Te caut din toata inima...

02 iunie 2011

CULTUL PREASFINTEI INIMI A LUI ISUS

Sărbătoarea Inimii Preasfinte a lui Isus, devoţiunea primei Vineri din lună, aşezarea la loc de cinste a icoanei cu Inima Mântuitorului, sunt practici îndrăgite de mulţi credincioşi şi confirmate de autoritatea supremă a Bisericii; ele îşi au originea în viziunile unei călugăriţe din congregaţia vizitandinelor, congregaţie întemeiată de Sfântul Francisc de Sales şi pusă sub semnul Vizitei Maicii Domnului la verişoara sa Elisabeta.
      Această călugăriţă se numea Margareta Maria Alacoque (1647-1690). Pe când se ruga înaintea Preasfântului Sacrament, într-o zi din luna iunie a anului 1675, Mântuitorul Isus i-a apărut cu inima ieşită afară din piept, arzând ca un cuptor încins de flăcări, şi i-a spus:
Priveşte la această inimă care a iubit atât de mult pe oameni încât nu a cruţat nimic şi s-a jertfit cu totul spre a le dovedi dragostea ce le-o port. Drept recunoştinţă, din partea celor mai mulţi oameni nu primesc decât nerecunoştinţa, prin lipsa lor de respect şi prin sacrilegiile ce le săvârşesc, prin răceala şi dispreţul faţă de prezenţa mea în taina sfântă a Euharistiei... Pentru aceasta îţi cer ca prima vineri după a opta zi de la sărbătoarea Trupului şi Sângelui meu (Joia Verde) să fie dedicată cinstirii Inimii mele, prin primirea Sfintei Împărtăşanii şi îndeplinirea unui act de reparare a ofenselor aduse onoarei mele, adeseori rănită de purtarea nedemnă faţă de Preasfântul Sacrament al altarului. Îţi promit că Inima mea va revărsa din belşug darurile iubirii sale divine asupra tuturor acelora care îmi vor aduce această cinstire, şi vor căuta ca şi alţii să facă acest lucru. În timpul altor extaze şi viziuni, Mântuitorul Isus i-a arătat Margaretei Maria că va acorda haruri mari şi celor care vor face actul de reparaţie şi vor primi Sfânta Împărtăşanie în prima vineri din fiecare lună, precum şi tuturor celor care în diferite feluri vor aduce o cinstire deosebită Inimii Sale Preasfinte.
      Verset: Isuse cu Inima blândă şi smerită,
     
Răspuns: Fă inima noastră asemenea cu Inima ta.
      Atotputernice, veşnice Dumnezeule, priveşte spre Inima Preaiubitului tău Fiu şi spre laudele şi îndestulările pe care ţi le aduce în numele păcătoşilor; şi împăcat fiind prin ele, iartă-i pe cei care-ţi cer milostivirea în numele aceluiaşi Fiu al tău, Isus Cristos, care împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.


Promisiunile lui Isus către credincioşii care cinstesc Inima Sa Preasfântă

 1. Le voi dărui toate harurile necesare stării lor de viaţă;
 2.  Voi dărui pace în familiile lor;
 3. Îi voi mângâia în suferinţă;
 4. Voi fi scutul lor sigur în viaţă şi mai ales în ceasul morţii;
 5. Voi binecuvânta cu îndestulare toate planurile lor;
 6. Cei păcătoşi vor afla în Inima Mea un ocean nemărginit de îndurări;
 7. Sufletele care zac în lâncezeală vor deveni pline de zel;
 8. Sufletele pioase vor ajunge la o mare desăvârşire;
 9. Voi binecuvânta casele unde se afla şi se cinsteşte icoana Inimii mele;
 10. Preoţilor le voi da daruri care să mişte inimile cele mai împietrite;
 11. Numele celor care răspândesc această devoţiune vor fi scrise în Inima mea şi nimic nu le va şterge de acolo.
 12. Tuturor celor care se vor împărtăşi nouă luni de-a rândul, în fiecare primă vinere a lunii, le promit harul statorniciei în bine până la sfârşit. Ei nu vor muri lipsiţi de harul meu, nici fără a primi sfintele sacramente. În ceasul din urmă, Inima mea le va fi scăpare sigură.
  (Această făgăduinţă trebuie înţeleasă în sensul că cine s-a împărtăşit nouă luni [consecutiv] în fiecare primă vineri dobândeşte harul statorniciei până la sfârşit, colaborând şi răspunzând cu fidelitate la chemările harului lui Dumnezeu.)

