Noi, nu vrem să trăim nici fără Dumnezeu şi nici fără Sfânta Fecioară. E mare lucru dacă apa izbucneşte pe un teren ales de Dumnezeu. E un lucru şi mai mare că Măicuţa Sfântă a promis că după binecuvântarea dată de reprezentanţii Bisericii, şi Ea va binecuvânta izvorul, după care apa lui va fi întocmai ca şi apa de la Lourdes. Potrivit promisiunii Sale, aceasta s-a împlinit pe 1 ianuarie 2012, de sărbătoarea Născătoarei de Dumnezeu. Atunci Soarele a jucat pe cer, şi statuia Sfintei Fecioare făcătoare de minuni a fost şi ea împrejmuită de jocul de culori (portocaliu, alb, roşu). Pe o poză făcută în direcţia soarelui, se distingea silueta Maicii Sfinte.
În decembrie am avut la dispoziţie o lună, să construim casa rotundă, de unde pelerinii pot lua din apa binecuvântată. Mulţi au spus că este imposibil! Nu s-au gândit că lui Dumnezeu  totul este posibil, dacă se potriveşte cu voinţa Sa.
Noi, cu Iluska şi cu mulţi alţi ispăşitori am crezut şi credem în acest har deosebit. Noi spunem ceea ce Isus a zis: „pomul se cunoaşte după roade”. Să aşteptăm cu răbdare! Noi credem că această apă binecuvântată de Fecioara Maria Făcătoare de Minuni, va fi spre vindecarea multora. Vor fi şi din aceia, care prin apa binecuvântată, printr-un umăr întărit îşi vor duce crucea. Vor fi şi dintr-aceia care prin această apă sfinţită se vor purifica. În primul rând, apa sfinţită este spre folosul purificării sufletului. Vor fi şi dintr-aceia care prin apa sfinţită se convertesc, renasc, au parte de botezul spiritual. Fecioara Maria Făcătoare de minuni, a promis celor ce au adus jertfe, că nimeni nu va pleca de pe Sfântul Munte fără daruri cereşti. Putem să ne aşteptam şi la daruri împachetate  pe care le vom descoperi mai târziu.
Vă voi spune acum câteva minuni pe care le-am văzut cu ochii mei.
În decembrie, pe parcursul celor 30 de zile, cât muncitorii noştri au construit casa Fecioarei Făcătoare de Minuni, a fost un timp  propice, numai o singură zi a plouat şi nu s-a putut lucra. Nu este şi aceasta o minune, în decembrie?
Două persoane dezinteresate au oferit banii pentru începerea lucrărilor la Casa Maicii Sfinte.
Pământul existent lângă noi, am putut să-l achiziţionăm acum, pentru a putea primi maşinile care vin pe munte. Acesta a devenit parcarea Sfântul Nicolae, deoarece am primit-o de ziua Sfântului Nicolae.
Cariera de piatră a fost deschisă special pentru noi în decembrie, ca să putem amenaja parcarea.
Statuia Fecioarei Făcătoare de Minuni, din care a fost doar un singur exemplar, am reuşit s-o aducem din Italia în Ungaria, unde o comunitate de ispăşire a plătit preţul ei şi a adus-o la Nuşfalău, chiar de sărbătoarea Sfântului Apostol Ioan. Casa Sfintei Fecioare Făcătoare de Minuni a fost terminată într-o lună, în decembrie, iar apa binecuvântată este astfel uşor de împărţit.


Acum împreună ne gândim la ecouri. Ce s-a întâmplat cu cei care au băut din apa binecuvântată?

