Te caut din toata inima...

15 noiembrie 2011

Mesajul din noiembrie 2011 Nusfalau - Muntele Sfintei Treimi


2011 – ANUL CUNOAŞTERII ŞI TRĂIRII SĂRBĂTORILOR – NOIEMBRIE
”Fericit este poporul care poate sărbători şi poate umbla în lumina Feţei Tale Doamne!” (Ps 88.16)
A 86-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi
Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminica şi de sărbători! (Mt. 5;25; Mc.13; Lc.14) 
Motto-ul lunii: „Vă rugăm în numele lui Cristos împăcaţi-vă cu Dumnezeu (şi cu semenii)!” (2 Cor. 5,20)
Intenţia comună de rugăciune: ne rugăm ca să trăim la modul serios cererea iertării şi iertarea, de parcă aceasta ar fi ultima şansă pentru noi înainte de moarte!
Sarcina noastră concretă va fi: să venim pe Muntele Sfânt ca să ne împăcăm cu Dumnezeu şi cu semenii!
N.B. Pe 20 noiembrie, de sărbătoarea „Cristos Rege”, va avea loc la ora 13 încoronarea cu cunună de flori.

Învăţătură de la Spiritul Sfânt în noiembrie 2011
„Dregii Mei copii ispăşitori! Vă rog cu iubire să sărbătoriţi în acest an cu recunoştinţă aniversarea reconcilierii voastre.
Fiţi recunoscători pentru spiritul smereniei primit de la Noi, datorită căruia aţi cerut şi aţi acceptat iertarea Noastră.
Fiţi recunoscători pentru reconcilierea care a avut loc între membrii naţiunii şi între naţiuni. Trebuie să ştiţi că am aşteptat foarte mult timp aceasta şi când am văzut cererea voastră de iertare şi iertarea voastră am revărsat toate harurile Cerului asupra voastră, asupra naţiunii voastre şi asupra omenirii întregi! Indiferent că simţiţi sau nu, după reconcilierea voastră în inimile voastre şi între voi este iubire adevărată! Şi pentru viitor vă încredinţez să practicaţi reconcilierea în familie în comunitatea sufletească şi între religii, dacă este necesar. Dacă v-aţi împăcat cu Noi şi cu semenii voştri vă rog să trăiţi împăcaţi şi cu voi înşivă.
Fiţi recunoscători pentru cei care sunt modele ale reconcilierii: Isus, Maria, papa Ioan Paul al II-lea, sfinţii naţiunii voastre, îngerul păzitor al naţiunii voastre, Mama Eva,... Ei v-au ajutat într-un mod special în reconciliere şi vă ajută şi în continuare.
Fiţi recunoscători şi pentru că reconcilierea s-a realizat în primul rând prin voinţa Sfintei Treimi, a Mariei, a Îngerilor şi Sfinţilor şi nu prin voinţa voastră! De aceea aţi primit de mai multe ori binecuvântarea conducătorilor bisericii. Trebuie să ştiţi că reconcilierea este ultima şi unica şansă pentru supravieţuirea naţiunilor. În viitor veţi vedea că toate naţiunile care nu învaţă reconcilierea în cadrul naţiunii şi cu alte naţiuni, vor dispărea de pe scena istoriei. Aceste naţiuni orgolioase se vor distruge pe sine şi unele pe altele.