CONSFINŢIRE CĂTRE INIMA DUMNEZEIASCĂ A LUI ISUS

      Preabunule Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, priveşte spre noi, care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău. Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi şi ca să fim mai strâns uniţi cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfinţeşte de bunăvoie Inimii tale Preasfinte.
      Mulţi nu te-au cunoscut niciodată, mulţi au dispreţuit poruncile tale şi s-au lepădat de tine. Fie-ţi milă şi de unii şi de alţii şi atrage-i pe toţi la Inima ta Preasfântă.
      Doamne, fii regele nu numai al credincioşilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci şi al fiilor rătăciţi, care te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă şi de foame.
      Fii regele acelora pe care i-au înşelat părerile greşite şi al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului şi al unirii în credinţă, ca în curând să nu fie decât o singură turmă şi un singur păstor.
      Dă Doamne, Bisericii tale, libertate sigură şi fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniştea bunei orânduiri şi fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas:
Lăudată să fie dumnezeiasca Inimă a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea! Ei să-i aducem slavă şi cinste în toţi vecii vecilor. Amin.


LITANIA ÎN CINSTEA INIMII PREASFINTE A LUI ISUS

Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, miluieşte-ne,
Doamne, miluieşte-ne.
Cristoase, auzi-ne,
Cristoase, ascultă-ne,
Tată din cer, Dumnezeule,
miluieşte-ne pe noi, (*)
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, *
Duhule Sfânt, Dumnezeule *
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, *
Inima lui Isus, Fiul Tatălui cel veşnic, *
Inima lui Isus, plăsmuită de Sfântul Duh în sânul Mamei, pururea Fecioare,*
Inima lui Isus, unită întru fiinţă cu Cuvântul lui Dumnezeu,*
Inima lui Isus, nemărginită întru maiestate, *
Inima lui Isus, locuinţă sfântă a lui Dumnezeu, *
Inima lui Isus, chivotul celui preaînalt, *
Inima lui Isus, casa lui Dumnezeu şi poarta cerului,*
Inima lui Isus, focar arzător al dragostei,*
Inima lui Isus, sălaşul dreptăţii şi al iubirii, *
Inima lui Isus, plină de bunătate şi de dragoste,*
Inima lui Isus, noianul tuturor virtuţilor*
Inima lui Isus, preavrednică de toată lauda, *
Inima lui Isus, regele şi centrul tuturor inimilor,*Dumnezeu sa va binecuvanteze cu toate Harurile ce se revarsa din Inima Sa blanda!


Inima lui Isus, în care sunt toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei, *
Inima lui Isus, în care locuieşte toată plinătatea dumnezeirii,*
Inima lui Isus, în care Tatăl a binevoit, *
Inima lui Isus, dorul munţilor veşnici, *
Inima lui Isus, răbdătoare şi de mare milă, *
Inima lui Isus, darnică faţă de toţi cei care te cheamă, *
Inima lui Isus, izvorul vieţii şi al sfinţeniei, *
Inima lui Isus, împăcare pentru păcatele noastre,*
Inima lui Isus, copleşită de ocări, *
Inima lui Isus, zdrobită pentru fărădelegile noastre,*
Inima lui Isus, ascultătoare până la moarte, *
Inima lui Isus, străpunsă de suliţă,*
Inima lui Isus, izvorul a toată mângâierea,*
Inima lui Isus, viaţa şi învierea noastră *
Inima lui Isus, pacea şi împăcarea noastră, *
Inima lui Isus, jertfa păcătoşilor, *
Inima lui Isus, mântuirea celor ce nădăjduiesc în tine, *
Inima lui Isus, fericirea tuturor sfinţilor*
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi.


sursa : http://www.fatima.dap.ro/inima/index.html

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...