Pelerinii au dus aproximativ 15.000 litri de apă, şi totuşi în fântâna de şase metri a mai rămas apă
O doctoriţă ne-a telefonat şi a spus că după ce a băut din apă i-a încetat durerea de coloană, şi s-a micşorat tumoarea din organism.
Tatăl lui Iluska, a fost între viaţă şi moarte. După ce a băut din apă şi-a revenit şi apoi a mers să sape în grădină.
A fost şocant să auzim că un copil care a sosit aici într-un scaun cu rotile, şi care putea face doar câţiva paşi nesiguri, s-a sculat din scaun şi a înconjurat Sfântul Munte.
O mamă, din 1 ianuarie se roagă altfel. În timpul rugăciunii când îşi închide ochii, îi vede pe Isus şi Maica Sfântă, a căror prezenţă o fac să plângă cu lacrimi de fericire. Din 1 ianuarie familia se roagă împreună şi copilul ei a depus la şcoală mărturie despre evenimentele petrecute la izvor.
Un tânăr, nu avea loc de muncă de doi ani. Prin sacrificii a putut veni la Nuşfalău, la această sărbătoare. A băut şi el din apa binecuvântată. A  plecat acasă, i-au dat un telefon spunându-i că are loc de muncă şi poate merge la serviciu.
Un bolnav, care a băut din apa binecuvântată a primit o speranţă în inimă în ceea ce priveşte viitorul.
Un pelerin, atunci când a băut din apă a simţit că omul vechi a murit în el şi s-a născut unul nou, pe care Fecioara îl ţine în braţe.
O femeie depresivă, a devenit veselă şi fericită. I-a dispărut din inimă orice tristeţe.
Cineva avea o boală cardiacă. A băut din apă şi de atunci simte că s-a vindecat.
Un bolnav în spital, a fost între viaţă şi moarte, conectat la aparate. Cei dragi i-au picurat în gură apă binecuvântată, de atunci s-a trezit şi comunică cu cei din jur.
Nu mai continui. Cine nu vrea să creadă, aceluia nici o sută de cazuri nu-i vor fi de ajuns. Celui ce crede şi un singur caz îi este prea mult! Reacţiile acestea le vom documenta şi cu hârtii medicale şi am dori să le imortalizăm într-o broşură.
Mesajele Sfintei Fecioare în timpul ispăşirii
În Inima Sfintei Fecioare a fost recunoştinţă, datorită marii părţi a ispăşitorilor. A cerut ca în ianuarie să facem o novenă de recunoştinţă pentru trecut, prezent şi pentru harurile viitorului.
Să avem în inimi recunoştinţă pentru trecut! Recunoştinţă pentru că cea mai mare parte a ispăşitorilor şi-au luat  examenul cu brio anul trecut. Avem recunoştinţă în inimi pentru semnele vizibile, minunile, convertirile, şi ispăşirea perseverentă. Suntem recunoscători pentru vremea bună din toată luna decembrie, pentru ajutorul material susţinut, pentru parcarea Sfântul Nicolae, pentru munca jertfelnică a muncitorilor, pentru statuia Fecioarei Făcătoare de Minuni, pentru clădirea rotundă, care a fost gata pe sărbătoare. Recunoştinţă pentru globul de lumină, prin care Cei din cer au însemnat locul. Recunoştinţă pentru că am recunoscut şi ne-am căit pentru păcatele comise prin omisiune.
Avem recunoştinţă în inimi pentru prezent!  Recunoştinţă pentru că a sosit timpul, ca Cei din Cer, prin mijlocirea noastră, au putut pune Izvorul la dispoziţia întregii omeniri. Recunoştinţă pentru apa curată, binecuvântată de Biserică şi de Sfânta Fecioară. Recunoştinţă în inima noastră pentru credinţa vie, pentru seriozitatea sfântă, pentru lumina şi forţa care se revarsă din inima noastră datorită apei. Recunoştinţă pentru reacţiile pozitive. Recunoştinţă pentru jocul soarelui, pentru prezenţa şi iubirea extraordinară pe Sfântul Munte a Sfintei Treimi, a Maicii Sfinte, a Sfinţilor patroni ai Muntelui. Lăsăm ca Cei din Ceruri să decidă ce este benefic pentru noi. Recunoştinţă pentru că apreciem şi punem în valoare suferinţele noastre fizice şi sufleteşti, acceptând şi oferindu-le pentru convertirea omenirii şi pentru eliberarea celor care suferă în Purgatoriu. Recunoştinţă pentru că am înţeles clar: „Fericiţi cei care văd şi cred, dar mult mai fericiţi cei care nu văd şi totuşi cred”.
Avem recunoştinţă în inimi pentru viitor! Vedem cu ochii sufletului, că prin apa binecuvântată se vor împlini datorită credinţei vii multe purificări sufleteşti, vindecări, eliberări, convertiri, naşteri din nou. Avem recunoştinţă în inimi pentru seria de minuni pe care le vedem şi le vom vedea şi în viitor.
Cine nu crede în apa binecuvântată, venind aici, poate bea o apă curată, care nu are nici un fel de impurităţi. Cei care cred în binecuvântarea Bisericii, pot duce acasă o apă sfinţită. Cei care cred în binecuvântarea Sfintei Fecioare Făcătoare de Minuni, pot duce acasă o apă binecuvântată cu haruri speciale. Toţi au parte de haruri potrivit credinţei lor.
Sfânta Fecioară Făcătoare de Minuni ne-a binecuvântat cu harul recunoştinţei permanente!

35 de comentarii:

Anonim spunea...

Ma bucur mult pentru ca Sfanta Treime a ales acest loc din tara mea. Am fost doar de doua ori acolo dar sper ca Maica Sfanta ma va ajuta sa merg mai des. Am crezut ceea ce se reveleaza pe muntele Sfintei Treimi, cred si voi crede. Ma bucur pentru ispasitori si le multumesc pentru ca datorita lor beneficiaza multe, multe suflete, de haruri. Dumnezeu sa va binecuvanteze pentru ceea ce ati acceptat sa lucrati pentru salvarea sufletelor de la moartea vesnica. Va iubesc si va port in gand.

mmary spunea...

Anonim, eu iti multumesc frumos pentru frumoasele cuvintele care emana atata IUBIRE , adica chiar pe El , pe bunul si blandul Isus.