Fiţi recunoscători şi pentru că aţi primit unul dintre cele mai mari haruri ale ultimelor timpuri, vocaţia de ispăşire, trăirea şi răspândirea reconcilierii pe întregul Pământ.
Fiţi recunoscători pentru reprezentanţii voştri smeriţi aleşi de Noi, prin al căror Da s-a putut realiza reconcilierea în cadrul naţiunii şi între naţiuni. A fost încântător să vedem din Cer cum preoţii care vă reprezentau s-au îmbrăţişat şi după aceea v-aţi îmbrăţişat şi voi. Tot Cerul s-a cutremurat la predarea acestui har extraordinar.
Fiţi recunoscători pentru urmările minunate ale reconcilierii voastre. Prin reconciliere s-au eliminat din inimile voastre: invidia, gelozia, divizarea, antipatia, răzbunarea şi s-au născut în voi dorinţa de a ajuta, iubirea adevărată, unitatea, coeziunea, smerenia, bucuria şi multe alte virtuţi! Cu ocazia sărbătorii extraordinare  a reconcilierii aţi primit inimă nouă, suflet nou şi alb ca zăpada. Exemplul vostru bun luminează de atunci în faţa naţiunilor ca oraşul construit pe munte. Trebuie să ştiţi ca mulţi au urmat exemplul vostru. De la reconciliere vă priviţi cu alţi ochi şi aşteptaţi cu sufletul liniştit întoarcerea lui Isus pe Pământ. Trebuie să ştiţi că aţi devenit cele mai frumoase flori în grădina Mariei. Observăm cu bucurie că rănile sufleteşti pe care vi le-aţi provocat reciproc s-au vindecat. După acestea, vă rog ca în viitor să nu mai amintiţi nici o dată rănile primite, să le uitaţi pentru veşnicie cum le-am uitat şi Noi.
În timp ce sunteţi recunoscători puteţi să vă gândiţi ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi avut loc reconcilierea în cadrul naţiunii şi între naţiuni?
Fiţi recunoscători pentru crucea ispăşitorilor pe care o purtaţi la gât ca mărturie a credinţei voastre. Îe această cruce Ini mile lui Isus şi a Mariei sunt unite! Prin această cruce vrem să vă atenţionăm în fiecare zi a vieţii voastre asupra unităţii prin iubire. Dacă veţi păstra chiar cu preţul jertfelor unitatea în cadrul naţiunii şi între naţiuni pe care aţi primit-o din Cer, veţi simţi revărsarea permanentă a harului.
La aniversarea reconcilierii voastre vă mulţumesc în numele Sfintei Treimi, a Mariei, a tuturor Îngerilor şi Sfinţilor că aţi acceptat harurile reconcilierii. Vă rugăm ca în viitor să păziţi acest har unic ca lumina ochilor.
Binecuvântăm întâlnirea voastră jertfelnică cu harul de a simţi iubirea, în Numele Tatălui, a Fiului şi a Spiritului Sfânt!!!

