Te caut din toata inima...

28 ianuarie 2011

Mesajele de la Dozule.Crucea Glorioasa.

Dumnezeu sa reverse asupra voastra comorile nesfarsitei Sale Milostiviri !

4 comentarii:

Anonim spunea...

SÂMBĂTĂ DIN SĂPTĂMÂNA A III-A DE PESTE AN

LECTURA I

Abraham aştepta cetatea, al cărei arhitect şi constructor este însuşi Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea către Evrei (11,1-2.8-19)

Fraţilor, credinţa este garanţia realităţilor sperate, dovada lucrurilor pe care nu le vedem. Când Scriptura dă mărturie despre cei vechi, o face datorită credinţei lor. Datorită credinţei, a ascultat Abraham de chemarea lui Dumnezeu şi a plecat către o ţară care urma să-i fie dată ca moştenire; a plecat fără să ştie unde merge. Datorită credinţei, el s-a stabilit ca un străin în ţara promisă, a trăit într-un cort, la fel Isaac şi Iacob, moştenitorii aceleiaşi făgăduinţe, căci el aştepta cetatea cu temelii solide, al cărei arhitect şi constructor este însuşi Dumnezeu. Datorită credinţei chiar şi Sara, deşi era înaintată în vârstă, a primit puterea de a deveni mamă, pentru că ea se gândise că Dumnezeu va fi credincios promisiunii făcute. Iată pentru ce, dintr-un singur om, şi acela aproape de moarte, au putut să se nască aşa de mulţi oameni, câte stele sunt pe cer şi câte fire de nisip pe malul mării, încât nimeni nu-i poate număra. Toţi aceştia au murit în credinţă, fără să fi ajuns la împlinirea promisiunilor, însă au văzut-o şi au salutat-o de departe, afirmând că pe pământ erau străini şi călători. Însă, a vorbi în acest fel, înseamnă a arăta limpede, că ei erau în căutarea unei patrii. Dacă s-ar fi gândit la aceea pe care o părăsiseră, ar fi avut posibilitatea să se reîntoarcă; de fapt însă ei aspirau către o patrie mai bună, cea din ceruri. De aceea, Dumnezeu nu i-a oprit să-l invoce ca Dumnezeul lor, deoarece el le-a pregătit o cetate cerească. Atunci când a fost pus la încercare, datorită credinţei, Abraham l-a oferit pe Isaac ca jertfă. El oferea pe fiul său unic, după ce primise promisiunile şi auzise acest cuvânt: „Din Isaac ţi se vor naşte urmaşi, care-ţi vor purta numele”. El se gândea că Dumnezeu poate să ajungă până acolo, încât să învie morţii. Iată pentru ce i-a fost redat fiul, şi acesta era un fapt profetic.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R.: cf. 68)

R.: Fericit este poporul care îi aparţine Domnului.

El a înălţat putere de mântuire
în casa lui David, slujitorul său,
precum a promis
prin gura sfinţilor săi profeţi din vechime: R.

să ne mântuiască de duşmanii noştri
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc;
ca să-şi arate îndurarea faţă de părinţii noştri
şi să-şi aducă aminte de legământul său cel sfânt, R.

de jurământul pe care l-a făcut lui Abraham,
părintele nostru, că ne va ajuta,
ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri,
să-i slujim fără teamă,
în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui,
în toate zilele vieţii noastre. R.

VERSETUL LA EVANGHELIE (In 3,16)
(Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut; cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia)

EVANGHELIA

Cine este acesta, că până şi vântul şi marea îl ascultă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu (4,35-41)

Isus vorbise toată ziua mulţimii în parabole. Seara a spus ucenicilor săi: „Să trecem pe malul celălalt”. Părăsind mulţimea, l-au luat pe Isus cu ei în barcă aşa cum era. Şi alte bărci l-au însoţit. Deodată, s-a iscat o furtună puternică; valurile loveau barca atât de tare, încât a început să se umple cu apă. Isus dormea în spatele bărcii, pe un căpătâi. Atunci l-au trezit şi i-au spus: „Învăţătorule, nu-ţi pasă că pierim?”. Trezindu-se, a dojenit vântul şi a spus mării: „Taci! Linişteşte-te!”. Vântul s-a potolit şi s-a făcut o linişte deplină. Isus le-a spus: „De ce sunteţi aşa de fricoşi? Nu mai aveţi credinţă?”. Ei, fiind cuprinşi de o mare teamă, îşi spuneau între ei: „Cine este omul acesta, că până şi vântul şi marea îl ascultă?”.