Eu trebuie sa-ti marturisesc ca dupa ce a murit mama Eva am avut indoieli cu privire la ceea ce se petrece acolo, insa Dumnezeu , in milostivirea Sa , mi le-a risipit.Imi doresc ca in acest an , cu ajutorul Domnului , sa ajung si eu pe munte, imi doresc mult.

Mai trebuie sa-ti spun ca "Rugaciunea pentru cererea binecuvantarii si oferirea de sine" e favorita mea.

Ti-o scriu aici in caz ca nu o sti:

"1. Cer si astazi cu incredere binecuvantarea Tatalui ceresc , pacea lui Isus Cristos, conducerea Spiritului Sfant, protectia Sfintei Fecioare, ajutorul tuturor ingerilor si sfintilor.
Ii rog in special sa mijloceasca pentru mine si pentru intentiile mele pe sfintii arhangheli Mihail , Gabriel si Rafael si pe ingerul meu pazitor.Cu credinta ii rog si pe protectorii Comunitatii de ispasire fericitul Papa Ioan Paul al2 lea, Sfantul Padre Pio , Sfanta Faustina, ingerii nostri protectori, cei dragi noua mutati in Cer, sfintii marunti si rudele noastre care sufera in Purgator.

2.Cer si astazi binecuvantarea celor din Cer asupra Papei , a cardinalilor , a episcopilor, a preotilor , a calugarilor si a persoanelor consacrate lui Dumnezeu, a familiei trupesti si sufletesti,tuturor celor vii si morti care au nevoie de Indurarea lui Dumnezeu.

3.Ma asez si astazi pe mine si omenirea intreaga in Sfantul Sange al lui Isus si in Sfintele lacrimi ale Sfintei Fecioare, sub protectia cea mai sigura.

4.Isuse vreau ca si astazi picioarele noastre sa umble impreuna , mainile noastre sa lucreze impreuna, inimile noastre sa bata deodata, sa simtim la fel , gandurile noastre sa fie aceleasi, urechile noastre sa asculte linistea , ochii nostri sa se priveasca si privirile noastre sa se uneasca, buzele noastre sa-l implore impreuna pe Vesnicul Parinte pentru Indurare.

5.Ma ofer si astazi Sfintei Treimi prin Mainile Sfintei Fecioare, imi ofer trupul, sufletul, vointa , ideile , bunurile materiale , intreaga mea viata asa cum sunt.


6.Isuse Indurator, te rog iarta-ma pe mine sarmanul pacatos, ca astfel sa fii intotdeauna Regele inimii mele.

7. Doamne da ca in fiecare zi a vietii mele sa cer : purifica-ma Doamne cu Sfantul Tau Sange si umple-ma cu Sfantul Tau Spirit! Amin!

Aceasta rugaciune a fost scrisa de Pr. Cs.Janos si de V. Ilona la Nusfalau"

Daca nu te deranjeaza mi-ar place sa stiu cum te cheama.

Dumnezeu sa te binecuvanteze , sa te purifice si sa-si intipareasca Preasfantul Chip in inima ta!

silvia spunea...

Dragii mei si eu ma bucur enorm pentru ca am tara noastra a fost aleasa de Sfinta Treime sa avem acest Munte Sfint unde a hotarit insu-si Regele ISUS ca Regina Mama sa sa ni se arate mereu si mereu,nu am fost in vizita niciodata dar cred cu toata inima mea in cea ce se intimpla acolo si in cea ce se intimpla in inima mea spiiritual,fiecare clipa traita acolo de acesti credinciosi o traiesc si eu dar din pacate mai departe trupeste dar cu inima sunt acolo si simnt tot ce se intimpla este un mircol dumneeiesc care contiunua intruna in mai multe miracole slavit sa fie Tatal Ceresc si Fecioara Maria!!!
pentru aceste binecuvintari aduse si pentru tot ce ni se pregateste zi de zi si luna luna.
Dumnezeu sa-i binecuvinteze pe acestifrati ai nostri i cu si mai multe haruri si daruri dumnezeesti.
Nu am reusit inca sa merg acolo la Muntele Sfint dar am incredere in Domnul meu caci i-mi va pregati si netezi cararile la momentul potrivit.
Draga mea ai scris foarte frumos Iubirea ce se revarsa din inimioara ta si din pacate acum am inteles clar ca Mama Eva nu mai este printre noi este sus intre I NGERI si deacolo vede tot ce se intimpla,din cite am citit eu banuiam ca nu mai este printre noi si acum i-mi pare sincer rau ca ne vom inilni sus in cer nu aici pe pamint.
Ai vazut draga mea de ce am ramasa cu esarfa albastra? o,draga mea draga de multe ori Isus ne trimite atitea semne si noi nu stim sa le deslusim.
SFINTA TREIMIsa fie cu noi cu totii!

mmary spunea...

Draga Silvia, Dumnezeu e atat de bun si in milostivirea Sa vrea sa salveze tara noastra binecuvantandu-ne cu acest Munte binecuvantat.

Poate cand vei reveni din Spania ne vom intalni si ne vom cunoaste chiar acolo.Ce mult mi-ar placea.Doar Isus stie si nebanuite sunt caile LUI.