Tema de casă pentru luna noiembrie:
„SPIRITE SFINTE DOAMNE! ÎŢI SUNTEM RECUNOSCĂTORI PENTRU CĂ PRIN RECONCILIERE ÎN INIMILE NOASTRE S-A NĂSCUT ADEVĂRATA IUBIRE”


Mesaj extraordinar al Sfintei Fecioare în prima sâmbătă din octombrie 2011

Dragii Mei copii ispăşitori! Acum vreau să vă vorbesc despre Fatima, Medjugorje şi Nuşfalău.
       Când am apărut celor trei copii aleşi la Fatima, le-am spus în mod solemn: ’Eu sunt Regina rozarului!’ De fiecare dată când am apărut i-am rugat să recite zilnic rozarul. Copiii au luat foarte în serios şi au trăit toate cererile Mele astfel încât le-am putut spune: ’Sunt mulţumită de voi!’
Copiii Mei ispăşitori! În ultimele timpuri, vă rog să recitaţi în fiecare zi rozarul meditat împreună în familie, astfel încât să fiu mulţumită şi cu voi.
       Când am apărut la Medjugorje celor şase copii, le-am spus în mod solemn: ’Eu sunt Regina Păcii!’ În timpul apariţiilor Mele le-am atras atenţia printre altele asupra păcii în inimă, între naţiuni şi religii.
Copiii Mei ispăşitori! Trebuie să ştiţi că pacea inimii şi pacea dintre voi este unul dintre cele mai mari daruri ale Cerului pentru voi. Pacea este anticiparea Raiului pe Pământ. Dacă o pierdeţi, o puteţi redobândi prin iertare şi cererea iertării, adică prin reconciliere. Vocaţia ispăşitorilor este reconcilierea, căci prin ea Cerul coboară pe Pământ. Aţi făcut acest lucru la Vac, pe Muntele Sfintei Treimi lângă Nuşfalău şi mai recent la Mohács, motiv pentru care sunt foarte mulţumită cu voi.
       Pe muntele Sfintei Treimi i-am spus copilei Mele alese Eva: ’Eu sunt Mama Speranţei!’ Ea a sperat şi în situaţiile cele mai disperate pentru că privea la Atotputernicia lui Dumnezeu. În deznădejde trăiesc acei ispăşitori care uită de Dumnezeu şi privesc numai spre oameni şi spre sine. Eu vă rog, dacă v-aţi făcut partea, să aveţi încredere în Dumnezeu Atotputernicul, căci El pe toate le întoarce spre binele şi mântuirea voastră.
       Acum vă declar în mod solemn că înainte de Marele Avertisment, din Voia Sfintei Treimi, voi apărea pe Muntele Sfânt împreună cu copila Mea aleasă Eva. La Fatima am apărut la trei copii, la Medjugorje am apărut la şase copii, iar pe Muntele Sfintei Treimi voi apărea comunităţii de ispăşire. Primiţi acest har extraordinar de la Sfânta Treime pentru ispăşirea voastră jertfelnică şi datorită rugăciunilor de mijlocire ale copilei Mele Eva. Apariţia Mea publică şi învăţăturile Mele vor fi o trăire de neuitat pentru cei care vin să ispăşească cu regularitate pe Muntele Sfintei Teimi pentru convertirea omenirii. Cu ocazia apariţiei Mele, care va avea loc în curând, voi exprima recunoştinţa Sfintei Treimi pentru voi, vă voi prezenta pe copila Mea glorificată Eva, care a devenit exemplu pentru voi prin suferinţa ei de ispăşire şi vă voi pregăti personal pentru Marele Avertisment.
Fiţi întotdeauna pregătiţi sufleteşte pentru că nu cunoaşteţi nici ziua şi nici ora. Nu vă temeţi de viitor pentru că Eu sunt întotdeauna cu voi şi vreau să fiţi trandafirii Mei albi. În prezent mergeţi pe cea mai bună cale. Sfânta Treime este mulţumită cu marea parte a comunităţii de bispăşire!
       Acum Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine şi prin copila Mea Eva cu spiritul rugăciunii, pacea inimii şi harul speranţei.”


Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-768-712723

Privire în viitor – luna decembrie 2011:
Va începe pregătirea intensivă a responsabililor comunităţilor pentru Marele Avertisment! În decembrie  programele de ispăşire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 1-2-3-4 de la ora 13!
Vă dorim tuturor un Advent binecuvântat! La sfârşitul anului bisericesc mulţumim tuturor ispăşitorilor pentru jertfele pe care le-au acceptat pentru convertirea omenirii!

Dumnezeu sa va binecuvanteze cu  spiritul rugăciunii, pacea inimii şi harul speranţei.

2 comentarii:

silvia spunea...

Asa este Mmary,sa multumimca se incearca unirea natiunilor in bisereci si atunci cind si-au impreunat mainile PREOTII si sau imbratisat inclusiv ibratisari facutecu toti cei aflati in Biserica sau cutremurat cei de sus de bucurie ...ce poate fi mai frumos?Inbratisari in casa Domnului...te rugam Doamne ia-ne in marea ta milostivire pe toti amin. multumesc draga mea pentru ceva atit de minunat,sa fii binecuvintata tu si familia ta si intreaga omenire.

silvia spunea...

Iar Fecioarei M aria ai multumim pentru aratarile ei minunate,pentru mesajele ei minunate ce ni le trimite cu atita iubire mare ce o are fata de noi,i-ti multumim Mariete rugam in continuare fii nadejdea noastra fii acoperamintul nostru,intinde Mantia Ta Cea Sfinta peste noi toti si ne ocroteste amin

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...