Cuvântul Domnului

Pace si Bine !

mmary spunea...

Anonim, sufletul meu iti multumeste frumos.

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu comorile nesfarsitei Sale Milostiviri!

Pace, Iubire, Bucurie! :)

Anonim spunea...

Ti-a placut de Domnul, vezi bine, asa ca El vine si azi ! ... cu intarire si Lumina :)

DUMINICA A IV-A DE PESTE AN

LECTURA I

Nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor smerit şi mic.

Citire din cartea profetului Sofonia (2,3; 3,12-13)

Căutaţi pe Domnul, voi toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului. Israele, nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor mic şi sărac, care va nădăjdui în numele Domnului. Cei care vor mai rămâne din neamul lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, vor renunţa la minciună şi nu se va mai afla viclenie pe buzele lor. Ei vor putea să mănânce şi să se odihnească fără să se teamă de cineva.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: Mt 5,3)

R.: Fericiţi sunt cei săraci cu duhul,
căci a lor este împărăţia cerurilor.

Domnul este în veci credincios cuvântului său,
el face dreptate celor asupriţi.
Domnul dă pâine celor flămânzi
şi eliberează pe cei închişi. R.

Domnul luminează pe cei orbi,
Domnul ridică pe cei împovăraţi.
Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,
Domnul are grijă de cel străin. R.

Domnul sprijină pe văduvă şi orfan,
dar nimiceşte calea celor răi.
Domnul Dumnezeul tău, Sioane,
stăpâneşte în veci, din neam în neam. R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu a ales pe cei slabi în ochii lumii.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni (1,26-31)

Fraţilor, voi cei chemaţi de Dumnezeu, uitaţi-vă la voi înşivă: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi, în felul în care judecă lumea, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam mare. Dar Dumnezeu le-a ales pe cele nebune în ochii lumii, pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi. Le-a ales pe cele slabe în ochii lumii, pentru a da de ruşine pe cei puternici. Dumnezeu a ales ce era de mică valoare şi dispreţuit de lume, ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era, pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu. Într-adevăr, numai datorită lui, voi aparţineţi lui Cristos Isus, care a fost trimis de Dumnezeu pentru a fi înţelepciunea, dreptatea, sfinţirea şi mântuirea noastră. De aceea, după cum este scris: „Cine vrea să se laude, în Domnul să se laude!”.

Cuvântul Domnului

VERSETUL LA EVANGHELIE (Mt 5,12a)
(Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. (Aleluia)

EVANGHELIA

Fericiţi sunt cei săraci cu duhul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei (5,1-12a)

În acel timp, Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el ucenicii lui. Atunci, luând cuvântul, a început să-i înveţe: „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi. Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă. Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni şi, minţind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă căci mare va fi în ceruri răsplata voastră”.

Cuvântul Domnului

Si inca ceva :

JNSR, VOL. 4, PARTEA A 3-A
"PAG. 163 : de la ... Aceasta este Regula.. pana la pag. 164 ... Timpul lui Dumnezeu in care satana nu poate patrunde."

Si inceputul si sfarsitul ne lumineaza ... Regula care exista, Timpul lui Dumnezeu in care cel rau nu poate patrunde !

Pace si Bine ! :)

mmary spunea...

Anonim, iti multumesc frumos.:)

Inca inainte de a termina de citit mesajul tau(nu ajunsesem la partea cu JNSR) am simtit ca trebuie sa ma rog Domnului sa-ti transmita un mesaj.M-am rugat Spiritului Sfant, si....am deschis "Martori ai Crucii:vol.4, partea a3a la pagina 131.Apoi am continuat sa-ti citesc comentariul si : SURPRIZA !!! aveam un mesaj de la Domnul ,prin tine, exact din acelasi volum.

Cat de bun si minunat esti Doamne! Laudat sa fii in veac!

Cat priveste textul pe care mi l-ai indicat, l-am recitit cu putin timp in urma( vreo doua saptamani cred) si chiar intentionam sa-l postez pe blog.Asa ca, cu prima ocazie cand voi putea voi face acest lucru.

Dumnezeu sa te binecuvanteze cu toata Pacea , Iubirea si Bucuria Sa! :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...