Te imbratisez cu bratele pline de binecuvantari.

Cu blandul Isus sa te binecuvanteze Fecioara de Sus!

silvia spunea...

Draga mea ,doamne cum ne cunoaste Isus gindurile zilele astea tot timpul ma gindeam sa ne cunoastem chiar acolo la NUSFALAU la MUNTELE SFINT si sa ne contopim in bratele Fecioarei Maria si a fiului sau ISUS,SI DACA DORESTE SOFICA o luam si pe ia binenteles pentru ca Dumnezeu ne iubeste pe toti la fel.
Sa ai o noapte buna draga mea toti ingerii si toti sfintiisa te ocroteasca.
te imbratisez si te las in marea Milostivire a lui ISUS.

Anonim spunea...

Sunt foarte impresionata si ma bucur enorm de mult de ceea ce se intampla in propia mea tara. Din pacate am aflat foarte tarziu de existenta acestui sfant Munte. Sunt bucuroasa caci totusi in final Dumnezeu mia descoperit aceasta minune. Mi-as dori enorm de mult sa ajung acolo dar din pacate sunt foarte departe de tara mea. Dumnezeu si Fecioara Maria ne-a binecuvantat. PE NOI CU BLINDUL ISUS
SA NE BINECUVANTEZE FECIOARA DE SUS

mmary spunea...

Draga mea "Anonima" niciodata nu e prea tarziu ...Nu-i asa ca sunt minunate darurile pe care Dumnezeu si Sfanta Fecioara le revarsa asupra noastra?

Chiar daca esti departe de tara aminteste-ti mereu ca Isus si SFanta Fecioara sunt mereu prezenti in inima noastra daca aceasta ii cheama, oriunde ne-am afla, si mai mult , Isus e mereu prezent si il pti primi de cate ori doresti tu in Sfanta Euharistie.Iar cu Voia Sa Sfanta vom ajunge fiecare la Muntele Sfintei Treimi , sau in orice alt loc.

Cel mai important lucru e insa acela ca putem sa ne intalnim , sa traim si sa ne contopim cu Isus in fiecare zi a vietii noastre.

Vino , Doamne Isuse!

Vino , Spirite Sfinte, vino si umple inimile noastre cu focul iubirii tale , cu bucurie si cu sfintenie.

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu toata splendoarea Iubirii si Milostivirii Sale!

Anonim spunea...

http://www.youtube.com/watch?v=Y-lOUZ1rdbM&feature=related

P.I.B. !

mmary spunea...

Anonim, iti multumesc frumos.Si pentru ca asa doreste Sfantul Anton, dragul meu prieten, iti daruiesc urmatorul indmn din cartea "Anton de Padova viata si secretul sau":

"Si eu , cand voi fi inaltat de pe pamant, spusese Isus, toate le voi atrage la mine..." (Ioan 12, 32).

Calugarul portughez vorbeste asa cum n-a facut-o poate niciodata.Infatiseaza ingrozitoarea moarte a lui Isus in termeni si mai cutremuratori decat aceia pe care-i va folosi mai tarziu, intr-una din predicile sale scrise:

"Vai ! Cel ce este slava ingerilor este batjocorit; Dumnezeul intregului univers este biciuit; oglinda nepatata , stralucirea luminii vesnice este manjita de scuipaturi! Cel ce este viata muribunzilor este dat la moarte! Dupa toate astea, ce ne mai ramane de facut?

"Sa mergem sa murim si noi impreuna cu el..."(Ioan 11,16)

Si mai departe:

"A-l predica pe Isus Rastignit, fara a-i purta ranile in trupul nostru , inseamna a-l dispretui..."

Superb si adevarat , nu-i asa frate?

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu acele haruri pe care Sfanta Inima a lui Isus doreste sa ti le daruiasca si sa reverse asupra ta si a familiei tale Pacea , Iubirea , Bucuria si Milostivirea Sa!

cornelia spunea...

multumesc sfintei traimi ca ne iubeste tara nostra ca sa zice ca tara nostra este gradina maic domnului si este bine cuvatata dumnezeu sa ne bine cuvanteze pe toti amin

daniela spunea...

Am trimis primul meu comentariu in data de 4 februarie 2012 sub identitatea anonim... Pentru ca ai dorit sa-mi afli numele - draga mmary- ma numesc daniela si pentru a ma cunoaste mai bine poti vizita blogul meu in care am spus si spun - in imagini pe care le-am creat in anumite stari sufletesti - ceea ce simt, ce cred, ce ma preocupa - poate o sa-ti placa: http:dinimaginatie.blogspot.com/
Mi-ai scris rugaciunea pentru cererea binecuvantarii si oferirea de sine. Am rugaciunea asta, am luat-o de pe Muntele Sfintei Treimi in octombrie 2011(atunci am fost ultima data acolo) si de atunci am citit-o aproape zilnic. Nu cred ca voi putea ajunge pe Munte de cate ori voi dori dar cred ca voi putea purta in suflet Muntele Sfintei Treimi de cate ori voi dori... Cand am inceput sa stiu mai bine despre fenomenul Medjugorje - cu multi ani in urma - am zis: "Doamne, de ce asa departe, de ce nu pot eu sa fiu MEREU acolo?" (am fost totusi si la Medjugorje de doua ori), apoi cand am aflat mai multe despre Muntele Sfintei Treimi, am zis:"Doamne, este in Romania, este mai aproape dar totusi nu destul de aproape ca sa pot fi MEREU acolo..."
Sti, eu nu m-am indoit de "fenomenul" Muntele Sfintei Treimi cand a murit mama Eva pentru ca am inteles ca jertfa suferintei pe care a acceptat-o si a oferit-o Sfintei Treimi pentru intoarcerea pacatosilor a trebuit sa se incheie cu jertfa suprema...La Medjugorje, o femeie care suferea de cancer si care a mers in pelerinaj in speranta si cu dorinta de a se vindeca a fost chemata acolo de Sfanta Fecioara pentru a i se cere cu totul altceva decat ceea ce-si dorise... si anume sa-si ofere boala timp de o luna pentru pacatosi. A acceptat, si dupa o luna Maica Sfanta i-a cerut sa mai accepte oferirea bolii inca o luna... In tot acest timp ea isi ducea boala cu mare iubire pentru Dumnezeu si pentru aproapele si de aceea a fost invrednicita sa vada cate suflete au fost salvate datorita DA-ului ei, a mai inteles -prin darul Spiritului Sfant- realitatea traumei intrauterine si multe alte taine i-au fost descoperite, a putut sa vada cu ochii sufletului felul in care ea va fi intampinata in Cer de Isus....si a plecat la Domnul cu bucuria alegerii ei de a muri pentru pacatosi. Este poate mai greu de inteles sau de acceptat un astfel de lucru dar totusi ni se cere iubirea de aproapele pana la daruirea vietii... Cu ajutorul Harului Divin, Da-ul fiecaruia din noi poate naste miracole. Nu toti suntem chemati sa ne dam viata, dar toti suntem chemati sa dam macar o particica din noi pentru Planul Divin de salvare a sufletelor.
Sa O tinem strans de mana pe Sfanta Fecioara, asa nu ne vom abate de la CALEA CRUCII care duce spre CER.
16 februarie 2012, 00:23

silvia spunea...

Ma bucur enorm cea ce am citit in mesajul de la Daniela,m-a facut sa simt trairile ei cu toata fiinta mea,este extraordinar de frumos,drga mea Daniela eu i-ti multumesc frumos pentru cea ce ne-ai scris si multuesc Tatalui Ceresc ca ai avut ocazia sa si vizitezi aceste sfinte locuri,pot sa zic ca ai fost binecuvintata draga mea mai scrie-ne cind mai poti ca sa ne alinam inima pina cind vom sosi si noi acolo la Muntele Sfintei Treimi.
O ZI BINECUVINTATA SA AVETI IN SI CU IUBIREA MARE A LUI ISUS.

mmary spunea...

Draga Daniela, ceea mi mi-ai povestit e chiar ceea ce-mi place mie, sa vad suflete care se ofera cu totul lui Dumnezeu , suflete care accepta suferinta sub orice forma din iubire pentru El .

Imi place blogul tau si mi-ar place sa-mi spui cu ce program combini fotografiile.

Apoi , dorul pentru locurile in care au avut loc aparitii l-am simtit si eu de multe ori in sufletul meu, insa eu , desi n-am fost nicaeri, il intalnesc mereu pe Isus si pe Sfanta Fecioara la Sfanta Liturghie.Acolo ei ne asteapta in fiecare zi , in fiecare clipa.Pelerinajele sunt in general ocazii in care primim haruri , sunt momente unice de impartasire cu fratii insa pana cand e Voia Lui sa ne poarte pasii spre locurile sfinte trebuie sa-l cautam si sa fim multumiti ca il putem intalni si primi pe Isus in Sfanta Euharistie!

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu Binecuvantarea Sfintei treimi si a Sfintei Fecioare!

mmary spunea...

Draga Silvia , iti doresc si eu o zi in care harurile divine sa se reverse asupra sufletului tau iubitor, iar blandul Isus sa -ti mangaie inima cu soaptele Sale de iubire!

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu Spiritul Sfant!

daniela spunea...

Draga Silvia, daca nu ai fost pe Muntele Sfintei Treimi sau la Medjugorje - in mod fizic -, tu ai fost si esti deja acolo in mod spiritual, pentru ca CREZI. ...Fericit este cel ce nu a vazut si a crezut..." Dumnezeu a permis ca niste Fenomene Ceresti sa se petreaca pe pamant pentru noi oamenii, nu doar ca sa le vedem, cat mai ales sa le traim in intimitatea sufletului nostru. Daca nu putem ajunge la Lourdes, Fatima, Dozule, Garabandal, Guadalupe si alte multe locuri binecuvantate, daca dorim, daca luptam pentru asta, vom vedea toate acestea la un loc si mult, mult mai mult - in Cer. Se spune in mesajele Sfintei Fecioare ca "vesnicia in Paradis inseamna o continua descoperire a lui Dumnezeu..." Daca toata viata pe pamant este o continua lupta pentru schimbare in bine, sfintenie, pentru mantuire, atunci toata vesnicia va fi o fericire, bucurie, iubire crescande - fara de sfarsit... Ce dar mai mare ar putea oferi Tatal Ceresc celor care s-au decis pentru El? Pentru cine nu a reusit inca sa viziteze Muntele Sfintei Treimi (desi a dorit asta) , Sfanta Treime de pe Munte a reusit sa-i viziteze sufletul. Cine nu a reusit sa ajunga inca la Dumnezeu (desi a dorit asta) pentru ca este mic iar Dumnezeu este inca prea Mare pentru el, a reusit Dumnezeu sa ajunga la el coborandu-se din Cer pe crucea de pe Golgota - in mod vazut - si in fiecare suflet doritor - in mod nevazut, tainic.
Va imbratisez, si Iubirea, Indurarea lui Dumnezeu sa se reverse asupra voastra in torente mari, pentru ca din voi sa debordeze iubire si indurare pentru aproapele.

daniela spunea...

Draga mmary, pentru combinarea si prelucrarea imaginilor de pe blog, folosesc in mod curent programul Corel (nu mai stiu exact ce versiune am - mai veche, oricum) si uneori programul Photoshop (in el ma descurc mai greu). Este putin mai dificil pentru ca in multe imagini trebuie sa combin 3-4 poate mai multe portiuni de imagine pentru a alcatui doar o parte a corpului (de exemplu) - ca sa iasa imaginea finala asa cum imi doresc eu, dar este foarte placut de lucrat, merita incerca.
Te imbratisez

mmary spunea...

Draga Daniela , mi-a placut mult ce ai scris in comentariul adresat Silviei , exact asa gandesc si eu.

Iti multumesc si pentru raspunsul adresat mie , voi incerca cand am timp sa caut acel program.

Cu blandul Isus sa te binecuvanteze Fecioara de Sus!

daniela spunea...

Ma bucur mult, mmary, ca si tu gandesti ca mine. Ma bucur ca gasesc persoane cu care imi pot impartasi gandurile, pentru ca se potrivesc cu ale lor - chiar daca aceste persoane nu sunt in apropierea mea - fizica. In jurul meu nu am gasit persoane cu care sa port astfel de conversatii ( in afara celor din familie), sau poate nu am cautat bine?! O sa mai caut si daca din cauza intunericului nu oi vedea bine, voi mai aprinde niste lumanari - cat mai multe...

mmary spunea...

Daniela, bine punctat...Oare ai putea sa-mi dai un link de unde sa pot descarca programul "Corel" ?

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu toata splendoarea Iubirii Sale!

daniela spunea...

Imi pare rau ca nu te pot ajuta cu link-ul. Mie mi-a instalat programul cineva care lucreaza in domeniu. Eu sunt tare, tare incepatoare - blogul l-am deschis asa, pas cu pas ajutata pe mess... Cand am vazut blogul tau si altele asemena, mai, mai ca l-as fi facut pe al meu disparut... numai ca atunci unde mai puneam imaginile? - ca in capul meu nu mai incap, e plin de ele (deja dau pe-afara dupa cum se vede)

Iubirea de Mama a Sfintei Fecioare sa te invaluie pe tine si pe cei dragi ai tai

silvia spunea...

Buna,dragele mele DANIELA,Mmary,Cornelia am o bucurie imensa in sufletul meu pentru cea ce vad ca se intimpla aici ,pentru cea ce simnt in inima mea ....Dumnezeu Tatal stie sa ne scoata oamnenii in calea noastra pricipiul este sa fim cu candela aprinsa tot timplu,pentru absolut tot ce ni se trimite.
Daniela i-ti multumesc frumos ca mi-ai raspuns draga mea,si ai perfecta dreptate cu cautatul....eu am aprins luminarea chiar si in familie dar probabil inca nu a sosit si timpul fiecaruia dintre si trebuie noi sa ai perseveram in rugaciune pentru cei dragi noua si nu numai.
Si cu Muntele Sfintei Treimi ai drepate si cu toate celelalte asa seste nu putem sa fim fisic dar spiritual suntem,pemtru asta multumim lui Isus si tuturor sfintilor pe care ai imploram sa ne ajute.
Mmary ce mesaj am de la ISUS ...este cred cel mai frumos si mai adevarat,multumesc pentru trimitere.
am sa-l daruiesc mai departe draga mea.
ISUS NE SPUNE:In primul rind --sa nu te lupti sindura cu ispita,ci s-o dezvalui imediat cofesorului tau,ia i-si va pierde atunci toata forta,in al doilea rind--in aceste incercari sa nu-ti pierzi linistea,ci sa traiesti in prezenta mea,sa implori ajutorul Mamei Mele si al sfintilor.in al treilea rind---sa ai siguranta ca te privesc si tesustin,in al patrulea rind---sa nu te temi nici de luptele spirituale nici de vreo ispita,caci eu te sustin numai sa vrei oricit de putin sa lupti,sa stii ca victoria este todeauna de partea ta,in al cincilea rind---sa stii ca printr-o lupta curajoasa tu imi aduci o mare slava,si ca aduni pentru tine merite,ispita i-ti da ocazia sa-mi arati fidelitatea ta.
iaca dragele mele cit suntem de sustinute mai ales prin ispite,Conelia draga uite ce frumos ni se spune caci el vede tot chiar atunci cind poate inima noastra zice gata...nu mai pot pina aici...uite ne inselam amarnic,Isus ne iubeste dar ne lasa pina pe marginea prapastiei si vine cu bunatatea lui si blindetea lui mare si ne ridica draga mea, hai sa nu mai facem pe plac celui rau,hai sa ne unim impreuna in rugaciune scumpa mea si sa vezi cum o sa se scchimbe tot in viata noastra.
Va binecuvintez in numele Domnului pe toate!!!

daniela spunea...

Silvia draga, sti de ce cred eu ca Isus ne lasa pana la marginea prapastiei si doar atunci ne ridica (in afara de motivul purificarii si sfintirii sufletelor noastre prin apropierea de El)? Pentru ca atunci intelegem cu-adevarat miracolul interventiei Lui. Daca Dumnezeu i-ar da omului o solutie inainte de a ajunge la LIMITA, acesta si-ar aroga siesi rezolvarea. Dar daca rezolvarea o da Dumnezeu in momentul in care toate sperantele aproape au murit, toate solutiile au fost epuizate, toate metodele au dat gres, este imposibil ca omul (indiferent de starea sufletului sau) sa nu recunoasca minunea.
Si-apoi, lasandu-ne pana in momentul ultim (inainte de a interveni), El ne teteaza incredera. Ce test mai bun ca acesta poate sa ne dea pentru a ne arata la ce nivel este incredera noastra in El? Pana intr-un anumit punct al greutatii, al necazului, al problemei, credem in ajutorul Lui si il asteptam, dar pe masura ce intarzie sa apara, se strecoara temerile, indoielile... "Cel care va rabda pana la sfarsit..." - mult m-am gandit la aceste cuvinte ale Domnului nostru. Da, sfarsitul sau noul inceput - pentru ca Dumnezeu este fara de sfarsit...
Sa cerem de la Isus putere - chiar in momentele cele mai grele - sa nu cadem in deznadejde, pentru ca Isus spune ca cel mai tare Il doare neincrederea creaturii Lui in Indurarea Sa, ori deznadejdea (oricat de mica ar fi ea) neincredere in Indurarea Lui Isus se cheama.
Haruri multe sa coboare asupra voastra ca sa fiti apostolii CUVANTULUI.

Anonim spunea...

Da draga mea Daniela asa este si duppa cum chiar si scrie in Cartea Sfinta;fericeti cei ce pling,ca aceia se vor bucura.
Cit de frumos ne arata si aici !
Ce mari minuni ne aduc chiar lacrimile noastre cind plingem pentru Isus,sau facind fapte bune unii altora el iara ne zice;toate aceste mie mi lea-ti facut.
In toate aceste este vorba numai si numai de iubire....te rugam Isuse deschide izvorul iubirii
in inima noastra casa putem fi mereu si mereu prezent in cuvintul tau.
O zi plina de iubirea lui Isus in inimile noastre dragele mele.

silvia spunea...

iertare ..a plecat mesajul de mai sus fara nume.

daniela spunea...

Sa ne deschidem inimile ca lumina sa patrunda in ele si din ele in alte multe inimi

Va doresc o noapte cu somn dulce, protejate in inimile Lui Isus si Mariei.

Sper sa am si maine timp ca sa scriu sau macar sa citesc ce ati scris voi

silvia spunea...

Asa este draga mea Daniela sa fim mmereu cu inimile noastre deschise ca sa putem darui lumina,pace iubire,armnie.
Multumesc ca ai putut raspunde atit repede mesajului meu.
Domnul sa te binecuvinteze cu toate harurile si darurile sale pe tine si pe toti ceii dragi tie,si pe intreaga lume.
la fel si voua Mmary si Cornelia.

cornelia spunea...

multumesc mult pentru cuvintele din inma cea mare care oai plina de dragste catre isus sati umpe inma de fericire si la toti care citeste mesaju meu catre iei amin

cornelia spunea...

multumesc silvia mary alina miati umplut inima cu atata dragoste care o aveti dumnezeu sa va bine cuvanteze

mmary spunea...

Dragele mele, Daniela , Silvia, Cornelia, va multumesc frumos.Si ce altceva as putea sa spun decat:

Vino, Duhule Sfant, vino prin puternica mijlocire a Mariei, Mireasa ta preaiubita.
Lumineaza, te rugam, mintile noastre, inflacareaza inimile noastre si indeparteaza din ele tot ceea ce te intristeaza.

Vino , Duhule Sfant , vino si umple inimile noastre cu focul iubirii tale , cu bucurie si cu sfintenie! Amin.

Dumnezeu sa va binecuvanteze cu toata splendoarea iubirii Sale!

silvia spunea...

Dragele mele Cornelia, Daniela,Mary doresc din inima sa putem continua aici cu aceste mesaje cu aceasta dechidere de inima din iubirea de Dumnezeu una catre alta,pentru ca oricare ar avea orice daruri si haruri primite de la Isus este frumos transmise,eeste nemaipomenit cind ai cu cine impartasii darul lui Dumnezeu.
Vino duhule sfint cu razele tale luminate,aurii ,colorate,vino si ne lumineaza si sufletele noastre si le umple de iubire, de pace, de bucurie, savirseste in sufletele noastre lucrarea ta.....
Vino doamne sluga ta asteapta!!!
draga mea Mary, sa ai in continuare o zi petrecuta in Domnul cu familia ta alaturi!

daniela spunea...

Oggetto: I: I: Apel Urgent al Sfintei Fecioare de la Medjugorje

Asa cum apare pe site-ul oficial www.medjugorje.org, circula un zvon, care provine din Canada, care pretinde că Ivan a primit un mesaj urgent de la Maica Domnului cu privire la un război în Orientul Mijlociu. Ivan a cerut să se posteze un anunţ oficial pe site, pentru ca toată lumea să ştie că acest zvon este fals. El roaga sa se faca tot ce se poate pentru a opri acest zvon care circulă.

http://www.medjugorje.org/

http://www.medjugorje.org/ivanmessage.org.

mmary spunea...

Da , draga Daniela, primisem si postasem si eu acel apel , iar apoi l-am sters deoarece aflasem ca e fals.

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu toata splendoarea Iubirii Sale!

cornelia spunea...

multumesc silvia pentru iubirea care oaduci catre mine cate inima mea care este pierduta si esteca ofurtuna isus sa ma ierte pentru tot ceam gresit dar el stie sufletu meu si rog pe maicuta domnului casa vina an inma mea si so curete de tot raul silvia isus sati aduca numai bucuri cand miai adus bucetu cu flori nu stiu ce am simtit am vazut ca nus uitata de tota lume am simtit obucurie ciar ca am fost pierduta ratacita dar isus cred ca nu ma lasa sa cad mai rau amin

silvia spunea...

Draga mea cornelia daca acel buchet de flori a insemnat ceva pentru tine,sa stii ca sunt de la Ius nu de la mine,eu .....asa cum sunt ma cunosti dar nu indrazneam sa vin la tine si l-am rugat pe Isus sa ma inspire cum sa procedez...si raspunsul a venit draga mea de la tine.
Sa nu mai treci niciodata prin ce ai trecut si sa stii mereu ca cineva te iubeste te rog mult sa nu uiti scumpa mea.
Ai o inimioara tare buna.... o sa vezi ca in timp o sa-si revina.
Te las acum in bratele lu ISUS si a MARIEI, TU NU TREBUIE SA FACI NIMIC DECIT SA STAI SA ASCULTI GLASUL INIMII TALE.
Draga mea Mmary o zi buna i-ti doesc si tie si multumesc Tatalui Ceresc ca mi-a trimis prietena...mult asteptata.

silvia spunea...

Draga mea Mary,uite am ajuns aici...asa am fost indrumata,am recitit toate mesajele noastre trainte din inima...si ca dovada ca am sperat mult ca rugaciunile noastre sa se iplineasca,vin incolo draga mea in Romania si sper cu draga inima ca indevaratul sens al cuvintului sa ne intilnim personal..
Ce frmos este cind atitea si atitea dorinte spirituale ni se implinesc in sufletele noastre,ce frumos este sa plingi de fericire,sa plingi simntint ca esti atit de iubit de cei de sus.
Lauda sa aducem lui Isus,Fecioarei Maria,tuturor Arhanghelilor,tuturor Sfintilor...inca o ata Lauda,Marire,Cinste si Inchinaciune!
Intradevar scumpa mea mai ajutat si tu prin tot ce ai facut pentruu mine cu fapta sau cu gindul ,i-ti multumesc.
Si iata cit este de bine in viata sa bizuim pe insu-si Isus pentru ca ce vine de la Dumnezeu este Dumnezesc,iar ce vine de la oameni este omenesc si se poate pierde in orice clipa,dar pe Isus cu cit il adoram mai mult cu atit creste in noi Iubirea Sa.
Va imbratisez pe toate cu inima mea larg deschisa catre Isus si Maria, si plina de iubire dumnezeasca!
Duhul Sfint sa reverse peste noi peste intreaga omenire Razele Sfinte!!!
Si datorita chemarii Maicii Sfinte sus pe Munte,sa o rugam pe Maria sa fie ghidul inimii noastre!
Sa avem o intinire cu multa iubire in Isus Domnul Nostru care este viu in inimile noastre mai mult ca niciodata...AMIN.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...